C07B

Strana 3

Spôsob čistenia, regenerácie a recyklácie 1-(2-hydroxyiminometylpyridínium)-3-(4-karbamoylpyridínium)-2- oxapropán dichloridu

Načítavanie...

Číslo patentu: 283686

Dátum: 31.10.2003

Autori: Vachek Josef, Hrabálek Alexandr, Doležalová Jaroslava, Doležal Pavel

MPK: C07B 63/00, C07D 213/81, C07D 401/12...

Značky: čistenia, spôsob, dichloridu, recyklácie, regenerácie, 1-(2-hydroxyiminometylpyridínium)-3-(4-karbamoylpyridínium)-2, oxapropán

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob čistenia 1-(2-hydroxyiminometylpyridínium)-3-(4-karbamoylpyridínium)-2- oxapropán dichloridu (HI-6), ktorý spočíva v tom, že na monohydrát HI-6 sa pôsobí bezvodým metanolom a následne sa destiláciou, výhodne pri zníženom tlaku, odstráni uvoľnená kryštalická voda vo forme azeotropickej zmesi s organickým rozpúšťadlom. Spôsob regenerácie spočíva v tom, že na HI-6 sa pôsobí vodou a etanolom za vzniku príslušného monohydrátu, na...

Katalytický spôsob výroby merkaptánov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1856

Dátum: 23.09.2003

Autori: Zausa Elodie, Essayem Nadine, Fremy Georges, Lacroix Michel

MPK: C07C 319/00, C07B 45/00, C07C 321/00...

Značky: výroby, spôsob, merkaptánov, katalytický

Text:

...aktivity katalyzátora v čase.0012 Predmetom vynálezu je teda postup prípravy merkaptánu z olefínu a sulfánu, vyznačujúci sa tým, že sa uskutočňuje v prítomnosti vodíka a katalytického prostriedku obsahujúceho silnú kyselinu a najmenej jeden kov patriaci do skupiny VIII klasifikácie podľa periodickej tabuľky prvkov.umožňuje stabilizovať vysokú aktivitu katalyzátora v čase, ato dokonca pri relatívne vysokej teplote použitia. Tento výsledok...

Spôsob výroby 2-[(dimetylamino)metyl]-1-(3-metoxyfenyl)cyklohexanolu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1311

Dátum: 07.08.2003

Autori: Finkam Michael, Akteries Bernhard

MPK: C07C 213/00, C07B 49/00, C07C 217/00...

Značky: 2-[(dimetylamino)metyl]-1-(3-metoxyfenyl)cyklohexanolu, spôsob, výroby

Text:

...Predmetom vynálezu teda je spôsob výroby 2-(dimetylamino)metyl-1(3-metoxyfenyl)cykIohexanolu Grignardovou reakciou 2-(dimetyIamino)metyljcyklohexanónu s Grignardovou zlúčeninou 3-brómanizolom, spracovaním reakčnej zmesi a pripadne čistením zodpovedajúceho cyklohexanolu,vyznačujúci sa tým, že sa 2-(dimetylamino)mety|cyklohexanón a Grignardova zlúčenína 3-brómanizol nechá reagovať vo vhodnom...

Spôsob výroby (S)-3-metylamino-1-(tien-2-yl)propán-1-olu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1621

Dátum: 31.07.2003

Autor: Stürmer Rainer

MPK: C07D 333/00, C07B 57/00

Značky: spôsob, výroby, s)-3-metylamino-1-(tien-2-yl)propán-1-olu

Text:

...sa týmto týka spôsobu výroby čistého enantioméru (S)-3 metylamino-1-(tien-2-yl)propán-1-olu vzorca II-Sa) reakciu enantiomérnej zmesi alkoholov (S)-3-hydroxy-3-tien-2 ylpropionitrilu a (R)-3-hydroxy-3-tien-2-ylpropionitriIu vzorca I-S a I-Rs acylačným činidlom v prítomnosti hydrolázy, pričom sa získa zmes v podstate neacylovaného alkoholu I-S a v podstate acylovaného alkoholu I-Rb) oddelenie alkoholu l-S zo zmesi získanej z...

Spôsob výroby stabilného síranu morfínia pentahydrátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 283473

Dátum: 14.07.2003

Autori: Gattnar Ondrej, Šnupárek Vladislav, Kmetty Gejza, Varga Ivan, Škoda Alojz

MPK: C07B 57/00, C07B 63/00, C07D 489/02...

Značky: výroby, spôsob, stabilného, síranu, pentahydrátu, morfínia

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob výroby stabilného síranu morfínia pentahydrátu so zníženým obsahom rozkladných produktov a nečistôt. Prečistený morfín reaguje s ekvivalentom kyseliny sírovej vo vode s prídavkom látky s antioxidačným účinkom. Prečistený morfín na prípravu soli sa výhodne pripraví čistením surového morfínu cez jeho soli s kyselinou vínnou. Síran morfínia pentahydrát vyhovuje liekopisným požiadavkám na kvalitu, t. j. je vhodný na výrobu...

