C07C 19/045

Spôsob výroby 1,2-dichlóretánu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10785

Dátum: 22.06.2007

Autori: Strebelle Michel, Balthasart Dominique

MPK: C07C 19/045, C07C 17/02

Značky: spôsob, 1,2-dichlóretánu, výroby

Text:

...týka spôsobu výroby DCE, ktorý Vychádza z prúdu etánu, podľa ktorého a) sa prúd etánu podrobí katalytickej oxydehydrogenácii za vytvorenia plyrmej zmesib) uvedená plynná zmes sa prípadne premyje a suší a tak sa vytvorí suchá plynná zmesc) po prípadnom ďalšom čistiacom kroku, sa uvedená suchá plynná zmes podrobí absorpcii Al, ktorá sa skladá zo separácie uvedenej plynnej zmesi na frakciu obohatenú zlúčeninami,ktoré sú ľahšie ako etylén,...

Spôsob výroby 1,2-dichlóretánu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10498

Dátum: 22.06.2007

Autori: Strebelle Michel, Balthasart Dominique

MPK: C07C 17/02, C07C 19/045

Značky: 1,2-dichlóretánu, spôsob, výroby

Text:

...katalyzátorov a s usadzovaním týchto zložiek na studenom povrchu sústavy0011 Jedným z predmetov predloženého vynálezu je spôsob prípravy pri použití etylénu s čistotou nižšou ako 99,8 , ktorého výhodou je, že znižuje náklady spojené s výrobouetylénu s vyššou čistotou, a že sa výhodne vyhýba vyššie uvedeným problémom.0012 Vynález sa teda týka spôsobu výroby DCE, ktorý vychádza z prúdu etánu a podľaa) prúd etánu sa podrobí katalytickej...

Spôsob prevádzky destilačnej kolóny na čistenie 1,2-dichlóretánu a na prepojenie odparovania hydroxidu sodného

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13900

Dátum: 07.09.2006

Autori: Kammerhofer Peter, Benje Michael, Petersen Sven

MPK: C07C 19/045, C07C 17/02

Značky: kolony, čistenie, odparovania, prevádzky, destilačnej, hydroxidů, 1,2-dichlóretánu, sodného, spôsob, prepojenie

Text:

...zníženie potreby chladiacej vody. 0007 Vynález rieši túto úlohu tak, že kondenzačné teplo bridovej pary, ktoré pripadá destilačnému oddeleniu zložiek, ktoré majú teplotu varu nižšiu než EDC,sa aspoň čiastočne využíva na odparenie hydroxidu sodného, ktorý vzniká pri výrobe chlóru ako vedľajší produkt. Takáto destilačná kolóna je bežnou súčasťou takzvanej kolóny na látky snižšou teplotou varu rovnovážneho VCM-postupu. V rovnovážnom VCM postupe...

Spôsob výroby 1,2-dichlóretánu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9688

Dátum: 21.12.2005

Autori: Strebelle Michel, Balthasart Dominique

MPK: C07C 19/045, C07C 17/02, C08F 14/06...

Značky: spôsob, 1,2-dichlóretánu, výroby

Text:

...nie zahŕňa prvý krok pyrolýzy (to znamená konverziu za pôsobenia tepla) zdroja uhľovodíkovv prítomnosti alebo bez prítomnosti tretích zlúčenín ako je voda, kyslík, deriváty síry a/alebo katalyzátor. Tento prvý krok je výhodnejšie nasledovaný krokmi na tepelnú regeneráciu tepla krakovaných plynov, na oddelenie ťažkých produktov (napríklad cez organické zhášanie a vodné zhášanie), na stlačenie a sušenie plynov a na odstránenie väčšiny oxidu...

Zariadenie na oxychloráciu a jeho použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 282850

Dátum: 22.11.2002

Autor: Krumböck Reinhard

MPK: C07C 19/045, B01J 8/24, C07C 17/15...

Značky: oxychloráciu, zariadenie, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

Výroba 1,2-dichlóretánu z etylénu, chlorovodíka a kyslíka, prípadne kyslík obsahujúceho plynu, (oxychlorácia) sa výhodne realizuje v reaktore so spodným ohraničením pre katalyzátor vo fluidnom lôžku, pričom nad ohraničením a vnútri katalyzátora vo fluidnom lôžku je usporiadaný prvý prívod (4) plynu (rozdeľovacia rúrka), ktorý je vybavený dýzami (5) rozdelenými po celom priereze reaktora, pričom tieto dýzy (5) ústia do rúrok (6), ktoré vedú...

