C07C 221/00

Spôsob výroby tricyklického ketónu na výrobu analógov kamptotecínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 288149

Dátum: 13.11.2013

Autori: Sawada Seigo, Ogawa Takanori, Nishiyama Hiroyuki, Uchida Miyuki

MPK: C07C 205/22, C07C 205/37, C07C 205/44...

Značky: kamptotecínu, výrobu, tricyklického, spôsob, ketonů, výroby, analógov

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby tricyklického ketónu, ktorý zodpovedá CDE-kruhovej časti, aby tak bola zaistená úplná syntéza CPT, čo je východiskovým materiálom na výrobu hydrochloridu irinotekánu a ďalších rôznych druhov kamptotecínových derivátov, a aby bol zaistený stabilný CPT a jeho deriváty.

Spôsob prípravy 2´-amino-5´-hydroxypropiofenónu

Načítavanie...

Číslo patentu: 288073

Dátum: 17.04.2013

Autori: Uchida Miyuki, Ogawa Takanori, Nishiyama Hiroyuki, Sawada Seigo

MPK: C07C 205/44, C07C 205/22, C07C 205/37...

Značky: 2´-amino-5´-hydroxypropiofenónu, přípravy, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby 2´-amino-5´-hydroxypropiofenónu, ktorý zodpovedá AB-kruhovej časti kostry kamptotecínu (CPT) kostry, aby tak bola zaistená úplná syntéza CPT, čo je východiskovým materiálom na výrobu hydrochloridu irinotekánu a ďalších druhov kamptotecínových derivátov, a aby bol zaistený stabilný CPT a jeho deriváty.

Spôsob prípravy metadóniumchloridu

Načítavanie...

Číslo patentu: 287446

Dátum: 08.09.2010

Autori: Škoda Alojz, Proksa Bohumil, Šulhinová Mária

MPK: C07C 221/00, C07C 225/00, A61P 25/00...

Značky: přípravy, metadóniumchloridu, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy metadóniumchloridu Grignardovou reakciou etylmagnézium bromidu so 4-N,N-dimetylamino-2,2-difenylpentánnitrilom, pričom vzniknutý komplex sa hydrolyzuje pri teplote 60 až 70 °C vodným roztokom kyseliny chlorovodíkovej s koncentráciou od 3 do 35 %, po skončení hydrolýzy sa vodno-organická zmes rozdelí, vo vodnej fáze sa prídavkom bázy uvoľní metadon, ktorý sa extrahuje organickým rozpúšťadlom, organický extrakt sa zahustí, surový...

Spôsob výroby 2-aminobenzofenónu

Načítavanie...

Číslo patentu: 286961

Dátum: 20.07.2009

Autori: Matsumoto Hiroo, Horiuchi Takashi

MPK: C07C 225/00, C07C 221/00

Značky: výroby, 2-aminobenzofenónu, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

2-Aminobenzofenón znázornený všeobecným vzorcom (2) sa získava zahrievaním arylsufonamidu znázorneným všeobecným vzorcom (1) v prítomnosti chloridu hlinitého.

Spôsob výroby N-monosubstituovaných beta-amínoalkoholov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2696

Dátum: 09.07.2003

Autor: Michel Dominique

MPK: C07C 225/00, C07C 221/00, C07C 213/00...

Značky: spôsob, n-monosubstituovaných, beta-amínoalkoholov, výroby

Text:

...syntézy a čistenia.Použitie oxalátov je taktiež nevýhodné, pretože vyžaduje dodatočné redukčné ekvivalenty v nasledujúcom stupni, redukujúce ketónovć medziprodukty na titulnú zlúčeninu.Žiadny zo známych procesov výroby N-monosubstituovaných B-amínoalkoholov vzorca I a ich éterových derivátov nezahrňuje, neplánuje alebo sa netýka medziproduktov porovnateľných s N-monosubstituovanými B-ketoamímni vzorca II podľa predloženého vynálezu. Napriek...

Spôsob štiepenia racemického 2-(o-chlórfenyl)-2-metylaminocyklohexanónu

Načítavanie...

Číslo patentu: 282699

Dátum: 21.10.2002

Autori: Grunenwald Jean-marie, Gangkofner Stefan, Steiner Klaus

MPK: C07B 57/00, C07C 225/20, C07C 221/00...

Značky: štiepenia, racemického, spôsob, 2-(o-chlórfenyl)-2-metylaminocyklohexanónu

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob, pri ktorom sa 1. necháva reagovať racemický 2-(o-chlórfenyl)-2-metylaminocyklohexanón s enantiomérnou formou kyseliny vínnej, 2. izoluje sa vytvorená soľ 2-(o-chlórfenyl)-2-metylaminocyklohexanónu s kyselinou vínnou a 3. izolovaná soľ 2-(o-chlórfenyl)-2-metylaminocyklohexanónu sa necháva reagovať s alkáliou, pričom sa izoluje izomér 2-(o-chlórfenyl)-2-metylamonicyklohexanónu. Stupeň 1 a 2 sa vykonáva vo vode alebo v zmesi vody a...

Spôsob výroby o-aminofenylketónov a spôsob výroby o-aminofenylcyklopropylketónu

Načítavanie...

Číslo patentu: 280413

Dátum: 11.07.1995

Autor: Cevasco Albert Anthony

MPK: C07C 221/00, C07C 225/22

Značky: o-aminofenylketónov, spôsob, o-aminofenylcyklopropylketónu, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby o-aminofenylketónov všeobecného vzorca (I), kde R predstavuje cykloalkylskupinu s 3 až 6 atómami uhlíka alebo halogénalkylskupinu s 1 až 6 atómami uhlíka, pri ktorom sa 1. nitril všeobecného vzorca R-CN, kde R má uvedený význam, nechá reagovať s halogenidom boritým v prítomnosti rozpúšťadla za vzniku 1 : 1 donorového komplexu, 2. tento komplex sa nechá reagovať s anilínom v prítomnosti Lewisovej kyseliny za vzniku reakčnej zmesi,...