C05B 7/00

Kvapalné koncentráty kremíka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6510

Dátum: 03.09.2013

Autori: Teren Ján, Rokos Michal

MPK: C05D 1/00, C05B 7/00, C05D 11/00...

Značky: kvapalné, kremíka, koncentráty

Text:

...v tuhom - kiyštalickom stave, vo forme jeho koncentrovaného vodného roztoku, alebo nastaviť pomery dávkovania reakčných zložiek tak, aby predmetný fosforečnan vznikal V predmetnom systéme. Použitie normálneho fosforečnanu draselného - K 3 PO 4 je výhodné z dôvodu vysokého obsahu rastlinných živín v tejto zlúčenine (33,43 hmotn. P 205 a 66,57 hmotn. KzO) a hlavne preto, že hmotnostný pomer P 205 (20 (1,99 l) umožňuje i v prítomnosti...

Spôsob kombinovanej výroby hnojiva a sírnej zlúčeniny

Načítavanie...

Číslo patentu: 283979

Dátum: 24.05.2004

Autor: Eyal Aharon Meir

MPK: B01D 53/50, C05B 7/00, C05C 1/00...

Značky: hnojiva, sírnej, výroby, spôsob, zlúčeniny, kombinovanej

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob kombinovanej výroby hnojiva vybraného zo skupiny obsahujúcej dusičnan amónny, fosforečnan amónny alebo ich kombináciu pomocou nepriamej neutralizácie amoniaku s kyselinou vybranou zo skupiny obsahujúcej kyselinu dusičnú, kyselinu fosforečnú a ich kombináciu, a sírnej zlúčeniny vybranej zo skupiny obsahujúcej elementárnu síru, SO2, kyselinu sírovú a síranové soli. Tento spôsob poskytuje hnojivá s nízkym alebo žiadnym obsahom síry, ktoré...

Fytobiologicky účinná kompozícia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2471

Dátum: 16.05.2000

Autori: Gregor Ľudovít, Macho Vendelín, Beňo Ľuboš, Stanček František, Hojč Ján, Balážová Jarmila

MPK: C05B 9/00, C05B 7/00, C05B 3/00...

Značky: účinná, fytobiologicky, kompozícia

Text:

...nielen samotnej, ale aj vkombinácii sinými, najmä práškovými minerálnymi hnojivami. Navyše prímes polyéterov svojou hydrofobizačnou účinnosťou výrazne spomaľuje vyplavovanie difosforečnanov, ale aj ostatných vodorozpustných zložiek kompozície.Ďalšie ťiclaje o zložení fytobiologicky účimiej kompozície podľa tohto technického riešenia, ako aj jej íičínnosti a výhodách sú zrejmé z príkladov, ktoré však nároky na ochranu nijako neobmeclzujíi, len...

Způsob zpracování pevných zbytků obsahujících fosfor

Načítavanie...

Číslo patentu: 260482

Dátum: 15.12.1998

Autori: Vídenský Jan, Sýkora Stanislav, Novák Jaroslav, Benda Ivo, Mostecký Jiří Akademik, Skopalík Jiří, Glaser Vladimír

MPK: C05B 7/00

Značky: zbytků, fosfor, zpracování, pevných, způsob, obsahujících

Text:

...že se zužltkuje pro výživu rostlin fosfo-r, který je obsažen v pevných zbytcíc.h odpadajících při výrobě čistých vo-dorozpustxných fosforečných solí z extrakční kyseliny trihydro-genfosforečné.Výroba může být kontinuální, diskontinuální nebo kombinace obou těchto způsobů. Postupuje .se například tak, že vlhké nepromyté .nebo částečně promytě zbytky se uvedou v rotačním bubauu do styku s pohybujícími se pevnými částicemi, například dolomitu...

Způsob zpracování pevných zbytků obsahujících fosfor

Načítavanie...

Číslo patentu: 260481

Dátum: 15.12.1998

Autori: Sýkora Stanislav, Benda Ivo, Vídenský Jan, Glaser Vladimír, Novák Jaroslav, Mostecký Jiří Akademik

MPK: C05B 7/00

Značky: zbytků, zpracování, fosfor, pevných, způsob, obsahujících

Text:

...výroby podle vynálezu spočívá v- tom, že se zužitkuje pro výživu rostlin fosfor, který je obsažen v pevných zbytcích, odpadajícich při výrobě čistých vodorozlpustných ÍOSÍOFEČlIIÝCh solí z extrakční kyseliny trinydrogenfostorečné.Výroba může být kontinuální, dískontinuální .nebo kombinace obou těchto způsobů. Postupuje se například tak, že vlhké nepromyté nebo částečně promyté zbytky se smísí v homogenizátoru s expandovaným perlitem, vysuší...

