C04B 35/66

Žiaruvzdorná keramická výplňová hmota a z nej vytvorený výrobok

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19472

Dátum: 22.03.2013

Autori: Gelbmann Gerald, Kahr Friedrich

MPK: C04B 35/04, C04B 35/443, C04B 35/10...

Značky: žiaruvzdorná, výplňová, keramická, hmota, výrobok, vytvorený

Text:

...vápenatý je 1.325 ° C.0013 Aby sa invariantný bod u tehál vytvorených zo zložiek magnézia, spinel a hercynit čo najviac priblížil teplote 1.417 ° C, ovplyvňuje sa na základe súčasného stavu techniky chemické zloženie výplňovej hmoty, čo sa týka podielu sro cielenýmpridaním Sĺoz tak, že je podiel CaO vo výplňovej hmote úplne nasýtený Síog, pričom Cao a SiO 2 pri keramickom výpale pokiaľ možno kompletne reagujú na kremičitan...

Plastická hmota na upchávanie odpichových otvorov vysokých pecí

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5945

Dátum: 05.12.2011

Autori: Parnahaj Jaroslav, Karičková Anna

MPK: C08L 61/04, C21C 5/00, C04B 35/66...

Značky: pecí, plastická, upchávanie, hmota, vysokých, otvorov, odpichových

Text:

...napriklad do bochníkov pri dosiahnutí objemovej hmotnosti plastickej hmoty pre upchávanie odpichových otvorov cca. 2100 kg.m 3.Podstata technického riešenia spočíva vo vhodnom zložení hmoty tvorenej ostrivami zo žiaruvzdorných lupkov a kremičitého piesku, aditívami pre zvýšenie odolnosti voči tekutým kovom, plastiñkátorom zo žiaruvzdorného ílu a syntetických živíc, pre vytvorenie uhlíkových väzieb po vytvrdení.Pri návrhu hmoty sa musia...

Suchá zmes na ošetrenie žiaruvzdorných substrátov a spôsob použitia tejto zmesi

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10756

Dátum: 03.07.2008

Autor: Di Loreto Osvaldo

MPK: F27D 1/16, C04B 35/66

Značky: tejto, zmesí, žiaruvzdorných, ošetrenie, sucha, substrátov, spôsob, použitia

Text:

...granulový žiaruvzdorný materiál, ktorý jeviazaný taviteľnými zložkami alebo zložkami, ktoré sa tavia pomocou plameňa.0009 Taktiež je známy proces zvárania svyužitím keramiky, ktorý umožňuje vytvorenie poréznej žiaruvzdornej hmoty, pričom zmes, ktorá sa má nanášať, obsahuje okrem žiaruvzdorných častíc a spáliteľných častíc častice materiálu schopného vyvolať vznik pórov vo vnútri žiaruvzdornej hmotyvytvorenej pomocou nanášania (viď...

Žiaruvzdorná kompozícia pre pece na tavenie skla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12008

Dátum: 18.06.2008

Autori: Connors Charles, Shah Shirish, Anderson Michael

MPK: C04B 35/622, C04B 35/48, C04B 35/109...

Značky: žiaruvzdorná, kompozícia, tavenie

Text:

...teraz ďalej opísaný. V nasledujúcich pasážach budú detailnejšie definované rôzne aspekty vynálezu. Každý takto definovaný aspekt sa môže kombinovať s ľubovoľným ďalším aspektom alebo aspektmi, ak nie je výslovne uvedený opak. Najmä každý znak uvedený ako preferovaný alebo výhodný sa môže kombinovať s ľubovoľným ďalším znakom alebo s ľubovoľnými ďalšími znakmi uvedenými ako preferované alebo výhodné.0012 Tento vynález poskytuje spôsob prípravy...

AZS žiaruvzdorná kompozícia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15311

Dátum: 17.06.2008

Autori: Shah Shirish, Anderson Michael, Connors Charles W

MPK: C04B 28/24, C04B 35/106, C03B 5/43...

