C07C 229/48

Spôsob prípravy esterov 4-alkylamido-3-(alkyloxy)-5-nitrocyklohex-1-én-1-karboxylovej kyseliny a ich enantiomérov

Načítavanie...

Číslo patentu: 288333

Dátum: 04.01.2016

Autori: Durmis Július, Hajzer Viktória, Kicková Anna, Latika Attila, Danko Peter, Brath Henrich

MPK: C07C 227/14, C07C 205/49, C07C 227/30...

Značky: 4-alkylamido-3-(alkyloxy)-5-nitrocyklohex-1-én-1-karboxylovej, spôsob, enantiomérov, esterov, přípravy, kyseliny

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu prípravy cyklohexénových derivátov vzorca (I), (Ia), (Ib) , (Ic) a ich enantiomérov relatívne krátkou syntézou z východiskových 1-nitro-4- oxobutanylamidov a dietylfosforylakrylátov v prítomnosti alkalických katalyzátorov a crown éterov použitím mikrovlnného žiarenia alebo bez neho. Z derivátov vzorca (I), (Ia), (Ib) a (Ic) sú v jednom stupni prístupné potenciálne inhibítory neuraminidázy.

Spôsob rozlíšenia enantiomérnej zmesi

Načítavanie...

Číslo patentu: 288068

Dátum: 17.04.2013

Autori: Tsantrizos Youla, Faucher Anne-marie, Cameron Dale, Rancourt Jean, Llinas-brunet Montse, Goudreau Nathalie, Poupart Marc-andré, Ghiro Elise, Bailey Murray, Wernic Dominik, Halmos Teddy

MPK: A61K 31/13, A61K 31/7056, A61K 38/00...

Značky: spôsob, zmesí, rozlíšenia, enantiomérnej

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob rozlíšenia enantiomérnej zmesi metylesteru kyseliny 1-amino-2-vinylcyklopropylkarboxylovej alebo jej N-chránenej zmesi zahŕňa krok pôsobenia esterázy subtilizínu Bacillus licheniformis (Alcalase) na túto zmes, čím sa získa požadovaný enentiomér metylesteru kyseliny 1-amino-2-vinylcyklopropylkarboxylovej alebo jej N-chránenej formy.

Bicyklické arylové analógy sfingozín-1-fosfátu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19041

Dátum: 05.08.2010

Autori: Zheng Guo Zhu, Guckian Kevin, Kumaravel Gnanasambandam, Taveras Arthur, Caldwell Richard, Liu Xiaogao, Lin Edward Yin-shiang, Thomas Jermaine, Ma Bin

MPK: A61P 3/10, A61P 29/00, A61P 11/06...

Značky: analogy, sfingozín-1-fosfátu, arylové, bicyklické

Text:

...čo vedie k zosilnenej bunkovej odpovedi. Všeobecne sa zlúčeniny môžu prepínať z antagonistov na agonistov v závislostí na tom, ktorý G proteín je za receptorom. Keď Gq je za zlúčeninou cieliacou S 1 P 4 receptor, môže pôsobiť ako antagonista. Je možné, že s iným G proteínom (Gi) za agonistom, zlúčenina môže byť agonista.0005 SlP receptory sú dobré ciele liekov, pretože jednotlive receptory sú aj tkanivovo, aj odpoveďovo špecifické. Tkanivová...

Dipeptid, spôsob jeho výroby, liečivo túto látku obsahujúce a jej použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 284733

Dátum: 14.09.2005

Autori: Ziegelbauer Karl, Schönfeld Wolfgang, Schmidt Axel, Mittendorf Joachim, Matzke Michael, Kunisch Franz, Militzer Hans-christian

MPK: C07C 229/48, A61K 31/195

Značky: obsahujúce, dipeptid, použitie, liečivo, túto, spôsob, výroby, látku

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa dipeptidy z alfa-aminokyselín a/alebo ich derivátov a cyklopentán-beta-aminokyselín a/alebo ich derivátov, alebo ich zmesí, spôsob ich výroby, liečivá obsahujúce uvedené zlúčeniny a ich použitie pri liečbe mykóz.

