C07C 11/02

Príprava delmopinolu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14774

Dátum: 10.01.2007

Autori: Jane Llorenç Rafecas, Comely Alexander, Escale Riera Atoni, Tesson Nicolas

MPK: C07C 19/075, C07C 11/02, C07C 17/16...

Značky: príprava, delmopinolu

Text:

...k cyklizácii takto získanej zlúčeniny za vzniku zlúčeniny vzorca (l).0008 V predchádzajúcom vzorci (II) sú R 1 a R 2 zvyšky, rovnaké alebo rozdielne, ktoré sú nezávisle vybrané zo skupiny zahrňujúcej H, (C 1-Ca)alkyl alebo, alternatívne, R 1 a R 2 tvoria spolu s atómom uhlíka, ku ktorému súviazané, (C 5-Ce)cykIoaIkyIový zvyšok, a R 3 je zvyšok vybraný zo skupiny zahrňujúcej CF 3, (C 1-C 4)aIkyl, fenyl a fenyl mono- alebo disubstituovaný...

Zlepšený spôsob dehydrogenácie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19793

Dátum: 19.07.2006

Autori: Rokicki Andrzej, Fridman Vladimir, Urbancic Michael

MPK: B01J 35/00, B01J 23/26, B01J 23/89...

Značky: dehydrogenácie, zlepšený, spôsob

Text:

...je menšia ako 90 mZ/g a výhodne od 50 mz/g do menej ako3 90 mZ/g. Tieto rozdiely v povrchovej ploche je možné dosiahnuť rôznymi výrobnými krokmi,ako je napríklad kalcinácia v meniacich sa percentách pary.0010 Spôsob podľa predloženého vynálezu je určený na použitie v dehydrogenačných reakciách alifatických uhľovodíkov, špeciálne na výrobu olefínov. Tieto zlepšenia platia najmä pre HOUDRY® dehydrogenačné procesy, ako je opísané napríklad v...

Antibakteriálny prostriedok s obsahom antibiotika tienamycínového typu a inhibítora dipeptidázy

Načítavanie...

Číslo patentu: 278357

Dátum: 08.01.1997

Autori: Kropp Helmut, Kahan Frederick

MPK: C07C 129/12, A61K 31/40, C07C 11/02...

Značky: inhibítora, obsahom, dipeptidázy, tienamycínového, antibakteriálny, antibiotika, prostriedok

Zhrnutie / Anotácia:

Antibakteriálny prostriedok, tvorený kombináciou zlúčeniny zo skupiny tienamycínu zvolenej zo súboru zahŕňajúceho 6- a prípadne 2-substituované 2-penem-3-karboxylové kyseliny a 1-karbaditia-2-penem-3-karboxylové kyseliny alebo 1-azabicyklo(3.2.0)-2-heptén-7-on-2-karboxylové kyseliny s inhibítorom dipeptidázy (E.C.3.4.12.11) všeobecného vzorca R3CH=C(R2CONH,COOR1), kde R2 je uhľovodíkový zvyšok s 3 až 10 atómami uhlíka, prípad ne substituovanými...

Spôsob metatézy alkénov

Načítavanie...

Číslo patentu: 280658

Dátum: 08.02.1995

Autori: Hudec Pavol, Prandová Katarína, Žídek Zdeněk

MPK: C07C 11/02, C07B 37/00

Značky: metatézy, alkénov, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob metatézy alkénov, pri ktorom surovina obsahujúca nad 70 % hmotn. alkénov, výhodne propénu, sa konvertuje pri teplotách od 310 do 580 °C, tlaku 0,1 až 1,08 MPa a priestorovej rýchlosti od 0,5 do 30 mmol/s.kg na katalyzátore, ktorý pozostáva z 1 až 15 % hmotn. aktívnej zložky nanesenej na anorganickom oxide s preferenciou SiO2, pričom aktívnu zložku tvoria heteropolykyseliny Kegginovho typu, výhodne kyselina fosfovolfrámová,...

Způsob výroby olefinů z pyrolýzních plynů

Načítavanie...

Číslo patentu: 264756

Dátum: 12.09.1989

Autori: Zachoval Jiří, Heller Gerhard

MPK: C07C 7/09, C07C 11/02

Značky: pyrolyzních, plynů, výroby, způsob, olefinu

Text:

...plynový olej nebo/s se chladí prací olej v nejméně dvou stupních, přičemž odebraným teplem pyrolýzního plynového oleje a druhého, případně dalších stupňů chlazení pracího oleje se předehřívá procesní voda vstupující do systému generace procesní vodní páry.Zavádí se tedy odběr, chlazení a recirkulaoe pyrolýzního plynového oleje přes středníčást olejové pračky a do okruhu pracího vstřikovaného oleje ve spodní části primární kolonyse zařazuje...