Spôsob výroby kyseliny L-asparágovej

Načítavanie...

Číslo patentu: 283377

Dátum: 23.05.2003

Autori: Giselbrecht Karl-heinz, Schaller Josef

MPK: C07B 43/04, C07B 43/00, C07B 63/00...

Značky: spôsob, l-asparágovej, výroby, kyseliny

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob výroby kyseliny L-asparágovej, ktorý pozostáva z nasledujúcich krokov: a) kyselina fumárová reaguje s amoniakom na amónny L-aspartát v inertnom rozpúšťadle v prítomnosti aspartázy alebo mikroorganizmov produkujúcich aspartázu, b) odstráni sa prípadný nadbytočný amoniak z reakčnej zmesi, c) kyselina L-asparágová sa vyzráža prídavkom kyseliny dusičnej, oddelí sa, perie sa a suší sa, následne d) z vyzrážaného filtrátu sa pomocou...

Spôsob stereoselektívnej redukcie beta ketoesterov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5572

Dátum: 22.04.2003

Autori: Sridharan Madhavan, Ganesh Sambasivam, Poornaprajna Acharya, Aswathanarayanappa Chandrashekar, Puthiaparampil Tom Thomas

MPK: C07B 31/00, C07D 209/00, C07D 207/00...

Značky: stereoselektívnej, spôsob, redukcie, ketoesterov

Text:

...a požadovaná zlúčenina vzorca I sa získa v šiestich krokoch.0006 US 5481009 opisuje postup vychádzajúc z kyseliny 4-fenyl-2-buténovej v 5 krokoch. Aby sa získal požadovaný produkt, postup Využíva rizikové kroky (ozonolýzu). Ďalšie postupy na redukciu B-ketoesterov sú známe okrem iného z US-A 5 347 039 a Bonini a kol., J. Org. Chem., 1991, 56, 4050-52.-0007 Cieľom predkladaněho vynálezu je poskytnúťjednoduchý, v priemyselnom meradle...

Spôsob syntézy kyseliny (2S)-indolín-2-karboxylovej a jej použitie pri syntéze perindoprilu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 516

Dátum: 09.04.2003

Autori: Lecouve Jean-pierre, Souvie Jean-claude

MPK: C07D 209/00, C07B 57/00

Značky: syntéze, spôsob, použitie, kyseliny, perindoprilu, syntézy, 2s)-indolín-2-karboxylovej

Text:

...Prihlasovateľ teraz vyvinul spôsob syntězy zlúčeniny vzorca I, pri ktorom sa izoměr 10 (2 R), vznikajúci vpriebehu štiepiacej reakcie, recykluje. Takto vyvinutý postup umožňujezískavať zlúčeninu vzorca l s výťažkom z racemickej kyseliny indolín-Z-karboxylovejdosahujúcim 50 až 70 podľa počtu uskutočnených recyklácií.0011 Konkrétnejšie sa vynález týka spôsobu priemyselnej syntézy zlúčeniny vzorca I, charakterizovaného tým, že sa nechá...

Spôsob syntézy (R)- alebo (S)-metipranololu

Načítavanie...

Číslo patentu: 283258

Dátum: 20.03.2003

Autori: Pavlovič Dušan, Proksa Bohumil

MPK: C07C 213/00, C07B 63/00, C07B 57/00...

Značky: syntézy, spôsob, s)-metipranololu

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa syntéza (R)- alebo (S)-metipranololu, pri ktorej 4-O-acetyl-2,3,5-trimetylhydrochinón reaguje s (R)- alebo (S)-epichlórhydrínom v rozpúšťadle alebo bez rozpúšťadla za prítomnosti bezvodého uhličitanu alkalického kovu. Po skončení reakcie sa anorganické soli odstránia, organická vrstva sa zahustí, zvyšok sa prekryštalizuje v organickom rozpúšťadle. Takto pripravený (R)- alebo (S)-1-(4-acetoxy-2,3,5-trimetylfenoxy)-2,3-epoxypropán...

Spôsob selektívnej hydrobromácie olefinicky nenasýtených zlúčenín

Načítavanie...

Číslo patentu: 282980

Dátum: 09.12.2002

Autori: Mandúch Milan, Jurečeková Emília, Macho Vendelín, Čamaj Vladimír, Komora Ladislav, Jureček Ľudovít

MPK: C07B 39/00, C07C 17/07

Značky: hydrobromácie, spôsob, olefinicky, zlúčenín, selektívnej, nenasytených

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob selektívnej hydrobromácie olefinicky nenasýtených zlúčenín za prítomnosti aktivátorov pri -20 až +50 °C sa uskutočňuje samotným bromovodíkom alebo zmesou chlorovodíka s bromovodíkom, pripravených aspoň jedným z technologicky dostupných postupov, pričom najmenej jedna olefinicky nenasýtená zlúčenina sa vedie do styku s kyslík obsahujúcim plynom ako aktivátorom a bromovodíkom alebo najmenej jedna olefinicky nenasýtená zlúčenina s kyslík...

