C07B 31/00

Jednostupňový spôsob prípravy trimetoxytoluénu

Načítavanie...

Číslo patentu: 287042

Dátum: 21.09.2009

Autori: Rösch Markus, Fischer Rolf-hartmuth, Götz Norbert

MPK: C07B 31/00, C07C 41/00

Značky: jednostupňový, spôsob, přípravy, trimetoxytoluénu

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob prípravy trimetoxytoluénu vzorca (I), pri ktorom sa zodpovedajúce benzoové kyseliny, estery benzoových kyselín alebo anhydridy benzoových kyselín nechajú reagovať s vodíkom v prítomnosti katalyzátora.

Spôsob stereoselektívnej redukcie beta ketoesterov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5572

Dátum: 22.04.2003

Autori: Aswathanarayanappa Chandrashekar, Puthiaparampil Tom Thomas, Ganesh Sambasivam, Sridharan Madhavan, Poornaprajna Acharya

MPK: C07B 31/00, C07D 207/00, C07D 209/00...

Značky: spôsob, stereoselektívnej, redukcie, ketoesterov

Text:

...a požadovaná zlúčenina vzorca I sa získa v šiestich krokoch.0006 US 5481009 opisuje postup vychádzajúc z kyseliny 4-fenyl-2-buténovej v 5 krokoch. Aby sa získal požadovaný produkt, postup Využíva rizikové kroky (ozonolýzu). Ďalšie postupy na redukciu B-ketoesterov sú známe okrem iného z US-A 5 347 039 a Bonini a kol., J. Org. Chem., 1991, 56, 4050-52.-0007 Cieľom predkladaněho vynálezu je poskytnúťjednoduchý, v priemyselnom meradle...

Spôsob výroby 2-alkyl -6- metyl -N- /1′-metoxy -2′- propyl/- anilínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 280155

Dátum: 06.07.1994

Autori: Radimerski Paul, Flatt Peter, Bader Rolf

MPK: B01J 23/42, C07B 37/02, C07B 31/00...

Značky: metyl, 1'-metoxy, spôsob, výroby, 2-alkyl, anilinu

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob výroby 2-alkyl-6-metyl-N-/1'-metoxy-2'-propyl/-anilínu katalytickou reduktívnou alkyláciou, pri ktorej reaguje najmenej jeden mólekvivalent metoxyacetónu s jedným mólekvivalentom 2-alkyl-6-metylanilínu v kvapalnom prostredí, bez prídavku ďalšieho rozpúšťadla, v prítomnosti platiny na uhlí ako katalyzátora a kyslého ko-katalyzátora, pri tlaku vodíka 2.10exp(5) až 1.10exp(6) Pa a pri teplote 20 až 80 °C reakčná zmes od začiatku...

Zakotvené hydrogenační katalyzátory a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 242004

Dátum: 14.05.1984

Autori: Yellin Tobias Oregon, Gilman David John

MPK: B01J 23/46, C07B 31/00

Značky: výroby, katalyzátory, zakotvené, způsob, hydrogenační, jejich

Text:

...m má hodnotu 0 až 1 v případě dienů obsahujících dvě CC vazby a hodnotu 0 až 2 V případě alkenü,index p je roven 1 až 2, přičemž počet koordlnačních vazeb centrálního kovu k olefinu a lígandu L 2 je roven čtyřem.Katalyzátory výše uvedené struktury lze výhodné připravit reakcí olefin pentadionátorjrhodných komplexů s lígandem L 2 a sulfoprlopylovaným glycidylmetakrylátovým kuopolymerem, tj. postupem analogickým přípravě rozpustných...