C07C 13/615

1-Adamantyl-1-chloralkeny a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 255245

Dátum: 15.02.1988

Autori: Burkhard Jiří, Janku Josef, Vodička Luděk

MPK: C07C 13/28, C07C 13/54, C07C 13/615...

Značky: způsob, jejich, přípravy, 1-adamantyl-1-chloralkeny

Text:

...g (10 mmol) metyl~ 1-adamantylkeçonu, 4,65 g (50 mmol) 4-metylpyridinu a 6 g (50 mmol) thionylchloridu. Reakce se provede a zpraouje stejným způsobem jako v příkladě 1. ziská se 1,8 g (92 teorie) čistého 1-1-adamantyl)-l-chlor etylenu. P ř 1 k 1 a d 3K reakci se použije 1,78 g (10 mmol) metyl-1-adamantylketonu, 2,9 g (40 mmol) N,N-dimetylformamidu a 6 q (50 mmol) thionylchloridu. Reakce se provede a zpracuje stejným způsobem jako v...

Způsob přípravy geminálních dihalogenderivátů diamantu

Načítavanie...

Číslo patentu: 254726

Dátum: 15.01.1988

Autori: Burkhard Jiří, Vodička Luděk, Janku Josef

MPK: C07C 13/615, C07C 25/22

Značky: přípravy, geminálních, diamantu, způsob, dihalogenderivátů

Text:

...ktoré během yeakce z reakční směsi odcházejí a nezreagované thionylhalogenidy lze snadno odstranit oddestilováním za normálního případně sníženého tlaku, což značně zjednodušuje izolací produktů.Způsob podle vynálezu je blíže osvětlen na dále uvedených příkladech.Roztok 10,1 g (50 mmol) diamantanonu v E 0 g (672 mmol) thionylchloridu se vaří pod zpětným chladičem 8 h. Přebytečný thionylchlorid se oddestiluje, zbytky se odtáhnou za vakua....

Způsob přípravy geminálních dihalogenderivátů adamantanu

Načítavanie...

Číslo patentu: 254725

Dátum: 15.01.1988

Autori: Janků Josef Csc, Burkhard Jiří, Vodička Luděk

MPK: C07C 13/615, C07C 25/22

Značky: způsob, geminálních, přípravy, adamantanu, dihalogenderivátů

Text:

...vynálezu je blíže osvětlen na dále uvedených přikladech.K 5 q (33 mmol) adamantanonu se přidá 10 g (48,1 mmol) thionylbromidu a směs se ponechá stát při teplotě místnosti 1 h. Poté se přebytečný thionylbromid za vakua oddestiluje. Zbytek se rozpusti V hexanu, hexanový roztok se promyje vodou, vysuši a hexan se oddestiluje. ZiskáK 3,3 q (19,9 mmol) 1-hydroxy-4-adamantanonu se přidá 50 g (420 mmol) thionylchloridu a směs se vaří pod zpětným...