C07C 127/19

Insekticidní a akaricidní prostředek a způsob výroby jeho účinné složky

Načítavanie...

Číslo patentu: 268519

Dátum: 14.03.1990

Autor: Anderson Martin

MPK: C07C 127/19, A01N 47/34, C07C 127/17...

Značky: složky, insekticidní, výroby, účinné, způsob, akaricidní, prostředek

Text:

...v přítomnost báze, Jako Je například hydroxid,alkonćlĺd nebo uhliýitan alkalického kovu, nebo organickú báze, Jako je pyridim nebo triethylanin. Reakční teplota je e výhodou v roznezí od 0 do 150 °C, účelně od 30 do 100 °C.Sloučenin obecného vzorce II, kde R 7 znamená skupinu vzorce -NCO u I, Y, Z, n a p mají ovrchu uvedený význan, lze príprav-it reakcí eloučeniny obecného vzorce II, kde B 7 znaenä skupinu vzorce ~NE 2 a I, Y,...

Způsob výroby m-aminofenylmočoviny

Načítavanie...

Číslo patentu: 267458

Dátum: 12.02.1990

Autor: Vorel Milan

MPK: C07C 127/19

Značky: m-aminofenylmočoviny, způsob, výroby

Text:

...m-fenylendiaminu. Vznik nežádoucích guanidínů je zcela potlačen způsobem podle vynálezu, neboł komplexotvorná činídla působí jako ínhíbitory přítomných iontú katalyticky aktivnich kovů. Lze použít některé sloučeniny kyseliny aminooctové, například sodnou sůl kyseliny N,N-bis-2-hydroxyetylaminooctové. Výběr komplexotvorných činidel se neomezuje na uvedený derivât kyseliny aminooctové, který je v daném případě nejvhodnější a je rovněž komerčne...

Sposob prípravy N-/2,6-dialkylfenyl/-N’-arénsulfonylmočovín

Načítavanie...

Číslo patentu: 266986

Dátum: 12.01.1990

Autori: Konečný Václav, Magdolen Peter, Beška Emanuel

MPK: C07C 127/19

Značky: přípravy, spôsob

Text:

...spôsobu podľa vynàlezu V porovnaní so známymi spôsobmi spočíva najmä v jeho jednoduchosti a vysokých výťažkoch.Medziprodukty všeobecného vzorca II, kde R 2, R 3 a R 4 majú už uvedený význam, je možné pripraviť známymi postupmi (J. Am. Chem. Soc. 43, 282, 1943 Ber. 73, 1 377, 1940 Ark. Kemi 22 A, No 18, 4, 1946). Medziprodukty všeobecného vzorca III, kde R 1 má už uvedený význam,je možné pripraviť napr. reakciou arénsulfönamidov s...

Způsob výroby N-arylderivátů N’,N’-dimethylmočoviny

Načítavanie...

Číslo patentu: 266472

Dátum: 12.01.1990

Autori: Simonov Vadim, Šamsutdinov Talgat, Poluektova Zoja, Valitov Rail, Skljar Semen, Starkov Anatolij

MPK: C07C 127/19

Značky: výroby, n-arylderivátů, způsob, n',n'-dimethylmočoviny

Text:

...B.onnuecTBe 30 r (0,23 Moĺnn). Honyuamr 45,8 r (98,22) I (R, R 2 R 4 R 5 H, R 3 ~ Cĺ) Tennebarý pa nnannenun 174- 5 °C, conepmaune ocaosuoro Bemecwsa 99,62.B Konőy no 100 mn wewpaxnopswuneua npn TeMnepaTypé 10-15 °C nponycxamw 14,19 r (0,22 MOHH) ćepooxncn ýrnepoa H 31,9 r (0,7 MOHH) nMMeTnnaMnHa,coornomeune umewnnamuha K cepooxhcu yrnepoa 3,21. 3 areM noóannamr 20 r(0,2 Monk) hpoH 3 BoHoro~aHnnnHà II (R, E R 5 H). TeMneparypy nonHMMamT o...

