C07C 127/19

Insekticidní a akaricidní prostředek a způsob výroby jeho účinné složky

Načítavanie...

Číslo patentu: 268519

Dátum: 14.03.1990

Autor: Anderson Martin

MPK: C07C 127/19, C07C 127/17, A01N 47/34...

Značky: způsob, akaricidní, účinné, výroby, prostředek, insekticidní, složky

Text:

...v přítomnost báze, Jako Je například hydroxid,alkonćlĺd nebo uhliýitan alkalického kovu, nebo organickú báze, Jako je pyridim nebo triethylanin. Reakční teplota je e výhodou v roznezí od 0 do 150 °C, účelně od 30 do 100 °C.Sloučenin obecného vzorce II, kde R 7 znamená skupinu vzorce -NCO u I, Y, Z, n a p mají ovrchu uvedený význan, lze príprav-it reakcí eloučeniny obecného vzorce II, kde B 7 znaenä skupinu vzorce ~NE 2 a I, Y,...

Způsob výroby m-aminofenylmočoviny

Načítavanie...

Číslo patentu: 267458

Dátum: 12.02.1990

Autor: Vorel Milan

MPK: C07C 127/19

Značky: způsob, výroby, m-aminofenylmočoviny

Text:

...m-fenylendiaminu. Vznik nežádoucích guanidínů je zcela potlačen způsobem podle vynálezu, neboł komplexotvorná činídla působí jako ínhíbitory přítomných iontú katalyticky aktivnich kovů. Lze použít některé sloučeniny kyseliny aminooctové, například sodnou sůl kyseliny N,N-bis-2-hydroxyetylaminooctové. Výběr komplexotvorných činidel se neomezuje na uvedený derivât kyseliny aminooctové, který je v daném případě nejvhodnější a je rovněž komerčne...

Sposob prípravy N-/2,6-dialkylfenyl/-N’-arénsulfonylmočovín

Načítavanie...

Číslo patentu: 266986

Dátum: 12.01.1990

Autori: Beška Emanuel, Konečný Václav, Magdolen Peter

MPK: C07C 127/19

Značky: přípravy, spôsob

Text:

...spôsobu podľa vynàlezu V porovnaní so známymi spôsobmi spočíva najmä v jeho jednoduchosti a vysokých výťažkoch.Medziprodukty všeobecného vzorca II, kde R 2, R 3 a R 4 majú už uvedený význam, je možné pripraviť známymi postupmi (J. Am. Chem. Soc. 43, 282, 1943 Ber. 73, 1 377, 1940 Ark. Kemi 22 A, No 18, 4, 1946). Medziprodukty všeobecného vzorca III, kde R 1 má už uvedený význam,je možné pripraviť napr. reakciou arénsulfönamidov s...

Způsob výroby N-arylderivátů N’,N’-dimethylmočoviny

Načítavanie...

Číslo patentu: 266472

Dátum: 12.01.1990

Autori: Poluektova Zoja, Šamsutdinov Talgat, Valitov Rail, Skljar Semen, Simonov Vadim, Starkov Anatolij

MPK: C07C 127/19

Značky: způsob, n',n'-dimethylmočoviny, n-arylderivátů, výroby

Text:

...B.onnuecTBe 30 r (0,23 Moĺnn). Honyuamr 45,8 r (98,22) I (R, R 2 R 4 R 5 H, R 3 ~ Cĺ) Tennebarý pa nnannenun 174- 5 °C, conepmaune ocaosuoro Bemecwsa 99,62.B Konőy no 100 mn wewpaxnopswuneua npn TeMnepaTypé 10-15 °C nponycxamw 14,19 r (0,22 MOHH) ćepooxncn ýrnepoa H 31,9 r (0,7 MOHH) nMMeTnnaMnHa,coornomeune umewnnamuha K cepooxhcu yrnepoa 3,21. 3 areM noóannamr 20 r(0,2 Monk) hpoH 3 BoHoro~aHnnnHà II (R, E R 5 H). TeMneparypy nonHMMamT o...