Spôsob zníženia obsahu butylfenylketónu vo fenylbutylkarbinole

Načítavanie...

Číslo patentu: 282965

Dátum: 06.12.2002

Autori: Spevár Ferdinand, Gömöry Juraj, Kollár Miroslav, Karabinoš Jozef

MPK: C07B 35/00, C07B 35/02, C07B 63/00...

Značky: butylfenylketónu, fenylbutylkarbinole, spôsob, obsahu, zníženia

Zhrnutie / Anotácia:

Zníženie obsahu butylfenylketónu vo fenylbutylkarbinole pôsobením zmesi fenylbutylkarbinolu, metanolu a dietyléteru s nátriumbórhydridom pri teplote refluxu reakčnej zmesi počas 1 hodiny, následným ochladením reakčnej zmesi, pridaním vody a oddestilovaním éteru a fenylbutylkarbinolu. Spôsob je využiteľný pri priemyselnej výrobe a spracovaní substancie fenylbutylkarbonilu, ktorý sa používa v humánnej medicíne ako choleretikum.

Alkylaminobenzotiazolový a -benzoxazolový derivát, spôsob jeho prípravy, použitie a farmaceutický prostriedok na jeho báze

Načítavanie...

Číslo patentu: 282919

Dátum: 02.12.2002

Autori: Mertens Josephus Carolus, Kennis Ludo Edmond Josephine, Pieters Serge Maria Aloysius

MPK: A61K 51/04, A61K 31/42, A61K 31/425...

Značky: prostriedok, derivát, báze, přípravy, farmaceutický, spôsob, alkylaminobenzotiazolový, benzoxazolový, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa alkylaminobenzotiazolové a -benzoxazolové deriváty so všeobecným vzorcom (I), ich N-oxidy, farmaceuticky prijateľné adičné soli s kyselinou a ich stereochemické formy, kde X je 0 alebo S n je 2, 3, 4 alebo 5 R1 je vodík, C1-6alkyl, C1-6alkoxy alebo halogén R2 je vodík, C1-6alkyl, fenyl, fenylC1-6alkyl alebo fenylkarbonyl R3 a R4 sú vzájomne nezávislé a sú vybrané zo súboru, ktorý obsahuje vodík, halogén, nitroskupinu, C1-6alkyl,...

Spôsob výroby tramadolu a jeho solí

Načítavanie...

Číslo patentu: 282702

Dátum: 21.10.2002

Autori: Dávid Ladislav, Gömöry Juraj, Karabinoš Jozef, Kollár Miroslav, Gablech Miloslav, Škoda Alojz, Šnupárek Vladislav

MPK: C07B 37/02, C07B 49/00, C07C 213/08...

Značky: spôsob, solí, výroby, tramadolu

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob výroby tramadolu a jeho solí na farmaceutické použitie. Syntéza tramadolu Grignardovou reakciou sa výhodne uskutoční pri nízkych teplotách a pri reakcii sa použije prebytok 3-metoxyfenylmagnézium bromidu a prebytok 3-brómanizolu. Na výhodné ukončenie adičnej reakcie sa reakčná zmes koncentruje odparením tetrahydrofuránu. Zvyšok reakčnej zmesi sa hydrolyzuje a tramadol sa extrahuje do organického rozpúšťadla, z ktorého sa...

Spôsob štiepenia racemického 2-(o-chlórfenyl)-2-metylaminocyklohexanónu

Načítavanie...

Číslo patentu: 282699

Dátum: 21.10.2002

Autori: Steiner Klaus, Gangkofner Stefan, Grunenwald Jean-marie

MPK: C07C 221/00, C07C 225/20, C07B 57/00...

Značky: racemického, 2-(o-chlórfenyl)-2-metylaminocyklohexanónu, spôsob, štiepenia

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob, pri ktorom sa 1. necháva reagovať racemický 2-(o-chlórfenyl)-2-metylaminocyklohexanón s enantiomérnou formou kyseliny vínnej, 2. izoluje sa vytvorená soľ 2-(o-chlórfenyl)-2-metylaminocyklohexanónu s kyselinou vínnou a 3. izolovaná soľ 2-(o-chlórfenyl)-2-metylaminocyklohexanónu sa necháva reagovať s alkáliou, pričom sa izoluje izomér 2-(o-chlórfenyl)-2-metylamonicyklohexanónu. Stupeň 1 a 2 sa vykonáva vo vode alebo v zmesi vody a...

Nové difosfíny, ich komplexy s prechodnými kovmi a ich použitie pri asymetrických syntézach

Načítavanie...

Číslo patentu: E 124

Dátum: 16.09.2002

Autori: Duprat De Paule Sébastien, Champion Nicolas, Genet Jean-pierre, Dellis Philippe, Vidal Virginie

MPK: B01J 31/24, C07F 15/00, C07B 53/00...

