C07C 229/48

Spôsob prípravy esterov 4-alkylamido-3-(alkyloxy)-5-nitrocyklohex-1-én-1-karboxylovej kyseliny a ich enantiomérov

Načítavanie...

Číslo patentu: 288333

Dátum: 04.01.2016

Autori: Kicková Anna, Latika Attila, Danko Peter, Durmis Július, Hajzer Viktória, Brath Henrich

MPK: C07C 205/49, C07C 227/30, C07C 227/14...

Značky: enantiomérov, spôsob, kyseliny, esterov, 4-alkylamido-3-(alkyloxy)-5-nitrocyklohex-1-én-1-karboxylovej, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu prípravy cyklohexénových derivátov vzorca (I), (Ia), (Ib) , (Ic) a ich enantiomérov relatívne krátkou syntézou z východiskových 1-nitro-4- oxobutanylamidov a dietylfosforylakrylátov v prítomnosti alkalických katalyzátorov a crown éterov použitím mikrovlnného žiarenia alebo bez neho. Z derivátov vzorca (I), (Ia), (Ib) a (Ic) sú v jednom stupni prístupné potenciálne inhibítory neuraminidázy.

Spôsob rozlíšenia enantiomérnej zmesi

Načítavanie...

Číslo patentu: 288068

Dátum: 17.04.2013

Autori: Tsantrizos Youla, Rancourt Jean, Halmos Teddy, Llinas-brunet Montse, Poupart Marc-andré, Bailey Murray, Wernic Dominik, Goudreau Nathalie, Ghiro Elise, Cameron Dale, Faucher Anne-marie

MPK: A61K 38/00, A61K 31/7056, A61K 31/13...

Značky: rozlíšenia, spôsob, zmesí, enantiomérnej

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob rozlíšenia enantiomérnej zmesi metylesteru kyseliny 1-amino-2-vinylcyklopropylkarboxylovej alebo jej N-chránenej zmesi zahŕňa krok pôsobenia esterázy subtilizínu Bacillus licheniformis (Alcalase) na túto zmes, čím sa získa požadovaný enentiomér metylesteru kyseliny 1-amino-2-vinylcyklopropylkarboxylovej alebo jej N-chránenej formy.

Bicyklické arylové analógy sfingozín-1-fosfátu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19041

Dátum: 05.08.2010

Autori: Liu Xiaogao, Ma Bin, Kumaravel Gnanasambandam, Lin Edward Yin-shiang, Taveras Arthur, Zheng Guo Zhu, Thomas Jermaine, Caldwell Richard, Guckian Kevin

MPK: A61P 11/06, A61P 29/00, A61P 3/10...

Značky: analogy, arylové, sfingozín-1-fosfátu, bicyklické

Text:

...čo vedie k zosilnenej bunkovej odpovedi. Všeobecne sa zlúčeniny môžu prepínať z antagonistov na agonistov v závislostí na tom, ktorý G proteín je za receptorom. Keď Gq je za zlúčeninou cieliacou S 1 P 4 receptor, môže pôsobiť ako antagonista. Je možné, že s iným G proteínom (Gi) za agonistom, zlúčenina môže byť agonista.0005 SlP receptory sú dobré ciele liekov, pretože jednotlive receptory sú aj tkanivovo, aj odpoveďovo špecifické. Tkanivová...

Dipeptid, spôsob jeho výroby, liečivo túto látku obsahujúce a jej použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 284733

Dátum: 14.09.2005

Autori: Schönfeld Wolfgang, Ziegelbauer Karl, Militzer Hans-christian, Matzke Michael, Schmidt Axel, Mittendorf Joachim, Kunisch Franz

MPK: A61K 31/195, C07C 229/48

Značky: použitie, výroby, liečivo, túto, obsahujúce, spôsob, látku, dipeptid

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa dipeptidy z alfa-aminokyselín a/alebo ich derivátov a cyklopentán-beta-aminokyselín a/alebo ich derivátov, alebo ich zmesí, spôsob ich výroby, liečivá obsahujúce uvedené zlúčeniny a ich použitie pri liečbe mykóz.

