C07B 35/00

Spôsob oxidácie cyklohexánu

Načítavanie...

Číslo patentu: 287877

Dátum: 16.01.2012

Autori: Ciborowski Stanisłav, Szarlik Stefan, Magiełko Krystyna, Piechota Stanisław, Janitz Alina

MPK: C07B 35/00

Značky: spôsob, oxidácie, cyklohexanu

Zhrnutie / Anotácia:

V diskontinuálnej alebo kontinuálnej oxidácii cyklohexánu molekulárnym kyslíkom obsahujúcim oxidačné plyny v kvapalnej fáze pri teplote 140 - 190 °C a tlaku 0,5 až 5 Mpa sa pridávajú soli kovov s premenlivou valenciou zo skupiny V, VI a VIII, ktoré sú rozpustné v reakčnom médiu. Soli sa pridávajú v množstve od 0,001 do 0,05 ppm podľa hmotnosti vypočítanej na kov obsiahnutý v soli.

Spôsob prípravy N-metyl-N-[(1S)-1-fenyl-2-((3S)-3-hydroxypyrolidin-1-yl)etyl]-2,2- difenylacetamidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 286442

Dátum: 17.09.2008

Autori: Helfert Bernd, Ackermann Karl-august, Gottschlich Rudolf, Budak Jens, Stein Ingeborg, Bathe Andreas

MPK: C07B 43/00, C07B 35/00, A61K 31/40...

Značky: n-metyl-n-[(1s)-1-fenyl-2-((3s)-3-hydroxypyrolidin-1-yl)etyl]-2,2, spôsob, přípravy, difenylacetamidu

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob alternatívnej prípravy N-metyl-N-[(1S)-1-fenyl-2-((3S)-3-hydroxypyrolidin-1-yl)etyl]-2,2- difenylacetamidu alebo N-metyl-N-[(1R)-1-fenyl-2-((3R)-3-hydroxypyrolidin-1-yl)etyl]-2,2- difenylacetamidu.

Spôsob zníženia obsahu butylfenylketónu vo fenylbutylkarbinole

Načítavanie...

Číslo patentu: 282965

Dátum: 06.12.2002

Autori: Kollár Miroslav, Gömöry Juraj, Spevár Ferdinand, Karabinoš Jozef

MPK: C07B 35/02, C07B 35/00, C07B 63/00...

Značky: butylfenylketónu, spôsob, obsahu, zníženia, fenylbutylkarbinole

Zhrnutie / Anotácia:

Zníženie obsahu butylfenylketónu vo fenylbutylkarbinole pôsobením zmesi fenylbutylkarbinolu, metanolu a dietyléteru s nátriumbórhydridom pri teplote refluxu reakčnej zmesi počas 1 hodiny, následným ochladením reakčnej zmesi, pridaním vody a oddestilovaním éteru a fenylbutylkarbinolu. Spôsob je využiteľný pri priemyselnej výrobe a spracovaní substancie fenylbutylkarbonilu, ktorý sa používa v humánnej medicíne ako choleretikum.

Spôsob prípravy niklového hydrogenačného katalyzátora

Načítavanie...

Číslo patentu: 244301

Dátum: 15.11.1987

Autori: Malovec František, Brondoš Ján, Švehla Ján

MPK: B01J 25/00, C07B 35/00

Značky: katalyzátora, hydrogenačného, přípravy, niklového, spôsob

Text:

...je predmet vynálezu objasnený na príkladoch.V taviacom tégliku sa zmieša 10 g hydroxidu sodnéh-o s 10 g praného čistého morského pieslku a taví sa pokiaľ hmota nezostane prášková. Tavenina sa v trecej miske rozotrie na jemný prášok, za dodržania bezpečnostných predpisov, ktorý sa premyje 50 ml studenej destilovanej vody. Nezreagovaný tuhý podiel sa prefiltruje a filtračný koláč sa prepláchne 30 ml vody. Do druhej kadičky odmeriame 10 m 1...

Kationtové rhodné komplexy vázané k anorganickým nosičům

Načítavanie...

Číslo patentu: 239045

Dátum: 01.11.1987

Autori: Čapka Martin, Zbirovský Vladimír

MPK: B01J 23/46, C07B 35/00

Značky: nosičům, komplexy, anorganickým, kationtově, vázané, rhodné

Zhrnutie / Anotácia:

Kationtové rhodné komplexy vázané k anorganickým nosičům koordinační vazbou mezi atomy fosforu a rhodia obecného vzorce /LnRh(diolefin)mHy /+A-, kde představuje A- chloristanový, toluensulfátový, tetrafenylboritanový, tetrafluoroboritanový nebo hexafluorofosforečný anion, diolefin dien o čtyřech až osmi atomech uhlíku, L skupinu -Si(CH2)rP(C6 H 5)2 (kde r = 1 až 6) chemicky vázanou k anorganickému nosiči vazbou X-O-Si, kde X představuje povrch...