C07C 101/00

Způsob přípravy aryl- a hydroxylaminesterů

Načítavanie...

Číslo patentu: 270423

Dátum: 13.06.1990

Autori: Castro Bertrand, Sennyey Gerard, Martinez Jean, Senet Jean-pierre, Jaouadi Mahmound, Barcelo Gerard

MPK: C07C 101/00

Značky: způsob, přípravy, aryl, hydroxylaminesterů

Text:

...pri teplot 20 až 30 °C, a v prítomnosti čínidle vázajicího kyselinu halogenvodíkovou, výhodne v prítomnosti organické nebo minerální báze, výhod něji v prítomnosti teroiárního aminu, nejvýhodnéji v prítomnosti triethylaminu nebo N-methy 1 morfolinu, kerbonátem obecného vzorce IIIR 1 - o - c - 0 - CH - R 2 (III) II O X ve kterám R 2 znamená otom vodíku, eiiíetioký radikél e celkovým počtom atomů uhlíku 1 až 5, nosyoený nebo neneaycený...

Substituované aryloxyaminopropanoly a spôsob ich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 263555

Dátum: 11.04.1989

Autori: Beneš Luděk, Borovanský Alois, Švec Pavel, Bezeková Mariana, Béderová Eva, Bauer Viktor Člen Korešpondent Sav, Gsöllei Jozef

MPK: C07C 101/00

Značky: výroby, substituované, aryloxyaminopropanoly, spôsob

Text:

...v zriedenej lcyselíne clilóroxroclíkoxrej, prrtrepe étermn a z oddelenej vodnej fáze alkalizáciou uvolnená báza vytrepe do éteru. Z tohto roztclku je možné bázický ester previesť priamo na žiadanú sol a tú ďalej čistiť kryštalizáciozi z organického rozpúšťadla alebo zo zmesi organických rozpŕlštadirxl.Zo soli s orgganickýini kyalrliuiami prichádzajú do úvahy hydrotthloríd, hydrobromid,síran, fosforečnan, prípadne zo solí s anorganíckými...

Způsob výroby derivátů aminokyselin

Načítavanie...

Číslo patentu: 255896

Dátum: 15.03.1988

Autori: Roos Otto, Lösel Walter, Wiedemann Ingrid, Höfke Wolfgang, Schnorrenberg Gerd, Gaida Wolfram

MPK: C07C 101/00, C07K 5/00

Značky: výroby, derivátů, aminokyselin, způsob

Text:

...guma, mastok oxid titaničitý nebo cukr. K docíleni depotního efektu nebo k zamezení projevü inkompatilíbity může jádro dražé rovněž sestávat z několika vrstev. stejně tak i povlaky dražó mohou k dosažení depotního účinku sestávat z několika vrstev. Při výrobě těchto lékových forom je možno používat pomocné látky uvedené výše u pří pravy tablet.Sirupy s obsahem účinných látek, mohou dále obsahovat ještě sladidlo, jako sacharin,cyklamát,...

Komplex aminokyselin pro základní parenterální výživu

Načítavanie...

Číslo patentu: 234477

Dátum: 01.03.1987

Autori: Mašita Artur, Kruf Miloslav

MPK: C07C 101/00, A61K 31/195

Značky: základní, aminokyselin, výživu, parenterální, komplex

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká komplexu aminokyselin pro základní parenterální výživu ve formě infúzního roztoku s případnou přísadou dalších účinných a/nebo pomocných složek, zejména vitaminů, kationtů a aniontů, zdrojů energie, stabilizátorů a/nebo antioxidantů. Komplex obsahuje L-formy těchto aminokyselin: valin, leucin, isoleucin, fenylalanin, N-acetyl-L-tyrosin, tryptofan, metionin, cystin, treonin, hydrochlorid lysinu, hydrochlorid histidinu, arginin,...

N,N’-bis/(alkoxykarbonylmetyl)dimetyl/-1,2-etandiamóniumbromidy a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 239430

Dátum: 15.05.1985

Autori: Oehák Petr, Škrabal Mojmír, Pospíšil Petr, Koutný Petr

MPK: C07C 97/00, C07C 101/00, C07C 87/30...

Značky: spôsob, přípravy

Text:

...produktov sú variabilné.zlúčeniny, ktoré sú predmetom vynálezu sa pripravili reakciou eatarov kyseliny brom octovej s MJ -bisdimetyl-I,2-etándiamínom v prostredi metylkyanidu pri teplotách 20 ai 80 °c počas 2 a 4 h. Výhodou spôsobu podľa vynálezu je, že vznikajú produkty takmerv kvantitatívnom výtlačku, veľmi čisté v pomerne krátkom čase. Pripravené soli sú nehygroskopické, nižšia homology sú dobre rozpustné vo vode a polérnych...