C04B 7/43

Spôsob a zariadenie na pálenie slinku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18497

Dátum: 14.05.2012

Autor: Leibinger Helmut

MPK: C04B 7/43, C04B 7/47, C04B 7/36...

Značky: pálenie, spôsob, zariadenie, slínku

Text:

...energie tekutiny pri sériovom zapojení ako pri paralelnom zapojení tepelných výmennlkov, člm sa v turbíne musí uvoľňovať menší objemový tok.-3 0017 Napriklad tekutina, napriklad voda, prípadne vodná para (v ďalšom sa už nerozlišuje) sa môže zohriať v jednom v dvoch tepelných výmennikov najprv na prvú teplotu (T 1) napríklad rádovo 250 °C (200 °C až 300 d°C) pri prvom tlaku (p 1). Nakoniec sa do tekutiny privedie ďalšie teplo, aby sa...

Spôsob a zariadenie na výrobu cementového slinku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15243

Dátum: 19.10.2009

Autor: Kupper Detlev

MPK: C04B 7/43, C04B 7/36, F27B 7/20...

Značky: slínku, cementového, spôsob, výrobu, zariadenie

Text:

...cementová múčka sa predkalcinuje v kalcinátore a predkalcinovaná surovinová cementová múčka sa vypaluje v peci, pričom v kalcinátore sa používa palivo a spaľovací vzduch s obsahom kyslíka aspoň 75 mol., a surovinová cementovámúčka sa predkalcinuje vo fluidnej vrstve v kalcinátore. Odplyny vznikajúce v peci sa privádzajú do predhrievača obchádzajúc kalcinátor, a odplyny z kalcinátora sa privádzajú do zariadenia na úpravu C 02.0012 Zariadenie...

Způsob kalcinace surovinové moučky zejména pro výrobu cementu a zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 250215

Dátum: 15.04.1987

Autor: Krennbauer Franz

MPK: F27D 13/00, C04B 7/43

Značky: provádění, výrobu, surovinové, zejména, kalcinace, zařízení, moučky, cementů, způsob

Text:

...4, 5 teploty upraveny cyklonové výměníkové jednotky 4 a, 4 h, případně 5 a,5 h, 5 c, do nichž se přiváwdí dílči proudy Ba,6 h surovínové moučky, přičemž oba tyto dílčí proudy Ba, Bb se před vstupem do první kalcinační jednotky ve směru proudu surovinově »moučky sp-ojují ve společný proud B sur-ovínové moučky. Ve výměníkové první kal-cinační jednotce 1 pripojené na potrubí 7 spalín válcově rotační pece 3, do kte-réžto výměnírk-ově první...