C04B 7/44

Spôsob a zariadenie na spracovanie odpadových látok obsahujúcich mokré organické zložky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20548

Dátum: 18.10.2012

Autor: Gasser Urs

MPK: C04B 7/44, C04B 7/48, F23G 5/04...

Značky: spôsob, spracovanie, organické, mokré, zariadenie, odpadových, obsahujúcich, látok, zložky

Text:

...energie na látkovú premenu v takýchto zaradeniach sa uskutočňuje prívodom paliva do rotačnej pece a do kalcinátora. Vzduch zohrievaný v chladiči slinkov sa čiastočne vedie ako takzvaný sekundámy vzduch do rotačnej pece a čiastočne sa vedie ako takzvaný terciámy vzduch do kalcinátora. Odpadové plyny rotačnej pece sa vedú cez vstupnú komoru pece a nad ňou sa nachádzajúce škrtenie prúdenia, takzvaný materiálový uzáver, do kalcinátora, prúdia cez...

Zariadenie na privádzanie odpadových látok a/alebo alternatívnych palív do vnútorného priestoru agregátu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17412

Dátum: 21.07.2011

Autori: Maier Beat René, Voramwald Werner

MPK: F23K 3/16, C04B 7/44, F23G 5/44...

Značky: palív, privádzanie, vnútorného, látok, zariadenie, priestoru, alternatívnych, odpadových, agregátu

Text:

...- prítomné v čerpateľnej forme, sa údernýmúčinkom líšt na rotore priamo dostávajú do vnútorného priestoru zariadenia na výrobuslinkov. Agregátmi, ktoré môžu byť vybavené stenovým dielom podľa vynálezu, sú napríklad kalcinátor alebo iné reaktory, vktorých sa používajú prípadne konvertujú altematívne palivá.0008 Rotor zariadenia podľa vynálezu je skonštruovaný obdobne ako rotor podľa praxe rakúskeho patentu AT 504 452 B uvedeného v úvode, takže...

Zariadenie na privádzanie odpadových látok a/alebo alternatívnych palív do zariadenia na výrobku slinkov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16600

Dátum: 20.07.2011

Autor: Molina Ricardo

MPK: C04B 7/24, B65G 53/46, C04B 7/44...

Značky: palív, látok, privádzanie, zariadenia, výrobků, slinkov, zariadenie, odpadových, alternatívnych

Text:

...v podstate siaha až po vnútomý obvod prípadne vnútomú stenu telesa, takže sa môže uskutočňovať efektívna preprava tuhých akvapalných frakciíodpadových látok prípadne altematívnych palív pozdĺž vnútomého obvodu telesa,-3 a nedochádza k žiadnej výraznejšej tvorbe spečenín V telese.0007 Principiálne môžu byť rady drôtov usporiadané po obvode rotora vakejkoľvek mysliteľnej forme, pričom V tejto súvislosti sú možné helikoidné alebo šípové...

Spôsob zhodnotenia alternatívnych palív s obsahom fosforu pri výrobe cementu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18004

Dátum: 15.12.2010

Autori: Brülhart Marc, Reichenbach De Sousa Luiz Carlos, Ernst Frank

MPK: C02F 101/20, C02F 101/10, C02F 103/12...

Značky: zhodnotenia, alternatívnych, spôsob, palív, výrobe, obsahom, fosforu, cementů

Text:

...s obsahom fosforu sa zmiešajú v termolýznom reaktore s bypassovými produktmi cementárskej pece ako halogénovými nosičmiavznikajúce halogenidy ťažkých kovov sa odťahujú. Použitím bypassových produktov.3 cementárskej pece, ktoré môžu byť prítomné vo forme prachu a/alebo plynov, ako halogénového nosiča na odstránenie ťažkých kovov a zlúčenín ťažkých kovov z termolýznych zvyškov altematívnych palív s obsahom fosforu, sa v termolýznom reaktore...

Spôsob prípravy alternatívnych nízko kalorických odpadových látok obsahujúcich uhlík na použitie v spaľovacích zariadeniach

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15078

Dátum: 10.08.2009

Autori: Obrist Albert, Ernst Frank

MPK: F23G 5/027, C04B 7/44, C10J 3/12...