Cyklopentán-beta-aminokyseliny a cyklopentén-beta-aminokyseliny, spôsob ich výroby a použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 282660

Dátum: 07.10.2002

Autori: Militzer Hans-christian, Metzger Karl Georg, Endermann Rainer, Bremm Klaus-dieter, Kunisch Franz, Mittendorf Joachim, Plempel Manfred, Matzke Michael

MPK: A61K 31/195, A61K 31/215, C07C 229/48...

Značky: spôsob, cyklopentén-beta-aminokyseliny, cyklopentán-beta-aminokyseliny, použitie, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa zlúčeniny všeobecného vzorca (I), v ktorom majú substituenty význam uvedený v opisnej časti, spôsob ich výroby a ich použitia ako liečiv. Zlúčeniny podľa všeobecného vzorca (I) a ich adičné soli s kyselinami majú silné antimikrobiálne a antimykotické účinky.

Antimikrobiálne účinné zmesi obsahujúce aminokyseliny, liečivá s ich obsahom a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 281850

Dátum: 19.06.2001

Autori: Schmidt Axel, Matzke Michael, Ziegelbauer Karl, Kunisch Franz, Militzer Hans-christian, Schönfeld Wolfgang, Mittendorf Joachim

MPK: C07K 5/023, A61K 31/195, C07C 229/48...

Značky: aminokyseliny, obsahujúce, zmesí, obsahom, účinné, liečivá, použitie, antimikrobiálne

Zhrnutie / Anotácia:

Zmesi alfa-aminokyseliny a cyklopentán-beta-aminokyseliny zo skupiny zahrnujúcej (S)-izoleucín s kyselinou 2-amino-4-metyléncyklopentán-1-karboxylovou, (S)-alanín s kyselinou 2-amino-4-metylén-cyklopentán-1-karboxylovou a (S)-prolín s kyselinou 1,2-cis-aminocyklopentán-1-karboxylovou, alebo ich izomérne formy, liečivá s ich obsahom a ich použitie na výrobu liečiv na liečenie chorôb, najmä mykóz.

Deriváty cyklohexadiénu, spôsob ich výroby, liečivá obsahujúce tieto látky a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 281352

Dátum: 06.03.1996

Autori: Urbahns Klaus, Schohe-loop Rudolf, Junge Bodo, Glaser Thomas, Heine Hans-georg, De Vry Jean-marie-viktor, Wollweber Hartmund, Wittka Reilinde, Sommermeyer Henning

MPK: A61K 31/215, A61K 31/44, C07C 227/08...

Značky: spôsob, použitie, obsahujúce, deriváty, tieto, cyklohexadiénu, látky, výroby, liečivá

Zhrnutie / Anotácia:

Zlúčeniny všeobecného vzorca (Ia) a (Ib), v ktorých majú substituenty významy uvedené v opise. Opísaný je i spôsob ich výroby a ich použitie ako liečiv, hlavne ako cerebrálne účinných prostriedkov, použitie ako modulátorov so selektivitou pre draslíkové kanály veľkej vodivosti závislé od vápnika.

Tilidíndihydrogenortofosfát, spôsob jeho prípravy, jeho použitie a farmaceutický prostriedok, ktorý ho obsahuje

Načítavanie...

Číslo patentu: 281041

Dátum: 06.12.1995

Autori: Hermann Wolfgang, Klausmann Hans, Knapp Armin, Witzke Joachim

MPK: A61K 31/215, C07C 229/48

Značky: obsahuje, tilidíndihydrogenortofosfát, použitie, farmaceutický, spôsob, přípravy, prostriedok, ktorý

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob prípravy tilidíndihydrogenortofosfátu, pri ktorom sa tilidínová zásada necháva reagovať s 80 až 90 % hmotn. kyselinou fosforečnou v izopropanole s obsahom vody 4 až 10 % hmotn. pri teplote 30 až 45 °C, suspenzia sa pomaly ochladí a získaná soľ sa izoluje. Ďalej je opísané použitie tilidíndihydrogenortofosfátu na výrobu pevných farmaceutických foriem zvlášť s predĺženým pôsobením, ako tabletiek, dražé, kapsúl a čapíkov,...