C07B 49/00

Grignardove reakcie v mikroreaktoroch

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13170

Dátum: 11.07.2007

Autori: Roberge Dominique, Ducry Laurent, Bieler Nikolaus

MPK: C07B 49/00, B01J 19/00, C07F 3/00...

Značky: reakcie, mikroreaktoroch, grignardove

Text:

...Grignardových zlúčeninách je väzba uhlíkhorčík silno polarizovaná a atóm uhlíka naviazaný na horčík nesie zápomý náboj. VhodnýmiGrignardovými činidlami na reakciu pri spôsobe podľa vynálezu sú zlúčeniny vzorcakde R je vybrané zo skupiny pozostávajúcej z alkylu, cykloalkylu, alkenylu, alkynylu, arylu a aralkylu, a kde X je atóm halogénu vybraný zo skupiny pozostávajúcej z chlóru, brómu a jódu. Vo výhodnom uskutočnení je použitá Grignardova...

Grignardove reakcie v mikroreaktoroch

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9732

Dátum: 11.07.2007

Autori: Roberge Dominique, Ducry Laurent, Bieler Nikolaus

MPK: C07B 49/00, B01J 19/00, C07F 3/00...

Značky: reakcie, grignardove, mikroreaktoroch

Text:

...zlúčenín z organických halogenidov so zmenou polarity halogénnesúceho atómu uhlíka. V organických zlúčeninách horčíka alebo Grignardových zlúčeninách väzba uhlík-horčík je silne polarizované a atóm uhlíka naviazaný na horčík nesie záporný náboj. Grignardove činidlá vhodné na reakciu pri spôsobe podľa vynálczu súRl-Mg-X (I),RĽMg-Rl (II), kde R je vybrané zo skupiny pozostávajúcej z alkylu, cykloalkylu, alkenylu, alkynylu,arylu a...

Spôsob výroby 2-[(dimetylamino)metyl]-1-(3-metoxyfenyl)cyklohexanolu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1311

Dátum: 07.08.2003

Autori: Akteries Bernhard, Finkam Michael

MPK: C07C 217/00, C07B 49/00, C07C 213/00...

Značky: 2-[(dimetylamino)metyl]-1-(3-metoxyfenyl)cyklohexanolu, výroby, spôsob

Text:

...Predmetom vynálezu teda je spôsob výroby 2-(dimetylamino)metyl-1(3-metoxyfenyl)cykIohexanolu Grignardovou reakciou 2-(dimetyIamino)metyljcyklohexanónu s Grignardovou zlúčeninou 3-brómanizolom, spracovaním reakčnej zmesi a pripadne čistením zodpovedajúceho cyklohexanolu,vyznačujúci sa tým, že sa 2-(dimetylamino)mety|cyklohexanón a Grignardova zlúčenína 3-brómanizol nechá reagovať vo vhodnom...

Spôsob výroby tramadolu a jeho solí

Načítavanie...

Číslo patentu: 282702

Dátum: 21.10.2002

Autori: Kollár Miroslav, Karabinoš Jozef, Gablech Miloslav, Gömöry Juraj, Šnupárek Vladislav, Škoda Alojz, Dávid Ladislav

MPK: C07B 37/02, C07C 213/08, C07B 49/00...

Značky: výroby, spôsob, tramadolu, solí

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob výroby tramadolu a jeho solí na farmaceutické použitie. Syntéza tramadolu Grignardovou reakciou sa výhodne uskutoční pri nízkych teplotách a pri reakcii sa použije prebytok 3-metoxyfenylmagnézium bromidu a prebytok 3-brómanizolu. Na výhodné ukončenie adičnej reakcie sa reakčná zmes koncentruje odparením tetrahydrofuránu. Zvyšok reakčnej zmesi sa hydrolyzuje a tramadol sa extrahuje do organického rozpúšťadla, z ktorého sa...

Spôsob prípravy 4-metyl-2′-kyanobifenylu

Načítavanie...

Číslo patentu: 280581

Dátum: 08.06.1994

Autori: Boudin Alain, Bouisset Michel

MPK: C07C 255/50, C07B 49/00, C07C 25/18...

Značky: přípravy, spôsob, 4-metyl-2'-kyanobifenylu

Zhrnutie / Anotácia:

4-Metyl-2'-kyanobifenyl vzorca (I) sa pripravuje tak, že sa na halogenid benzonitrilu všeobecného vzorca (II), v ktorom hal znamená atóm halogénu, pôsobí v prítomnosti soli mangánu organokovovým derivátom všeobecného vzorca (III), v ktorom X znamená atóm halogénu, pričom sa vzniknutá komplexná zlúčenina hydrolyzuje, čím sa získa vyrábaný produkt.