C07C 251/40

Spôsob prípravy benzaldoxímov

Načítavanie...

Číslo patentu: 287967

Dátum: 28.06.2012

Autori: Baumann Ernst, Misslitz Ulf, Rack Michael, Hagen Helmut, Keil Michael, Götz Norbert, Rheinheimer Joachim, Lochtman Rene, Von Deyn Wolfgang, Witschel Matthias, Gebhardt Joachim

MPK: C07C 205/44, C07C 249/06, C07C 201/12...

Značky: spôsob, benzaldoxímov, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaný je spôsob prípravy benzaldoxímov vzorca (XV), v ktorom X znamená NO2, S(O)nRy Rx, Ry predstavujú v každom prípade akýkoľvek inertný zvyšok m znamená 0, 1, 2, 3 alebo 4 n predstavuje 0, 1 alebo 2 ktorý spočíva v tom, že zahŕňa konverziu zlúčenín vzorca (XVI), v ktorom X a (Rx)m majú definované významy, s organickým nitritom vzorca (R-O-NO), kde R znamená alifatický alebo aromatický zvyšok, v prítomnosti zásady, pričom reakcia sa...

Oxímy a ich použitie na prípravu izoxazolin-3-yl-acylbenzénov

Načítavanie...

Číslo patentu: 287758

Dátum: 15.08.2011

Autori: Misslitz Ulf, Baumann Ernst, Rack Michael, Gebhardt Joachim, Keil Michael, Witschel Matthias, Götz Norbert, Rheinheimer Joachim, Lochtman Rene, Hagen Helmut, Von Deyn Wolfgang

MPK: C07C 251/00, C07C 251/40, C07C 249/06...

Značky: izoxazolin-3-yl-acylbenzénov, použitie, přípravu, oxímy

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané sú oxímy vzorca (III), kde R1 znamená C1-C6-alkyl, a ich použitie na prípravu izoxazolínu vzorca (I), kde substituenty majú nasledujúce významy: R1 znamená vodík, C1-C6-alkyl, R2 predstavuje C1-C6-alkyl, R3, R4, R5 znamenajú vodík, C1-C6-alkyl, alebo R4 a R5 spoločne tvoria väzbu, R6 predstavuje heterocyklický kruh a n znamená 0, 1 alebo 2.

Deriváty kyseliny fenyloctovej, spôsob a medziprodukty ich výroby, ich použitie a prostriedky, ktoré ich obsahujú

Načítavanie...

Číslo patentu: 282298

Dátum: 19.11.2001

Autori: Grammenos Wassilios, Müller Ruth, Kirstgen Reinhard, Harreus Albrecht, Ammermann Eberhard, Lorenz Gisela, Bayer Herbert, Sauter Hubert, Röhl Franz

MPK: C07C 251/44, C07C 251/38, C07C 251/40...

Značky: fenyloctovej, deriváty, medziprodukty, prostriedky, výroby, použitie, spôsob, kyseliny, obsahujú

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa zlúčeniny všeobecného vzorca (I), kde substituenty a index majú význam: X je kyslík alebo síra, R1 znamená vodík a alkyl, R2 znamená kyano, nitro, trifluórmetyl, halogén, alkyl a alkoxy, m znamená 0, 1 alebo 2, pričom zvyšky R2 môžu byť rovnaké alebo rozdielne, ak m znamená 2, R3 znamená vodík, kyano, nitro, hydroxy, amino, halogén, alkyl, halogénalkyl, alkoxy, halogénalkoxy, alkyltio, alkylamino alebo dialkylamino, R4 znamená vodík,...