C07C 215/42

Spôsob výroby 6-dimetylaminometyl-fenyl-cyklohexán-1,3-diolov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9868

Dátum: 27.02.2009

Autori: Spindler Felix, Schnyder Anita, Schäfer Olaf, Heller Detlef, Zimmer Oswald, Drexler Hans-joachim, Siegrist Urs, Kegel Markus, Hell Wolfgang

MPK: C07C 213/00, C07C 215/42

Značky: spôsob, 6-dimetylaminometyl-fenyl-cyklohexán-1,3-diolov, výroby

Text:

...alebo Raneyovho niklu v heterogénnej fázeb) svodíkom za prítomnosti ródiových-, irídiových- alebo ruténiových komplexov s chirálnymi difosfínovými Iigandami v homogénnej fáze alebohlinitým. 0008 Pri R ako alkyle sa môže jednať napríklad o metyl, etyl, n- a izo-propyl alebo n-, izo-, sek- a terc-butyl. Vo výhodnom uskutočnení predstavuje R vodík alebo najmä metyl. V ďalšom výhodnom uskutočneníje R metyl.0009 Podla spôsobu podľa tohto...

Spojené šesťčlenné kruhové zlúčeniny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16078

Dátum: 25.04.2008

Autori: Hilpert Kurt, Renneberg Dorte, Hubler Francis

MPK: A61P 9/00, C07C 219/24, C07C 215/42...

Značky: šesťčlenné, spojené, kruhové, zlúčeniny

Text:

...a periferálne vaskulatury,sinoatriálny uzol a Purkyňove vlákna, mozog, nadobličkové žľazy a v obličkách. Táto široká distribúcia predpokladá, že blokátor T-typu kanála má predpoklad pri kardiovaskulárnej prevencii, vplyv na poruchy spánku, poruchy nálad, decezie,migrény, hyperaldosteronémie, predčasný pôrod, močová inkontinencia, starnutie mozgu alebo neurodegeneratívneporuchy, ako je Alzheimerova choroba.0006 Mibefradil (Posicor®),...

Aminoindánový derivát alebo jeho soľ

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14522

Dátum: 17.07.2007

Autori: Yamasaki Shingo, Ohmori Junya, Hayashibe Satoshi, Suzuki Daisuke, Kanayama Takatoshi, Watanabe Kazushi, Shiraishi Nobuyuki, Hoshii Hiroaki

MPK: A61K 31/13, A61K 31/404, A61K 31/381...

Značky: derivát, aminoindánový

Text:

...apod. Boli urobené pokusy o klinické využitie niektorých obvyklých antagonistov receptora NMDA, napriklad ketamínu a dextrometorfánu, proti bolesti apod. (Fisher K. et al., J. Pain Symptom Manage,20 (2000) 358-373), ale bezpečne rozmedzie pri takej liečbe je však úzke a ichłklinické využitie je obmedzené (Eide PK., et al., Pain, 58 (1994) 347-354). Ako nekompetitivny antagonista receptora NMDA je tiež známy memantín, ktorý má relatívne...

Spôsob výroby (1S,4R)- alebo (1R,4S)-4-(2-amino-6-chlór-9-H-purin-9-yl)-2-cyklopentén-1-metanolu alebo jeho solí

Načítavanie...

Číslo patentu: 284596

Dátum: 20.06.2005

Autori: Berchtold Katja, Schröer Josef, Brieden Walter, Petersen Michael, Urban Eva Maria, Roduit Jean-paul, Bernegger-egli Christine, Breitbach Holger

MPK: C07C 213/10, C07C 213/02, C07C 213/00...

Značky: solí, spôsob, 1r,4s)-4-(2-amino-6-chlór-9-h-purin-9-yl)-2-cyklopentén-1-metanolu, 1s,4r, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob výroby (1S,4S)- alebo (1R,4S)-4-(2-amino-6-chlór-9-H-purin-9-yl)-2-cyklopentén-1-metanolu, alebo jeho solí, vzorcov (I), (II), podľa ktorého sa (1R,4S)- alebo (1S,4R)-1-amino-4-(hydroxymetyl)-2-cyklopenténhydrogén-D-, alebo L-vínan premení pomocou N-(2-amino-4,6-dichlórpyrimidin)-5-yl)-formamidu na (1S,4R)- alebo (1R,4S)-4-[2-amino-6-chlór-5-formamido-4-pyrimidinyl)-amino]-2- cyklopentén-1-metanol a ten sa cyklizuje na konečný...

Spôsob výroby (1S,4R)-4-(2-amino-6-chlór-9H-purín-9-yl)-2-cyklopentén-1-metanolu alebo jeho solí

Načítavanie...

Číslo patentu: 284595

Dátum: 20.06.2005

Autori: Roduit Jean-paul, Urban Eva Maria, Bernegger-egli Christine, Brieden Walter, Berchtold Katja, Breitbach Holger, Schröer Josef, Petersen Michael

MPK: C07C 213/00, C07C 213/02, C07C 213/10...

Značky: spôsob, 1s,4r)-4-(2-amino-6-chlór-9h-purín-9-yl)-2-cyklopentén-1-metanolu, solí, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob výroby (1S,4R)-4-(2-amino-6-chlór-9-H-purín-9-yl)-2-cyklopentén-1-metanolu alebo jeho solí vzorca (I) z (-)-2-azabicyklo[2.2.1]hept-5-én-ónu alebo (-)-acyl-2-azabicyklo[2.2.1]hept-5-én-3-ónu vzorcov (II), (III), kde R je skupina C1-4-alkyl, C1-4-alkoxy, aryl alebo aryloxyskupina.

Spôsob výroby derivátov aminoalkoholov a ich soli

Načítavanie...

Číslo patentu: 284594

Dátum: 20.06.2005

Autori: Urban Eva Maria, Berchtold Katja, Bernegger-egli Christine, Schröer Josef, Petersen Michael, Breitbach Holger, Roduit Jean-paul, Brieden Walter

MPK: C07C 213/02, C07C 213/00, C07C 213/10...

Značky: výroby, aminoalkoholov, derivátov, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob výroby aminoalkoholov vzorca (I) vo forme racemátu alebo jedného zo svojích opticky aktívnych izomérov alebo ich solí a ich D- alebo L-hydrogenvínanov.

Spôsob výroby derivátov aminoalkoholov

Načítavanie...

Číslo patentu: 284416

Dátum: 28.02.2005

Autori: Brieden Walter, Breitbach Holger, Urban Eva Maria, Schröer Josef, Roduit Jean-paul, Berchtold Katja, Petersen Michael, Bernegger-egli Christine

MPK: C07C 213/10, C07C 213/00, C07C 213/02...

Značky: výroby, aminoalkoholov, spôsob, derivátov

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob výroby aminoalkoholu vzorca (I), racemického alebo opticky aktívneho, vychádzajúci z redukcie 2-azabicyklo[2.2.1]hept-5-en-3-ónu pomocou hydridu kovu. Redukcia prebieha pri teplote -20 až 200 °C.