C07C 15/46

Katalyzátor vo forme granúl na dehydrogenáciu etylbenzénu na styrén

Načítavanie...

Číslo patentu: 282102

Dátum: 03.09.2001

Autori: Conca Esterino, Rubini Carlo, Cavalli Luigi

MPK: B01J 23/85, B01J 23/78, B01J 23/83...

Značky: styren, katalyzátor, etylbenzenu, dehydrogenáciu, granúl, formě

Zhrnutie / Anotácia:

Katalyzátory vo forme cylindrických dutých granúl vhodné na dehydrogenáciu etylbenzénu na styrén a obsahujúce ako aktívne zložky oxid železitý a promótory vybrané spomedzi oxidov alkalických kovov alebo kovov alkalických zemín, oxidov prvkov z radu lantanidov a oxidov chrómu, volfrámu a molybdénu, vyznačujúce sa tým, že sa nevyskytuje makroporéznosť s polomerom viac ako 5000 nm a/alebo vysokými mechanickými charakteristikami odporu proti...

Způsob výroby styrenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 270219

Dátum: 13.06.1990

Autori: Faure Jacques, Pognon Jean-marc, Hess Raymond, Gillet Philippe

MPK: C07C 5/333, C07C 15/46

Značky: výroby, způsob, styrenu

Text:

...za účelem čištění.vynález je blíže vysvětlen na uvedených praktických prevedenie-h, která mají sloužít pouze jako ukázka a nemají omezovat rozsah vynálezu a která jsou prováděna na zařízení pro výrobu styrenu, popsaném dále a znázorněněm na obr. l.zařízení, znázorněné na obr. l, podle vynálezu obsahuje tři dehydrogenační reaktory 1, 2 a 3, uspořádané v sérii. 7Ethylbenzen se ngjprve odpaří ve výměníku (neznázorněněm na obr. l) a pak se...

Kvarterní soli 3-dimethylaminostyrenu a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 270054

Dátum: 13.06.1990

Autori: Hrabák František, Topčiev Dmitrij

MPK: C08F 12/28, C07C 15/46

Značky: kvarterní, 3-dimethylaminostyrenu, jejich, přípravy, způsob

Text:

...65.47 96 C. 8.22 al H.Do 15 cms bonzanu so naváží 2.21 g B-dlmathylamlnoatyroną. 2,02 g dlmethylsulĺátu. o.oo 1 g bonzochlnonu. 0.001 g ł-methoxyĺonolu a roztok aa ponochá 24 hodín v uzavřeně nádobě při laboratorní toplotě. U dna ao vytvořĺ olejovitá vrstva. Roztok nad nĺ so sllje. Spodnívrstva so rozmĺchá o 10 m 31.4-dloxanu a homĺ vrstva so po vyčořon( znovu sllja. olejovtý zbytok na rozmĺchć I 10 cma IJ-dioxanu a uloží so na 2 hodiny...

Směs inhibitorů pro zamezení vzniku polymerů v dehydrogenačních produktech z dehydrogenace etylbenzenu na styren

Načítavanie...

Číslo patentu: 265083

Dátum: 12.09.1989

Autori: Homola Luboš, Havlu Václav, Pospíšil Jan, Sochor Jiří

MPK: C07C 15/46

Značky: dehydrogenačních, dehydrogenace, styren, směs, zamezení, vzniku, polymerů, etylbenzenu, produktech, inhibitorů

Text:

...produktů.Tyto nevýhody odstraňuje směs inhibitorů pro zamezení vzniku polymerů v dehydrogenačních produktech z dehydroge nace etylbenzenu na styren při kondenzaci za teplot 90 OC až 140 °C, která je složena z 0,5 až 1,5 hmotnostních dílůpropyl-Nĺfenyl-p-fenylendiaminu e 1 až 2 hmotnostních dílů dietylhydroxylaminu v celkovém množství směsi inhibitorů 5 až 300 ppm, vztaženo na obsah styrenu. Tato směs inhibi~ torů se přidává do parní...

Spôsob výroby alfa-metylstyrénu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252726

Dátum: 15.10.1987

Autori: Macho Vendelín Člen Korešpondent Sav, Jureček Ľudovít

MPK: C07C 15/46

Značky: spôsob, alfa-metylstyrenu, výroby

Text:

...titaničitý, oxid molybdénový, oxid fosforečný na nosičoch, kyseliny polyfosforečné na nosičoch a pod. Ďalej sulfonované homopolyméry a kopolyméry, ako sulf-onovanä kopolymérira styrěndivinylbenzénovä živice, sulfonovaný polyfenylén, resp. polyfenylénoxid a pod.Pri výrobe je treba dbať, aby katalytickým,resp. termokatalytickým štlepením dimérov oe-metylstyrénu alebo kumylfenolov sa vytvorený a-metylstyrén čo najskôr odviedol zo styku s...

Stabilizační systém

Načítavanie...

Číslo patentu: 246182

Dátum: 15.09.1987

Autori: Novák Josef, Odda Jan, Zeman Jioí, Chmátal Vladimír

MPK: C07C 15/46, C07C 7/20

Značky: stabilizační, systém

Text:

...to vedle vysoké ceny, často i kolísavé účinnosti nčkterydi složek podle měnících ss technologických podmínek, především toxicits (je zvláště atributem jednak z nejdčinnějěích stsbilizátord p-nitrosofenolu s některých nitrovpných látek), potíže a likvidsoí destilačních zbytků(např. u síryf, nebo agrcsivní působení některých stabilizátorů, které způsobí korozi zařízení. Při aplikaci stebilizátoru je třeba respsktovat vedle dosažaní...

Způsob katalytické dehydrogenace ethylbenzonu v styrénu

Načítavanie...

Číslo patentu: 240431

Dátum: 15.12.1986

Autori: Šimůnek Jaroslav, Horoák Dušan, Ferianec Ivan

MPK: C07C 15/46

Značky: styrenu, ethylbenzonu, katalytické, dehydrogenace, způsob

Text:

...°C npornm 6 B 0 °C.npncmenenm npenpameana 50 (eu npnep I). a npn cweneau npenpamenna 70-75 reunepawypa neperperoro napa. -0 nHano.npn.npuueaeHnn napa, aarperoro donee qem no 680 ~ 700 °C,.6 yner ynennwnnarsca neperpen xonranmnoro rasa nepen nmopoñ cmynensn xernnpnponaana, Tax KGK noBepxuocmLrennoo 6 mena.- nocwoanaaa Bennqnna, B cnasn c qeu Konnqecwno nonnonnunro wanna x nepàoñ crynesn dynew nąnocrarounu. C yqerou nsnoxeanoro creneas...

Způsob zpracování vařákové kapaliny z výroby styrenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 233782

Dátum: 15.08.1986

Autori: Reiss Jiří, Havlu Václav, Vyoral Leopold, Jůza Antonín, Šedivý František, Novotný Miloslav

MPK: C07C 15/46

Značky: zpracování, kapaliny, způsob, styrenu, výroby, vařákové

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob zpracování vařákové kapaliny z výroby styrenu řeší otázku zpracování vařákové kapaliny z výroby styrenu se zpětným získáváním volného monomeru. Zpracování se provádí destilací a pro její usnadnění se k vařákové kapalině přidává ropná frakce s bodem varů vyšším než je bod varu volného monomeru. Nejvhodnějším se jeví topný olej v množství 2 až 90 hmotnostních dílů na 100 hmotnostních dílů směsi.