C07B

Strana 4

Pravotočivý izomér 6-(5-chlór-2-pyridyl)-5-(4-metyl-1-piperazinyl) karbonyloxy-7-oxo-6,7-dihydro-5H-pyrolo/3,4-b/pyrazínu, spôsob jeho prípravy, farmaceutická kompozícia s jeho obsahom a jeho použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 279060

Dátum: 08.12.1993

Autori: Roussel Gérard, Cotrel Claude

MPK: C07B 57/00, A61K 31/50, C07D 487/04...

Značky: použitie, pravotočivý, přípravy, kompozícia, spôsob, 6-(5-chlór-2-pyridyl)-5-(4-metyl-1-piperazinyl, farmaceutická, izomér, obsahom

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa pravotočivý izomér 6-(5-chlór-2-pyridyl)-5-(4-metyl-1-piperazinyl)karbonyloxy-7-oxo-6,7- dihydro-5H-pyrolo[3,4-b]pyrazínu, spôsob jeho prípravy, farmaceutické kompozície, ktoré tento derivát obsahujú a ktoré sú použiteľné ako upokojujúce a hypnotické činidlá, a použitie tohto pravotočivého izoméru.

Spôsob prípravy lineárnych alkylbenzénov

Načítavanie...

Číslo patentu: 280403

Dátum: 09.09.1993

Autori: Giuffrida Giuseppe, Cozzi Pierluigi, Radici Pierino, Pellizzon Tullio

MPK: C07B 37/04, C07C 15/107

Značky: spôsob, lineárných, přípravy, alkylbenzénov

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob prípravy lineárnych alkylbenzénov, pri ktorom sa benzén nechá reagovať za prítomnosti chloridu hlinitého alebo hliníka v práškovej forme so zmesou zloženou z C7-C20 n-olefínov a C7-C20 chlórparafínov s molárnym pomerom n-olefíny/chlórparafíny medzi 70 : 30 a 99 : 1.

Spôsob úpravy suroviny pre nízkotepelnú katalytickú izomerizáciui

Načítavanie...

Číslo patentu: 280524

Dátum: 19.02.1992

Autor: Švajgl Oldřich

MPK: C07B 63/00, C07C 5/13, C07C 5/22...

Značky: úpravy, spôsob, izomerizáciui, nízkotepelnú, katalytickú, suroviny

Zhrnutie / Anotácia:

Úprava suroviny na nízkotepelnú katalytickú izomerizáciu na odstránenie látok škodlivých pre izomerizačný katalyzátor, katalytická hydrogenačná rafinácia zmesi ľahkých uhľovodíkov na katalyzátore obsahujúcom ako aktívne zložky molybdén, kobalt a nikel vo forme sulfidov nanesených na oxide hlinitom, pričom hmotnostný pomer MoS2 : NiS : CoS je 10 až 14 : 1,5 až 2,5 : 1,5 až 2,5 a celková koncentrácia sulfidov na aktívnom oxide hlinitom je 13 až...

Spôsob fotochemickej izomerizácie, fotosenzibilizátor na použitie pri tomto spôsobe a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 281371

Dátum: 15.01.1992

Autori: Pauli Louis, Dufourny Alphons, Wynberg Hans, Koolstra Robert, Ten Hoeve Wolter

MPK: C07C 401/00, C07B 37/08, C07D 333/20...

Značky: použitie, spôsob, fotochemickej, spôsobe, izomerizácie, fotosenzibilizátor, tomto, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Fotochemická konverzia tachysterolových zlúčenín na provitamín D a trans-vitamínu D na cis-vitamín D účinkom žiarenia, pri ktorom sa roztok príslušnej organickej zlúčeniny vystaví s prítomnosťou nepolymérneho fotosenzibilizátora pôsobeniu svetla s vlnovou dĺžkou asi 300 až 1000 nm, a potom sa výsledný produkt izoluje. Pri opísanom spôsobe sa ako fotosenzibilizátor použije derivát substituovaného tiofénu všeobecného vzorca (I), ktorý má veľkú...

