C07C 231/24

Nový spôsob prípravy kryštalickej formy V agomelatínu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10398

Dátum: 04.08.2009

Autori: Martins Damien, Langlois Pascal, Coquerel Gérard, Linol Julie

MPK: C07C 233/18, C07C 231/24

Značky: přípravy, formy, spôsob, kryštalickej, agomelatínu, nový

Text:

...technikou na získavanie pevných častíc s malými rozmermi. Vznikajúca hmota je často amorfná (S. Petit a G. Coquerel Amorphous state, Polymorphísm in pharmaceutical industry, Editor R. Hilñker, Wiley-VCH Weinheim 2006, Kapitola X, str. .259285). V predkladanom vynáleze naproti tomu rozprašovanie umožňuje získavať dobre definovanú kryštalíckú formu, formu V, ktorá Však navyše vykazuje omnoho lepšiu trvanlivosť0010 Podrobnejšie sa predložený...

Kryštálové formy tigecyklínu a spôsoby ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17806

Dátum: 24.04.2007

Autori: Koltai Tamas, Aronhime Judith, Tsiperman Evgeny, Levi Sigalit

MPK: C07C 231/24, C07C 237/26

Značky: formy, přípravy, krystalové, tigecyklínu, spôsoby

Text:

...je ďalej nazývaná kryštalická forma podľa predloženého Vynálezu.0015 V inom aspekte predložený vynález poskytuje metódy na prípravu vyššie uvedenej kryštalickej formy.0016 V inom aspekte predložený vynález poskytuje farmaceutickú kompozíciu, ktorá obsahuje Vyššie opísanú kryštalickú formu tigecyklínu, pripravenú postupmi podľa predloženého vynálezu, ajeden alebo viacero farmaceutický prijateľných excipientov.0017 Predložený vynález ďalej...

Nová kryštalická forma V agomelatínu, spôsob jej prípravy a farmaceutické kompozície s jej obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12679

Dátum: 02.08.2006

Autori: Coquerel Gérard, Souvie Jean-claude, Linol Julie

MPK: A61P 25/00, A61P 15/08, A61K 31/165...

Značky: nová, kompozície, krystalická, obsahom, agomelatínu, forma, farmaceutické, spôsob, přípravy

Text:

...bude pri tomto druhom spôsobe kryštalizácie podľa vynálezu agomelatín roztavený pri 110 °C.0013 Množstvo kryštalickej formy V pridávané pri tomto druhom spôsobe kryštalizácie podľa vynálezu je výhodne medzi l/ 100 a 1/50 hmotnosti agomelatínu.0014 Pri tomto druhom spôsobe kryštalizácie podľa vynálezu môže byť použitá zlúčenina0015 Získavanie tejto kryštalickej formy je výhodné vtom, že Lunožňuje prípravu farmaceutických formulácií,...

Kryštalické pevné formy tigecyklínu a spôsoby ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14295

Dátum: 25.05.2006

Autori: Krishnan Lalitha, Deshmukh Subodh, Hadfield Anthony, Huang James, Ku Mannching Sherry

MPK: C07C 237/26, C07C 231/24

Značky: formy, pevně, tigecyklínu, krystalické, přípravy, spôsoby

Text:

...formy tam, kde sú molekuly rozpúšťadla alebo vody v kanáloch alebo nie sú zabudované dokryštálovej mriežky. Amorfné formy sú často označované ako pevné formy, ale nie sú to kryštalické pevné formy.0007 Rôzne kryštalické pevné formy rovnakej zlúčeniny často majú rôzne vlastnosti v pevnom stave, ako je teplota topenia, rozpustnosť, manipulácia a stabilita. Preto, akonáhle boli identiñkované rôzne kryštalické pevné formy rovnakej...

Spôsob prípravy gabapentínu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13698

Dátum: 09.11.2004

Autori: Nicoli Andrea, Villa Marco, Marchioro Gaetano, Cannata Vincenzo, Corcella Francesco, Paiocchi Maurizio, Arrighi Katiuscia

MPK: C07C 231/24, C07C 233/08, C07C 231/02...

Značky: gabapentínu, spôsob, přípravy

Text:

...CN1297885) a predovšetkým sa taká čistota produktu dosahuje na úkor doby spracovania a nákladov, ktoré nie sú nutné na transformácie, ktorým je podrobený produkt v syntéze gabapentínu, Preto sa stáva nutnosťou študovať alternatívne metodológie umožňujúce uskutočnenie reakcie za výhodnejšlch podmienok z hľadiska priemyselnej využiteľnosti spôsobu.0011 Teraz sme prekvapivo našli zlepšené reakčné podmienky pre synté zu monoamidu...

Spôsob úpravy amidov

Načítavanie...

Číslo patentu: 278256

Dátum: 19.02.1992

Autori: Van Geem Paul Christiaan, Thomissen Petrus Jozef Hubertus, Bosman Hubertus Johannes Mechtilda

MPK: C07D 223/10, C07C 231/24, C07D 201/16...

Značky: amidov, spôsob, úpravy

Zhrnutie / Anotácia:

Amidová zmes s obsahom ketoxímu alebo aldoxímu, získaná Beckmannovým prešmykom, sa upravuje tak, že sa podrobí hydrolýze, produkty hydrolýzy sa oddelia od príslušného amidu a vrátia do oximačnej reakcie.