Značky: kompozícia, žiaruvzdorná

Text:

...akýkoľvek znak, označený ako preferovaný alebo výhodný,skombinovať s akýmkoľvek ďalším znakom alebo znakmi, označenými ako preferované0009 Predložený vynález poskytuje spôsob prípravy žiaruvzdomej kompozície na báze koloídnej siliky, ktorá je obzvlášť použiteľná pre pece na tavenie skla. Najmä, žiaruvzdomá kompozícia zahŕňa aluminu, zirkóníu a siliku. Žiaruvzdomý materiál na báze koloídnej siliky poskytuje prekvapujúco dobrú odolnosť proti...

Spôsob výroby žiaruvzdornej výmurovky

Načítavanie...

Číslo patentu: 285821

Dátum: 08.08.2007

Autori: Buxbaum Franz, Eckstein Wilfried

MPK: C04B 35/66, B22D 41/02, C04B 35/03...

Značky: výroby, spôsob, výmurovky, žiaruvzdornej

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob výroby žiaruvzdorného muriva metalurgickej taviacej nádoby v niekoľkých vrstvách ležiacich na sebe, pričom sa po sebe nanášajú hmoty obsahujúce aglomerát MgO a až 5 % hmotnostných aspoň jedného redukčného prostriedku zo skupiny: kovy, látky s obsahom uhlíka, ale so stále sa znižujúcimi obsahmi redukčného prostriedku.

Žiaruvzdorná vytváracia zmes na hrubú keramiku, ako aj žiaruvzdorný výrobok z nej

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10805

Dátum: 06.02.2007

Autori: Wirsing Holger, Vellmer Carsten, Klischat Hans-jürgen

MPK: C04B 35/06, C04B 35/043, C04B 35/66...

Značky: hrubú, vytváracia, žiaruvzdorná, keramiku, výrobok, žiaruvzdorný

Text:

...na vypálenie,napr. suroviny na cementový slinok, a predovšetkým v častiach rotačných rúrových pecí zaručujú ostatne trvalú požadovanú tvorbu nasadenín na žiaruvzdomej výmurovke. Okrem toho majú žiaruvzdomé výmurovky dobrú odolnosť proti zmenám teploty príp. odolnost proti teplotným šokom. Tieto problémy sú opísané napr. vdokumente W 0 2004079284 A 1,predovšetkým strana l až 3, ods. 2, ktorého zverejnený obsah má platiť, pokiaľ existuje...

Vypaľovaný žiaruvzdorný tvarový dielec

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8030

Dátum: 02.06.2005

Autori: Müller Mira, Wiesel Martin

MPK: B22D 41/32, B22D 41/54, C04B 35/01...

Značky: žiaruvzdorný, dielec, tvarový, vypaľovaný

Text:

...materiál. Týmto sekundárnym materiálom môže byt aj vyššie poplsaný materiál predstavujúci stav techniky. Podla vynálezu sa tento sekundárny materiál rozdrobuje na zrnítú drv, upravuje pridaním spojiva, napríklad škrobu. Ilsuje za vzniku požadovaného tvarového dielca a nasledovne vypaluje. Použitím už vypálenejsekundárnej suroviny sa výrazne znižuje miera zmraštenia pri ďalšom vypaľovaní. Po vypálení sa súčasne zvyšuje aj pórovitosť,...

Žiaruvzdorná zmes a spôsob opravy horúcej žiaruvzdornej steny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4128

Dátum: 29.03.2004

Autori: Sabre Serge, Jonas Christophe

MPK: C04B 35/18, C04B 35/66, C10B 29/00...

Značky: opravy, žiaruvzdornej, spôsob, žiaruvzdorná, horúcej, stěny

Text:

...napätiam V dôsledku zmrašťovania a môže spôsobiť podstatne poškodenie ako opravovanej pece, tak aj prilahlych pecí. Bolo dlhodobou praxou opravovať výmurovky stien koksovacích pecí prostredníctvom nanášania dočasnej záplaty na poškodenú oblasť s využitím nastrekovacej alebo rozprašovacej techniky, pričom žiaruvzdorná zmes je nanášaná buď ako riedka kaša žiaruvzdornej hmoty alebo ako suchá nástreková zmes ktorá je rozprašovaná priamo na horúcu...