Značky: asymetrických, prechodnými, difosfíny, kovmi, komplexy, použitie, syntézách, nové

Text:

...2) alebo skupinu CF.5-ČIennou heteroarylovou skupinou sa rozumie napríklad Z-furanylová skupina, 3-furanylová skupina, 2-benzofuranylová skupina alebo 3 benzofuranylová skupina.Alkylovou skupinou sa rozumie nasýtená, priama alebo rozvetvená(C 1-C 4)AIkyIovou skupinou sa rozumie aIkyIová skupina obsahujúca 1 ažVýraz alkoxylová skupina znamená O-alkylovú skupinu, vktorej máalkyiový zvyšok vyššie definovaný význam.Atómom halogénu sa rozumie atóm...

Spôsob sulfinylácie heterocyklických zlúčenín a intermediárne sulfínamidy

Načítavanie...

Číslo patentu: 282510

Dátum: 09.09.2002

Autori: Le Roy Pierre, Casado Michel, Pevere Virginie

MPK: C07D 231/14, C07D 231/18, C07B 45/04...

Značky: spôsob, heterocyklických, intermediárne, sulfinylácie, sulfínamidy, zlúčenín

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa nový spôsob sulfinylácie heterocyklických zlúčenín, ktorý zahrnuje reakciu derivátu všeobecného vzorca RS(O)X, v ktorom R je lineárny alebo rozvetvený (C1-C4)-halogénalkyl a X je halogén, hydroxylová skupina alebo soľ od tejto skupiny odvodená, dialkylaminoskupina NR2R3, kde R2 a R3 sú alkylové alebo halogénalkylové skupiny s jedným až štyrmi atómami uhlíka, alebo aryloxyskupina, v ktorej arylová časť výhodne zodpovedá fenylovej...

Spôsob purifikácie aminokyseliny a kryštál p-etylbenzénsulfonátu aminokyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 282434

Dátum: 31.12.2001

Autori: Sano Chiaki, Iitani Kinzo, Kaneko Tetsuya, Hasegawa Kazuhiro, Nakamura Toru, Okamoto Yutaka

MPK: C07B 63/00, C07C 227/42, C07C 227/40...

Značky: aminokyseliny, spôsob, krystal, purifikácie, p-etylbenzénsulfonátu

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob purifikácie aminokyseliny zvolenej zo skupiny pozostávajúcej z valínu, leucínu a izoleucínu s vysokým výťažkom a s vysokým stupňom čistoty s použitím lacného precipitačného činidla a kryštál p-etylbenzénsulfonátu aminokyseliny zahŕňajúci 1 mol aminokyseliny zvolenej zo skupiny pozostávajúcej z valínu, leucínu a izoleucínu a 1 mol kyseliny p-etylbenzénsulfónovej. Tento dômyselný spôsob zahŕňa kyselinu p-etylbenzénsulfónovú...

Spôsob odstraňovania ťažkých kovov z organických zlúčenín

Načítavanie...

Číslo patentu: 282370

Dátum: 10.12.2001

Autori: Cannata Vincenzo, Villa Marco, Rosi Alessandro, Allegrini Pietro

MPK: C07B 63/02, C07B 63/00

Značky: spôsob, odstraňovania, zlúčenín, kovov, ťažkých, organických

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob odstraňovania ťažkých kovov z roztokov organických zlúčenín pôsobením cysteínu alebo N-acylcysteínu. Z výsledných roztokov možno izolovať organické zlúčeniny s nízkym obsahom ťažkých kovov, napríklad paládia, vhodné na prípravu farmaceuticky účinných zlúčenín.

Spôsob výroby N-metyl-3-(1-metyl-4-piperidinyl)-1H-indol-5-etánsulfónamidu a medziprodukt

Načítavanie...

Číslo patentu: 282234

Dátum: 22.10.2001

Autori: Hornby Roy, Blatcher Philip, Carter Malcolm, Owen Martin Richard

MPK: C07D 403/04, C07D 401/04, C07B 35/02...

Značky: výroby, spôsob, medziprodukt, n-metyl-3-(1-metyl-4-piperidinyl)-1h-indol-5-etánsulfónamidu

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby N-metyl-3-(1-metyl-4-piperidinyl)-1H-indol-5-etánsulfónamidu a jeho fyziologicky prijateľných solí a solvátov spočíva v tom, že sa redukuje zlúčenina vzorca (II) alebo jej soľ. Zlúčenina vzorca (I) je použiteľná ako selektívna vazokonstrikčná látka na prípravu liečiv na liečbu migrény. Je tiež opísaný aj medziprodukt vzorca (II) a spôsob jeho výroby.

Spôsob výroby ß-metylkarbapenémových medziproduktov, medziprodukty na vykonávanie tohto postupu a spôsob výroby medziproduktov

Načítavanie...

Číslo patentu: 282164

Dátum: 01.10.2001

Autori: Volante Ralph, Reider Paul, Choi Woo-baeg, Thompson Andrew, Shinkai Ichiro, Humphrey Guy

MPK: C07B 53/00, C07D 205/08, C07D 405/04...