Katalyzátor na báze pórovitej pevnej kyseliny fosforečnej a spôsob konverzie uhľovodíkov pri jeho použití

Načítavanie...

Číslo patentu: 279857

Dátum: 15.10.1991

Autori: Wilcher Fiona Place, Chao Tai-hsiang

MPK: B01J 35/10, C07B 37/00, B01J 27/16...

Značky: spôsob, katalyzátor, báze, kyseliny, pórovitej, uhľovodíkov, použití, pevnej, fosforečnej, konverzie

Zhrnutie / Anotácia:

Katalyzátor na báze pórovitej pevnej kyseliny fosforečnej, obsahujúci kyselinu fosforečnú a spojivo na báze anorganického oxidu, pričom nanajvýš 17,5 % celkového objemu pórov katalyzátora je tvorených pórmi s priemerom väčším alebo rovnajúcim sa 1000 nm a celkový objem pórov katalyzátora je nanajvýš 0,28 ml/g. Spojivo v tomto katalyzátore je prednostne zvolené zo skupiny zahŕňajúcej rozsievkovú zeminu, kremelinu, umelo pripravenú pórovitú...

Spôsob prípravy katalyzátora

Načítavanie...

Číslo patentu: 270530

Dátum: 12.07.1990

Autori: Macho Vendelín Člen Korešpondent Sav, Jureček Ľudovít, Morávek Štefan

MPK: B01J 27/053, B01J 37/02, B01J 27/02...

Značky: katalyzátora, spôsob, přípravy

Text:

...dsnzáciou se uvoľňuje tiež oxid uholnstý a oxid uhličitý. V procese polykondenzácie mononérov (ftalanhydridu, ealeinanhydridu ap.) prebieha eiełovanie polynernych reťazcov a časticaei ich deštrukoia . Produkty datrukcia , tvorená nizkonolekulárnyni i polymérnyai fragesntaei as obvykle oddeľujů e použijú v čalčich ayntezach polynérov ako rsoykel. Tieto polyeéry nsnesené na teplostabilne nosiče sa dalej využijú ako matrioe pre vytvorenie...

Spôsob prípravy katalyzátora pre izomerizáciu C8 aromátov

Načítavanie...

Číslo patentu: 269653

Dátum: 11.04.1990

Autori: Smiešková Agáta, Maťaš Michal, Matějíček Josef, Kubelková Ludmila, Uhlíková Milada, Šebík Rudolf, Nováková Jana, Beran Stanislav, Wichterlová Blanka

MPK: B01J 29/10, C07B 37/08

Značky: aromátov, přípravy, katalyzátora, spôsob, izomerizáciu

Text:

...sa rovnová 2 CS 269653 B 1hou medzi katiőnmi kovu. H resp. NH 4 v roztoku a v zeolite. Z tohto dôvodu je dosť obtiažne riadiť rozsah iőnovej výmeny bez atanovenia iőnovýmennej izotermy pre daný systém a navyše iőnovýmenná kapacita zeolitov vo vodnom roztoku je značne závislá od px prostredia. v kyalom prostredí ea výrazne znižuje. Zeolity pentasilovóho typu najú relatívne malý počet iőnovýmennýoh miest a pre zakotveuie vĺčšieho...

Způsob zvýšení aktivity heterogenizovaného katalyzátoru pro adiční reakce

Načítavanie...

Číslo patentu: 269311

Dátum: 11.04.1990

Autori: Švec František, Včelák Jaroslav, Chvalovský Václav, Hradil Jiří

MPK: B01J 37/00, B01J 31/28, C07B 37/02...

