C05F 3/00

Zdroj biogénnych prvkov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7433

Dátum: 01.06.2016

Autor: Teren Ján

MPK: C05G 1/00, C05F 3/00, C05F 17/00...

Značky: prvkov, zdroj, biogénnych

Text:

...spôsobu výroby, ktorý bol i predmetom ochrany duševného vlastníctva (AO ČSSR č. 227137). Podobne i pre draselnú modifikáciu tiosíranu - sírnatanu draselného, K 2 S 2 O 3, je charakteristická dobrá rozpustnosť vo vode, pričom pripravené vodné roztoky sa vyznačujú vysokou fázovou stabilitou i pri teplotách blízkych teplote bodu mrazu vody. Uvedené skutočnosti umožňujú prípravu draselno-sírnych koncentrátov roztokového typu, využiteľných ako...

Organická pôdna pomocná látka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6180

Dátum: 03.07.2012

Autor: Smitek Dušan

MPK: C05F 7/00, C05F 15/00, C05F 3/00...

Značky: pôdna, látka, pomocná, organická

Text:

...kal z biologickej úpravy priemyselných odpadových vôd a papierenský kal, čo je kal z výroby papiera a vápno z odpadu vápennej usadeniny je pridaná organická alebo organické zložky. Tieto organické zložky sú usadeniny a kaly zo zeleného výluhu po úprave čierneho lúhu z výroby celulózy, biologicky rozložiteľný odpad, odpadové rastlinné tkaniva, odpad lesného hospodárstva, dezintegrované obaly z papiera a lepenky, dezintegrovaný papier a...

Spôsob spracovania ovčej vlny na hnojivo

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5815

Dátum: 04.08.2011

Autor: Kernová Elena

MPK: C05F 3/00, C05F 1/00

Značky: spôsob, spracovania, ovčej, hnojivo

Text:

...odstaviť v nádobách, ktoré nereagujú so zmesou. Tá zostane 3 až 4 týždne stáť, po ktorých sa vlna rozpusti a tvorí s popolom hustú, šedivú zmes.Rozpustená vlna je priam použiteľná na hnojivo, ale lepšie je keď sa zriedi s vodou, aby sa ľahko rozlievala po zemi. Hnojivo nie je pálivé, prevzdušňuje a neutralizuje zem i preto ho nemôžeme použiť pre rastliny, ktoré vyžadujú kyslú pôdu. Je bohaté na biologický draslík z popola a dusík z...

Spôsob výroby peliet z hlbokej podstielky pri chove oviec a pelety

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5805

Dátum: 04.08.2011

Autor: Čebík Jozef

MPK: C05F 5/00, C05F 3/00, C05F 15/00...

Značky: podstielky, hlbokej, peliet, chove, oviec, pelety, spôsob, výroby

Text:

...si zachovávajú hurnusovitý charakter maštaľného hnoja a po následnom prihnojovani pôda získava humusovitú štruktúru obdobne ako pre hnoj ení samotným rnaštaľným hnojom.Maštaľný hnoj z hlbokej podstielky z ovčiarne sa priviezol k spracovateľskej linke, kde sa následne spracovával tak, že sa surový ovčí trus porezal v mokrom nožovom mlyne na dĺžku 5 mm s toleranciou do 30 mm a následne sa sušil V kondenzačnej sušičke postupne pri teplote...

Organicko-minerálne hnojivo a zariadenie na jeho výrobu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4643

Dátum: 07.12.2006

Autor: Cíger Jozef

MPK: C05F 3/00, B30B 11/00, C12S 3/00...

Značky: zariadenie, výrobu, organicko-minerálne, hnojivo

Text:

...výsledkov je uvedené v tabuľke 1. tab. 1Pokusnéle Dávk dusíka 84.ok 4 Vnoskukurice 2980/hnObsah sušin QQĺ x 9 4 /haAko z porovnania vyplýva, pri iba 50 obsahu N na pokusnom poli sa dosiahli porovnateľné pestovateľské výsledky s výsledkami dosiahnutými na porovnávacom polí. Nitráty v spodnej vode na pokusnom poli neboli zistené.Zariadenie na výrobu organicko-minerálneho hnoj iva je tvorené granulačným bubnom 1, do ktorého násypky 20...

Prípravok na ošetrenie exkrementov vznikajúcich v nadväznosti na živočíšnu výrobu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4274

Dátum: 06.10.2005

Autor: Teren Ján

MPK: C05F 3/00

Značky: výrobu, ošetrenie, vznikajúcich, živočíšnu, nadväznosti, exkrementov, prípravok

Text:

...živočíšneho pôvodu.Mačacia voda sa obvykle zahusťuje na koncentráciu sušiny blízku 50 hmotn. , avšak sú k dispozícii tiež produkty s obsahom cca 40 - 45 a tiež cca 60 hmotn. sušiny,ktorý však už obvykle pri bežnej manipulačnej teplote nie je voľne tekutý a má krémovito - pastovitú konzistenciu.Obvyklé zloženie zahustenej máčacej vody z výroby kukuričného škrobu (com steep) je blízke týmto hodnotám obsah sušiny(azeotropická destilácia s...