Spôsob výroby 1,2-dichlóretánu priamou chloráciou a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 282662

Dátum: 07.10.2002

Autori: Grumann Helmut, Schwarzmaier Peter, Mielke Ingolf

MPK: C07C 17/02, C07C 19/045

Značky: výroby, 1,2-dichlóretánu, spôsobu, spôsob, priamou, zariadenie, chloráciou, vykonávanie, tohto

Zhrnutie / Anotácia:

Výroba 1,2-dichlóretánu (EDC) dávkovaním etylénu a chlóru do obiehajúceho EDC (priama chlorácia) sa vedie tak, aby reakčná zmes vrela, pričom sa z plynného priestoru odvádza reakčné teplo. Ďalej je predmetom riešenia zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu.

Spôsob oxychlorácie etylénu v jednostupňovom reaktore s nehybnou vrstvou

Načítavanie...

Číslo patentu: 282577

Dátum: 09.09.2002

Autori: Marsella Andrea, Fatutto Pierluigi, Vio Dario

MPK: C07C 17/156, C07C 19/045

Značky: nehybnou, etylénu, oxychlorácie, jednostupňovom, vrstvou, spôsob, reaktore

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob oxychlorácie etylénu na prípravu 1,2-dichlóretánu, spočívajúci v reakcii etylénu s látkou predstavujúcou zdroj chlóru a s látkou predstavujúcou zdroj kyslíka v oxychloračnom reaktore v prítomnosti katalyzátora, ktorého podstata spočíva v tom, že sa realizuje v jedinom reaktore a etylén je pri tejto reakcii prítomný vo veľkom molárnom prebytku voči chlóru. Vhodnou látkou, predstavujúcou zdroj chlóru, je kyselina chlorovodíková,...

Způsob výroby 1, 2-dichlorethanu

Načítavanie...

Číslo patentu: 247189

Dátum: 16.05.1988

Autori: Eácha Ladislav, Pavlica Ivo, Valík Jan, Löffelmann Karel

MPK: C07C 19/045

Značky: výroby, 2-dichlorethanu, způsob

Text:

...2 kapalného produktu zbylého na dně kolony a znovuNyní bylo zjištěno, že při postupu podle německé prihlášky vynálezu P 32 47 988 se krystalizát katalyticky účinných složek vznikajici po zahuštění reakčni směsi chlorace ethylenu na dně destilační kolony a po následujícím vrácení surového katalyzátoru sestávajícího zchloriduželezitěho a například čpavku jako dusíkaté báze, při každém stupni vraceníNa druhé straně bylo s překvapenim...

Způsob výroby 1, 2-dichlorethanu

Načítavanie...

Číslo patentu: 240999

Dátum: 14.08.1987

Autori: Mašek Václav, Oíman Jaroslav, Mánek Oldoich

MPK: C07C 19/045, C07C 17/02

Značky: způsob, výroby, 2-dichlorethanu

Text:

...byl nyní nalezen v postupu,který je předmětem předloženého vynálezu.Předmětem předloženěho vynálezu je tudíž způsob výroby 1,2-dichlorethanu reakcí ethylenu s ohlorem v rozpouštědle v přítomnosti směsného katalyzátoru sestávajícíhoz bezvodého chloridu železitého a dusíkaté báze popřípadě soli této báze a popŕípadě v přítomnosti inhibitoru k zabránění tvorby vedlejších produktů při teplotě pod teplotou varu 1,2-dichlorethanu od asi 20...

Způsob výroby 1, 2-dichlorethanu

Načítavanie...

Číslo patentu: 240987

Dátum: 14.08.1987

Autori: Rayman Václav, Novák Jioí, Rott Jioí

MPK: C07C 17/02, C07C 19/045

Značky: způsob, 2-dichlorethanu, výroby

Text:

...předloženého vynálezu je tudíž způsob výroby 1,2-dichlorethanu reakcí ethylenu s chlorem v rozpouštědle V přítomnosti směsného katalyzátoru sestávajícího z bezvodého chloridu železitého a dusíkaté báze popřípadě soli této báze a popřípadě v přítomnosti inhibitoru k zabránění tvorby vedlejších produktů při teplote pod teplotou varu 1,2-dichlorethanu od asi 20 do 100 °c a při atmosférickém nebo zvýšeném tlaku a oddělovaním 1,2...

Způsob výroby 1, 2-dichlorethanu

Načítavanie...