Kvapalné hnojivo na mimokoreňovú výživu rastlín

Načítavanie...

Číslo patentu: 267943

Dátum: 12.02.1990

Autori: Teren Ján, Hermann Ľuboš, Kotvas František, Gabčo Milan, Hutár Eduard, Štec Boris, Vážny Emil

MPK: C05B 7/00

Značky: výživu, kvapalné, hnojivo, rastlín, mimokoreňovú

Text:

...prvkov, sekundárnych rastlinných živin a fosforu pripravované na báze cyklíckýchAj ked uvedene pripravky znanenali významný prinos v oblasti zvyšovania agrochev mickej a agronomickej hodnoty pripravkov určených na minokoreñovů výživu rastlin, ich spoločnou nevýhodou bolo, že ako zdroj kondenzovaných fozforećnnnov využivali drahe n len obmedzene dostupné Lineárne a cyklickě kondenzované fosforečnany draselné /K 4 P 207,K 5 P 30,0, |KP 03...

Spôsob výroby taveniny kondenzovaných fosforečnanov amónnych

Načítavanie...

Číslo patentu: 257373

Dátum: 15.04.1988

Autori: Hegner Pavel, Štec Boris, Hutár Eduard, Gabčo Milan, Vážny Emil, Teren Ján, Harmaniak Ivan

MPK: C05B 7/00

Značky: kondenzovaných, fosforečnanov, amónnych, výroby, taveniny, spôsob

Text:

...tzv. supertosiorečnekyseliny a. často tiež nezaručujú rovnakú úroveň prevádzkovej istoty.V uplynulom období bola viacerými autormi študovaná molekulárna dehydratácia monofosforečnanov v prítomnosti močoviny,alebo tiomočoviny, ktorá plnia funkciu kondenzačného činidla. Procesy tohoto typu sú obsahom napríklad týchto vynálezovAutorské osvedčenie ZSSR č. 420 602 1974, patenty NSR č. 2308 408 1974,1925 068, 1969, 1228 593, 1963, DAS č....

Granulované dusíkato-fosforečné hnojivá a sposob ich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 254029

Dátum: 17.12.1987

Autori: Mihály František, Teren Ján, Hegner Pavel, Nosko Vladimír, Hutár Eduard, Lexa Vladimír, Gabčo Milan

MPK: C05B 7/00, C05C 3/00

Značky: granulované, spôsob, dusíkato-fosforečné, výroby, hnojiva

Text:

...P 205 V tavenine a vo fosforite je 0,05 až 1,50.Fosforit je s výhodou vyššej agrochemickej a tiež granulačnej účinnosti upravený mletím na veľkost častíc - 80 0/0 hmot. častíc je menších ako 0,20 mm. Do procesu granulácie sa pre formulácia charakterizované nedostatkom kvapalnej fázy pridáva tiež pojivo vo forme sulfitového výluhu a/alebo zahustených sulfitových výpalkov.Uvedené granulované hnojivá svojim granulometrickým zložením a svojimi...

Způsob výroby tekutých komplexních hnojiv

Načítavanie...

Číslo patentu: 251940

Dátum: 13.08.1987

Autori: Golovkina Světlana, Stěrlin Vladimir, Lembrikov Vladimir, Malachova Naděžda, Lykov Michail

MPK: C05B 7/00

Značky: způsob, komplexních, hnojiv, výroby, tekutých

Text:

...npoyxrou. Hosmmenuoe nannenne B crann Heůrpanuaauun no cpanueunm co cTanneñ nncneprnposauun(cmemennx u noHeüTpann 3 auuu) yaennuusaer nHHTenbHOCTh npeömsannx pearnpymw max Bemecrs Ha crannuneúwpanusaunu H cosamrcn Heoöxoumue ycnonnn nepenana nasnenun npn Hcrewennu nponyxwoa peakunn 3 rowosmä npoyxr BMECTE c ncnoñ. Honumennoe naBneHHe na cwannu nucneprupoaanna oôycnannnsaer Mruoaeuuoe scxnnanne c Bmnenennem napon Bonm H cooTneTćTBeHHo ownon...

Spôsob hnojenia záhradných jahôd

Načítavanie...

Číslo patentu: 238931

Dátum: 16.03.1987

Autor: Čierna Libénia

MPK: C05B 7/00

Značky: hnojenia, spôsob, jahôd, záhradných

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu hnojenia záhradných jahôd, vyznačujúci sa tým, že pred kvitnutím alebo na začiatku kvitnutia záhradných jahôd sa na jahodový porast fóliárne aplikuje zmesný vodný roztok, pripravený homogenizáciou kvapalného viaczložkového NP alebo NPK hnojiva obsahujúceho kondenzované fosforečnany amónne S N-dichlórfluórmetánsulfenyl-N´, N´- dimetyl - N -fenylsulfónamidom v hmotnostnom pomere 2,5 až 8,3 kg kvapalného NP. resp. NPK...

