C04B 7/32

Sulfoaluminátový slinok a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16533

Dátum: 28.01.2010

Autori: Beauvent Guy, Pasquier Michel, Barnes-davin Laury

MPK: C04B 7/32, C04B 28/06, C04B 28/02...

Značky: sulfoaluminátový, slinok, přípravy, spôsob

Text:

...dní a dlhšie. Polymorf C 28., je reaktívnejší akopolymorf C 285 a má reaktivitu blížiacu sa k alitu C 3 S, majoritnej fázy Portlandského slinku. Polymorf C 2 S navyše predstavuje zaujímavú altematívu ku C 38 Portlandských slinkov,keďže umožňuje priblížiť sa im reaktivitou pri súčasnom obmedzení emisií C 02 z dôvodu menšej stechiometríe kalcia, teda vyžadujúc menej uhličítanu pre jeho výrobu. Je tedaželateľným pre slinok, aby polymorf C 28...

Alkalicky aktivované supersulfátové spojivo

Načítavanie...

Číslo patentu: 284237

Dátum: 28.10.2004

Autor: Ko Suz-chung

MPK: C04B 7/32

Značky: spojivo, alkalický, aktivované, supersulfátové

Zhrnutie / Anotácia:

Aktivované supersulfátované hlinitokremičité spojivo obsahuje hlinitokremičitany, síran vápenatý a aktivátor s obsahom solí alkalického kovu, pričom hlinitokremičitany sa vyberajú zo skupiny pozostávajúcej z vysokopecnej trosky, ílu, slieňa a sekundárnych priemyselných materiálov, ako sú popolčeky s výhradou, že obsah Al2O3 je väčší ako 5 hmotn. %, zatiaľ čo vysokopecná troska je prítomná v množstve väčšom ako 35 hmotn. % a íl, slieň a/alebo...

Aktivované hlinitokremičité spojivo

Načítavanie...

Číslo patentu: 283966

Dátum: 24.05.2004

Autor: Ko Suz-chung

MPK: C04B 7/32

Značky: aktivované, spojivo, hlinitokremičité

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané je aktivované hlinikokremičité spojivo obsahujúce hlinikokremičitany, síran vápenatý a aktivátor s obsahom solí alkalického kovu, zatiaľ čo hlinitokremičitany sa vyberajú zo skupiny pozostávajúcej z vysokopecnej trosky, ílu, slieňu a sekundárnych priemyselných materiálov, ako sú popolčeky s výhradou, že obsah Al2O3 je väčší ako 5 hmotn. %, zatiaľ čo vysokopecná troska je prítomná v množstve menšom ako 35 hmotn. % a prach z cementárskej...

Způsob přípravy reaktivní látky na bázi vápenatých aluminátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 267819

Dátum: 12.02.1990

Autori: Brandstillerová Marie, Kulhavý Teofil, Glaser Ralf, Pospíšilová Iva, Sedláček Miroslav, Ješík Ernest, Brodský Artur, Najvar Karel, Zdráhal Miroslav, Bučko Zdeněk, Šauman Zdeněk

MPK: C04B 28/06, C04B 7/32

Značky: aluminátů, bázi, látky, způsob, přípravy, vápenatých, reaktivní

Text:

...3 2 l ve zhomogenizované směsi se tepelné zpracuje v rozmezí teplot od 1 100 dol 350 °C. Vyžíhaný materiál se semele na měrný povrch 300 až 500 m . kg Zhomogenizova ná surovinová směs se granuluje před vlastním tepelným zpracováním.Výhodou způsobu přípravy reaktivní látky na bázi vápenatých aluminátů podle vynálezu je, že se jím získávají tyto látky bez balastních pŕíměsí, zejména bez silikátové složky. To umožní na příklad snadnější postup...

Pojivo

Načítavanie...

Číslo patentu: 245266

Dátum: 15.06.1987

Autori: Kezerian Charles, Jahn Dieter, Ahle James Leroy, Ooishi Tadashi, Keil Michael, Noguchi Tamio, Becker Rainer

MPK: C04B 7/32, Kanagawa /jp/

Značky: pojivo

Text:

...coomomenm nomIOHGHTOB no Becy Bqacmrmo oóesaomemmñ rmporpauaz Kanbrmx oómeñ QOpMyJLHTamara oópasom, B cocTaBe Bsmymero no nsoóperennm B upouecce Taepneana He oópaaymcsz rmpocynzsçowxmamzarn KaJIHLm mna arrpnnrnamagausnsammze nonumermym nexpopnaaamo IIGMGHTHOPO Karma n cHmeHne ero npoqHocTn.Bxxymee uonyqam nyTeM Tepmooópaóoncn cmecn,cocwoameñ na rmporpaEaToB mnam, usnecrm, RapÓOHaTOB n Kapóoaumnnamon xanxmwi npm rexumeparype 300-50000 B...