Spôsob výroby olefínov iniciovanou pyrolýzou

Načítavanie...

Číslo patentu: 245544

Dátum: 15.12.1987

Autori: Bartolomijev Alexadd, Didek Otakar

MPK: C07C 11/02

Značky: pyrolýzou, výroby, iniciovanou, olefínov, spôsob

Text:

...podmienkach, je najčastejšie obmedzené ich účinnosťou, dostupnosťou alebo cenou.Vyššie uvedené nedostatky sú V podstatnej miere odstránené spôsobom výroby olefínov pyrolýzou individuálnych uhľovodíkov a ropných frakcií v prítomnosti vodnej pary a homogennych prísad v teplotnom intervale 600 až 1300 C pri reakčnom čase kratšom ako 1 sekunda podľa vynálezu,ktorého podstata spočíva- v tom, že sa do suroviny pred pyrolýzou pridávajú v-...

Spôsob výroby olefínov pyrolýzou uhľovodíkov iniciovanou anorganickými zlúčeninami

Načítavanie...

Číslo patentu: 245543

Dátum: 15.12.1987

Autori: Koevký Jaromar, Kocman Karel

MPK: C07C 11/12, C07C 11/02

Značky: zlúčeninami, uhľovodíkov, pyrolýzou, iniciovanou, spôsob, výroby, anorganickými, olefínov

Text:

...skupiny periodickej tabulky a sirnik fosforečný.Vynálezom sa dosahuje pokrok V tom, že sa pôsobením kovových dusitanov a dusičnanoV vo väčšom rozsahu zhodnocuje uhľovodíkový nástrek. Zvýši sa rýchlosť a selek 4tivita premeny. Ďalším prínosom vynálezu je využitie účinku sirníka fosforečného, ktorý efektívne zabraňuje konverzii uhľovodíkov na pyrouhlík, takže sa neukladá vo forme koksu na vnútornom povrchu pyrolýzneho zariadenia. Tým sa...

Spôsob výroby olefínov pyrolýzou uhľovodíkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 245542

Dátum: 15.12.1987

Autori: Hruška Karel, Beránek Jaroslav

MPK: C07C 11/02

Značky: spôsob, olefínov, výroby, pyrolýzou, uhľovodíkov

Text:

...Dev. 22, 2, 335 1983 benzylamínu o 29,1 0/0, benzylnitritu o 30,0 0/0 AO ČSSR 190 747 a benzylchloridu o» 20,2 0/0. Napriek zisteniu, že prejavujú vysokú iniciačnú účinnost pri pyrolýze uhľovodíkov, v súčasnosti ich širšiemu prevádzkovému zavedeniu bráni zložitá syntěza a v- konečnom dôsledku vysoká cena.Uvedené nedostatky sú v podstatnej miere odstránené spôsobom výroby olefínov pyrolýzou uhľovodíkov zo- zemného plynu, ropy a spracovania...

Způsob výroby etylenu, propylenu a dalších nenasycených uhlovodíků

Načítavanie...

Číslo patentu: 237160

Dátum: 01.10.1987

Autori: Zelenka Jan, Žlunka Pavel, Nájemník Jiří, Oháňka Vlastimil, Robenek Josef, Navara Milan, Heller Gerhard, Svoboda Jiří

MPK: C07C 11/02

Značky: výroby, nenasycených, etylénu, uhlovodíku, dalších, propylenu, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby etylenu, propylenu a dalších nenasycených uhlovodíků z kapalných frakcí převážně nenasycených uhlovodíků C2 až C5 o velmi nízkých teplotách, oddělených ze směsí s dalšími látkami, zejména s vodíkem a metanem nízkoteplotní kondenzací. Tyto kapalné frakce s obsahem vodíku a metanu do 10 % hmot. a s obsahem nenasycených uhlovodíků do 10% mol., se odpaří a ohřívají ve směsi s vratným etanem nebo vratnými nasycenými uhlovodíky C2 až C5...

Způsob provozování teplého dílu výrobny etylenu a propylenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 250198

Dátum: 15.04.1987

Autori: Bartoň Jan, Nájemník Jiří, Novotný Petr, Oháňka Vlastimil

MPK: C07C 11/02

Značky: způsob, dílů, propylenu, provozování, etylénu, výrobny, teplého

Text:

...Pyrolýzní plyn v proudu L se směšuje v nastříkovečích g s cirkulačním olejem vproudu 1, směs pyrolýzního plynu a církulačního oleje 1 se vede do paty olejové práčky §ÄZ pety olejové prečky se ohřátý církuleční olej vede proudem Q k olejovym vsřákům 1, v nichž se vyrábí procesní ~ pára §.Ochlezený cirkulační olej odchází z olejových vařáků 1 zpět do zsstřikovsčd g, část cirkulačního oleje může být vedene přímo zpět do boku olejové prsčky...