Pyrazolové deriváty a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 284553

Dátum: 23.05.2005

Autori: Leibold Edgar, Rittinger Stefan, Barth Thomas, Horchler Von Locquengh Klaus, Rieber Norbert, Gold Randall Evan, Erhardt Klaus, Dressel Jürgen

MPK: C05G 3/00, C05G 3/08, C05F 3/00...

Značky: pyrazolové, deriváty, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísané použitie vybraných derivátov pyrazolu ako inhibítora nitrifikácie v anorganických hnojivách a tiež ako stabilizátorov kvapalnej hnojovice alebo kvapalných formulácií hnojív, ako aj samotné zodpovedajúco upravené anorganické hnojivá a pyrazolové deriváty, ktoré sa môžu použiť ako inhibítory nitrifikácie v anorganických hnojivách a tiež ako stabilizátory kvapalnej hnojovice alebo kvapalných formulácií hnojív.

Spôsob spracovania biologických kvapalných odpadov na organické hnojivo a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 282682

Dátum: 10.10.2002

Autori: Kiss Gabriel, Stredanský Ľubomír, Slobodník Jaroslav, Tallo Eugen, Klein Vladimír, Guizon Jozef

MPK: C02F 11/12, C02F 1/52, C05F 3/00...

Značky: spôsobu, kvapalných, tohto, spracovania, zariadenie, odpadov, organické, biologických, hnojivo, spôsob, vykonávanie

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob spracovania biologických kvapalných odpadov na organické hnojivo a zariadenie na uskutočnenie tohto spôsobu, charakterizovaného chemickou úpravou kvapalného odpadu s obsahom sušiny 1 až 10 % hmotn., so síranom železitým, následným oddelením a odvodnením kalu v separačnom zariadení, pomocou aniónaktívneho polymérneho flokulantu s tým cieľom, aby filtrát zo separačných zariadení sa dočistil na biologickej čističke tak, aby mohol byť...

Spôsob výroby tepelne spracovaného hnojivového materiálu alebo hnojivom obohateného substrátu a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 279605

Dátum: 15.04.1992

Autor: Clausen Hans Jacob

MPK: A61L 11/00, B65B 55/14, C05F 11/00...

Značky: obohateného, tepelně, substrátů, spôsobu, spracovaného, zariadenie, hnojivového, tohto, výroby, vykonávanie, spôsob, hnojivom, materiálů

Zhrnutie / Anotácia:

Semená alebo iné nečistoty v prírodnom substráte alebo hnojivách, ako je rašelina, kokosový prach alebo trus hydiny, sa môžu zneškodňovať pasterizáciou. Pasterizácia sa účinne realizuje v pasterizačnej peci (8) spojenej s uzatvorenou tepelne izolovanou upravovacou stanicou (10), v ktorej prvej sekcii (38) sa tepelné spracovanie predlžuje bez ďalšej spotreby energie, potom sa materiál spracováva v systéme chránenom pred okolitým ovzduším, ktorý...

Spôsob sušenia jemnozrnných substrátov

Načítavanie...

Číslo patentu: 270115

Dátum: 13.06.1990

Autor: Malík Vladimír

MPK: C05F 3/00

Značky: sušenia, substrátov, jemnozrnných, spôsob

Text:

...voľnej vody v.substráte, potom sa vzniknutázmes rovnomerne rozvrstvi a za periodickébo premiešavania sa suši pri teplotách nad 1 °c. iSpâsobom sušenie jemnozrnných substrátov podľa vynálezu sa u substrátov zníži obsah voľnej vody na určené hodnoty, pri ktorých má substrát vlastnosti ľahko manipulovateľného sypného metsrnu čo umožñujexdalej ho spracovať podľa najúčelnejšieho využitia chemických a fyzikálnych vlastnosti látok v ňom...

Způsob převedení organických látek a živin koncentrovaných kapalných organických substrátů, jako jsou biologické kaly nebo kejda hospodářských zvířat, do pevné fáze

Načítavanie...

Číslo patentu: 267560

Dátum: 12.02.1990

Autori: Kühnel Egon, Paska Igor, Mackrle Vladimír, Mackrle Svatopluk

MPK: C05F 3/00, C05F 7/00

Značky: biologické, látek, substrátů, hospodářských, způsob, koncentrovaných, kejda, převedení, kapalných, živin, zvířat, pevně, fáze, organických

Text:

...°čištění například biologickýn aktivačnía čištění a dále odseparovaná tuhá část,která je vedena do nisiče 2 na nějž navazuje konpostovací reaktor Ž e výstupen 5.Mechanické vlastnosti hunusovóho substrdtu z hlediska vhodnosti pro separační procesy je při ton nožnć do značná níry ovlivňovat i sanotnýni konpostovacíni procesy. Tak např. strukturu hunusoveho sulstrátu lze příznivč ovlivnit, že se k od cs 267 560 B 1 3dřlenć pevné fázi kcjdy přidň...

