C07C 103/40

Způsob acetylace D, nebo L-threo-2-amino-1-(4-nitrofenyl)-1, 3-propandiolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 247410

Dátum: 15.10.1987

Autori: Zeitler Josef, Sámek Miroslav, Hanák Rostislav, Halamka Petr, Poibyl Antonín, Vaneura Jioí, Nováeek Petr

MPK: C07C 103/40

Značky: způsob, 3-propandiolu, l-threo-2-amino-1-(4-nitrofenyl)-1, acetylace

Text:

...příkladech provedení. Příklady provedení P ř í k 1 a d 1Do l 000 ml bañky opatřená míchadlem, teploměrem e přikapávající děličkou bylo vneseno 90 g L-báze I a 120 ml vody 40 °C teplé. Ze intenzívního míchání bylo během 0,5 h k suspenzi přidáno 41 ml acetanhydridu. Teplota během reakce nepřesáhla 55 °C. Po uvedené době byla reakční směs ještě 20 minut míohána. Odpaŕením na vakuové rotační odparoe bylo získáno 105 J g látky. Podle vysokotlaké...

Způsob deacetylace L-threo, D-threo nebo D,L-threo-2-acetamido-1-(4-nitrofenyl)-1,3-propandiolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252109

Dátum: 13.08.1987

Autori: Šmídek Josef, Kostkan Jan, Jarý Jiří, Maternová Miluše, Vostárková Blanka, Potáčová Miloslava

MPK: C07C 103/40

Značky: d-threo, d,l-threo-2-acetamido-1-(4-nitrofenyl)-1,3-propandiolu, deacetylace, způsob, l-threo

Text:

...výhoda spojená s timto postupom je skutečnost, že operace transecetylace je čistící operací a e nevyžaduje zásadní změny strojového vybavení.vynález a jeho účinky Jsou bliže osvětleny na následujýcím płĺíkladě provedení. P ř í k 1 e d provedeníDo 1 000 m 1 banky opatřená zpňtným chledičem a topąým hnízdem bylo vneseno 500 g acetamidodíolu I a 250 m 1 koncentrovené kyseliny ehlorovodíkově a 200 m 1 msthanolu. Reakční aměs byla uvedena k...

Způsob regenerace 2-propanolu odpadajícího při výrobě hydrochloridu D,L-threo-2-amino-1-(4-nitrofenyl)-1,3-propandiolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252055

Dátum: 13.08.1987

Autori: Kostkan Jan, Vostárková Blanka, Jarý Jiří, Maternová Miluše, Bártlová Věra, Šmídek Josef

MPK: C07C 103/40

Značky: regenerace, odpadajícího, 2-propanolu, hydrochloridu, d,l-threo-2-amino-1-(4-nitrofenyl)-1,3-propandiolu, výrobe, způsob

Text:

...50 hmot.r vody. značný obsah vody znevmožňuje absolutizaci. Balastni látky komplikuái oddestilovánideatilečni zařízení. Z těchto důvodů se promývaci 2-propanol.. stup podle předkládaného vynálezu.ľbdle vynálezu se promývaci 2-propanol zbaví většiny ky se 1 in neutralizaci přidánim zásady,např. hydroxidu sodného. Potom se oddestiluje vodný 2-propanol 3 obsahem vody 10 až 12hmotu Během destilace se vyloučizbalastni látky v takové formě,...

Způsob regenerace 2-propanolu při výrobě chloramfenikolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 238140

Dátum: 16.02.1987

Autori: Gleich Svatopluk, Durdil Petr, Kraus Jan, Nedbal Jindřich

MPK: C07C 103/40

Značky: způsob, 2-propanolu, chloramfenikolu, regenerace, výrobe

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob regenerace 2-propanolu při výrobě chloramfenikolu spočívá v tom, že ze směsi po redukci 1-/4-nitrofenyl/-2-acetamido-3-hydroxypropanonu a následujícím rozkladu, popřípadě z odpadních louhů po této reakci destilací získá destilát, ke kterému se přidá 0,05 až 1 hmot. díl organického rozpouštědla, například benzenu nebo toluenu na 1 kg tohoto destilátu, potom se ze směsi oddestiluje jednostupňovou destilací nebo rektifikací při teplotě 30...