Číslo patentu: 240984

Dátum: 14.08.1987

Autori: Kadlec Václav, Kubát Oldoich, Opoeenský Miloš

MPK: C07C 19/045, C07C 17/02

Značky: 2-dichlorethanu, výroby, způsob

Text:

...značnou měrou potlačují korosi při použítí kovových reaktorů, které nejsou odolné vůči korosi, a která se vyskytuje a nevýhodně působí u známých způsobů/výroby 1,2-dichlorethanu.Dále bylo zjištěno, že 5 výjimkou nepatrného množství prvního substitučního produktu 1,1,2-trichlorethanu a odpovídajícího nepatrného množství chlorovodíku, se za podmínek postupu podle vynálezu netvoří žádné další vedlejší produkty.Reakční roztok zůstává i po...

Způsob výroby 1,2-dichlorethanu

Načítavanie...

Číslo patentu: 235032

Dátum: 15.02.1987

Autori: Hennen Hans, Hundeck Joachim

MPK: C07C 17/02, C07C 19/045

Značky: způsob, 1,2-dichlorethanu, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby 1,2-dichlorethanu reakcí ethylenu a chloru v jedné reakční zóně, která obsahuje cirkulující kapalné prostředí s obsahem chlorovaných uhlovodíků se dvěma atomy uhlíku, jakož i kazalyzátor obvyklý pro přenos chloru a popřípadě inhibitor ke snížení tvorby vedlejších produktů.

Způsob výroby a čištění 1,2-dichlorethanu

Načítavanie...

Číslo patentu: 235027

Dátum: 15.02.1987

Autori: Hundeck Joachim, Vomberg Heinz, Kuxdorf Bernhard, Scholz Harald, Püsche Herbert, Link Gerhard, Hennen Hans

MPK: C07C 19/045, C07C 17/02

Značky: čištění, způsob, výroby, 1,2-dichlorethanu

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby a čištění 1,2-dichlorethanu reakcí ethylenu a chlóru v reakční zóně, která obsahuje cirkulující kapalné prostředí s obsahem chlorovaných uhlovodíků se dvěma atomy uhlíku, při teplotě pod teplotou odpařování prostředí při tlaku panujícím v reakční zóně a v přítomnosti obvyklého katalyzátoru k přenosu chlóru a popřípadě inhibitoru ke snížení tvorby vedlejších produktů, za vzniku surového 1,2-dichlorethanu, který se odebírá z reakční...

Způsob výroby 1,2-dichlorethanu

Načítavanie...

Číslo patentu: 235995

Dátum: 15.12.1986

Autori: Hundeck Joachim, Hennen Hans, Scholz Harald

MPK: C07C 19/045, C07C 17/20

Značky: výroby, způsob, 1,2-dichlorethanu

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby 1,2-dichlorethanu reakcí ethylenu s chlórem v rozpouštědle v přítomnosti směsného katalyzátoru z bezvodého chloridu železitého a další složky směsi a popřípadě v přítomnosti inhibitoru k zabránění tvorby vedlejších produktů při teplotě od 20 do 200°C a při atmosférickém nebo zvýšeném tlaku a oddělováním 1,2-dichlorethanu z chlorační směsi destilací, vyznačující se tím, že další složkou směsi je amoniak, primární, sekundární nebo...

Směsný katalyzátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 235975

Dátum: 15.12.1986

Autori: Hennen Hans, Scholz Harald, Hundeck Joachim

MPK: B01J 27/10, C07C 19/045, C07C 17/02...

Značky: katalyzátor, směsný

Zhrnutie / Anotácia:

Směsný katalyzátor sestávající z bezvodého chloridu železitého a jedné další složky směsi k výrobě 1,2-dichlorethanu reakcí ethylenu s chlorem v rozpouštědle při atmosférickém nebo zvýšeném tlaku, vyznačující se tím, že další složkou směsi je ekvivalentní množství amoniaku, primárního, sekundárního nebo terciárního alkylaminu, aralkylaminu, arylaminu nebo alicyklického aminu nebo polyaminu nebo soli této dusíkaté báze s halogenem, zejména...

Způsob výroby 1,2-dichlorethanu

Načítavanie...

Číslo patentu: 228538

Dátum: 15.08.1986

Autori: Kühn Wenzel, Widmann Peter

MPK: C07C 17/02, C07C 17/156, C07C 19/045...

Značky: způsob, 1,2-dichlorethanu, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby 1,2-dichlorethanu z ethylenu reakcí s chlorovodíkem a inertními plyny obsahujícími kyslík při teplotách 180 až 300°C a při tlacích 0,1 až 1,1 MPa, jakož i reakcí s chlorem v plynné fázi v přítomnosti pevného katalyzátoru obsahujícího soli mědi nebo soli mědi a soli železa s následujícím ochlazením a destilačním dělením reakční směsi, přičemž obě chlorační reakce se provádějí postupně ve společném reakčním prostoru, který obsahuje...