C07C 11/06

Spôsob výroby olefínov z izobutanolu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16911

Dátum: 08.07.2011

Autori: Nesterenko Nikolai, Van Donk Sander, Dath Jean-pierre, Adam Cindy, Minoux Delphine

MPK: C07C 1/20, C07C 11/06, C07C 4/06...

Značky: výroby, olefínov, izobutanolu, spôsob

Text:

...so silnejšou aciditou, ako sú napriklad silikaaluminy, molekulové sitá, zeolity alebo živicové katalyzátory, môžu podporovať posun dvojitej väzby,izomerizáciu skeletu a iné olefínové interkonverzné reakcie.0011 Primárny produkt kyselinou katalyzovanej dehydratácie izobutanolu je izobutén a voda0012 Dehydratácia teda môže viesť v podstate k čistému prúdu izobuténu alebo k zmiešanému prúdu olefínov bohatému na butény, ak sa na...

Spôsob výroby propylénu z metanolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 287532

Dátum: 15.12.2010

Autori: König Peter, Rothaemel Martin, Koss Ulrich, Holtmann Hans-dieter, Hack Marcus

MPK: C07C 11/06

Značky: metanolu, spôsob, propylenu, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu výroby propylénu z metanolu, pri ktorom pary metanolu na prvom katalyzátore zreagujú na prvú parnú zmes obsahujúcu dimetyléter a z prvej parnej zmesi obsahujúcej dimetyléter sa na tvarovo selektívnom zeolitovom katalyzátore pentasilového typu vyrobí produktová zmes obsahujúca propylén, ktorého podstata spočíva v tom, že sa tvarovo selektívny zeolitový katalyzátor pentasilového typu umiestni ako náplň do aspoň dvoch v...

Spôsob výroby nižších uhľovodíkov z glycerolu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20044

Dátum: 03.11.2009

Autori: Hulteberg Christian, Brandin Jan

MPK: C07C 1/207, C07C 1/24, C07C 11/04...

Značky: výroby, nižších, glycerolů, uhľovodíkov, spôsob

Text:

...môže byť katalyzátor katalyzujúci konverziu voda-plyn (NGS), hydrogenáciu a dekarbonylačné reakcie, ako je katalyzátor zahŕňajúci Pt na Ceog, a glycerol môže byť poskytnutý ako zmes svodou, ako je napr. zmes, ktorá má koncentráciu glycerolu od 15 do 30 hmotn. .0010 Ďalšie výhodné rysy podľa vynálezu sú definované vzávislýchStručný opis obrázkov 0011Obrázok 1. Zobrazuje použité experimentálne usporiadanie.Obrázok 4. Zobrazuje výťažok...

Způsob výroby hexafluorpropenu a jeho oligomerů

Načítavanie...

Číslo patentu: 267292

Dátum: 12.02.1990

Autori: Dědek Václav, Paleta Oldřich, Kvičala Jaroslav

MPK: C07C 11/06

Značky: oligomerů, hexafluorpropenu, výroby, způsob

Text:

...butandinitril, hexandínitril a/nebo dialkylethery gykolu a oligoethylenglykolů, e výhodou l,2 ~dinethoxyethan, 1,2-diethoxyethan, diethylen-i glykol-, triethylenglykol- a tetraethylenglykoldimethylether,, 267 292 a/nebo dipolárni aprotická rozpouětědla, e výhodou dimethylformamid, tetrahydrothiofen-1,1-dioxid, hexamethylfoefortrir amíd, dimethylsulfoxíd, N-methylpyrrolídínon. Součástí rozpouätědel jsou v některých případech koronandy, 3...

Spôsob výroby 2-alkoxypropénu

Načítavanie...

Číslo patentu: 262799

Dátum: 11.04.1989

Autori: Glevitzký Edmund, Balák Jiří, Kráľ Bohumil, Polievka Milan, Svoboda Jozef, Macho Vendelín Člen Korešpondent Sav

MPK: C07C 11/06

Značky: spôsob, 2-alkoxypropénu, výroby

Text:

...allfatickým alkoholom C 1 až C 3. Najčastejšie je koncentrácia celkovej vody a hydroxidu súdneho alebohydroxidu draselného vo vodnoalkoholickom roztoku 0,1 až 10 hm-ot. Ako zriedený vodnoalkoholický roztok hydroxidu alkalického kovu podla tohto vynálezu sa rozumie aj vodnoalkoholický roztok zmesi hydnoxidov alkallckých kov.ov, ako aj alkoholátov alkalických kovov s alkoholom C 1 až C 3.Vodné roztoky alkoholov získané z extrakcie alebo...

Sposob výroby 2-metoxypropénu

Načítavanie...

Číslo patentu: 259389

Dátum: 17.10.1988

Autori: Macho Vendelín Člen Korešpondent Sav, Balák Jiří, Svoboda Jozef

MPK: C07C 11/06, C07C 41/00

Značky: 2-metoxypropénu, výroby, spôsob

Text:

...alebo drvený betón ap.Extrakčnými činidlami sú vodorezpustné dioly až trioly, najmä etylénglykol, dietylénglykol, trietylénglykol, polyetylénglykol,najmží do mólovej hmotnosti 600 g.mól 1,propgdfr rlykoL dipropylenglykol, glycerol,neopcn lykol, trimetylolpropán. Potom alkanolaićrsíny, ako monoetanolamín 2-amínoetanol), dietanolamín 2,2-dihydroxyetylamírlj, trietanolamín, monoizopropylalkoholamíu l-amíno-Z-propanol),...

Sposob výroby 2-alkoxypropénu

Načítavanie...

Číslo patentu: 259388

Dátum: 17.10.1988

Autori: Polievka Milan, Glevitzký Edmund, Svoboda Josef, Balák Jiří, Macho Vendelín Člen Korešpondent Sav

MPK: C07C 11/06

Značky: spôsob, výroby, 2-alkoxypropénu

Text:

...kovov, ako aj alkoholát alkalického kovu s alkoholom C, až C 3.Vodné roztoky alkoholov získané z exthrakcie alebo extrakčnej destilácie je v prípade metanolu možno lahko regenerovať destiláciou, resp. rektitikáciou. V prípade alkoholov C 9 až C 3 je vhodná azeotropická destilacia, s využitím známych ternárnych azeotropických zmesí, selektívnou adsorbciouu Vody hydrofilnými, vo vode nerozpustnými, ale vodou len napučiavajúcimi polymérmi a...