Žiaruvzdorný systém pre sklárske taviace pece

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1786

Dátum: 10.12.2003

Autor: Anderson Michael

MPK: C04B 35/622, C04B 35/18, C04B 35/00...

Značky: sklářské, systém, taviace, žiaruvzdorný

Text:

...zo žiaruvzdomých materiálov. Tiež bočné steny 106 majú jednu alebo viac obmuroviek zo žiaruvzdorných materiálov. Obmurovky môžu mat rovnaké alebo rôzne žiaruvzdomé materiály. Žiaruvzdornými materiálmi sú tehly, tvárnice alebo majú monolitické usporiadanie. Tvámice obsahujú oxid hlinitý, oxid zirkoničitý, oxid kremičitý a ich kombinácie, alebo iný žiaruvzdorný materiál vhodný pre sklárske taviace pece. Tvámice môžu tiež obsahovat spojivo na...

Ohňovzdorná bázická voľne tečúca odlievacia hmota a/alebo vysokokoncentrovaná vodná suspenzia na báze MgO a jej použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 283722

Dátum: 18.11.2003

Autor: Bugajski Jerzy

MPK: C04B 35/047, C04B 35/043, C04B 35/66...

Značky: odlievacia, suspenzia, vysokokoncentrovaná, volně, hmota, použitie, tečúca, báze, bazická, vodná, ohňovzdorná

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaná bázická voľne tečúca odlievacia hmota v dvoch alternatívach jemnozrnnej a jemno-hrubozrnnej, ako aj z nej vyrobené tvarovky. Jemnozrnná alternatíva odlievacej hmoty pozostáva z ohňovzdorného dilatanciu podporujúceho materiálu na báze MgO s veľkosťou zrna medzi 0,1 a 45 um, ako aj s dispergačného prostriedku podporujúceho aspoň dilatanciu a zmáčadla s prídavkom vopred stanoveného množstva zrieďovacej vody. Jemno-hrubozrnná alternatíva...

Ukladateľná žiaruvzdorná kompozícia a spôsob jej výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 283658

Dátum: 23.10.2003

Autori: Kriechbaum Gangolf, Gnauck Volker

MPK: C04B 40/00, C04B 35/66, F27D 1/16...

Značky: ukladateľná, výroby, kompozícia, spôsob, žiaruvzdorná

Zhrnutie / Anotácia:

Pri spôsobe ukladania žiaruvzdorných kompozícií sa uloží do formy suchý hrubý časticový materiál s veľkosťou častíc od 1 do 60 mm na vytvorenie suchého tvarového telesa, vypĺňajúceho formu z 50 až 90 objemových percent, a suché tvarové teleso sa infiltruje kašovitou tekutou zmesou pozostávajúcou zo spojiva, vody a plniva vo forme jemného časticového materiálu. Pri vytváraní stĺpovitého konštrukčného útvaru na báze vystuženého cementového...

Kompozitná a monolitická žiaruvzdorná štruktúra a spôsob výroby tejto štruktúry

Načítavanie...

Číslo patentu: 282596

Dátum: 20.09.2002

Autori: Fantinel Alessandro, Dinelli Giancarlo

MPK: C04B 35/66, C03B 5/43

Značky: kompozitná, žiaruvzdorná, struktury, spôsob, tejto, výroby, monolitická, struktura

Zhrnutie / Anotácia:

Kompozitná a monolitická žiaruvzdorná štruktúra, prispôsobená najmä na výrobu sklárskych pecí, je tvorená komponentom v tvare bloku, pozostávajúceho z elektrického odliatku zo žiaruvzdorného materiálu založeného na báze oxidov hliníka, zirkónu, kremíka a podobne, ktorého tvar a rozmery sú prispôsobené predpokladanému použitiu a vnútri ktorého je monoliticky vsadený najmenej jeden ochranný element. Ochranný element je vysoko odolný proti vplyvom...

