C07C 217/74

Substituované fenetylamíny so serotoninergnou a/alebo norepinefrinergnou aktivitou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20134

Dátum: 30.11.2006

Autori: Sarshar Sepehr, Gant Thomas

MPK: A61K 31/135, A61P 25/00, C07C 217/74...

Značky: norepinefrinergnou, substituované, serotoninergnou, fenetylamíny, aktivitou

Text:

...dopredná aj reverzná vedú k uvoľneniu energie. Katalyzátor uľahčuje reakčný proces tým, že zníži aktivačnú energiu vedúcu k prechodnému stavu. Enzýmy sú príklady biologických katalyzátorov,ktoré znižujú energiu potrebnú na dosiahnutie konkrétneho prechodného stavu.0006 Väzba medzi uhlíkom a vodikom je povahou kovalentná chemická väzba. Takáto väzba sa vytvorí, keď dva atómy s podobnou elektronegativitou zdieľajú niektoré zo svojich vaienčných...

Spôsob výroby enantiomérov O-demetyltramadolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 282629

Dátum: 23.09.2002

Autori: Strassburger Wolfgang, Jansen Peter, Winter Werner, Graudums Ivars, Friderichs Elmar Josef, Buschmann Helmut Heinrich

MPK: C07C 217/74

Značky: spôsob, o-demetyltramadolu, enantiomérov, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný spôsob výroby enantiomérov O-demetyltramadolu, pri ktorom sa racemická soľ tramadolu prevedie na bázu, kyselinou L-(+)-vínnou sa zrážaním oddelia (-)-enantioméry tramadolu a po uvoľnení bázy sa pomocou diizobutylalumíniumhydridu prevedie na (-)-enantiomér O-demetyltramadolu a z materského lúhu po vyzrážaní kyselinou vínnou sa vyrobí (+)-enantiomér O-demetyltramadolu uvoľnením z tramadolovej bázy a reakciou s...

Spôsob čistenia a izolácie (RR,SS)-2-dimetylaminometyl-1-(3-metoxyfenyl)cyklohexanolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 282179

Dátum: 04.10.2001

Autori: Tennenbaum Michael, Lerman Ori, Gal Erez, Kaspi Joseph

MPK: C07C 217/74

Značky: čistenia, izolácie, rr,ss)-2-dimetylaminometyl-1-(3-metoxyfenyl)cyklohexanolu, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález poskytuje spôsob čistenia a izolácie (RR,SS)-2-dimetylaminometyl-1-(3-metoxyfenyl)cyklohexanolu zo zmesí, ktoré tiež obsahujú (RS,SR) izomér, zahrnujúci reakciu uvedenej zmesi v rozpúšťadle pri zvýšenej teplote za kyslých podmienok, čím sa (RS,SR) izomér selektívne konvertuje na (RR,SS) izomér, 1-(3-metoxyfenyl)-2-dimetylaminometyl-6-cyklohexén, 1-(3-metoxyfenyl)-2-dimetylaminometyl-1-cyklo-hexén alebo ich zmes, pričom selektívne...

Spôsob racemátového štiepenia tramadolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 281612

Dátum: 06.08.1997

Autori: Buschmann Helmut Heinrich, Graudums Ivars, Jansen Peter, Winter Werner

MPK: C07C 217/74

Značky: racemátového, tramadolu, štiepenia, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob racemátového štiepenia tramadolu, pri ktorom sa racemická soľ tramadolu prevedie na bázu, kyselinou L-(+)-vínnou sa zrážaním oddelia (-)-enantioméry tramadolu a z materského lúhu po vyzrážaní kyselinou vínnou sa izoluje (+)-enantiomér tramadolu uvoľnením z tramadolovej bázy a následným prevedením na inú soľ ako vínnu.