Způsob přípravy m-aminofenylmočoviny

Načítavanie...

Číslo patentu: 242116

Dátum: 01.02.1988

Autori: Polanský Rudolf, Veeeoa Josef, Novotný Aleš

MPK: C07C 127/19

Značky: m-aminofenylmočoviny, přípravy, způsob

Text:

...ku mfenya lendiaminu 2,1 až 2,8, s výhodou 2,3 až 2,6 kvu jedné.V důsledku přitomnosti solí amonnýoh, kter 6 »pñü 88 uäiő nežádouoi rozklad kyseliny kyanaté, lze snížit množstva přeâ kládané kyseliny chlorovodikové na 2,1 až 2,8, s výhodou na 2,3 až 2,6 molu na l mol m-ienylendiaminu a kyąnatanu ďraslného až na 20 teorie k reakci.K bližšímu objasnění podstaty vynálezu jsou dále uvedeny příklady provedení, jimiž ovšem neni předmět...

Způsob přípravy 3,3′,-diaminodifenylmočoviny

Načítavanie...

Číslo patentu: 236349

Dátum: 01.01.1988

Autori: Jelínková Marie, Chlost Milan

MPK: C07C 127/19

Značky: přípravy, 3,3',-diaminodifenylmočoviny, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu přípravy 3,3'-diaminodifenylmočoviny, která je použitelná jako polotovar při přípravě barviv. Podstatou vynálezu je zahřívání vodného roztoku 3-amino-fenylmočoviny na teplotu varu při udržování pH reakční směsi na hodnotě 1 až 2 postupným přidáváním kyseliny chlorovodíkové.

Způsob přípravy m-aminofenylmočoviny

Načítavanie...

Číslo patentu: 242294

Dátum: 15.09.1987

Autori: Buoie Jaroslav, Moravec Eestmar

MPK: C07C 127/19

Značky: m-aminofenylmočoviny, způsob, přípravy

Text:

...výroby. Vznikajĺcí minerální soli pak zh-oršují krystalickou Íąlľľllll produktu, zatěžují odpadní vody a mohou způsobovat vážné poruchy při výrobě reaktivních barviv z připravené m-aminofenylmočoviny.Nevýhody odstraňuje způsob přípravy m-aminofenylmočoviny, který je předmětem vynálezu, jehož podstata spočíva v t-om, že se pro reakci používá roztoku kyan-atanu draselného, stabilizovaného přídavkem 0,1 až 5 0/0 hmotnostních hydroxidu sodného...

Způsob přípravy N-aryl-N´,N´-dimethylmočoviny

Načítavanie...

Číslo patentu: 240381

Dátum: 15.08.1987

Autori: Picmaus Jan, Berndt Wolfgang, Plhák Radoslav, Hudec Petr

MPK: C07C 127/19

Značky: způsob, n-aryl-n´,n´-dimethylmočoviny, přípravy

Text:

...systému při tlaku 0,1 až 0,6 MPa. Plynný nebo kapalný dimethylaminvse uvádí k predloženému roztoku arylisokyanätu V uzavřeném reaktoru nebo se douzavře něho reaktoru dávkuje roztok arylisokya- nätu i dimethylaminu.Postupem podle vynálezu lze připravit.produkty o velmi vysoké čistotě při výtěž ku nad 90 0/0 teorie i při- nízké spotřebě dimethylaminu 100 až 105 --teorie, Arylisokyanäty se pro reakci používaji přímo ve formě reakčnich roztoků...

Způsob výroby S(–)-3-(3-acetyl-4-(3-terc.butyl-amino-2-hydroxypropoxy)fenyl)-1,1- diethylmočoviny

Načítavanie...

