C07C 271/00

Spôsob prípravy alkyl-N-(3-dimetylamino)alkylkarbamátov

Načítavanie...

Číslo patentu: 287055

Dátum: 30.09.2009

Autori: Schlegel Günter, Keuchel Johannes

MPK: C07C 271/00, C07C 269/00

Značky: alkyl-n-(3-dimetylamino)alkylkarbamátov, přípravy, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob prípravy n-propyl-N-(3-dimetylamino)-n-propylkarbamátu, reakciou n-propylchlórformiátu v alifatickom alkohole obsahujúcom 1 až 6 uhlíkových atómov alebo v zmesi jedného alebo viacerých takýchto alkoholov s až 30 % hmotnostnými vody, alebo inertných organických rozpúšťadiel, alebo ich zmesí. Rozpúšťadlom môže byť n-propanol alebo recyklovaný n-propanol. Reakcia sa uskutočňuje v teplotnom rozsahu od -20 °C do 110 °C a reakčné...

Karbamátový derivát a fungicídny prostriedok s jeho obsahom na použitie v poľnohospodárstve a v záhradníctve

Načítavanie...

Číslo patentu: 286881

Dátum: 11.06.2009

Autori: Ikegaya Kazuhiro, Kawashima Takahiro, Tamai Ryuji, Fukumoto Shunichiro, Ozaki Masami, Nagayama Kouzou, Yonekura Norihisa, Muramatu Norimichi, Takagaki Makikazu, Sakai Junetsu

MPK: A01P 3/00, A01N 47/28, A01N 47/10...

Značky: použitie, prostriedok, poľnohospodárstve, derivát, záhradníctve, obsahom, fungicídný, karbamátový

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa karbamátový derivát, ktorý znázorňuje všeobecný vzorec (I), kde X znamená skupinu zo skupiny zahrnujúcej halogén, C1-C6alkyl alebo podobne, n znamená 0 alebo celé číslo 1 až 4, R1 znamená C1-C6alkylovú skupinu, R2 znamená skupinu zo skupiny zahrnujúcej atóm vodíka, C1-C6alkyl alebo podobne, R3 znamená atóm vodíka alebo C1-C6alkylovú skupinu, G znamená atóm kyslíka, atóm síry alebo podobne, Y znamená vodík, C1-C10alkylovú skupinu,...

2′-Substituované 1,1′-bifenyl-2-karboxamidy, spôsob ich prípravy, ich použitie ako liečiva a farmaceutické prostriedky, ktoré ich obsahujú

Načítavanie...

Číslo patentu: 286756

Dátum: 14.04.2009

Autori: Brendel Joachim, Schmidt Wolfgang, Below Peter

MPK: A61K 31/165, A61P 9/00, C07C 233/00...

Značky: přípravy, 2'-substituované, farmaceutické, 1,1'-bifenyl-2-karboxamidy, použitie, liečivá, obsahujú, prostriedky, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané sú zlúčeniny všeobecného vzorca (I), kde R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, R30 a R31 sú definované v nárokoch, ktoré sú vhodné ako antiarytmické účinné látky, zvlášť na liečbu a profylaxiu predsieňových arytmií, napríklad atriálnych fibrilácií (AF) alebo atriálneho fluttera.

Spôsob výroby esterov kyseliny aryliminometylkarbamínovej, medziprodukty a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 286709

Dátum: 04.03.2009

Autori: Brandenburg Jörg, Schmid Rolf, Soyka Rainer, Anderskewitz Ralf, Bauer Rolf, Hamm Rainer, Kroeber Jutta

MPK: C07C 271/00, C07C 269/00, C07C 255/00...

Značky: použitie, esterov, výroby, aryliminometylkarbamínovej, spôsob, medziprodukty, kyseliny

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob výroby esterov kyseliny aryliminometylkarbamínovej všeobecného vzorca (I), kde R1 znamená zvyšok vybraný zo skupiny pozostávajúcej z metylu, etylu, propylu, cyklopentylu, cyklohexylu, fenylu, benzylu a -C(Me2)fenylu, z ktorých každý môže byť substituovaný raz, dvakrát alebo trikrát hydroxyskupinou
R2 znamená zvyšok vybraný zo skupiny pozostávajúcej z metylu, etylu, propylu a benzylu, ktorý je použiteľný vo veľkom rozsahu.