Značky: spôsob, postupu, medziproduktov, výroby, tohto, vykonávanie, ß-metylkarbapenémových, medziprodukty

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby beta-metylkarbapenémových medziproduktov všeobecného vzorca (VI), ktorý spočíva v tom, že sa zlúčenina vzorca (I) uvedie do reakcie s 2,2,5-trimety-1,3-dioxán-4,6-diónom a bázou za vzniku zlúčeniny vzorca (III), ktorá sa uvedie do reakcie s bázou, halogenidom alkalického kovu a triorganohalogénsilánom za vzniku zlúčenín vzorca (IV), tieto látky sa privedú do reakcie s bázou a nukleofilom za vzniku zlúčenín vzorca (V) a z týchto...

Spôsob hydroxykarbonylácie butadiénu

Načítavanie...

Číslo patentu: 282064

Dátum: 27.08.2001

Autori: Patois Carl, Perron Robert

MPK: C07C 51/14, C07B 41/08

Značky: butadienu, hydroxykarbonylácie, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa hydroxykarbonylácia butadiénu reakciou s oxidom uhoľnatým a vodou s cieľom získať penténkyseliny. Spôsob hydroxykarbonylácie butadiénu podľa vynálezu reakciou butadiénu s oxidom uhoľnatým a vodou pri teplote nad 30 °C pri parciálnom tlaku oxidu uhoľnatého, meraného pri teplote 25 °C, rovnajúceho sa alebo vyššieho ako 0,05 MPa v prítomnosti katalyzátora na báze irídia a v prítomnosti aktivátora obsahujúceho jód alebo bróm, v prostredí...

Spôsob diastereoselektívnej syntézy opticky aktívnych cis-nukleozidov a ich analógov a derivátov, medziprodukty a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 281954

Dátum: 12.07.2001

Autori: Siddiqui Arshad, Jin Haolun, Tse Allan, Mansour Tarek

MPK: C07D 317/24, C07D 317/34, C07B 57/00...

Značky: derivátov, syntézy, medziprodukty, analógov, přípravy, cis-nukleozidov, aktívnych, diastereoselektívnej, opticky, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob diastereoselektívnej syntézy opticky aktívnych cis-nukleozidov a ich analógov a derivátov všeobecného vzorca (I), kde W predstavuje atóm síry, sulfinylskupinu, sulfonylskupinu alebo atóm kyslíka X predstavuje atóm síry, sulfinylskupinu, sulfonylskupinu alebo atóm kyslíka R1 predstavuje atóm vodíka alebo acylskupinu a R2 predstavuje zvyšok purínovej alebo pyrimidínovej zásady nachádzajúcej sa v nukleozidoch vyskytujúcich sa v...

Spôsob výroby monohydrátu ropivacain hydrochloridu

Načítavanie...

Číslo patentu: 281812

Dátum: 08.06.2001

Autor: Jaksch Peter

MPK: C07D 211/60, C07B 57/00

Značky: hydrochloridu, ropivacain, výroby, monohydrátu, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Prevádzkový trojstupňový spôsob výroby monohydrátu ropivacain hydrochloridu, ktorý poskytuje reprodukovateľný vysoký výťažok enantioméru s vysokou optickou čistotou. Východiskovým materiálom je racemický pipecoloxylidid hydrochlorid.

Spôsob hydroxykarbonylácie laktónov

Načítavanie...

Číslo patentu: 281749

Dátum: 25.05.2001

Autori: Perron Robert, Patois Carl, Denis Philippe

MPK: C07B 41/08, B01J 27/06, B01J 23/46...

Značky: hydroxykarbonylácie, spôsob, laktónov

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob hydroxykarbonylácie laktónov, konkrétne rôznych valerolaktónov a ich izomérov, a to reakciou s oxidom uhoľnatým a s vodou za vzniku zodpovedajúcej kyseliny dikarboxylovej. Spôsob spočíva v reakcii oxidu uhoľnatého a vody najmenej s jedným laktónom obsahujúcim 5 atómov uhlíka pracuje sa za prítomnosti účinného množstva irídiového katalyzátora a jódovaného alebo brómovaného promótora, pričom molárny pomer promótor/irídium je v...

Spôsob prípravy cyklohexylhydroperoxidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 281678

Dátum: 29.04.2001

Autor: Van De Moesdijk Cornelis Gerardus Maria

MPK: C07B 41/14, C07B 33/00

Značky: přípravy, cyklohexylhydroperoxidu, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob prípravy cyklohexylhydroperoxidu prevedením cyklohexánu na zmes obsahujúcu 0,5 až 8 % hmotnosti cyklohexylhydroperoxidu a 0,1 až 4 % hmotnosti cyklohexanolu a cyklohexanónu v cyklohexáne, ktorý sa vykonáva s použitím plynu obsahujúceho kyslík pri teplote v rozmedzí od 130 °C do 200 °C, pri tlaku v rozmedzí od 0,4 MPa do 5 MPa a s použitím intervalu zdržania v rozmedzí od 0,05 do 14 hodín, v neprítomnosti katalyzátora, pričom...