Sposob prípravy taveniny kondenzovaných fosforečnanov amónnych

Načítavanie...

Číslo patentu: 249214

Dátum: 12.03.1987

Autori: Valenta Rudolf, Dvořák Jan, Hutár Eduard, Teren Ján, Hermann Lubomír

MPK: C05B 7/00

Značky: kondenzovaných, amónnych, taveniny, spôsob, přípravy, fosforečnanov

Text:

...a/alebo tiomočoviny.Zistílo sa tiež, že na 100 hmotnostných dielov fostoru dávkovaného do vysokoteplotnej simultánne vedenej neutralizácie a dehydratácie je účelne vnášat 4,4.103 až 12.102 hmotnostných diel-ov, s výhodou 4 až 53 hmotnostných dielov močoviny a/alabo ticmočoviny. Močovina a/alebo tiomočovina sa »do procesu môže vnášat vo forme čistých zložiek, a to ako tuhé látky, tavení-ny, roztoky, alebo suspenzie, alebo ve forme .aduktov...

Způsob přípravy základní stabilizované NP suspenze

Načítavanie...

Číslo patentu: 235884

Dátum: 01.03.1987

Autori: Mlčoch Antonín, Hegner Pavel, Míček František, Dadák Vojtěch, Schoedlbauer Vladimír

MPK: C05B 7/00

Značky: způsob, základní, stabilizované, přípravy, suspenze

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu bylo připravit vysoce koncentrovanou NP suspenzi s obsahem síry do 5 % hmot. Tohoto cíle se dosáhne amoniakalizací směsi amofosu a síranu amonného do pH v rozmezí 6,5 až 7. Po amoniakalizací se reakční směs ochladí a stabilizuje přípravkem bentonitové disperze.

Způsob přípravy základní stabilizované NP suspenze

Načítavanie...

Číslo patentu: 235883

Dátum: 01.03.1987

Autori: Míček František, Dadák Vojtěch, Hegner Pavel, Schoedlbauer Vladimír, Mlčoch Antonín

MPK: C05B 7/00

Značky: stabilizované, způsob, suspenze, přípravy, základní

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu bylo připravit vysoce koncentrovanou NP suspenzi s obsahem síry do 5 % hmot. Tohoto cíle se dosáhne amoniakalizací směsi kyseliny fosforečné a síranu amonného do pH v rozmezí 6,5 až 7. Po amoniakalizaci se reakční směs ochladí a stabilizuje přídavkem bentonitové disperze.

Spôsob prípravy kondenzovaných fosforečnanov amónnych

Načítavanie...

Číslo patentu: 237462

Dátum: 15.01.1987

Autori: Teren Ján, Hutár Eduard, Valenta Rudolf, Dvořák Jan

MPK: C05B 7/00

Značky: přípravy, spôsob, fosforečnanov, kondenzovaných, amónnych

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka sp(sobu prípravy taveniny obsahujúcej kondenzované fosforečnany amónne reakciou trihydrogénfosforečnej kyseliny s koncentráciou 32 až 64 % P205 a teplotou 5 až 150°C alebo roztoku dihydrogénfosforečnanov amónnych v trihydrogénfosforečnej kyseline a plynným amoniakom, pričom neutralizačno-dehydratačná reakcia prebieha za podmienok, pri ktorých stredná hodnota mernej hmotnosti kvapalnej reakčnej zložky obsahujúcej kyselinu...

Spôsob prípravy stabilizovaného dusíkatofosforečného kvapalného hnojiva

Načítavanie...

Číslo patentu: 233406

Dátum: 15.08.1986

Autori: Teren Ján, Hutár Eduard, Juhás Milan

MPK: C05B 7/00

Značky: hnojiva, stabilizovaného, dusíkatofosforečného, spôsob, přípravy, kvapalného

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu prípravy stabilizovaného dusíkato-fosforečného hnojiva, obsahujúceho kondenzované fosforečnany amónne, rozpúšťaním horúcej taveniny kondenzovaných fosforečnanov amónnych vo vode. Súčasne sa neutralizuje slabo kyslý vodný roztok plynným amoniakom. Rozpúšťaná tavenina kondenzovaných fosforečnanov amónnych má teplotu minimálne 170 °C a hnojivo sa pripravuje pri teplote 30 až 115 °C, pH 4,0 až 8,0 v prítomnosti...