Orto- a meta-substituované bisarylové zlúčeniny, ich použitie ako liečiv a farmaceutické prostriedky, ktoré ich obsahujú

Načítavanie...

Číslo patentu: 286708

Dátum: 02.03.2009

Autori: Peukert Stefan, Hemmerle Horst, Brendel Joachim, Kleemann Heinz-werner

MPK: A61K 31/325, A61K 31/4406, A61K 31/4402...

Značky: farmaceutické, orto, prostriedky, liečiv, meta-substituované, zlúčeniny, obsahujú, použitie, bisarylové

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané sú orto- a meta-substituované bisarylové zlúčeniny všeobecného vzorca (I) a farmaceutické prostriedky, ktoré ich obsahujú. Tieto zlúčeniny sú vhodné na použitie ako antiarytmiká, najmä na liečenie a prevenciu atriálnych arytmií, ako sú atriálne fibrilácie a atriálne fluttery.

Spôsob prípravy derivátov 2-(2-arylmorfolin-2-yl)etanolu a medziprodukty na ich prípravu

Načítavanie...

Číslo patentu: 286671

Dátum: 18.02.2009

Autori: Lucas Eric, Cabos Claude, Bonnefoy Sabrina, Aulombard Alain, Burgos Alain, Bernon Françoise

MPK: C07C 271/00, C07C 215/00, C07C 33/00...

Značky: přípravy, spôsob, přípravu, derivátov, 2-(2-arylmorfolin-2-yl)etanolu, medziprodukty

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané sú spôsoby prípravy enantiomérne čistých zlúčenín vzorca (I), kde X je atóm halogénu, ich solí s minerálnymi alebo organickými kyselinami, alebo ich soli s opticky aktívnymi kyselinami, medziprodukty zlúčenín vzorca (II), (IV), (V), (VII), (XIII), (XIV), (XIX) a (XX), ako aj enantiomérne čisté zlúčeniny vzorca (I) vo forme opticky aktívnych solí s opticky aktívnymi organickými kyselinami.

Spôsob výroby oxazolidinónov

Načítavanie...

Číslo patentu: 286569

Dátum: 22.12.2008

Autor: Pearlman Bruce

MPK: C07C 251/00, C07C 213/00, C07C 233/00...

Značky: oxazolidinónov, výroby, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa (S)-sekundárny alkohol všeobecného vzorca (VIIIA), kde RN je C1-C5 alkyl, X2 je Cl, Br, p-tuluén sulfonyl alebo m-nitrofenylsulfonyl. Ďalej sú opísané medziprodukty výroby a spôsob výroby farmakologicky účinných oxazolidinónov.

Spôsob prípravy ketónu, aldehydu a polymérnej živicovej N-alkylovanej hydroxámovej kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 286096

Dátum: 20.02.2008

Autori: Mason Helen, Morton George, Labaudiniere Richard, Salvino Joseph

MPK: C07C 239/00, C07C 259/00, C07C 209/00...

Značky: živicovej, ketonů, n-alkylovanej, spôsob, polymérnej, kyseliny, hydroxámovej, aldehydů, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob syntézy ketónov a aldehydov všeobecného vzorca (I) a (II) v pevnej fáze reakciou polymérnej živicovej N-alkylovanej hydroxámovej kyseliny všeobecného vzorca (III) s organokovovou zlúčeninou vzorca RcM v prípade syntézy ketónov alebo redukčným činidlom v prípade syntézy aldehydov a oddelením ketónu, resp. aldehydu od živice. Symboly Ra, Rb a Rc vo všeobecných vzorcoch (I), (II) a (III) znamenajú alifatickú alebo aromatickú skupinu, L vo...

3,3-difenylpropylamíny, farmaceutické prostriedky, spôsob ich výroby a použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 286052

Dátum: 07.01.2008

Autori: Meese Claus, Sparf Bengt

MPK: C07C 271/00, C07C 217/00, C07C 219/00...

