C07C 143/80

Deriváty sulfonamidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 269448

Dátum: 11.04.1990

Autori: Sedláčková Venuše, Nováček Alois, Holá Vladislava, Křepelka Jiří, Körner Jaroslav, Grimová Jaroslava

MPK: C07C 143/80, C07D 237/20, C07D 239/69...

Značky: sulfonamidů, deriváty

Text:

...dobrou entibakteriální účinnost (B až 16 13/1) u henů z če ledi Enterobecteriaceae látka e nethqlieoxazolovýn zbytkem U sro pozieivních mikroorganienů měla výraznou antibakteriální aktivitu (8 až 16 115/1 u knenů Stephylococcua aureue.Dále bylo provedeno stanovení erutní toxicity po Jednorásoven podání látek p. o. kovovou eondou do žaludku u nyääích eanců mene HBI konárovický chov ve vaze 25 až 30 g.Pokugnć skupiny byly po 10 zvířatech....

Sulfonamidy na bázi aminokyselin

Načítavanie...

Číslo patentu: 266792

Dátum: 12.01.1990

Autori: Körner Jaroslav, Sedláčková Venuše, Nováček Alois, Daněk Jaroslav

MPK: C07C 143/80

Značky: bázi, aminokyselin, sulfonamidy

Text:

...na pH 5. Produkt se odsaje, promyje vodou a po přidavku prebyt ku 3 N vodného roztoku hydroxidu sodného se desacetyluje při teplotě 50 až 70 °C. Reakční doba je rozdílná (2 až 10 hodin). Konec reakce se sleduje zkouškou rozpustnosti 1 N HC 1. Po skončené desecetylaci se produkt vyloučí okyselením kyselinou octovou nebo zředěnou kyselinou solnou na pH 5. Finální produkty se čistí krystalizací ze zředěného ethenolu nebo srážením 2 vodných...

2-aminofenol-4-(N,4′-karboxyfenyl)sulfonamid a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 264930

Dátum: 12.09.1989

Autori: Rampas Rudof, Buzik Pavel, Žaloudek Josef, Jesenský Miloš

MPK: C07C 143/80

Značky: 2-aminofenol-4-(n,4'-karboxyfenyl)sulfonamid, výroby, způsob

Text:

...kaly) odděli převedením aminolátky alkalizací hydroxidem sodným do roztoku a následnou filtrací.Látka vzorce I se vyloučí z roztoku Vykyselenĺm vhodnou kyselinou, např. kyselinouPrůběh konverze neni provázen vedlejšimi chemickými reakcemi. Po izolací se ziská prakticky čistá látka vzorce I s teplotou tání 299 až 302 °C, s výtěžkem 85 teorie. Diazotační a následnou kopulačnl titrací této látky byla potvrzena přítomnost aromaticky vázaného...

2-aminofenol-4-(N,2′-karboxyfenyl)sulfonamid a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 264797

Dátum: 12.09.1989

Autori: Jesenský Miloš, Buzik Pavel, Rampas Rudolf, Žaloudek Josef

MPK: C07C 143/80

Značky: výroby, 2-aminofenol-4-(n,2'-karboxyfenyl)sulfonamid, způsob

Text:

...sodným do roztoku a pevná suspenze se izoluje filtrací. Látka vzorce I se vylouči z roztoku vykyselením vhodnou kyselinou, např. kyselinou chlorovodíkovou.Průběh konverze není provázen vedlejšími chemickými reakcemi. Po izolací se získá prakticky čistá látka vzorce I s teplotou táni 213 až 215 OC, s výtěžkem 90 teorie. DiazotačniE následnou kopulační titrací této látky byla potvrzena přítomnost aromaticky vázaného aminua stanovena...

2-aminofenol-4-(N,3´-karboxyfenyl)sulfonamid a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 264698

Dátum: 14.08.1989

Autori: Rampas Rudolf, Buzik Pavel, Žaloudek Josef, Jesenský Miloš

MPK: C07C 143/80

Značky: způsob, 2-aminofenol-4-(n,3´-karboxyfenyl)sulfonamid, výroby

Text:

...a pevná suspenze se izoluje filtrací. Látka vzorce l se vyloučí z roztoku vy« kyselením vhodnou kyselinou, např. kyselinou chlorovodíkovou.Průběh konverze není provázen vedlejšími reakcemi. Po izolací se získá látka vzorce I s teplotou tání 25.3 až 255 °C. Diazotační a následnou kopulační titrací této látky byla potvrzení přítomnost umnrnticky vúznnćho amínu a stanovena relativní ntolární hmotnost 308.Provedení podle vynálezu upřesňuje...