C05F 11/00

Zdroj sekundárnych a/alebo stopových biogénnych prvkov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7416

Dátum: 01.04.2016

Autor: Teren Ján

MPK: A01N 41/04, A01N 47/00, A01N 65/00...

Značky: sekundárnych, stopových, biogénnych, prvkov, zdroj

Text:

...a celulózy V Bratislave vyústili do ďalších spoločných chránených riešení (AO 210 823, AO 211 287), ktoré našli uplatnenie i vo výrobnej praxi (FYTOVIT, MIKROCHELA, MONOCHELA).Lignínsulfonátové komplexy mikroelementov i sekundárnych rastlinných živín pripravované z vedľajších produktov celulózo-papierenského priemysle sú dnes i V ponuke najväčších výrobcov V tejto oblasti (Borregaard AS, resp. Borregaard LignoTech).Kompost je najstarším a...

Prípravky na výživu rastlín

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7055

Dátum: 03.03.2015

Autor: Teren Ján

MPK: C05D 3/00, C05F 11/00, C05D 5/00...

Značky: přípravky, rastlín, výživu

Text:

...veľmi dobré agronomicke výsledky (pozvoľne - dlhodobo pôsobiaca forma horčíka, alkalická fyzioiogicá reakcia hnojivá), nevýhodou týchto suspenzných hnojív je predovšetkým ich vysoká cena, daná predovšetkým cenou použitej horečnatej suroviny, 10nízka stabilita suspenzie, výlučne dlhodobo pôsobiaca forma horčíka a tiež menej vhodné reologické vlastnosti produktu ~ pastovitá a po dlhšom skladovaní len veľmi obtiažne resuspendovateľná konzistencia...

Kvapalné hnojivo obsahujúce síru

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6642

Dátum: 08.01.2014

Autor: Teren Ján

MPK: C05F 11/00, C05D 9/00

Značky: hnojivo, kvapalné, obsahujúce, síru

Text:

...a slabá reakcia na pridávaný dusík.Veľmi vysoké nároky na síru má lucema siata. Odborná literatúra uvádza, že hnojením sírou sa dosiahlo zvýšenie úrody o 500 až 1000 , pričom zvýšenie úrod lucemy o 50 až 500 v dôsledku aplikácie vhodného sírneho hnoj iva býva obvyklé.V súčasnosti sa u nás ako zdroje rastlinami asimilovateľnej síry používajú rôzne najmä sírany, predovšetkým síran amónny, draselný, horečnatý, vápenatý a...

Spôsob prípravy substrátu z rastlinnej hmoty s kumulovaným obsahom biologicky využiteľnej energie a zariadenie na túto prípravu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6586

Dátum: 04.11.2013

Autor: Kelemeca Vasil

MPK: C05F 11/00

Značky: túto, spôsob, přípravy, biologicky, přípravu, hmoty, kumulovaným, energie, obsahom, rastlinnej, substrátů, využiteľnej, zariadenie

Text:

...mechanickej úpravy pôdneho osivového lôžka úpravoujej obsahu biologicky využiteľnej energie naakumulovanej v pripravenom substráte z hospodársky nevyuží vaných prirodne rastúcich tráv. Technické riešenie zvyšuje využitie energie slnečného žiarenia na produkciu pestovaných plodín a zdokonaľuje energetický tok potravového reťazca v pôdnom a rastlinnom ekosystéme.Prehľad obrázkov na výkresochSpôsob prípravy substrátu z rastlinnej hmoty s...

Kvapalný prípravok obsahujúci železo

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4302

Dátum: 03.11.2005

Autor: Teren Ján

MPK: C05F 11/00

Značky: železo, prípravok, obsahujúci, kvapalný

Text:

...garbiarských výrobkov.Pri mechanických spôsoboch úpravy usní a ich následnom spracovaní vzniká odpad, ktorý sa obvykle spracováva alkalickou hydrolýzou (najčastejšie pôsobením alkalických uhličitanov), prebiehajúcou pri vysokej teplote a zvýšenom tlaku. V procese hydrolýzy, ktorý je napríklad základom výroby gleja, kolagén prechádza viazaním určitého množstva vody na bielkovinu glutín, ktorá je už za horúca rozpustná vo vode a má lepivé...

