C07C 229/48

Spôsob prípravy esterov 4-alkylamido-3-(alkyloxy)-5-nitrocyklohex-1-én-1-karboxylovej kyseliny a ich enantiomérov

Načítavanie...

Číslo patentu: 288333

Dátum: 04.01.2016

Autori: Latika Attila, Hajzer Viktória, Durmis Július, Danko Peter, Kicková Anna, Brath Henrich

MPK: C07C 227/14, C07C 227/30, C07C 205/49...

Značky: esterov, spôsob, 4-alkylamido-3-(alkyloxy)-5-nitrocyklohex-1-én-1-karboxylovej, přípravy, kyseliny, enantiomérov

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu prípravy cyklohexénových derivátov vzorca (I), (Ia), (Ib) , (Ic) a ich enantiomérov relatívne krátkou syntézou z východiskových 1-nitro-4- oxobutanylamidov a dietylfosforylakrylátov v prítomnosti alkalických katalyzátorov a crown éterov použitím mikrovlnného žiarenia alebo bez neho. Z derivátov vzorca (I), (Ia), (Ib) a (Ic) sú v jednom stupni prístupné potenciálne inhibítory neuraminidázy.

Spôsob rozlíšenia enantiomérnej zmesi

Načítavanie...

Číslo patentu: 288068

Dátum: 17.04.2013

Autori: Llinas-brunet Montse, Faucher Anne-marie, Ghiro Elise, Wernic Dominik, Cameron Dale, Goudreau Nathalie, Halmos Teddy, Rancourt Jean, Tsantrizos Youla, Poupart Marc-andré, Bailey Murray

MPK: A61K 31/13, A61K 31/7056, A61K 38/00...

Značky: enantiomérnej, rozlíšenia, spôsob, zmesí

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob rozlíšenia enantiomérnej zmesi metylesteru kyseliny 1-amino-2-vinylcyklopropylkarboxylovej alebo jej N-chránenej zmesi zahŕňa krok pôsobenia esterázy subtilizínu Bacillus licheniformis (Alcalase) na túto zmes, čím sa získa požadovaný enentiomér metylesteru kyseliny 1-amino-2-vinylcyklopropylkarboxylovej alebo jej N-chránenej formy.

Bicyklické arylové analógy sfingozín-1-fosfátu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19041

Dátum: 05.08.2010

Autori: Liu Xiaogao, Kumaravel Gnanasambandam, Caldwell Richard, Lin Edward Yin-shiang, Thomas Jermaine, Ma Bin, Taveras Arthur, Zheng Guo Zhu, Guckian Kevin

MPK: A61P 11/06, A61P 3/10, A61P 29/00...

Značky: arylové, sfingozín-1-fosfátu, bicyklické, analogy

Text:

...čo vedie k zosilnenej bunkovej odpovedi. Všeobecne sa zlúčeniny môžu prepínať z antagonistov na agonistov v závislostí na tom, ktorý G proteín je za receptorom. Keď Gq je za zlúčeninou cieliacou S 1 P 4 receptor, môže pôsobiť ako antagonista. Je možné, že s iným G proteínom (Gi) za agonistom, zlúčenina môže byť agonista.0005 SlP receptory sú dobré ciele liekov, pretože jednotlive receptory sú aj tkanivovo, aj odpoveďovo špecifické. Tkanivová...

Dipeptid, spôsob jeho výroby, liečivo túto látku obsahujúce a jej použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 284733

Dátum: 14.09.2005

Autori: Schmidt Axel, Schönfeld Wolfgang, Militzer Hans-christian, Ziegelbauer Karl, Mittendorf Joachim, Matzke Michael, Kunisch Franz

MPK: C07C 229/48, A61K 31/195

Značky: dipeptid, použitie, výroby, látku, obsahujúce, túto, liečivo, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa dipeptidy z alfa-aminokyselín a/alebo ich derivátov a cyklopentán-beta-aminokyselín a/alebo ich derivátov, alebo ich zmesí, spôsob ich výroby, liečivá obsahujúce uvedené zlúčeniny a ich použitie pri liečbe mykóz.