Značky: farmaceutické, použitie, spôsob, 3,3-difenylpropylamíny, výroby, prostriedky

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané sú zlúčeniny všeobecných vzorcov (I) a (VII`), kde význam jednotlivých substituentov je uvedený v opise. Okrem spôsobu prípravy 3,3-difenylpropylamínov je opísaný i farmaceutický prostriedok s ich obsahom, ktorý je účinný pri liečbe inkontinencie moču, gastrointestinálnej hyperaktivity a iných faktorov ovplyvňujúcich kontrakciu hladkého svalstva.

Fosfátové a fosfonátové zlúčeniny

Načítavanie...

Číslo patentu: 285651

Dátum: 23.04.2007

Autori: Klostermyer John, De'ath Norman John

MPK: A01N 47/10, C07C 271/00, A01P 3/00...

Značky: fosfátové, fosfonátové, zlúčeniny

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa fungicídne účinné fosfátové a fosfonátové zlúčeniny všeobecného vzorca (I), v ktorom X znamená atóm vodíka alebo skupinu O-A+ a A znamená skupinu vzorca (II).

Modifikácie 2-amino-4-(4-fluórbenzylamino)-1-etoxykarbonylaminobenzénu, spôsob ich prípravy, ich použitie a liečivá s ich obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: 285303

Dátum: 25.09.2006

Autori: Olbrich Alfred, Landgraf Karl-friedrich, Kutscher Bernhard, Schäfer Jürgen, Rischer Matthias, Thiel Wilfried, Meisel Peter

MPK: A61K 31/21, C07C 271/00

Značky: liečivá, spôsob, použitie, obsahom, přípravy, 2-amino-4-(4-fluórbenzylamino)-1-etoxykarbonylaminobenzénu, modifikácie

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané sú kryštalické modifikácie 2-amino-4-(4-fluórbenzylamino)-1-etoxykarbonylaminobenzénu vzorca (I), spôsob ich prípravy, ich použitie na výrobu farmaceutických prípravkov a liečivá s ich obsahom.

Heterocyklické azahexánové deriváty, spôsob ich prípravy, farmaceutický prostriedok, ktorý ich obsahuje, a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 285048

Dátum: 18.04.2006

Autori: Bold Guido, Khanna Satish Chandra, Capraro Hans-georg, Lang Marc, Fässler Alexander

MPK: A61K 31/395, A61K 31/425, A61K 31/44...

Značky: obsahuje, přípravy, ktorý, farmaceutický, použitie, prostriedok, azahexánové, deriváty, spôsob, heterocyklické

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané zlúčeniny všeobecného vzorca (I), kde R1 je C1-C7 alkoxykarbonylová skupina, R2 je sekundárna alebo terciárna C1-C7 alkylová skupina alebo alkyltioalkylová skupina obsahujúca C1-C7 alkylové skupiny, R3 je fenylová skupina, ktorá je nesubstituovaná alebo substituovaná jednou alebo viacerými C1-C7 alkoxylovými skupinami alebo cykloalkylová skupina obsahujúca 4 až 8 atómov uhlíka, R4 je fenylová skupina alebo cyklohexylová skupina,...

Spôsob prípravy chránených amínov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4953

Dátum: 22.02.2006

Autori: Sivadasan Sivaprasad, Berlin Stefan, Musil Tibor, Al-saffar Firas

MPK: C07D 205/00, C07C 259/00, C07C 271/00...

Značky: chránených, spôsob, amínov, přípravy

Text:

...nitrilov môže byt uskutočnená využitím hydroxylamínu. Premena takýchto hydroxyamídínov na alkoxyamidíny vyžaduje ďalšiu alkyláciu, ktorá nie jeobzvlášť vhodná pre výrobné postupy vo veľkej mierke.0007 Syntéza alkoxyamidínov, ako je metoxyamidín, z amidínov môže byť demonštrovaná napríklad s použitím metoxylamínu, ale takáto chémia vyžaduje naj skôr tvorbu amídínovejčasti. Príprava chránených (napríklad alkoxy)amídínov priamo z nitrilov nie je...