Osivové pelety a ornica na rast rastlín

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12317

Dátum: 01.03.2005

Autori: Van Hulle Bart André Maria, Havdra Jiri

MPK: C05F 11/00, C05G 1/00, A01C 1/06...

Značky: pelety, osivové, rastlín, ornica

Text:

...pridaním vody a peletizačnej zmesi. Peletizér jezariadenie na výrobu peliet. Materiálová kompozícia peletizačnejzmesi konkrétne obsahuje íly a prímesi organických ílov, kontroly rýchlosti peletizácie semien a výťažky peliet požadovanej veľkosti po peletizácii. Je dobre známe, že peletizačný proces je možné kontrolovať pomocou veľkosti konkrétnej dávky peletizačného prášku a vody, času peletizácie dávky a rýchlosti nastavenia...

Spôsob výroby biologického hnojiva s obsahom srvátky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11834

Dátum: 20.11.2003

Autor: Van Der Weide Willibrordus Augustinus

MPK: C05D 9/02, C05F 11/00, C05F 1/00...

Značky: spôsob, výroby, srvátky, obsahom, hnojiva, biologického

Text:

...Vyplavovanie živín rastlín môže zapríčiniť vážne ekologické problémy, ako sú vyčerpanie kyslíka vo vode v dôsledku rastu rias, deštrukcia epitopovneprirodzenoď dodávkou živín, narušenie prirodzenej rovnováhy medzi rastlinnými druhminapr. abnonnálnym výskytom žihľavy a všeobecný pokles počtu druhov prítomných vepítope, tak rastlinných ako aj živočíšnych.0012 Z tohto dôvodu je cieľom predloženého vynálezu poskytnúť spôsob výroby cenovo...

Biotechnologicky upravená závlahová voda

Načítavanie...

Číslo patentu: 260479

Dátum: 15.12.1998

Autor: Maršálek Blahoslav

MPK: C05F 11/00, C02F 3/32

Značky: závlahová, biotechnologicky, upravená

Text:

...je dán předpoklad k tomu, že Vliv minerálních látek ve výživě umocní biologicky aktivní látky stimulační povahy. Aktivními producenty těchto látek jsou planktonní časy, zejména rodů Chlorella Scenclesmus V k-oncetraci 105 až 107 buněk V jednom ml. Jimi produkované stimulaížní látky zvýši metabolickou aktivitu jak z-rv/lažnovaiíé kultury, tak půdní miknoflůry,čímž se vytváří predpoklady pro ekonomičtější a ekologičtější využívání živín, které...

Biofermentor s prevetrávacím a pasterizačným zariadením

Načítavanie...

Číslo patentu: U 510

Dátum: 06.07.1994

Autor: Jirkovský Václav

MPK: C05F 11/00

Značky: biofermentor, prevetrávacím, zariadením, pasterizačným

Text:

...podľa vynálezu umožňuje vháňatna konci procesu biofermentácie do vnútorného priestoru bio fermentora teplý vzduch a tým zlikvidovať nežiadúce parazity,obsiahnuté vo vyrobenom hnojive. Výsledný produkt je taktoTechnické riešenie bude bližšie vysvetlené pomocou výkresu, na ktorom obr. 1 schematicky znázorňuje konštrukciu bio fermentora s prevetrávacim a pasterizačným zariadením.Do skrine biofermentora g je zaústený vzduchovod Q, ktorý...

Spôsob výroby tepelne spracovaného hnojivového materiálu alebo hnojivom obohateného substrátu a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 279605

Dátum: 15.04.1992

Autor: Clausen Hans Jacob

MPK: C05F 11/00, B65B 55/14, A61L 11/00...

Značky: zariadenie, tepelně, výroby, materiálů, tohto, spôsob, hnojivom, vykonávanie, spôsobu, spracovaného, obohateného, substrátů, hnojivového

Zhrnutie / Anotácia:

Semená alebo iné nečistoty v prírodnom substráte alebo hnojivách, ako je rašelina, kokosový prach alebo trus hydiny, sa môžu zneškodňovať pasterizáciou. Pasterizácia sa účinne realizuje v pasterizačnej peci (8) spojenej s uzatvorenou tepelne izolovanou upravovacou stanicou (10), v ktorej prvej sekcii (38) sa tepelné spracovanie predlžuje bez ďalšej spotreby energie, potom sa materiál spracováva v systéme chránenom pred okolitým ovzduším, ktorý...