C06C 7/00

Zápalná zmes a jej použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8458

Dátum: 23.02.2007

Autor: Bass Alain

MPK: C06B 33/08, C06C 7/00

Značky: zápalná, použitie

Text:

...variantu získania zmesi podľa predmetu vynálezu, sa aplikuje postup podľa ktorého je tetrazén vytvorený in situ. Podľa tohto postupu sa zmieša v suchom stave dusitanová soľ a neutrálna guanidínová soľ, to znamená činidlá pre prípravu tetrazénu,ako aj iné základné prísady zmesi. Potom sa dávkovaním primerané množstvo tejto suchej zmesi zanesie do zapaľovacej bunky, zatlačí sa a potom sa zmes navlhčí, táto etapa spôsobí vytvorenie tetrazénu, a...

Netoxická a nekorózna zážihová zlož

Načítavanie...

Číslo patentu: 285040

Dátum: 07.04.2006

Autori: Nesveda Jiří, Jirásek Karel, Brandejs Stanislav

MPK: C06B 33/00, C06B 31/00, C06B 25/00...

Značky: zážihová, zlož, netoxická, nekorózna

Zhrnutie / Anotácia:

Netoxická a nekorózna zážihová zlož je vytvorená spojením systémov energetického a pyrotechnického. Energetický systém obsahuje 5 až 40 % hmotn. brizantnej trhaviny zo skupiny nitroesterov a zo skupiny nitroamínov a 5 až 40 % hmotn. senzibilizátora typu tetrazén alebo deriváty tetrazolov na jej aktiváciu. Pyrotechnický systém obsahuje 5 až 50 % hmotn. oxidovadla zo skupiny oxidov a peroxidov kovov, zo skupiny solí anorganických kyslíkatých...

Hnacia náplň

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12149

Dátum: 14.01.2004

Autori: Hagel Rainer, Möller Reinhard, Lechner Peter Simon

MPK: C06B 23/04, C06B 23/00, C06C 7/00...

Značky: náplň, hnacia

Text:

...náraz môžu byt podrobované pokusom v bežných roznetkách. Tieto roznetky potom ale neslúžia na to, aby sa zapálila prachová hnacia náplň, ale samy tvoria zložie vytvárajúce plyn. Roznetky obsahujúce hnacie náplne podľa vynálezu potom môžu byť Zapálené napríklad primárnouHnacie náplne podľa vynálezu citlivé na náraz obsahujú 5 až 70 hmotn., s výhodou 10 až 65 hmotn. zapaľovacích látok bez ťažkých kovov, pričom podľa vynálezu sa môžu používať...

Iniciačný prostriedok

Načítavanie...

Číslo patentu: 278839

Dátum: 04.03.1998

Autori: Lindqvist Vidon, Olsson Tord, Löfgren Lars-gunnar

MPK: C06C 7/00, F42B 3/10

Značky: iniciačný, prostriedok

Zhrnutie / Anotácia:

Iniciačný prostriedok, obsahujúci výbušninu neprimárneho typu, je tvorený obalom, obsahujúcim sekundárnu výbušninu, pričom prvá koncová časť je upravená na zapálenie sekundárnej výbušniny pomocou zapaľovacích prostriedkov a druhá koncová časť je prispôsobená na uvoľnenie detonačného impulzu, a ďalej obsahuje mezdiľahlú časť, v ktorej je sekundárna výbušnina schopná premeny deflagrácie na detonáciu. Prostriedok obsahuje sekundárnu výbušninu...

Zpožďovací směs milisekundového typu

Načítavanie...

Číslo patentu: 253609

Dátum: 12.11.1987

Autori: Čunek Richard, Martínek Jiří

MPK: C06C 7/00

Značky: směs, milisekundového, zpožďovací

Text:

...je příčinou zahoření zpožčovací směsi. Taková zahoření znehodnocuje výrobní zařízení, zvyšuje pracnost výroby obtížným čistěním nářadí a pod.z Zahoření zpožčovací směsi má nepříznivějěí dopad v poslední fázivýroby časovaných rozbušek, kdy může docházet k technologickým výbuchům, které ohrožují bezpečnost a zdraví pracovníků.Cílem vynálezu je snížit v maximální míře rizikovost při výrobě časovahých rozbušek. Je to dosaženo řešením...