Značky: adiční, zvýšení, reakce, aktivity, způsob, heterogenizovaného, katalyzátoru

Text:

...ketelyzátoru bylo použito k adici 8 dílů tetrsohlormathsnu k 0.453 dílu styrenu při 70 °C za zcela stejných podmínek. Po 6 hod. zreągovalo 22,3 styrenu ne 1,1,1.3-tetreohlor-3-renylpropen. Dopování imobilizoveněho kstalyzátoru nízkomolekulárním eminem zvýší výtěžek udice l,4 krát.Vázený katalyzátor o obsahu 2,89 mgekv. Ou/g byl v tomto případě připraven na kopolymeru polystyrenu s divinylbenzenem o zrnění 0,3 až 0.5 m a hustotě 650 5/1,...

Způsob reaktivace katalyzátoru pro nízkoteplotní isomerizaci lehkých nasycených uhlovodíků

Načítavanie...

Číslo patentu: 268137

Dátum: 14.03.1990

Autori: Boška Jan, Pražák Václav, Švajgl Oldřich

MPK: B01J 21/20, B01J 23/42, B01J 21/04...

Značky: katalyzátoru, způsob, lehkých, uhlovodíku, nasycených, isomerizaci, nízkoteplotní, reaktivace

Text:

...200 až 300 O Cv suchém dusíku nebo vzduchu a stabilizuje se týmž plynem pr 300 až 400 O C. Katalyzátor obsahuje 0,2 až 0,6 k hmot. platiny a jednotlivé aktívaćní procesy se provádějí v proudu piynú, jejichž objemový poměr k objemu katalyzátoru za hodinu je 50 až 1000.I in/hnru vynňln/u vylývú in nu udnŕiiu nujfl uslu. jim zu rcaktivoxat a tím znovu použít katalyzátor aktivovaný AIC 13. Tento katalyzátor se dosud považuje za nereakti«...

Katalyzátor pro nízkoteplotní isomerizaci lehkých nasycených uhlovodíků

Načítavanie...

Číslo patentu: 268136

Dátum: 14.03.1990

Autori: Pražák Václav, Křemenák Lubomír, Boška Jan, Švajgl Oldřich

MPK: B01J 21/04, B01J 23/42, B01J 27/135...

Značky: uhlovodíku, nízkoteplotní, lehkých, nasycených, katalyzátor, isomerizaci

Text:

...tetrachloretaneu. balši novou vlastnosti je přitonnost dioxidu titaničiteho.Důležitým poznatkem ja, že nový katalyzàtor se vyrábi off-situ a přitom působenin polyhalogenuhlovodiků v duaiku, což má velký význam z hlediska uanipulačniho a dávkovaciho proti reakci se sublinujicim chloridem hlinitýn. V preparaci se též využivà no~veho postupu k ziakbni rovnomerné rozptâlené platiny na nosiči a ziakáni kvalitniho zrna tohoto kovu.V pŕedloženén...

Katalyzátor na báze bentonitu a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 267383

Dátum: 12.02.1990

Autori: Čičel Blahoslav, Komadel Peter, Nigrin Miloš

MPK: C07B 37/02, B01J 29/14, B01J 29/28...

Značky: báze, výroby, katalyzátor, spôsob, bentonitu

Text:

...až 33 17/., vyššiu účinnosť pri dimerizácii nenasýtených mastných kyselín, ako monoiónové formy toho istého bentonitu (montmorillonitu),aj ako bieliaca hlinka. ktorú sme z neho pripravili.V porovnaní so známym stavom je teda prednosťou tohto vynálezu príprava katalyzátora s vyššou katalytíckou aktivitou ako má bi~ eliaca hlinka alebo ľubovoľná monoiónová lorma toho istého bentonitu (montmorillonitu).100 g bentonitu (z lokality jelšový Potok)...

Katalytický systém pro konverzi uhlovodíků

Načítavanie...

Číslo patentu: 266589

Dátum: 12.01.1990

Autori: Abrevaya Hayim, Imai Tamotsu

MPK: B01J 23/54, C07B 35/04

Značky: katalytický, uhlovodíku, konverzí, systém

Text:

...pro selektivní hydrogenaci konjuqovaných diolefinických uhlovodíkü na monoolefinické uhlovodíky. Ačkoliv je v tomto patentu skutečně zveřejněno, že složka alkalického kovu může obsahovat draslík a/neho lithium, není zde předuveřejněn specifický katalyzátor podle tohoto vynálezu, který jako alkalickou složku obsahuje od asi 0,05 do asi 2 8 hmotnostních lithia a od asi 0.05 do asi 3 hmotnostních draslíku, vztaženo na hmotnost kompozitu.Jak...