Číslo patentu: 250683

Dátum: 14.05.1987

Autori: Zoelss Gerhard, Hofer Otmar, Gratz Richard, Gordon Robert, Schloegl Karl

MPK: C07C 127/19

Značky: výroby, s(–)-3-(3-acetyl-4-(3-terc.butyl-amino-2-hydroxypropoxy)fenyl)-1,1, způsob, diethylmočoviny

Text:

...V průběhu sertotoninové ÍJHÍUSE.Změny bronchiälního tonu se přepočítávají na hsodwmotu odporu RAWy přičemž hodnota odporu RAW, přičemž hlüldlľllüvľü na počátku mfuse Celiprololu se pokládá za 100 prtrcent.V sérii 13 pokusil se ukázalo, že pouze S--Celiprrolol má ve všech případech významný a ndllouhotrvvající účinek ve smyslu nozšíření prfndušek, a to v průměru o 52 i 18 . Při podání RH-J-Celipnoulolu stoupl tonus prüdušek po pouze několik...

Způsob výroby S(–)-3-(3-acetyl-4-(3-terc.butylamino-2-hydroxypropoxy)-fenyl)-1,1- diethylmočoviny

Načítavanie...

Číslo patentu: 250682

Dátum: 14.05.1987

Autori: Gordon Robert Jay, Gratz Richard, Hofer Otmar, Schloegl Karl, Zoels Gerhard

MPK: C07C 127/19

Značky: s(–)-3-(3-acetyl-4-(3-terc.butylamino-2-hydroxypropoxy)-fenyl)-1,1, diethylmočoviny, výroby, způsob

Text:

...tnoąžilní infuzí serotoninu následující mevodcuKočky obnjíoo pohlaví o hmotnosti 2,5-až 4,8 kg se narkotizuji pentvobarbitalem. Do průdušnice .a dlo pohrudniční dutiny každé kočíky se zvavede kvanyla. K registraci dechovéhvo objemu V průdušnici se užije pneumatachaogitaf .a k měření tnanspulmonálníhio tlaku V triachey a V pleurállni dutině se užije zařízení, schopné měřit tlakrový rozdíl.TVUO signály se pri každém vdechu převádějí ne...

Způsob přípravy derivátů N-fenyl-N,N-dimethylmočovin

Načítavanie...

Číslo patentu: 247568

Dátum: 15.01.1987

Autori: Pscheidt Jiří, Sopuch Tomáš, Sádlo Luboš

MPK: C07C 127/19

Značky: derivátů, n-fenyl-n,n-dimethylmočovin, způsob, přípravy

Text:

...matečnými louhy, minimálně náhradou 5 8 rozpouštědla, s výhodou ale 50 až 90 organického rozpouštědla.Recykláže matečných louhů lze 5 výhodou použít u kontinuálních i násadových výrobních postupů pro přípravu derivátů N-fenyl-N,N-dimethylmočovin.Pro bližší objasnění podstaty vynálezu jsou dále uvedeny příklady provedeníDo míchané baňky bylo nasazeno 1 000 g chlorbenzenových matečných louhů z předcházejícího pokusu přípravy...

Kontinuální způsob přípravy derivátů N-aryl-N’,N’-dimethylmočovin

Načítavanie...

Číslo patentu: 243579

Dátum: 17.09.1985

Autori: Jursa Róbert, Mácová Marie, Pavlica Ivo, Hrutka František

MPK: C07C 127/19

Značky: způsob, kontinuální, n-aryl-n',n'-dimethylmočovin, derivátů, přípravy

Text:

...40 až 70 °C. Uvedené uspořádání umožňuje pracovat i se zředěnými roztoky reakčních složek a potřebnou koncentraci N-aryl-NQN-dimethylmočoviny zajistit oddestilováním použitého rozpouštědla současně během vlastní reakce.Toto řešení umožňuje pracovat V optimálnich koncentracích a tím zajistit maximální krystalizační výtěžek bez jakéhokoliv zpracování reakční směsi nebo matečných louhů 2. podíl produktu), nebot reakční směs odcházejicí z...