Deriváty a analógy kyseliny 3-arylpropiónovej, spôsob ich prípravy, farmaceutické formulácie s ich obsahom a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 284849

Dátum: 07.12.2005

Autori: Lindstedt Alstermark Eva-lotte, Li Lanna, Boije Maria, Gottfries Johan, Andersson Kjell, Inghardt Tord

MPK: A61K 31/00, C07C 309/00, C07C 271/00...

Značky: použitie, kyseliny, 3-arylpropiónovej, deriváty, spôsob, formulácie, analogy, farmaceutické, přípravy, obsahom

Zhrnutie / Anotácia:

Deriváty a analógy kyseliny 3-arylpropiónovej so všeobecným vzorcom (I) a ich stereo- a optické izoméry a racemáty, ako aj ich farmaceuticky prijateľné soli, solváty a kryštalické formy, spôsob ich prípravy, farmaceutické prípravky obsahujúce tieto zlúčeniny a použitie týchto zlúčenín pri klinických stavoch spojených s inzulínovou rezistenciou.

Spôsoby prípravy eptifibatidu a relevantných medziproduktov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5974

Dátum: 08.04.2005

Autori: Forni Luciano, Ho Guojie, Detollenaere Catherine, Bonnett Brice, Paone Antoinette

MPK: C07K 14/435, C07C 271/00, C07K 5/00...

Značky: medziproduktov, přípravy, spôsoby, eptifibatidu, relevantných

Text:

...pripojené reziduum je cysteínamid chránený S-tritylom, ako bolo popísané napríklad V U.S. patente 5,506,362. Po odňatí S-trityl ochranných skupín (na reziduoch cysteínamidu a nerkaptopropiónylu) je pomocou väzobnej formácie disulfidu dosiahnuté uzavretie kruhu. Surový eptifibatid získaný priemyslovým spôsobom. vykazuje udávanú čistotu zhruba 80 . Po dvoch použitiach stĺpcovej chromatografie je Čistotazlepšená na viac než 99 .Syntéza...

Heteroarylalkylkarbamátové deriváty, ich príprava a ich použitie ako inhibítory enzýmu FAAH

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6688

Dátum: 25.02.2005

Autori: Ravet Antoine, Bartsch-li Régine, Abouabdellah Ahmed, Hoornaert Christian

MPK: C07C 271/00, C07D 215/00, C07D 233/00...

Značky: enzymů, príprava, inhibitory, použitie, deriváty, heteroarylalkylkarbamátové

Text:

...zvolenú zo súboru zahŕňajúceho skupiny fenyl, fenyloxy, benzyloxy,nañalenyl, pyridinyl, pyrimidinyl, pyridazinyl, pyrazínyl pričom skupiny R 4 môžu byť substi tuované jednou alebo niekoľkými rovnakými alebo navzájom odlišnými skupinami R 3R 5 a R 5 nezávisle jeden od druhého znamenajú atóm vodíka alebo skupinu CM-alkyl alebo spo ločne s atómom alebo atómami, ktoré ich nesú, znamenajú kruh zvolený zo súboru zahŕňajúceho azetidínový,...

Deriváty aryloxyalkylkarbamátového typu, ich príprava a ich použitie v terapii

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2380

Dátum: 07.01.2005

Autori: Abouabdellah Ahmed, Almario Garcia Antonio, Hoornaert Christian, Froissant Jacques

MPK: A61K 31/445, A61K 31/21, A61K 31/40...

Značky: terapii, aryloxyalkylkarbamátového, príprava, použitie, typů, deriváty

Text:

...odlišné. 0004 Zo zlúčenín vyššie deñnovanej prvej skupiny je druhou skupinou skupina, pre ktorúskupinu Y zvolenú zo súboru zahrnujúceho najmä fenylovú skupinu alebo naftylovú skupinupričom skupina Y je prípadne substituovaná jedným alebo niekoľkými substituentmi, najmäjedným alebo dvomi substituentami, Yz, ktoré sú rovnaké alebo vzájomne odlišné, aleboY znamená atóm halogénu, najmä atóm chlóru, atóm fluóru alebo atóm brómu,kyanoskupinu, C...