Způsob přípravy injekčního roztoku jodamfetaminu značeného radioaktivními izotopy jodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 261125

Dátum: 12.01.1989

Autori: Kronrád Leo, Hradilek Pavel, Pereszlényiová Eva

MPK: C07B 59/00, A61K 43/00

Značky: jodamfetaminu, radioaktivními, injekčního, roztoku, přípravy, izotopy, značeného, způsob

Text:

...v reakční směsi. Nevýhodou tohoto zpüsobu jsou vysoké používané teploty a nutnost odstraňovaní Cuľ vysokotlakou kapalinou chromatografií.P. Angelberg a spol. popísují v j. Lab. Comp. Radlopharm. 21, 1984, str. 1110 až 1111 výsledky různých způsobů příprav IAMP, při nichž se teplota reakč-ních směsi pohybovala v rozmszí 120 až 160 °tC, doba zahřívání 30 až 90 minut a výtěžky v rozmezi 7 až 85 0/0.Obecnou nevýhodou všech těchto metod jsou...

Spôsob čistenia organických fosfátov

Načítavanie...

Číslo patentu: 258631

Dátum: 16.09.1988

Autori: Maťaš Michal, Bencková Mária, Fančovič Karol, Galovič Elemír, Durmis Július

MPK: C07F 9/09, C07B 63/00

Značky: spôsob, fosfátov, čistenia, organických

Text:

...systéme vákuového agregátu. Destiláciou sa zlepší pomerné zastúpenie tosľoru v produkte, ktoré sa priblíži stechiometrickému.Úlohou prídavku látok majúcichv molekule najmenej jednu funkčnú epoxidickú skopinu je zreagovat s nežiadúcimi nečistotami. Reagujú s prítomnou vodou, anorganickými kyselinami, organickými kyselinami, alkylfenolmi, prípadne s chlórovodíkom,ktorý môže vzniknúť rozkladom organických a anorganických chlórderivátov...

Způsob výroby halogenovaných organických sloučenin

Načítavanie...

Číslo patentu: 257965

Dátum: 15.07.1988

Autori: Hájek Milan, Šilhavý Přemysl, Čermák Ján, Novák Miroslav

MPK: B01J 23/72, C07B 39/00

Značky: halogenovaných, výroby, sloučenin, způsob, organických

Text:

...o t.v. 20 °C s výtěžř kem produktu 91,1 Q. Výtěžky žadaných produktů jsou pravidla velmi vysoké a dosahuji většinou hodnot 85 až 97 S při vysokých konverzích (až 100 3).Adični reakce podle vynálezu probihají snadno í v případě málo reaktivních halogenovaných sloučenin jako jsou freony, např. 1,1,1-trichlortrifluoretan reaguje snadno za mírných podmínek při 80 až 90 °C s vysokou selektivitou přesahujioí 90 S. Vysoká selektivita reakcí...

Způsob likvidace chlorovaných organických sloučenin

Načítavanie...

Číslo patentu: 257501

Dátum: 16.05.1988

Autori: Pata Jaroslav, Bejblík Pavel, Veselý Václav, Svoboda Karel, Hartman Miloslav, Mašát Jan

MPK: C07B 35/06

Značky: organických, sloučenin, likvidace, způsob, chlorovaných

Text:

...spalín, z něhcž se část spalín odebírala k analýze. Spaliny z přestupníku vstupovaly do náplňové skleněnékolony, jejíž vařák byl vytápěn. Do hlavy kolony byla nastřikována voda, z vařáku byl přes chladič odebírán vzniklý roztok kyseliny solné.Odplyny odcházející z kolony byly vedeny přes náplň aktivního uhlí.Do reaktoru bylo dávkováno 167 g.h 1 tetrachlormetanu a 90 litrů.h 1 propanu. Pro spalo vání bylo přivedeno 4,1 Nm 3.h 1vzduchu....