Způsob zamezení vzlínání toxicit ze složišť po těžbě a úpravě rudných a nerudných surovin pro rekultivaci

Načítavanie...

Číslo patentu: 262718

Dátum: 14.03.1989

Autor: Podhajský Miroslav

MPK: C05F 3/00

Značky: zamezení, úpravě, rudných, surovin, vzlínání, rekultivaci, způsob, těžbě, nerudných, složišť, toxicit

Text:

...překryvné vrstvě zeminy a současně nevyžaduje žádný zábor další zemědělské nebo lesnick půdytím šetří účinně půdní fond a potlačuje vznik nežádoucí prašnostiRovněž příznivě ovlivnuje stávající mikroklima a minimalizuje škody ve vodním režimu.Na připojeném výkresu je schematicky znázorněno V příč-A ném osovém řezu využití způsobu podle vynálezu na složišti.Brvní pokusy s přímým ozeleněním silně toxiekého odpadního eubstrátu byly nejprve...

Způsob výroby organického hnojiva a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 253081

Dátum: 15.10.1987

Autori: Venkrbec Leopold, Ševčík Vladimír, Straňák Antonín, Chalupa Miloš, Uher Pavel

MPK: C05F 3/00, C05F 3/06

Značky: způsob, zařízení, tohoto, provádění, hnojiva, organického, způsobu, výroby

Text:

...hmotu baktérií. V průběhu fermentace se při vytvoření vhodných podmínek zvyšuje teplota již po několika hodináchaž na 65 °C. zpracování tekutých výkalú je vhodné pro bezstelivové technologie chovu hospodářských zvířat a má průmyslový charakter. Řeší problém efektivního zpracování stelivové slámy v rámci koloběhu organické hmoty s minimálními ztrátami. Úpravou tekutých výkalú v manipulační nádrži pomocí minerálních sorbentů se zvyšuje...

Způsob výroby substrátu pro rekultivaci důlních výsypek

Načítavanie...

Číslo patentu: 231213

Dátum: 15.06.1986

Autori: Škarda Milan, Filouš Ladislav, Chour Vladimír, Petříková Vlasta, Čmejla Květoslav, Maloch Jan

MPK: C05F 3/00

Značky: substrátů, rekultivaci, způsob, důlních, výsypek, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby substrátů pro rekultivaci důlních výsypek, vyznačující se tím, že se popílek o pH od 4 do 10 vrství do jámy s výhodou odvodněné ve výšce od 30 do 100 cm, prosytí se kejdou prasat a/nebo skotu a/nebo důrbeže o obsahu N od 0,01 do 1,5 %, P od 0,005 do 0,8 %, K od 0,01 do 1,2 %, při sušině od 0,5 do 18 % hmotnostních v dávce od 0,5 do 120 t na 10 t popílku a převrství se těžbou zeminou z výsypek nebo z ornice o obsahu nejméně 50%...

Způsob biologické rekultivace důlních výsypek

Načítavanie...

Číslo patentu: 231203

Dátum: 15.06.1986

Autori: Filouš Ladislav, Maloch Jan, Škarda Milan, Čmejla Květoslav, Petříková Vlasta

MPK: C05F 3/00

Značky: výsypek, biologické, rekultivace, způsob, důlních

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob biologické rekultivace důlních výsypek o obsahu N od 0,02 do 0,15 %, P od 5 do 20 mg, K od 100 do 400 mg.kg-1 při pH od 5 do 7,8 popřípadě povezených ornicí a nebo popílkem, vyznačující se tím, že se výsypky hnojí kejdou prasat a nebo skotu anebo drůbeže s obsahem 0,01 až 1 5 % N, 0,005 až 0 8 % P a 0,01 až 1,2 % K při sušině 0,5 až 18 % hmotnostních v dávce od 50 do 1 000 t.ha-1 a ihned se na výsypkách pěstují kulturní plodiny.

Způsob zpracování kapalných odpadů z chovu hospodářských zvířat

Načítavanie...

Číslo patentu: 229197

Dátum: 01.01.1986

Autori: Kudláček Vladimiír, Komárek Jindřich, Kurka Václav

MPK: C05F 3/00

Značky: kapalných, hospodářských, zvířat, způsob, chovu, zpracování, odpadů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob zpracování odpadů z chovu hospodářských zvířat na hnojivo, kompost nebo krmivo spočívá v tom, že se k odpadu přidá kyselina dusičná v takovém množství, aby její výsledná koncentrace ve směsi činila 2 - 5 % hmot. Směs se pak zahřeje na 70 - 100°C po dobu 5 až 45 min. Potom se neutralizuje přídavkem práškovitého uhličitanu vápenatého a filtruje se přes vrstvu práškovité dřevní hmoty. Vzniklý tuhý podíl se za účelem zkrmování promyje vodou....