C05D 3/02

Pôdna pomocná látka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5769

Dátum: 06.06.2011

Autor: Smitek Dušan

MPK: C05D 3/02, C05F 7/00, C05D 3/00...

Značky: pôdna, pomocná, látka

Text:

...a postupne sa pridáva riehasené vápno, kde reaguje s vodou,čím sa zmes prehríeva. Vplyvom pridávania nehasenćho vápna do základnej bázy prebieha zvyšovanie pH zmesi, prebieha tepelná reakcia, čo spôsobuje hygienizáciu a stabilizáciu zmesi. Pridávanim zeolitu sa v premiešavanej zmesi viažu ťažké kovy a nechernicky amoniak. Zahrievanie zmesi vplyvom pridávania nehasenćho vápna trvá minimálne 24 hodín. Zmes základnej bázy, nehasenćho vápna,...

Použitie tuhej minerálnej kompozície na zvýšenie úrodnosti kultivovanej pôdy alebo lúky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13571

Dátum: 28.07.2009

Autori: Blin Didier, Daridon Bruno, Veyrier Thibaut, Mora Philippe, Giusti Stéphanie, Roy Virginie, Miambi Edouard

MPK: C05D 3/02, C05D 9/02, C05D 5/00...

Značky: použitie, lúky, minerálnej, pôdy, zvýšenie, kompozície, kultivovanej, tuhej, úrodnosti

Text:

...publikované práce, ktoré sa týkajú účinkov hnojivých minerálnych látok na mikroflóru a na enzymatické aktivity v pôde, nie sú početné a dosiahnuteľné štúdie sa najmä sústredíli na dusikaté hnojivá (Enwall, k. et al. Applied and Enviromental2005, 71, 12, 8335-8343), na pôsobenie ťažkých kovov (Gremion, F., These No. 2862, Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne, 2003), na dôsledky dávok stopových prvkov akumulovaných...

Způsob zpracování pevných zbytků vznikajících při neutralizaci extrakční kyseliny trihydrogenfosforečné

Načítavanie...

Číslo patentu: 260471

Dátum: 15.12.1998

Autori: Vídenský Jan, Mostecký Jiří Akademik, Glaser Vladimír

MPK: C05D 3/02

Značky: způsob, zpracování, extrakční, vznikajících, zbytků, trihydrogenfosforečné, neutralizací, kyseliny, pevných

Text:

...účinek způsobu výroby podle vynálezu spočíva v tom, že se vyrábí Suché hnojivo s obsahem iosforu z vlhkých zbytkůbez sušící operace, čímž se ušetří náklady na energií.Výroba může být kontinuální, diskontinuální nebo kombinací obou těchto postupů. Postupuje se například tak, že vlhké pevné zbytky po snížení o-bsahu alkalické soli jejím rozpuštěním do vodného prostředí, s výhodou při. vyšší teplotě dosahující až teploty varu, se...

Spôsob zneškodňovania ťažkých kovov v pôde

Načítavanie...

Číslo patentu: 277929

Dátum: 06.07.1994

Autori: Krčma Ladislav, Poprach Radomil

MPK: C05G 3/00, C05D 3/02

Značky: zneškodňovania, spôsob, pôde, ťažkých, kovov

Zhrnutie / Anotácia:

Ťažké kovy, hlavne kadmium obsiahnuté v pôde, sa zneškodňujú alkalickými kremičitanmi, ktoré sa pri vápnení pôdy pridávajú k mletému vápencu. Prídavkom kremičitanu draselného sa pôda naviac obohacuje draslíkom.

Způsob aglomerace uhličitanů vápníku a hořčíku pro hnojení

Načítavanie...

Číslo patentu: 260909

Dátum: 12.01.1989

Autori: Havránek Josef, Jaroš Stanislav

MPK: B01J 8/00, C05D 3/02

Značky: vápníku, způsob, hnojení, hořčíku, uhličitanu, aglomerace

Text:

...na jejich dostupném zdroji a rovněž na požadované složení výrobku. kdy například pro zvýšení hnojivého účinku se s výhodou použije soli dusičnanu vápenatěho nebo hołečnatáho. Lze s výhodou použít například dusiěnanu vápenatěho, odpadejícího při výrobě kombinovaného hnojiva. NPIČ vymražovací technologií, nebo také roztoku dusičnanu hořečnatého, pripravovaného pro výrobu kapalných hnojiv.Prâškové uhličitany se mísí se uásaditou složkou a...

Způsob výroby vápenatého nebo vápenatohořečnatého hnojiva

Načítavanie...

Číslo patentu: 260851

Dátum: 12.01.1989

Autori: Benda Ivo, Glaser Vladimír, Vídenský Jan, Skopalík Jiří, Sýkora Stanislav, Mostecký Jiří Akademik, Novák Jaroslav

MPK: C05D 3/02, C01B 25/28

Značky: výroby, způsob, vápenatohořečnatého, hnojiva, vápenatého

Text:

...v mikromleté formě.S výhodou se přidávâ vápenec nebo/a dolomit nebo/a magnezit nebo/a živec.Základní účinek způsobu výroby podle vy nálezu spočíva v tom, že se zužitkují pro vý živu rostlin živiny, které jsou obsaženy v málo rozpustných zbytcích zbývajících po přepracování fosforečnanů amonných. Uve 4dený způsob výroby vápenatěho hnojtva tak zlepšuje efektivitu vlastního přepracovánl.Při výrobě se postupuje například tak, že promyté vlhké...

Prostriedok s komplexným účinkom na podu

Načítavanie...

Číslo patentu: 259582

Dátum: 17.10.1988

Autori: Drážová Tatiana, Mjartanová Darina, Matejeková Viera, Novák Ladislav, Fedorík Radovan, Furmanová Mária

MPK: C05D 3/02, C09K 17/00

Značky: komplexným, prostriedok, účinkom

Text:

...že hvdrát váoenatý sa aplikuje na nôdnv .fond v zmesi. ktorá zmierňuje jeho možné neva,tívne pôsobenie ia nauviac prítomné ďalšie zložky, ktoré sú ekonomicky mimoriadnevýhodne - aj odpady, pozitivne ovplyvňujú spätné zvýšenie sorpčných vlastností pôidneho fondu, sú ekologicky nezávadné a~ napomáhajú aj mikrobiálne oživenie.Kombináciou hydrátu vápenatého s inýHit-materiálmi V podstate homogénne rozdistrihuovanými v celej hmote tohoto...

Pevné vápenatodusíkaté hnojivo v granulované formě

Načítavanie...

Číslo patentu: 255812

Dátum: 15.03.1988

Autori: Vokřál Václav, Klein Karel, Galia Milan, Kraft Jaroslav, Čampulková Jarmila

MPK: C05D 3/02

Značky: hnojivo, formě, pevně, vápenatodusíkaté, granulované

Text:

...304 g taveniny dusičnanu vápenatého, obsahující 13,14 dusíku, 26,29 Cao vodorozpustného a 23,0 HZO, zahřáté na 65 OC, se postupně přidalo 696 g jemně mletého vápence(prepad sítem 0,040 mm 55,6 ) s obsahem 54,8 Cao celkového. Za stáleho mícháni se směs ochladila na 39 °C, vložila do granulačního bubínku a grannlovala po dobu 5 minut. Vzniklé granule 0 velikosti od 1 do 16 mm obsahovaly 4 N, 46,13 Cao celk., z toho 8 ve...