Spôsob diastereoselektívnej syntézy opticky aktívnych cis-nukleozidov a ich analógov a derivátov a medziprodukty používané pri tomto spôsobe

Načítavanie...

Číslo patentu: 279438

Dátum: 04.11.1998

Autori: Tse Allan, Mansour Tarek

MPK: C07D 307/32, C07B 57/00, C07D 307/16...

Značky: používané, spôsobe, tomto, spôsob, diastereoselektívnej, cis-nukleozidov, aktívnych, derivátov, opticky, syntézy, analógov, medziprodukty

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaný je spôsob diastereoselektívnej syntézy opticky aktívnych cis-nukleozidov, ich analógov a derivátov všeobecného vzorca I, v ktorom R1 je vodík alebo acyl, R2 je zvyšok požadovanej purínovej alebo pyrimidínovej bázy, W je kyslík, síra, S=O alebo SO2, skupina všeobecného vzorca NZ alebo skupina CH2, X je kyslík, síra, S=O, SO2, skupina všeobecného vzorca NZ, skupina CH2, CHF, CH, CHN3 alebo CHOH a Z je vodík, hydroxyl, alkyl alebo acyl,...

Prísada do bitúmenov a/alebo asfaltových výrobkov a spôsob jej prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 279228

Dátum: 05.08.1998

Autori: Glevitzký Edmund, Runa Alfréd, Sekera Miroslav, Masaryková Margita, Jureček Ľudovít, Guba Gustáv, Macho Vendelín, Jurečeková Emília

MPK: C08K 5/20, C07B 43/06, C07B 43/04...

Značky: bitúmenov, prísada, asfaltových, výrobkov, přípravy, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Prísada do bitúmenov a/alebo asfaltových výrobkov pozostáva zo 45 až 99,8 % hmotn. parciálnej soli a/alebo alkanolamidu najmenej jednej dikarboxylovej kyseliny C4 až C6, a/alebo aromatickej dikarboxylovej kyseliny C8 (ftalová) s jedným alkanolamínom (mono-, di-, trietanolamín), vytvorených adíciou a/alebo kondenzáciou pri mólovom pomere COOH k alkanolamínu 1 : 0,3 až 1,5. Zvyšok do 100 % hmotn. tvorí najmenej jedna zlúčenina spomedzi solí...

Spôsob delenia enantiomérov 5-hetaryl-1,3,4-tiadiazinónov

Načítavanie...

Číslo patentu: 278678

Dátum: 10.12.1997

Autori: Ersing Peter, Jonas Rochus

MPK: C07D 417/04, C07B 57/00, C07D 417/14...

Značky: 5-hetaryl-1,3,4-tiadiazinónov, spôsob, delenia, enantiomérov

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob delenia enantiomérov 5-hetaryl-1,3,4-tiadiazinónov všeobecného vzorca (I), kde R1 predstavuje zvyšok všeobecného vzorca A R2 a R3 jednotlivo predstavujú vždy vodík alebo zvyšok všeobecného vzorca A R4 predstavuje vodík, zvyšok všeobecného vzorca A alebo acylovú skupinu s 1 až 15 atómami uhlíka A predstavuje alkylovú skupinu s 1 až 8 atómami uhlíka a n predstavuje číslo 1, 2 alebo 3, kinetickým štiepením racemátu. Pritom sa racemát...

Spôsob separácie aminokyselín a/alebo aminosulfónových kyselín adsorpciou na zeolitoch

Načítavanie...

Číslo patentu: 281295

Dátum: 04.06.1997

Autori: Stockhammer Stefan, Knaup Günter, Sextl Elfriede, Schäfer-treffenfeldt Wiltrud, Drauz Karlheinz

MPK: C07B 63/00

Značky: separácie, aminosulfónových, kyselin, zeolitoch, aminokyselin, spôsob, adsorpciou

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob separácie aminokyselín a/alebo aminosulfónových kyselín adsorpciou na zeolitoch z roztokov, ktoré obsahujú dipeptidy alebo oligopeptidy, alebo sú z nich vyrobené, spočívajúci v tom, že sa roztoky uvádzajú pri vhodnej hodnote pH, prípadne v niekoľkých krokoch, do styku so zeolitom a dipeptidy alebo oligopeptidy, ktoré zostávajú v roztoku, sa oddeľujú od aminokyselín a/alebo aminosulfónových kyselín adsorbovaných na zeolite.

Spôsob prípravy pyrazolu a jeho derivátov

Načítavanie...

Číslo patentu: 280883

Dátum: 02.10.1996

Autori: Merkle Hans Rupert, Fretschner Erich

MPK: C07D 231/12, C07B 35/04

Značky: pyrazolů, přípravy, derivátov, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy pyrazolu a jeho derivátov vzorca (I), kde zvyšky R1, R2, R3 a R4 predstavujú vodík, halogén, nitro, karboxyl, sulfonyl alebo C-organické zvyšky, z alfa,beta-nenasýtených karbonylových zlúčenín všeobecného vzorca (II) a hydrazínu alebo derivátov hydrazínu všeobecného vzorca (III). Najskôr sa bez prídavku riedidla nechá reagovať alfa,beta-nenasýtená karbonylzlúčenina všeobecného vzorca (II) s hydrazínom alebo derivátom hydrazínu...