Spôsob výroby produktu tiazolo [3,4,5-de] [4,1] benzotiazepínového typu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5447

Dátum: 07.12.2004

Autori: Cheve Michel, Mutti Stéphane, Malpart Joel, Lavigne Michel

MPK: C07C 271/00, C07D 281/00

Značky: produktů, spôsob, 4,1, výroby, 3,4,5-de, benzotiazepínového, tiazolo

Text:

...prihláške WO 99/05 l 47 spočíva V získaní 2-imino-9-tríñuórmetyl-4,5-dihydro-2 H,7 H-tiazolo 3 ,4,5-de 4, 1 benzotiazepín-óó-dioxid-metánsulfonátu v 9 stupňoch z 4-triŕluónnetylanilínu podľa nasledujúcej reakčnej schémy.E i NH . NH K sa ar,ü l SM W mou 08 °» em 3 KC l F, a čo Fzc Og .-0 nom .19 GiPAProdukt 1 je chránený klasickými postupmi s použitím skupiny BOC s terc-butyldikarbonátom v THF a pri teplote refluxu reakčnej zmesí, za vzniku...

Deriváty arylalkylkarbamátov, ich príprava a ich použitie v terapii

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7663

Dátum: 22.01.2004

Autori: Hoornaert Christian, Almario Garcia Antonio, Abouabdellah Ahmed, Ravet Antoine

MPK: A61K 31/00, C07C 269/00, C07C 271/00...

Značky: príprava, terapii, použitie, deriváty, arylalkylkarbamátov

Text:

...patentovej prihlášky nasledujúca zlúčenína netvorí súčasť vynálezuV kontexte vynálezu môžu zlúčeniny všeobecného vzorca (I) obsahovať viacero rovnakých ale bo rôznych skupín A.Zo zlúčenín všeobecného vzorca (I) prvú triedu výhodných zlúčenín tvoria zlúčeniny, pre ktorén predstavuje celé číslo v rozsahu od 1 do 7A je skupina vybraná z jednej alebo viacerých skupín X, Y a/alebo ZX predstavuje skupinu C m-alkylén, pripadne substituovanú jednou...

Chirálne arylketóny na liečenie zápalových ochorení závislých od neutrofilov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4423

Dátum: 09.12.2003

Autori: Colotta Francesco, Cesta Maria Candida, Bizzarri Cinzia, Allegretti Marcello, Bertini Riccardo

MPK: A61P 29/00, C07C 271/00, A61K 31/21...

Značky: ochorení, zápalových, arylketóny, neutrofilov, závislých, chirálně, liečenie

Text:

...ako sú NaCl, NaCN. LiCI, Lil (podľa J.P. Krapcho. Synthesis 805 a 893, 1982, a odkazy tam uvedené). Podobne. použitím známych spôsobov, zlúčeninu vzorca la možno premeniť na inú zlúčeninu vzorca l odstránenlm ochranných skupín, ktoré můžu byt prítomné, alebo zmydelnením karboxylových skupín, alebo premenou nílrilov na karboxyamidy.0014 zlúčeniny vzorca lV sa získajú bežnými spôsobmi, zachovávajúc si enantiomému integritu, a...

Spôsob výroby (-)-(S)-3-[1(dimetylamino)etyl]fenyl-N-etyl-N-metylkarbamátu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3814

Dátum: 21.10.2003

Autori: Štěpánková Hana, Šimek Stanislav, Hájíček Josef

MPK: C07C 269/00, C07C 271/00, C07C 215/00...

Značky: s)-3-[1(dimetylamino)etyl]fenyl-n-etyl-n-metylkarbamátu, spôsob, výroby

Text:

...stupňoch.Ako sa ukázalo pri testovaní uvedeného postupu, optické štiepenie nevedie kdosiahnutiu dostatočnej optickej čistoty a látku je nutné navyše rekryštalizovať (viď referenčný priklad l). Ďalšou nevýhodou je nutnost používať drahú a karcinogénnu látku vzorca VII (presnej šie N-etyl-N-metylkarbamoylchlorid) V asi 300 prebytku.Optické štiepenie v ranejšom štádiu syntézy sa zdá na prvý pohľad žíaduce, ale zďaleka nie...