Způsob přípravy m-aminofenylmočoviny

Načítavanie...

Číslo patentu: 242116

Dátum: 01.02.1988

Autori: Novotný Aleš, Veeeoa Josef, Polanský Rudolf

MPK: C07C 127/19

Značky: způsob, přípravy, m-aminofenylmočoviny

Text:

...ku mfenya lendiaminu 2,1 až 2,8, s výhodou 2,3 až 2,6 kvu jedné.V důsledku přitomnosti solí amonnýoh, kter 6 »pñü 88 uäiő nežádouoi rozklad kyseliny kyanaté, lze snížit množstva přeâ kládané kyseliny chlorovodikové na 2,1 až 2,8, s výhodou na 2,3 až 2,6 molu na l mol m-ienylendiaminu a kyąnatanu ďraslného až na 20 teorie k reakci.K bližšímu objasnění podstaty vynálezu jsou dále uvedeny příklady provedení, jimiž ovšem neni předmět...

Způsob přípravy 3,3′,-diaminodifenylmočoviny

Načítavanie...

Číslo patentu: 236349

Dátum: 01.01.1988

Autori: Chlost Milan, Jelínková Marie

MPK: C07C 127/19

Značky: 3,3',-diaminodifenylmočoviny, přípravy, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu přípravy 3,3'-diaminodifenylmočoviny, která je použitelná jako polotovar při přípravě barviv. Podstatou vynálezu je zahřívání vodného roztoku 3-amino-fenylmočoviny na teplotu varu při udržování pH reakční směsi na hodnotě 1 až 2 postupným přidáváním kyseliny chlorovodíkové.

Způsob přípravy m-aminofenylmočoviny

Načítavanie...

Číslo patentu: 242294

Dátum: 15.09.1987

Autori: Buoie Jaroslav, Moravec Eestmar

MPK: C07C 127/19

Značky: přípravy, m-aminofenylmočoviny, způsob

Text:

...výroby. Vznikajĺcí minerální soli pak zh-oršují krystalickou Íąlľľllll produktu, zatěžují odpadní vody a mohou způsobovat vážné poruchy při výrobě reaktivních barviv z připravené m-aminofenylmočoviny.Nevýhody odstraňuje způsob přípravy m-aminofenylmočoviny, který je předmětem vynálezu, jehož podstata spočíva v t-om, že se pro reakci používá roztoku kyan-atanu draselného, stabilizovaného přídavkem 0,1 až 5 0/0 hmotnostních hydroxidu sodného...

Způsob přípravy N-aryl-N´,N´-dimethylmočoviny

Načítavanie...

Číslo patentu: 240381

Dátum: 15.08.1987

Autori: Picmaus Jan, Plhák Radoslav, Berndt Wolfgang, Hudec Petr

MPK: C07C 127/19

Značky: n-aryl-n´,n´-dimethylmočoviny, způsob, přípravy

Text:

...systému při tlaku 0,1 až 0,6 MPa. Plynný nebo kapalný dimethylaminvse uvádí k predloženému roztoku arylisokyanätu V uzavřeném reaktoru nebo se douzavře něho reaktoru dávkuje roztok arylisokya- nätu i dimethylaminu.Postupem podle vynálezu lze připravit.produkty o velmi vysoké čistotě při výtěž ku nad 90 0/0 teorie i při- nízké spotřebě dimethylaminu 100 až 105 --teorie, Arylisokyanäty se pro reakci používaji přímo ve formě reakčnich roztoků...

Způsob výroby S(–)-3-(3-acetyl-4-(3-terc.butyl-amino-2-hydroxypropoxy)fenyl)-1,1- diethylmočoviny

Načítavanie...

