C06D 3/00

Zmesová kvapalina pre termickú prípravu hmlových efektov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 266

Dátum: 09.09.1993

Autor: Haruštiak Milan

MPK: C06D 3/00

Značky: zmesová, hmlových, přípravu, termickú, efektov, kvapalina

Text:

...majú aj vodné roztoky propylénglykolu, ako je to uvedené v pat.DD 226 281/1985 a DE 4031945 Al.Je známe aj použitie vonných látok ako prisad dohmlotvornej kvapaliny na aromatizáciu vytváranej hmly. Podstata technického riešeniaNevýhody doterajšieho stavu do značnej miery odstraňuje zmes pre prípravu hmly pomocou hmlotvorného termického prístroja, ktorej podstatou je to, že okrem vody a von ných látok obsahuje zmes glycerinu s...

Nosná hmlotvorná kvapalina pre aplikáciu biologicky aktívnych látok formou hmly.

Načítavanie...

Číslo patentu: U 131

Dátum: 11.08.1993

Autor: Haruštiak Milan

MPK: C06D 3/00

Značky: nosná, hmly, biologicky, aktívnych, aplikáciu, formou, látok, kvapalina, hmlotvorná

Text:

...nesúca účinnú biologicky aktívnu zložku je dostatočne stabilná, oveľa stabilnejšia akodutín, zasahuje ošetrované povrchy zo všetkých strán,umožňuje obsluhe jednoduchú vizuálnu kontrolu priestorového dosahu aplikácie účinnej zložky. Prítomnost neprchavých viacsýtnych alkoholov v hmlenavyše zabezpečuje aj to, že kvapky hmly skondenzovanéna ošetrovaných povrchoch sa odparujú len veľmi pomaly a tak sa účinok v kvapkách obsiahnutých...

Směs pro vyvíjení dýmu pro kontrolu účinnosti vzduchotechnických zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 250556

Dátum: 15.04.1987

Autor: Hájek Robert

MPK: C06D 3/00

Značky: účinnosti, vzduchotechnických, zařízení, vyvíjení, dýmu, kontrolu, směs

Text:

...množství následující směsinebo chlorečnanu draselného aVyvíjení dýmu je založena na rozptýlení sublimovaného uhličitanu »amonného NH 4 J 2 CO 3, popřípadě hydrogenuhličitanu amonného NI-I 4 HCO 3 do prostoru určeného k zadýmování.Dým je vyvíjen reakcí oxidu uhličitého C 02, amoniaku NHs a vody H 2 O. Průběh reakce znázorñují následující rov-nice1002 a NHs se v reakční směsi ziskávají tepelným rozkladem močoviny NH 2 CONH 2. Směs se připreví...