Značky: odpadových, nízko, alternatívnych, spôsob, obsahujúcich, spalovacích, uhlík, kalorických, použitie, látok, zariadeniach, přípravy

Text:

...podmienok. Výhodne sa tu spôsob realizuje tak,že sa použijú horúce odpadové plyny z chladiča slinkov, pričom ohrev sa uskutočňuje prostredníctvom výmenníka tepla. Okrem stvárnenia výmenníkov tepla, napríklad vo forme dvojstenných rotačných pecí, je možné tento ohrev výhodnejšie realizovať tak, že sa horúci odpadový plyn použije na ohrev tepelne odolných akumulátorov tepla, ako je napríklad piesok alebo keramické prvky, a že spracovávané...

Spôsob výroby cementových slinkov a zariadenie na jeho vykonávanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 282196

Dátum: 08.10.2001

Autor: Young Rom

MPK: C04B 7/36, C04B 7/147, C04B 7/44...

Značky: cementových, zariadenie, vykonávanie, výroby, slinkov, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Do vsádzky plnenej do vsádzkového konca (16) cementárskej rotačnej pece (12) sa pridáva oceliarska troska. Oceliarska troska je drvená a sitovaná tak, že maximálny priemer jej kusov je 5 cm. Suroviny a troska sa pohybujú smerom k horúcemu koncu (18) rotačnej pece (12). Troska je v dôsledku zvýšenej teploty tavená a difunduje do uvedenej vsádzky suroviny za tvorby cementových slinkov. Cementárska rotačná pec (12) má vsádzkový koniec (16) a...

Zařízení pro výrobu cementářského slínku

Načítavanie...

Číslo patentu: 269763

Dátum: 14.05.1990

Autori: Müller Martin, Hartmann Peter, Pallmann Stephan, Fieback Klaus, Wieloch Joachim, Fritsche Peter

MPK: C04B 7/44

Značky: slínku, cementářského, výrobu, zařízení

Text:

...Hepacwaopunux ucanxax.ÚT aonocrpyňuorn peaxropa cuecb HB nponunuuň munxncwu H ocranmeroca Bnamuoro AHMDBOFO raaą nocne nboH 3 eeneHHoro Tennooeuena H oóueua BENECTB Hanpaaaaewca Henocnencwaenuo B npHeHHHK. á KOTDPOM Ha ocuoae pauuocweñ nnoTuocTeň npouaaonurcn panneneuue sroñ cnecu. npuueu raepnue cocraauue uacrn aunananr B ocanox.Hacocon. oTHocnmHMcn K aonocTpyüHoHy peaxropy. nponuauaa munxocrn nrcacuaaewcn H 3 npnenuuxa H no uHpKynnuHoHHoHy...

Způsob tepelného zpracování jemnozrnného materiálu, zejména pálení cementářské surovinové směsi a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 258137

Dátum: 15.07.1988

Autori: Fehringer Friedrich, Krennbauer Franz

MPK: F27D 13/00, C04B 7/44

Značky: jemnozrnného, pálení, způsob, provádění, směsi, zpracování, zejména, způsobu, zařízení, tohoto, cementářské, tepelného, materiálů, surovinové

Text:

...1 je znázorněno zařízení podle vynalezu pro výrobu cementu ve zjednodušeíiém blokovém schématu.Obr. 2 představuje konstrukční variantu tohoto zařízení v oblasti stupně tepelného výměníku vytápěného výlučně spalinamí z pece.Cementářsltá surovina, jejíž schéma toku je vyznačeno čárkovaně, se přivádí plnícím potrubím 1 do vícestupňoveho tepelného výměníku, který je vytápěn spalinami z pece 2 pro vypalovaní předehřáté a kalcínované cementářské...