Spôsob izolácie kryštalickej alfa, alfa-trehalózy

Načítavanie...

Číslo patentu: 279610

Dátum: 08.05.1996

Autori: Stuchlík Jiří, Bleha Miroslav, Schauer Jan, Prchlík Jaroslav, Janoušek Vladimír

MPK: C07B 63/00, C12P 19/12, C07H 3/04...

Značky: alfa-trehalózy, kryštalickej, izolácie, alfa, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby kryštalickej alfa,alfa-trehalózy izoláciou z pekárenských kvasníc spočíva v tom, že sa zahustený etanolový extrakt pekárenských kvasníc filtruje cez ultrafiltračnú membránu s deliacou hranicou molekulových hmotností vyššou ako 500, s prípadne predradenou mikrofiltráciou cez mikrofiltračnú membránu so stredným priemerom pórov od 0,05 do 5 um. Číry roztok sa demineralizuje na ionomeničoch, kde sa ako katex používa...

Spôsob skeletovej izomerizácie olefinicky nenasýtených zlúčenin

Načítavanie...

Číslo patentu: 280789

Dátum: 08.02.1995

Autori: Macho Vendelín, Jureček Ľudovít, Jurečeková Emília, Kavala Miroslav, Komora Ladislav

MPK: B01J 21/20, C07B 35/08, B01J 21/04...

Značky: zlúčenín, olefinicky, nenasytených, izomerizácie, spôsob, skeletovej

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa skeletová izomerizácia olefinicky nenasýtených zlúčenín s počtom uhlíkových atómov v molekule C4 až C12, ktorá sa uskutočňuje na heterogénnom katalyzátore pri 300 až 600 °C a tlaku 0,08 až 1 MPa, na ktorý sa vedie najmenej jedna nenasýtená zlúčenina C4 až C12 alebo alkohol. Dehydratačno-izomerizačný katalyzátor je na báze gama-Al2O3, modifikovaného pôsobením aspoň jedného vodného roztoku s koncentráciou 0,01 až 4,8 % hmotn.,...

Spôsob výroby uhľovodíkových frakcií s počtom uhlíkov 2 až 12

Načítavanie...

Číslo patentu: 280676

Dátum: 08.02.1995

Autori: Hložek Peter, Hudec Pavol, Úradníček Ladislav, Morávek Štefan, Žídek Zdeněk

MPK: C07B 37/00, C07C 2/12

Značky: uhlovodíkových, uhlíkov, frakcií, spôsob, počtom, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Uhľovodíkové frakcie s počtom uhlíkov 2 až 12 s teplotou varu do 250 °C sa pripravujú tak, že plynná uhľovodíková surovina z procesov spracovania ropy obsahujúca uhľovodíky s počtom uhlíkov 2 až 5 sa pri teplote 220 až 580 °C a tlaku 0,1 až 5,0 MPa kontaktuje s heterogénnym katalyzátorom, ktorého podstatnú kyslú zložku tvorí kryštalický hlinitokremičitan s molárnym pomerom SiO2 : Al2O3 aspoň 25 : 1 s obsahom pod 0,5 % hmotn. alkalických kovov,...

Spôsob metatézy alkénov

Načítavanie...

Číslo patentu: 280658

Dátum: 08.02.1995

Autori: Hudec Pavol, Prandová Katarína, Žídek Zdeněk

MPK: C07C 11/02, C07B 37/00

Značky: spôsob, alkénov, metatézy

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob metatézy alkénov, pri ktorom surovina obsahujúca nad 70 % hmotn. alkénov, výhodne propénu, sa konvertuje pri teplotách od 310 do 580 °C, tlaku 0,1 až 1,08 MPa a priestorovej rýchlosti od 0,5 do 30 mmol/s.kg na katalyzátore, ktorý pozostáva z 1 až 15 % hmotn. aktívnej zložky nanesenej na anorganickom oxide s preferenciou SiO2, pričom aktívnu zložku tvoria heteropolykyseliny Kegginovho typu, výhodne kyselina fosfovolfrámová,...

Spôsob karbonylácie alylických butenolov a ich esterov s karboxylovými kyselinami

Načítavanie...

Číslo patentu: 281592

Dátum: 05.10.1994

Autori: Metz François, Perron Robert, Denis Philippe, Patois Carl

MPK: B01J 27/06, C01B 31/18, B01J 23/46...