Substituované tetralíny a indány a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6366

Dátum: 17.10.2003

Autori: Lee Jung, Matthews Jay, Chen Xiaoli, Rybczynski Philip, Demarest Keith

MPK: C07C 271/00, C07C 275/00, A61K 31/16...

Značky: tetralíny, použitie, substituované, indány

Text:

...a heterokarbylových častí môžu byt substituované medzi 1 a 3 Substituentmi nezávisle vybranými z F, Cl, Br, I, amino, metylu, etylu, hydroxy, nitro, kyano, a metoxy.0007 Predkladaný vynález sa tiež týka kompozícii, ktoré zahrnujú jednu alebo viac zlúčenínvzorca (l) a farmaceutický prijateľný nosič alebo excipient.0008 Tieto kompozície môžu ďalej obsahovať ďalšie farmaceuticky prijateľné činidla, akosú činidlá znižujúce lipidy alebo činidlá...

Postup prípravy medziproduktov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5387

Dátum: 18.09.2003

Autori: Jiang Xinglong, Loeser Eric, Prashad Mahavir, Slade Joel, Kapa Prasad Koteswara, Lee George Tien-san

MPK: C07C 309/00, C07C 271/00, C07C 59/00...

Značky: medziproduktov, přípravy, postup

Text:

...vzniku amidoderivátov.0005 Spcluoćakávaná prihláška Č. 10/171,706 podaná 14. júna 2002 (US 2003 045 479) a WOO 2/102790 uverejňuje ncve Nformylhydroxylamínovć zlúčeniny, ktoré inhibujú PDF a ktoré sú vhodné ako antibakteriálne činidlá. Zlúčeniny tu uverejnené sú určité N-1-oxo-2-alky 1-3-(N-hydroxyformamido)propyltiazacyklo 4 qalkány, ktoré sú nižšie opísané detailnejšie. Na prípravu týchto...

Acetylénové deriváty s mGluR5 antagonistickou aktivitou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 866

Dátum: 03.12.2002

Autori: Zimmermann Kaspar, Gasparini Fabrizio, Auberson Yves, Ofner Silvio, Hart Terance

MPK: A61K 31/4709, A61K 31/403, A61P 25/00...

Značky: deriváty, mglur5, aktivitou, acetylénové, antagonistickou

Text:

...e), 2Dehydratácia z postupu b) vedie k zmesi zlúčeniny vzorca I, kde A vytvára jednoduchú väzbu s X, a zlúčeniny vzorca I, kde A vytvára jednoduchú väzbu sY, ktorá sa následne oddelí v súlade s bežnými spôsobmi, napr. tak, ako je opísanê v príkladoch 6, 9 al 0.Takto získaná zlúčenina vzorca I sa môže previesť na inú zlúčeninu vzorca I v súlade s bežnými spôsobmi, napr. tak, ako jeSpracovanie reakčných zmesí v súlade so skôr uvedenými postupmi...

Fenetanolamínové deriváty na liečenie respiračných chorôb

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5058

Dátum: 11.09.2002

Autori: Looker Brian Edgar, Mann Inderjit, Coe Diane Mary, Procopiou Panayiotis Alexandrou, Box Philip Charles

MPK: C07C 217/00, A61K 31/133, A61P 11/00...

Značky: liečenie, chorôb, deriváty, fenetanolamínové, respiračných

Text:

...Ciealkoxyskupina, halogén, alyl. aryl(Cwalkýlją Clehalogenalkoxyskupina a CiehalogénalkylR 4 a R sú nezávisle vybrané zo substituentov vodík a Cmalkyl s výhradou, že celkový počet uhlíkových atómov v R a R 5 nie je viac než 4 aR a R 7 sú nezávisle vybrané zo substituentov vodík a Cmalkyl s výhradou, že celkový počet uhlíkových atómov v R a R 5 nie je viac než 4.V zlúčeninách vzorca (l) a (la) sú R 6 a R 7 výhodne nezávisle vybrané zo...