C07C 259/02

Použitie hydroxylamínového derivátu na prípravu farmaceutického alebo kozmetického prostriedku na zvýšenie produkcie molekulových chaperónov, hydroxylamínový derivát a farmaceutické alebo kozmetické prostriedky s jeho obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: 284823

Dátum: 14.11.2005

Autori: Ürögdi László, Kovács Eszter, Balogh Gábor, Korányi László, Horváth Ibolya, Hegedüs Erzsébet, Vigh László, Duda Ernő, Dormán Gyorgy, Barabás Mihály, Jednákovits Andrea, Jaszlits László, Szilbereky Jenö, Medzihradszky Dénes, Török Zsolt, Kürthy Mária, Literati Nagy Péter, Márványos Ede, Mézes Bea, Farkas Beatrix, Biró Katalin, Udvardy Éva, Glatz Attila

MPK: C07D 213/78, A61K 31/44, C07C 259/02...

Značky: přípravu, hydroxylamínový, obsahom, prostriedky, farmaceutické, molekulových, derivátů, kozmetického, farmaceutického, zvýšenie, kozmetické, hydroxylamínového, použitie, derivát, prostriedku, chaperónov, produkcie

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísané použitie chemickej zlúčeniny na prípravu farmaceutického prostriedku na zvýšenie expresie molekulových chaperónov exprimovaných bunkou alebo v eukariotickej bunke, ktorá je vystavená fyziologickému stresu, na zvýšenie expresie molekulového chaperónu v bunke nad množstvo vyvolané daným fyziologickým stresom, alebo na liečenie choroby spojenej s funkciou chaperónového systému alebo spojenej s poškodením bunkovej membrány alebo membrány...

Deriváty kyseliny hydroxímovej, farmaceutický prostriedok, ktorý ich obsahuje, spôsob ich prípravy a medziprodukty na ich prípravu

Načítavanie...

Číslo patentu: 281387

Dátum: 04.06.1997

Autori: Jaszlits László, Ürögdi László, Barabás Mihály, Biró Katalin, Vereczkey László, Jednákovits Andrea, Udvardy - Nagy Istvánné, Márványos Ede, Radványi Erzsébet

MPK: C07C 259/02, A61K 31/455, A61K 31/15...

Značky: spôsob, přípravy, obsahuje, prostriedok, ktorý, farmaceutický, přípravu, medziprodukty, kyseliny, hydroxímovej, deriváty

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané zlúčeniny všeobecného vzorca (I), kde význam jednotlivých substituentov je uvedený v opise ako aj ich farmaceuticky prijateľné adičné soli s kyselinami. Ďalej sú opísané spôsoby prípravy týchto zlúčenín, farmaceutické prostriedky obsahujúce tieto zlúčeniny a medziprodukty všeobecného vzorca (II), kde substituenty majú už uvedený význam. Zlúčeniny všeobecného vzorca (I) majú antiischemické účinky, a teda sú vhodné na ošetrenie...