Způsob regenerace 2-propanolu při výrobě chloramfenikolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 238138

Dátum: 16.02.1987

Autori: Durdil Petr, Gleich Svatopluk, Kraus Jan

MPK: C07C 103/40

Značky: regenerace, chloramfenikolu, výrobe, způsob, 2-propanolu

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob regenerace 2-propanolu při výrobě chloramfenikolu, kdy se do reakční směsi po redukci 1-/4-nitrofenyl/-2-acetamido-3-hydroxypropanolu přidá vodný 2-propanol a po oddestilování absolutního 2-propanolu se ke zbytku přidá kyselina chlorovodíková a po opětovném částečném oddestilování vodného 2-propanolu se zbytek, obsahující 1-/4-nitrofenyl/-2-amino-1,3-propandiol hydrochlorid filtruje a proplachuje vodným 2-propanolem, získaným při druhé...

Způsob selektivní izolace L nebo D, případně D,L-threo-2-amino-1-(4-nitrofenyl)-1,3-propandiol hydrochloridu

Načítavanie...

Číslo patentu: 247625

Dátum: 15.01.1987

Autori: Šimon Jan, Seidlová Eva, Jarý Jiří, Kostkan Jan, Maternová Miluše, Potáčová Miloslava

MPK: C07C 103/40

Značky: selektivní, izolace, způsob, hydrochloridu, případně, d,l-threo-2-amino-1-(4-nitrofenyl)-1,3-propandiol

Text:

...vody v 2-propanolu, tím větší ztrátaDříve naznačené nedostatky odstraňuje postup podle předkládaněho vynálezu. Podle vynálezu se krystalizace hydrochloridu I, vzniklého deacetylecí príslušného acetamidoderivátu, ktorý se připravi deacetylací L popřípadě D nebo D,L-threo-2-acetamldo-1-/4-nitrofenyl/-1,3-propandiolu II provede z roztoku, který je obohacen solí kyseliny chlorovodíkové jakou je nspř. chlorid sodný.Základní výhoda tohoto postupu...

Způsob selektivní izolace chloramfenikolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 247553

Dátum: 15.01.1987

Autori: Kostkan Jan, Iří, Potáčová Miloslava, Maternová Miluše, Šimon Jan, Jarý Jiří, Seidlová Eva

MPK: C07C 103/40

Značky: chloramfenikolu, selektivní, izolace, způsob

Text:

...Naznačené nedostatky odstraňuje postup podle předkládaného vynálezu.Podle vynálezu se selektivní izolace chlorąmfenikolu provádí tak, že se ve vodném roztoku chloramfenikolu a D-threo-2-amino-1-(4-nitrofenyl)-1,3-propandiolu rozpustí chlorid sodný v množství, které je 100 až Jůonásobkem molárního množství rozpuštěného chloramfenikolu, čímž se selektivně vyloučí chloramfenikol, který se ízoluje a izolace se provádí při teplotě 35 až 0...

Způsob zpracování parciálně rozložené reakční směsi po redukci D,L-2-acetamido-3-hydroxy-1-(4-nistrofenyl)-1-propanonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 231441

Dátum: 15.06.1986

Autori: Maternová Miluše, Jarý Jiří, Kostkan Jan, Potáčová Miloslava, Nedbal Jindřich

MPK: C07C 31/20, C07C 103/40

Značky: reakční, parciálně, redukci, způsob, rozložené, směsi, d,l-2-acetamido-3-hydroxy-1-(4-nistrofenyl)-1-propanonu, zpracování

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká výroby širokospektrého antibiotika chloramfenikolu. Řeší zpracování reakční směsi po Meerweinově, Ponndorfově a Verleyově redukci s recyklací 2-propanolu.