Cyklopentán-beta-aminokyseliny a cyklopentén-beta-aminokyseliny, spôsob ich výroby a použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 282660

Dátum: 07.10.2002

Autori: Matzke Michael, Kunisch Franz, Militzer Hans-christian, Metzger Karl Georg, Endermann Rainer, Mittendorf Joachim, Bremm Klaus-dieter, Plempel Manfred

MPK: C07C 229/48, A61K 31/195, A61K 31/215...

Značky: výroby, spôsob, cyklopentán-beta-aminokyseliny, použitie, cyklopentén-beta-aminokyseliny

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa zlúčeniny všeobecného vzorca (I), v ktorom majú substituenty význam uvedený v opisnej časti, spôsob ich výroby a ich použitia ako liečiv. Zlúčeniny podľa všeobecného vzorca (I) a ich adičné soli s kyselinami majú silné antimikrobiálne a antimykotické účinky.

Antimikrobiálne účinné zmesi obsahujúce aminokyseliny, liečivá s ich obsahom a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 281850

Dátum: 19.06.2001

Autori: Matzke Michael, Ziegelbauer Karl, Militzer Hans-christian, Schönfeld Wolfgang, Schmidt Axel, Mittendorf Joachim, Kunisch Franz

MPK: C07K 5/023, A61K 31/195, C07C 229/48...

Značky: obsahujúce, účinné, liečivá, obsahom, zmesí, aminokyseliny, použitie, antimikrobiálne

Zhrnutie / Anotácia:

Zmesi alfa-aminokyseliny a cyklopentán-beta-aminokyseliny zo skupiny zahrnujúcej (S)-izoleucín s kyselinou 2-amino-4-metyléncyklopentán-1-karboxylovou, (S)-alanín s kyselinou 2-amino-4-metylén-cyklopentán-1-karboxylovou a (S)-prolín s kyselinou 1,2-cis-aminocyklopentán-1-karboxylovou, alebo ich izomérne formy, liečivá s ich obsahom a ich použitie na výrobu liečiv na liečenie chorôb, najmä mykóz.

Deriváty cyklohexadiénu, spôsob ich výroby, liečivá obsahujúce tieto látky a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 281352

Dátum: 06.03.1996

Autori: Heine Hans-georg, Wollweber Hartmund, Sommermeyer Henning, Urbahns Klaus, Schohe-loop Rudolf, Glaser Thomas, De Vry Jean-marie-viktor, Wittka Reilinde, Junge Bodo

MPK: A61K 31/215, C07C 227/08, A61K 31/44...

Značky: látky, cyklohexadiénu, liečivá, použitie, obsahujúce, tieto, deriváty, výroby, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Zlúčeniny všeobecného vzorca (Ia) a (Ib), v ktorých majú substituenty významy uvedené v opise. Opísaný je i spôsob ich výroby a ich použitie ako liečiv, hlavne ako cerebrálne účinných prostriedkov, použitie ako modulátorov so selektivitou pre draslíkové kanály veľkej vodivosti závislé od vápnika.

Tilidíndihydrogenortofosfát, spôsob jeho prípravy, jeho použitie a farmaceutický prostriedok, ktorý ho obsahuje

Načítavanie...

Číslo patentu: 281041

Dátum: 06.12.1995

Autori: Klausmann Hans, Knapp Armin, Witzke Joachim, Hermann Wolfgang

MPK: A61K 31/215, C07C 229/48

Značky: ktorý, přípravy, použitie, spôsob, obsahuje, tilidíndihydrogenortofosfát, farmaceutický, prostriedok

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob prípravy tilidíndihydrogenortofosfátu, pri ktorom sa tilidínová zásada necháva reagovať s 80 až 90 % hmotn. kyselinou fosforečnou v izopropanole s obsahom vody 4 až 10 % hmotn. pri teplote 30 až 45 °C, suspenzia sa pomaly ochladí a získaná soľ sa izoluje. Ďalej je opísané použitie tilidíndihydrogenortofosfátu na výrobu pevných farmaceutických foriem zvlášť s predĺženým pôsobením, ako tabletiek, dražé, kapsúl a čapíkov,...