Cyklopentán-beta-aminokyseliny a cyklopentén-beta-aminokyseliny, spôsob ich výroby a použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 282660

Dátum: 07.10.2002

Autori: Metzger Karl Georg, Mittendorf Joachim, Plempel Manfred, Militzer Hans-christian, Bremm Klaus-dieter, Kunisch Franz, Matzke Michael, Endermann Rainer

MPK: A61K 31/195, C07C 229/48, A61K 31/215...

Značky: cyklopentén-beta-aminokyseliny, cyklopentán-beta-aminokyseliny, použitie, výroby, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa zlúčeniny všeobecného vzorca (I), v ktorom majú substituenty význam uvedený v opisnej časti, spôsob ich výroby a ich použitia ako liečiv. Zlúčeniny podľa všeobecného vzorca (I) a ich adičné soli s kyselinami majú silné antimikrobiálne a antimykotické účinky.

Antimikrobiálne účinné zmesi obsahujúce aminokyseliny, liečivá s ich obsahom a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 281850

Dátum: 19.06.2001

Autori: Mittendorf Joachim, Schmidt Axel, Schönfeld Wolfgang, Ziegelbauer Karl, Matzke Michael, Kunisch Franz, Militzer Hans-christian

MPK: C07K 5/023, A61K 31/195, C07C 229/48...

Značky: obsahujúce, zmesí, použitie, antimikrobiálne, účinné, liečivá, aminokyseliny, obsahom

Zhrnutie / Anotácia:

Zmesi alfa-aminokyseliny a cyklopentán-beta-aminokyseliny zo skupiny zahrnujúcej (S)-izoleucín s kyselinou 2-amino-4-metyléncyklopentán-1-karboxylovou, (S)-alanín s kyselinou 2-amino-4-metylén-cyklopentán-1-karboxylovou a (S)-prolín s kyselinou 1,2-cis-aminocyklopentán-1-karboxylovou, alebo ich izomérne formy, liečivá s ich obsahom a ich použitie na výrobu liečiv na liečenie chorôb, najmä mykóz.

Deriváty cyklohexadiénu, spôsob ich výroby, liečivá obsahujúce tieto látky a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 281352

Dátum: 06.03.1996

Autori: Heine Hans-georg, Glaser Thomas, Urbahns Klaus, Sommermeyer Henning, Schohe-loop Rudolf, De Vry Jean-marie-viktor, Wittka Reilinde, Junge Bodo, Wollweber Hartmund

MPK: C07C 227/08, A61K 31/215, A61K 31/44...

Značky: látky, použitie, tieto, obsahujúce, výroby, cyklohexadiénu, spôsob, liečivá, deriváty

Zhrnutie / Anotácia:

Zlúčeniny všeobecného vzorca (Ia) a (Ib), v ktorých majú substituenty významy uvedené v opise. Opísaný je i spôsob ich výroby a ich použitie ako liečiv, hlavne ako cerebrálne účinných prostriedkov, použitie ako modulátorov so selektivitou pre draslíkové kanály veľkej vodivosti závislé od vápnika.

Tilidíndihydrogenortofosfát, spôsob jeho prípravy, jeho použitie a farmaceutický prostriedok, ktorý ho obsahuje

Načítavanie...

Číslo patentu: 281041

Dátum: 06.12.1995

Autori: Witzke Joachim, Klausmann Hans, Hermann Wolfgang, Knapp Armin

MPK: C07C 229/48, A61K 31/215

Značky: tilidíndihydrogenortofosfát, farmaceutický, obsahuje, ktorý, prostriedok, použitie, spôsob, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob prípravy tilidíndihydrogenortofosfátu, pri ktorom sa tilidínová zásada necháva reagovať s 80 až 90 % hmotn. kyselinou fosforečnou v izopropanole s obsahom vody 4 až 10 % hmotn. pri teplote 30 až 45 °C, suspenzia sa pomaly ochladí a získaná soľ sa izoluje. Ďalej je opísané použitie tilidíndihydrogenortofosfátu na výrobu pevných farmaceutických foriem zvlášť s predĺženým pôsobením, ako tabletiek, dražé, kapsúl a čapíkov,...