Způsob přípravy 1-(4-jodfenyl)-2-isopropylaminopropanu značeného radioaktivními izotopy jodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 257193

Dátum: 15.04.1988

Autori: Protiva Jiří, Lešetický Ladislav, Křeček Václav

MPK: C07B 59/00, C07C 87/28

Značky: 1-(4-jodfenyl)-2-isopropylaminopropanu, izotopy, značeného, způsob, radioaktivními, přípravy

Text:

.../zejména 123 I/.Jako výchozi látky jsou v nich použíty 4-jodfenyloctové kyseliny, benzylmethylketon. případně 4-jodamfetamin.Uvedené nevýhody řeší způsob přípravy 1-/4-jodfenyl/-2-isopropylaminopropanu vzorce II podle tohoto vynálezu, jehož podstata spočivá v dvacetiminutovém mícháni roztoku 1-4-/2-(2-propylamino)propyl(-benzenazq 3 piperidinu vzorce I ve směsi acetonu a trifluoroctové kyselinys radioaktivně značeným jodidem alkalického...

Spôsob výroby stimulátora a/alebo regulátora rastu rastlín

Načítavanie...

Číslo patentu: 256566

Dátum: 15.04.1988

Autori: Hudec Jozef, Macho Vendelín Člen Korešpondent Sav, Halmo František

MPK: A01N 43/08, C07B 39/00

Značky: regulátora, rastlín, stimulátora, spôsob, rastu, výroby

Text:

...kyselina y-chlórmaslová a kyselina aJ-dichlórmaslová. Z reakčného produktu je však vhodné izolovať a recirkulovaf nezreagovaný y-butyroiaktón. Neutralizäciou alebo zmydelnením produktov chlorácie, či už uhličitanmi alebo hydrouhličitanmi alkalických kovov alebo pri nižších teplotách aj hydroxidmi alkalických kovov je treba dbať, aby nedošlo k dechlorácii,či k dehydrochlorácii produktov chlorácie y-butyrolaktónu vznikajú príslušné...

Reaktor pre chloráciu v kvapalnej fáze

Načítavanie...

Číslo patentu: 254206

Dátum: 15.01.1988

Autori: Ondruš Imrich, Hojč Ján, Svoboda Josef, Bobok Daniel

MPK: B01J 10/00, C07B 39/00

Značky: kvapalnej, reaktor, fáze, chloráciu

Text:

...je situovaný spodným okrajom nad hornou úrovňou prepojením ramien.Hlavnou výhodou reaktore pre chloráciu uhľovodíkov v Ikvalpalnej fáze je, že cirkulácia produktu v ramenách spojitej nádoby s rúrkovnicovými systémami je zaručená zmenou hustoty reakčného produktu na vrchu a spodu spojitých nádob bez nútenej cirkulácie, čím sa šetrí energia na pohon cirkulačného čerpadla. Ďalšia vý-hoda reaktora podľa vynálezu je v tom, že časť reakč 4ného...

Způsob výroby kyseliny /+/-3-oxoticyklo/2, 2,1-0 .sup.2, 6.n./heptan-7karboxylové

Načítavanie...

Číslo patentu: 240862

Dátum: 01.01.1988

Autori: Bohata Svatopluk, Kopoiva Vladimír, Svoboda Luboš, Kupec Tomáš, Coufal Milan, Blaha Jan, Mušálek Karel, Jeník Vladimír

MPK: C07C 177/00, C07C 62/24, C07B 57/00...