Značky: karbonylácie, esterov, alylických, butenolov, karboxylovými, kyselinami, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa karbonylácia alylických butenolov a/alebo ich esterov s karboxylovými kyselinami, a to pomocou oxidu uhoľnatého, ktorého podstata spočíva hlavne v tom, že sa nechá reagovať oxid uhoľnatý najmenej s jedným z uvedených alylických butenolov a esterov s karboxylovými kyselinami pri zvýšenej teplote, za tlaku vyššieho, ako je tlak atmosférický a v prítomnosti irídiového katalyzátora a promótora obsahujúceho jód alebo bróm, pričom molárny...

Spôsob výroby sodnej soli 1-amino-1-kyanamido-2,2-dikyanetylénu

Načítavanie...

Číslo patentu: 280168

Dátum: 05.10.1994

Autor: Hopkins Oliver Ward

MPK: C07B 43/04, C07B 43/08, C07C 253/30...

Značky: spôsob, sodnej, výroby, 1-amino-1-kyanamido-2,2-dikyanetylénu

Zhrnutie / Anotácia:

Jednostupňový spôsob výroby sodnej soli 1-amino-1-kyánamido-2,2-dikyánetylénu, spočíva v reakcii dinitrilu kyseliny malónovej s nátriumdikyánamidom, pri zvýšenej teplote v rozmedzí od 120 až po 200 °C a v prostredí aprotického dipolárneho rozpúšťadla, napríklad dimetylformamidu. Titulná zlúčenina je významným medziproduktom syntézy pesticídne účinných látok.

Spôsob odstraňovania vlhkosti z N-cyklohexyltioftalimidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 278999

Dátum: 06.07.1994

Autori: Mihál Dušan, Marko Vladimír, Zeman Jozef, Papp Jozef, Šilhár Žigmund, Jaroš Alois

MPK: C07B 63/00, B01D 37/02, C07D 209/48...

Značky: vlhkosti, odstraňovania, n-cyklohexyltioftalimidu, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob je založený na znížení afinity N-cyklohexyltioftalimidu k vlhkosti pridaním 0,00002 až 3,5 % hmotn. povrchovoaktívneho činidla pozostávajúceho z neiónového, aniónaktívneho alebo katiónaktívneho tenzidu, alebo ich zmesi k výslednej vodnej suspenzii izolovaného produktu, ktorý sa po odfiltrovaní vysuší.

Spôsob výroby 2-alkyl -6- metyl -N- /1′-metoxy -2′- propyl/- anilínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 280155

Dátum: 06.07.1994

Autori: Bader Rolf, Radimerski Paul, Flatt Peter

MPK: B01J 23/42, C07B 37/02, C07B 31/00...

Značky: 1'-metoxy, anilinu, metyl, spôsob, výroby, 2-alkyl

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob výroby 2-alkyl-6-metyl-N-/1'-metoxy-2'-propyl/-anilínu katalytickou reduktívnou alkyláciou, pri ktorej reaguje najmenej jeden mólekvivalent metoxyacetónu s jedným mólekvivalentom 2-alkyl-6-metylanilínu v kvapalnom prostredí, bez prídavku ďalšieho rozpúšťadla, v prítomnosti platiny na uhlí ako katalyzátora a kyslého ko-katalyzátora, pri tlaku vodíka 2.10exp(5) až 1.10exp(6) Pa a pri teplote 20 až 80 °C reakčná zmes od začiatku...

Spôsob prípravy 4-metyl-2′-kyanobifenylu

Načítavanie...

Číslo patentu: 280581

Dátum: 08.06.1994

Autori: Boudin Alain, Bouisset Michel

MPK: C07C 255/50, C07B 49/00, C07C 25/18...

Značky: 4-metyl-2'-kyanobifenylu, spôsob, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

4-Metyl-2'-kyanobifenyl vzorca (I) sa pripravuje tak, že sa na halogenid benzonitrilu všeobecného vzorca (II), v ktorom hal znamená atóm halogénu, pôsobí v prítomnosti soli mangánu organokovovým derivátom všeobecného vzorca (III), v ktorom X znamená atóm halogénu, pričom sa vzniknutá komplexná zlúčenina hydrolyzuje, čím sa získa vyrábaný produkt.

Katalytická zmes, jej použitie a spôsob alkylácie uhľovodíkovej zmesi

Načítavanie...

Číslo patentu: 280410

Dátum: 08.06.1994

Autori: Abbott Ronald Gordon, Johnson Marvin Merrill, Williams Ralph Parker, Vanderveen John Warren

MPK: C01B 7/19, C07C 2/62, C07B 37/02...

Značky: zmesí, katalytická, alkylácie, spôsob, uhľovodíkovej, použitie, změs

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa katalytická zmes obsahujúca halogénvodík a sulfón, v ktorej sulfónová zložka je prítomná v množstve nižšom ako 50 % hmotnostných vzhľadom na celkovú hmotnosť tejto zmesi. Halogénvodíkovou zložkou je prednostne fluorovodík a sulfónovou zložkou je prednostne sulfolán. Opísané je aj použitie tejto katalytickej zmesi ako katalyzátora alkylácie olefínov parafínmi a spôsob alkylácie uhľovodíkovej zmesi obsahujúcej olefíny a parafíny, pri...