C06B 31/00

Netoxická a nekorózna zážihová zlož

Načítavanie...

Číslo patentu: 285040

Dátum: 07.04.2006

Autori: Jirásek Karel, Brandejs Stanislav, Nesveda Jiří

MPK: C06B 25/00, C06B 33/00, C06B 31/00...

Značky: netoxická, nekorózna, zážihová, zlož

Zhrnutie / Anotácia:

Netoxická a nekorózna zážihová zlož je vytvorená spojením systémov energetického a pyrotechnického. Energetický systém obsahuje 5 až 40 % hmotn. brizantnej trhaviny zo skupiny nitroesterov a zo skupiny nitroamínov a 5 až 40 % hmotn. senzibilizátora typu tetrazén alebo deriváty tetrazolov na jej aktiváciu. Pyrotechnický systém obsahuje 5 až 50 % hmotn. oxidovadla zo skupiny oxidov a peroxidov kovov, zo skupiny solí anorganických kyslíkatých...

Výbušná zmes na báze anorganických nitrátov

Načítavanie...

Číslo patentu: 267174

Dátum: 12.02.1990

Autori: Marcian Václav, Šiška Július, Zeman Svatopluk, Rybár Pavol, Dimun Milan

MPK: C06B 31/28, C06B 31/00, C06B 31/32...

Značky: výbušná, nitrátov, báze, anorganických

Text:

...trhavín. Analogický trend možno badať aj V oblasti trhavin pre vojenské účely (aluminizované vodné gély dusičnanu amőnneho sú napr. labórovaně do niektorýchdruhov leteckých bômb, trinitrotoluén je nahradzovaný kvapalnými kompoziciamí na báze vodných roztokov hydrazinnitrátu a pod.).Pokiaľ sú pre výrobu zmesných trhavín aplikované pevné anorganické nitráty je dôležité,aby sa nachádzali V sypkej forme toho sa dosahuje elímináciou,...

Zmesná trhavina

Načítavanie...

Číslo patentu: 245172

Dátum: 15.10.1987

Autori: Langer Rudolf, Kocur Pavel, Valaštiak Jozef, Dostál Jan, Vanieek Pavel, Cabicar Rudolf, Fusek Miroslav

MPK: C06B 31/42, C06B 31/00

Značky: zmesná, trhavina

Text:

...predovšetkým V aluminizovaných kompozíciach. Nizkymi výrobnými nákladmi, vysokou bezpečnosťou manipulácie i vlastnej výroby a možnosťou mechanizácie trhacich prác sú všakpredovšetkým charakterizované výbušné kompozicie na báze dusičnanu amőnneho.To je hlavným dôvodom, prečo v technickej praxi exploatácia zmesných trhavín typu DAF,TPV a teraz už i W/O a O/W výrazne prevláda nad explotáciou ostatných druhov priemyselnýchAnalogický trend badat...