C07C 225/00

Spôsob prípravy metadóniumchloridu

Načítavanie...

Číslo patentu: 287446

Dátum: 08.09.2010

Autori: Šulhinová Mária, Škoda Alojz, Proksa Bohumil

MPK: A61P 25/00, C07C 225/00, C07C 221/00...

Značky: přípravy, spôsob, metadóniumchloridu

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy metadóniumchloridu Grignardovou reakciou etylmagnézium bromidu so 4-N,N-dimetylamino-2,2-difenylpentánnitrilom, pričom vzniknutý komplex sa hydrolyzuje pri teplote 60 až 70 °C vodným roztokom kyseliny chlorovodíkovej s koncentráciou od 3 do 35 %, po skončení hydrolýzy sa vodno-organická zmes rozdelí, vo vodnej fáze sa prídavkom bázy uvoľní metadon, ktorý sa extrahuje organickým rozpúšťadlom, organický extrakt sa zahustí, surový...

Spôsob výroby 2-aminobenzofenónu

Načítavanie...

Číslo patentu: 286961

Dátum: 20.07.2009

Autori: Matsumoto Hiroo, Horiuchi Takashi

MPK: C07C 221/00, C07C 225/00

Značky: spôsob, 2-aminobenzofenónu, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

2-Aminobenzofenón znázornený všeobecným vzorcom (2) sa získava zahrievaním arylsufonamidu znázorneným všeobecným vzorcom (1) v prítomnosti chloridu hlinitého.

Deriváty aminometyl-fenyl-cyklohexanónu, spôsob ich výroby, liečivá tieto látky obsahujúce a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 286799

Dátum: 04.05.2009

Autori: Kögel Babette-yvonne, Pütz Claudia, Buschmann Helmut

MPK: C07C 225/00

Značky: tieto, výroby, liečivá, obsahujúce, aminometyl-fenyl-cyklohexanónu, spôsob, deriváty, látky, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané sú deriváty aminometyl-fenyl-cyklohexanónu všeobecného vzorca (I), prípadne (Ia), v ktorom majú substituenty významy uvedené v opisnej časti. Ďalej sa opisuje spôsob ich výroby, liečivá tieto látky obsahujúce a použitie týchto látok na výrobu liečiv.

Ekteinascidínová zlúčenina, farmaceutický prostriedok s jej obsahom a jej použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 285669

Dátum: 10.05.2007

Autori: Rinehart Kenneth, Morales Jose

MPK: A61K 31/4995, A61K 31/50, A61K 31/495...

Značky: prostriedok, zlúčenina, použitie, obsahom, ekteinascidínová, farmaceutický

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané sú ekteinascidínové zlúčeniny označené ako Et 757 a Iso-Et 743, farmaceutické prostriedky s ich obsahom a ich použitie na prípravu liečiv na liečenie cicavčej leukémie, cicavčieho melanómu a cicavčieho pľúcneho karcinómu.

2-Aminobenzoylové deriváty

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8128

Dátum: 24.06.2004

Autori: Zisapel Nava, Laudon Moshe, Daily Dvorah

MPK: C07C 225/22, C07C 67/02, C07C 225/00...

Značky: deriváty, 2-aminobenzoylové

Text:

...a poskytujúvynikajúcu ochranu proti excitotoxickému poškodeniu. Vomnoho nižších koncentráciách KYNA pôsobí ako kompetitívny blokátor miesta glycínového koagonistu NMDA receptora a ako nekompetitívny inhibítor oc 7 nikotínového receptora acetylcholínu. Skutočnosť, že afinita KYNA ktýmto dvom Ca 2 permeabilným receptorom je vrozsahu hladín KYNA vľudskom mozgu a primerane blízko k(nižšiemu) obsahu KYNA mozgu hlodavca, svedčí pre fyziologickú...

Spôsob výroby N-monosubstituovaných beta-amínoalkoholov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2696

Dátum: 09.07.2003

Autor: Michel Dominique

MPK: C07C 225/00, C07C 213/00, C07C 221/00...

Značky: spôsob, výroby, beta-amínoalkoholov, n-monosubstituovaných

Text:

...syntézy a čistenia.Použitie oxalátov je taktiež nevýhodné, pretože vyžaduje dodatočné redukčné ekvivalenty v nasledujúcom stupni, redukujúce ketónovć medziprodukty na titulnú zlúčeninu.Žiadny zo známych procesov výroby N-monosubstituovaných B-amínoalkoholov vzorca I a ich éterových derivátov nezahrňuje, neplánuje alebo sa netýka medziproduktov porovnateľných s N-monosubstituovanými B-ketoamímni vzorca II podľa predloženého vynálezu. Napriek...

Substituované arylcykloalkány a ich použitie ako činidiel proti rakovine

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1296

Dátum: 03.12.2002

Autori: Caulfield Thomas, Capet Marc, Mailliet Patrick, Tiraboschi Gilles

MPK: A61K 31/136, A61K 31/122, A61P 35/00...

Značky: substituované, arylcykloalkány, proti, použitie, činidiel, rakovine

Text:

...alebo skupinou substituentov zvolených zo súboru zahŕňajúceho(v) 1 alebo 2 skupiny OCH 3 a etyléndioxyskupinu,- Ar je zvolený zo súboru zahŕňajúceho 3-hydroxy-4-metoxyfenyl 4-hydroxy-3-metoxyfenyl 3-hydroxy-4-aminofenyl 4-hydroxy-3Jednou. z prednosti vynálemi je, že objavil, že je nwžné získat nasýtenê deriváty chalkónov (majúce 1,3-diarylpropanónovú jednotku) majúcu uspokojivú účinnost smerujúcu protiĎalšou prednosťou vynálezu je, že sa V...

Syntéza (+-)-2-((dimetylamino)metyl)-1-(aryl)cyklohexanolov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2910

Dátum: 02.10.2002

Autori: Kupper Robert, Stumpf Andreas

MPK: C07C 217/00, C07C 225/00, C07C 213/00...

Značky: +-)-2-((dimetylamino)metyl)-1-(aryl)cyklohexanolov, syntéza

Text:

...podmienkach nechá reagovať V rozpúšťadle pri zvýšenej teplote. Pri týchto podmienkach dôjde k selektívnej dehydratácií zodpovedajúceho trans ízoméru tramadolu a vyzrážanietramadolu vo forme soli.V US patente č. 5 847 620 (Lerman et al.,) a EP 0 831 082 je opisané delenie zmesi tramadolu a jeho zodpovedajúceho trans ízoméru, pri ktorom sa zmes zmieša s elektroñlným činidlom, ktoré selektivne reaguje s hydroxyskupinou zodpovedajúceho trans...