Způsob tepelné přípravy ke slínování práškové, převážně karbonátové nebo jílové suroviny a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252651

Dátum: 17.09.1987

Autori: Horčička Jaromír, Plšek Josef, Michálek Zdeněk, Pospíšil Jaroslav, Krůček Zdeněk, Křístek Ladislav

MPK: C04B 7/44, F27D 13/00

Značky: suroviny, tohoto, tepelně, jílové, práškové, převážně, provádění, přípravy, způsob, zařízení, karbonátové, slinování, způsobu

Text:

...slinovacího zařízení lg a nahoře se vstupním hrdlem odlučovače ll. Potrubí É suroviny z kalcinátoru Q je zavedeno do kalcinátoru 1, přičemž výsypka suroviny odlučovače ll je propojena se slinovacím zařízením lg nebo í se šachticí kalcinátoru 1 a kalcinátor 1 přes výstupní hrdlo plynu odlučovače ll je propojen alespoň s hrdlem 2 šachty3, nebo is dalším pŕedehřívačem nebo i bypassovým zařízením pro odloučení těkavých škodlivin.zařízení pro...

Způsob výroby cementu

Načítavanie...

Číslo patentu: 245453

Dátum: 15.06.1987

Autori: Ionov Lev Pavlvie, Byekov Jurij Maximovie, Ionov Alexadd Lvovie

MPK: C04B 7/44

Značky: cementů, způsob, výroby

Text:

...cMecn u npmaomw x yxynmermo remonommecxoro npouecca.len npemzaraeuoro uaoóperenu - nonumerme nponanogmnearsaocm u crenexu oóeccoanmaann.Hocramennax nem. nocmraewca Ten. Iro a cnocoóe noarywenna ueueara rryrem cuenmnaaunmupsenon cuecu c rsepmiu TOIHEBOM, som xnopncroro nemam. rpanymmn cuecn c trocnemrmeñ repmoodpadomxon Ha Konneñepaoü peméme, xbropucruñt mmm s Koumecme 60-80 35 cm- a cupsenyn cuecs a uponecce ee cuemunatmz c rnepmim ronJIEBOH,...

Způsob výroby cementářského slínku a zařízení k provádění způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 240675

Dátum: 01.06.1987

Autori: Breliere Jean-claude, Garcia Georges, Barbier Alain

MPK: F27D 13/00, C04B 7/44

Značky: zařízení, výroby, cementářského, provádění, způsob, způsobu, slínku

Text:

...spalování s podsteohiometrickým množstvím kyslíku a dochází k jeho zplynování, přičemž vzniklý hořlavý plyn je dokonale spálen až ve druhé fázi, po dodání zbývajícího sekundárního vzduchu tak, aby celkové množství spalovacího vzduchu odpovídalo množství vzduchu potřebného pro dokonalé spálení paliva,podle vynálezu záleží v tom, že tepelná energie pro slínování se získává z kaloricky hodnotnějšího paliva ve srovnání s palivem použitým pro...

Způsob výroby cementu

Načítavanie...

Číslo patentu: 241973

Dátum: 15.12.1986

Autori: Büchel Karl Heinz, Vermijs Winfried Johannes Wouterus, Holmwood Graham

MPK: C04B 7/44

Značky: výroby, způsob, cementů

Text:

...yctranomce c cmraHneM na cJxoeM Mawepnwra rasa B Komqecrse 60 or Bcero neoóxomaoro ,um 06 mm rommna Irpn renmeparype ropnonmc rason B reqenne nepnux 3-3 Muay ÍIÍ 220 °C, a B treqenne nocnezwmero BpeMeHĽ - IIOO°C. Bucowa cms cuporo Mamepiaaaxa OOCTaBJIHJIa 300 MM.B oJmoñ cepmx 06 mm nponecc repmooópaóowm nposommcst no nszaecmnow cnocoóy, B npyroü cepnn - no upema» raeMow cnocoóy IaCTB uommomrenmax rpaHyJI (3,5. I 5. 30, 35 or...

Způsob výroby cementářského slínku

Načítavanie...

Číslo patentu: 237780

Dátum: 15.09.1986

Autori: Ibragimov Sunnat Ibragimovič, Urajev Ravchat Enverovič, Nudělman Boris Izrailovič, Čepkalenko Michail Gavrilovič, Fedorov Alexandr Pavlovič

MPK: C04B 7/44

Značky: způsob, výroby, slínku, cementářského

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby cementářského slínku, s cílem intenzifikace procesu pálení a zvýšení jakosti slínku v dolní části vrstvy, čehož se dosahuje tím, že ve středu zóny spékání se provádí perforování surovinové směsi na 40 až 60 % výšky vrstvy a na hranici zón demineralizace a ochlazování na 90 až 95 % výšky vrstvy.