Značky: kyseliny, +/-3-oxoticyklo/2, 2,1-0, sup.2, způsob, výroby

Text:

...1,2-dichlorethanem. Takto získaný emin je možné po přečištění použít při dalším štěpení směsi/3/-ketokyseliny. V následujícím postupu se vodné alkoholický roztok alkalické solí //-ketokyseliny vzorce I okyselí zředěnou minerální kyselinou, nepříklad chlorovodíkovou nebo sírovou na pH2 až 4, nečež se produkt extrahuje organickým rozpouštědlem,např. etherem, benzenem nebo halogenovaným uhlovodíkem obeehujícím 1 až 2 atomy uhlíku a 2 až 4 atomy...

Bromační činidlo a způsob jeho přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 246045

Dátum: 15.12.1987

Autori: Kueera Zdenik, Melicher Roman

MPK: C07B 39/00

Značky: bromační, způsob, přípravy, činidlo

Text:

...je dobře dostupný, výchozí surovina je cyklohexa-non,rovněž poměnně dobře dostupný. Bromační schopnosti nového čzinidla jsou velmi dobré a při použi-tí k .allylovým bromacím vykazuje podobné výtěžky a kvalitu jako N-brovmsukcinimid, Pro bližší objasnění podstaty vynálezu jsou dále uvedeny příklady provedení.V 850 l destilovtalně vody se rozjpustí 167 kilogramů hydrogenuhličitanu amronného a 50 kg kyanidu sodrného. Do roztoku se pak spustí...

Spôsob prípravy niklového hydrogenačného katalyzátora

Načítavanie...

Číslo patentu: 244301

Dátum: 15.11.1987

Autori: Švehla Ján, Malovec František, Brondoš Ján

MPK: C07B 35/00, B01J 25/00

Značky: niklového, přípravy, katalyzátora, hydrogenačného, spôsob

Text:

...je predmet vynálezu objasnený na príkladoch.V taviacom tégliku sa zmieša 10 g hydroxidu sodnéh-o s 10 g praného čistého morského pieslku a taví sa pokiaľ hmota nezostane prášková. Tavenina sa v trecej miske rozotrie na jemný prášok, za dodržania bezpečnostných predpisov, ktorý sa premyje 50 ml studenej destilovanej vody. Nezreagovaný tuhý podiel sa prefiltruje a filtračný koláč sa prepláchne 30 ml vody. Do druhej kadičky odmeriame 10 m 1...

Kationtové rhodné komplexy vázané k anorganickým nosičům

Načítavanie...

Číslo patentu: 239045

Dátum: 01.11.1987

Autori: Zbirovský Vladimír, Čapka Martin

MPK: C07B 35/00, B01J 23/46

Značky: anorganickým, rhodné, nosičům, komplexy, kationtově, vázané

Zhrnutie / Anotácia:

Kationtové rhodné komplexy vázané k anorganickým nosičům koordinační vazbou mezi atomy fosforu a rhodia obecného vzorce /LnRh(diolefin)mHy /+A-, kde představuje A- chloristanový, toluensulfátový, tetrafenylboritanový, tetrafluoroboritanový nebo hexafluorofosforečný anion, diolefin dien o čtyřech až osmi atomech uhlíku, L skupinu -Si(CH2)rP(C6 H 5)2 (kde r = 1 až 6) chemicky vázanou k anorganickému nosiči vazbou X-O-Si, kde X představuje povrch...

Spôsob termolytickej sacharifikácie surovin obsahujúcich polysacharidy

Načítavanie...

Číslo patentu: 251514

Dátum: 16.07.1987

Autori: Vodný Štefan, Špilda Ivan, Šurina Igor Csc, Zelník Andrej, Blažej Anton Akademik, Pekarovičová Alexandra, Košík Martin, Augustín Jozef, Reiser Vladimír

MPK: C07B 41/02

Značky: polysacharidy, termolytickej, surovin, sacharifikácie, spôsob, obsahujúcich

Text:

...a frakcie kondenzátu obsahujdca glykozány sa ďalej hydrolyzuje n-a monosachairi-dy alebo priamo použije na klľlltĺ váciu mikroorganizmov.Takéto podmienky sa »dosahujú ,pri termildkom rozklade za vákua, resp. pri pyrolýze vo vhodnom zariadení. Produkty, ktoré vzniknú termolýzou sa zvachytávajú fralkičnou .korrdenzâcioiu a kondenzát bez .podstatnejších úprav sa použije na biochemické.spracovanie alebo po zriadení vodou sa an hydridy...