Číslo patentu: 250683

Dátum: 14.05.1987

Autori: Schloegl Karl, Zoelss Gerhard, Gordon Robert, Hofer Otmar, Gratz Richard

MPK: C07C 127/19

Značky: způsob, výroby, s(–)-3-(3-acetyl-4-(3-terc.butyl-amino-2-hydroxypropoxy)fenyl)-1,1, diethylmočoviny

Text:

...V průběhu sertotoninové ÍJHÍUSE.Změny bronchiälního tonu se přepočítávají na hsodwmotu odporu RAWy přičemž hodnota odporu RAW, přičemž hlüldlľllüvľü na počátku mfuse Celiprololu se pokládá za 100 prtrcent.V sérii 13 pokusil se ukázalo, že pouze S--Celiprrolol má ve všech případech významný a ndllouhotrvvající účinek ve smyslu nozšíření prfndušek, a to v průměru o 52 i 18 . Při podání RH-J-Celipnoulolu stoupl tonus prüdušek po pouze několik...

Způsob výroby S(–)-3-(3-acetyl-4-(3-terc.butylamino-2-hydroxypropoxy)-fenyl)-1,1- diethylmočoviny

Načítavanie...

Číslo patentu: 250682

Dátum: 14.05.1987

Autori: Schloegl Karl, Hofer Otmar, Gratz Richard, Gordon Robert Jay, Zoels Gerhard

MPK: C07C 127/19

Značky: způsob, výroby, diethylmočoviny, s(–)-3-(3-acetyl-4-(3-terc.butylamino-2-hydroxypropoxy)-fenyl)-1,1

Text:

...tnoąžilní infuzí serotoninu následující mevodcuKočky obnjíoo pohlaví o hmotnosti 2,5-až 4,8 kg se narkotizuji pentvobarbitalem. Do průdušnice .a dlo pohrudniční dutiny každé kočíky se zvavede kvanyla. K registraci dechovéhvo objemu V průdušnici se užije pneumatachaogitaf .a k měření tnanspulmonálníhio tlaku V triachey a V pleurállni dutině se užije zařízení, schopné měřit tlakrový rozdíl.TVUO signály se pri každém vdechu převádějí ne...

Způsob přípravy derivátů N-fenyl-N,N-dimethylmočovin

Načítavanie...

Číslo patentu: 247568

Dátum: 15.01.1987

Autori: Sopuch Tomáš, Pscheidt Jiří, Sádlo Luboš

MPK: C07C 127/19

Značky: n-fenyl-n,n-dimethylmočovin, derivátů, způsob, přípravy

Text:

...matečnými louhy, minimálně náhradou 5 8 rozpouštědla, s výhodou ale 50 až 90 organického rozpouštědla.Recykláže matečných louhů lze 5 výhodou použít u kontinuálních i násadových výrobních postupů pro přípravu derivátů N-fenyl-N,N-dimethylmočovin.Pro bližší objasnění podstaty vynálezu jsou dále uvedeny příklady provedeníDo míchané baňky bylo nasazeno 1 000 g chlorbenzenových matečných louhů z předcházejícího pokusu přípravy...

Kontinuální způsob přípravy derivátů N-aryl-N’,N’-dimethylmočovin

Načítavanie...

Číslo patentu: 243579

Dátum: 17.09.1985

Autori: Jursa Róbert, Hrutka František, Pavlica Ivo, Mácová Marie

MPK: C07C 127/19

Značky: přípravy, kontinuální, derivátů, způsob, n-aryl-n',n'-dimethylmočovin

Text:

...40 až 70 °C. Uvedené uspořádání umožňuje pracovat i se zředěnými roztoky reakčních složek a potřebnou koncentraci N-aryl-NQN-dimethylmočoviny zajistit oddestilováním použitého rozpouštědla současně během vlastní reakce.Toto řešení umožňuje pracovat V optimálnich koncentracích a tím zajistit maximální krystalizační výtěžek bez jakéhokoliv zpracování reakční směsi nebo matečných louhů 2. podíl produktu), nebot reakční směs odcházejicí z...