Katalyzátor na bázi.gamma. -oxidu hlinitého a způsob jeho přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 239938

Dátum: 15.05.1987

Autori: Stanik Boetislav, Richtar Antonín, Bil Arnošt

MPK: B01J 21/00, C07B 35/08

Značky: oxidů, způsob, katalyzátor, hlinitého, bázi.gamma, přípravy

Text:

...po 40 reakčních cyklech (celkem 332 ho din) a 40 regenernčnich cyklech (celkom 152 hodin).způsobem popeaným v příkladu 1 se připraví katelyzátor tvořoąý 1,5 5 oxidu kiŕemiči~ táho s 2,5 5 oxidu vápenatáho na ĺ-oxidu hlinitěm. Vápnik se napouäti zs použití vodného roztoku (15 ml) duoičnanu vápenotáho (2,40 g).sušení. s kalcinace se opět provádčjí při § 00 °C po dobu 4 hodin.Katelyzitor so uvede do rcaktoru pro izonerizeci trau-Z-buteuu...

Způsob izolace 2,2,4-trimetylpentan-1,3-diolu a triisobutylaminu

Načítavanie...

Číslo patentu: 249445

Dátum: 12.03.1987

Autori: Novrocíková Marta, Macek Vladimír, Novrocík Jan, Kotůlková Svatava, Malík Miloš

MPK: C07B 63/00

Značky: způsob, triisobutylaminu, 2,2,4-trimetylpentan-1,3-diolu, izolace

Text:

...triisobutylanonać oli kyseliny fumarově. ktorý se následne po případně oddoetilování obaaiených lehłdch podílů eytí plynnín čpavkom sa vzniku vodnaho roztoku fumaranu aaonnoho a triisobutylaminověho koncentratu s obsahol hlavní alołky 90 si 92 i hmotnostních.Touto koncontrit Jo molno dalo rektitikattt rozdllit na pŕedkap s doatilačním rozmesíl do 175 °c, na I. voaioau frskci a dostilaćním rozmozím 175 az as °c. kterou a. výhodnł...

3,6-d2-2-Hydroxynaftalen a způsob jeho přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 247910

Dátum: 15.01.1987

Autori: Horyna Jaroslav, Lyčka Antonín

MPK: C07C 39/12, C07B 59/00

Značky: přípravy, 3,6-d2-2-hydroxynaftalen, způsob

Text:

...neboč její rozpouštění je exotermní a je spojené s pěněním. Vzhledem k tomu, že vyšší teplota urychluje reakci lze. využít reakčního tepla k samovolnému ohřevu směsi a pracovat až za varu reakění směsi, popří padě až při 150 OC v tlakových nédobách.Po vnesení slitiny nikl-hliník je prospěšné směs udržovat na vyšší teplotě po dobu 0,5 až 3 h. Při postupu podle vynalezu se používá nadbytek jak slitiny niklu s hliníkem, tak i hydroxidů....

Zakotvené hydrogenační katalyzátory a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 242004

Dátum: 14.05.1984

Autori: Yellin Tobias Oregon, Gilman David John

MPK: C07B 31/00, B01J 23/46

Značky: jejich, hydrogenační, výroby, zakotvené, katalyzátory, způsob

Text:

...m má hodnotu 0 až 1 v případě dienů obsahujících dvě CC vazby a hodnotu 0 až 2 V případě alkenü,index p je roven 1 až 2, přičemž počet koordlnačních vazeb centrálního kovu k olefinu a lígandu L 2 je roven čtyřem.Katalyzátory výše uvedené struktury lze výhodné připravit reakcí olefin pentadionátorjrhodných komplexů s lígandem L 2 a sulfoprlopylovaným glycidylmetakrylátovým kuopolymerem, tj. postupem analogickým přípravě rozpustných...