Andezitový šamot

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3191

Dátum: 04.04.2002

Autor: Beňovic Ján

MPK: C04B 35/66

Značky: andezitový, šamot

Text:

...účely, posyp ciest, atď.Pálené ŽV íly a lupky, slúžiace ako ostrivo, možno čiastočne alebo úplne nahradiť podrveným andezitom o vhodnej granulometrii a zmiešať so ŽV ílom slúžiacim ako plastiñkátor.Z takto pripravenej hšnoty sa lisujú tvarovky, ktoré sa po vysušení vypaľujú pri teplotách 1150- 1200 C. Vzniknuté výrobky majú únosnosť v žiari min. 1160 °C,dobrú odolnosť voči zmenám teplôt a povetemostným vplyvom a sfarbenie od bledošedého po...

Protipožiarna omietková zmes

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2552

Dátum: 11.07.2000

Autor: Štepita Rastislav

MPK: C04B 35/66

Značky: protipožiarna, omietková

Text:

...sa z expandovaného perlitu objemovej hmotnosti od 70 do 150 kg.m 3 v množstve od 10 do 30 hmotn.,bőraxu od l do 10 í» hmotn., sadrý od 20 do 70 7 hmotu., hydrátu vápenatého od 3 do 15 hmotn., mastenca mletého od l do 15 7 hmotn. a sekaného skleneného vlákna od l do 5 7 » hmotn. Pred aplikáciou sa zmes homogenizuje s vodou, alebo riedenou dis perziou syntetických živíc.Príklady us kut o čneniaBoli pripravené nasledujúce zmesiExpandovaný...

Zmes na prípravu ohňovzdorného tmelu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1647

Dátum: 08.10.1997

Autor: Vašátko Eduard

MPK: C09D 5/34, C04B 35/66, C09J 11/02...

Značky: tmelů, ohňovzdorného, přípravu

Text:

...obvykle anorganických lepidiel, proti pôsobeniu vzdušnej vlhkosti a priemyslovým atmosféram, čo malo opäť za následok stratu pevnosti spoja v priebehu stamutia. Z uvedených dôvodov sa používanie uvedených obkladov V tuzemsku ani v zahraničí dosiaľ nerozšírilo a to napriek tomu, že je v súčasnej dobe vyrábaný už celý rad doskových systémov z lísovanej vlny.Väčšinu uvedených nedostatkov a nevýhod do.značnej miery odstraňuje zmes naprípravu...

Hydraulicky tuhnúca prášková zmes

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1397

Dátum: 05.03.1997

Autori: Rolko Jozef, Kmeťová Anna, Jablonský Dušan

MPK: C04B 35/66, C04B 28/06

Značky: tuhnúca, prášková, hydraulický

Text:

...S až 10 hmotn. najmenej jedného druhu plastického žiaruvzdorného ílu zrnitosti O-0,5 mm ako keramickej väzby, l až 2,5 hmotn. dispergačného činidla ako stekucovadla a 0,5 hmotn. organického plastifikátora.Spôsob prípravy, napr. spojovacieho, alebo murovacieho tmelu z riešenej zmesi sa vyznačuje tým, že sa za stáleho miešania nechá pôsobiť nezávadná voda H v takom množstve, že vzniklý tmel je dobre a ľahko roztierateľný. Konzistencia...

Žiarobetón nízkocementový ľahčený

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1374

Dátum: 05.02.1997

Autori: Jablonský Dušan, Pastorek Štefan, Poctavek Marian

MPK: C04B 35/66

Značky: nízkocementový, ľahčený, žiarobetón

Text:

...najmenej jedného druhujemnomletej lupkovej prísady ako matrixu. Spôsob prípravy pracovnej zmesi sa vyznačuje tým, že na predmíešanú suchú zmes sa za intenzívneho miešania nechá pôsobiť vodný rozrábací roztok pripravený rozpustením najmenej jedného druhu dispergačného činidla v množstve 0,1 až 0,3 hmotn. percent na váhu suchej zmesi. K použitiu sú vhodne len vysokohlínité cementy s minimálnym obsahom Al 2 O 3 70Príkladom Liltrajemneho...

Tehliarska zmes

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1191

Dátum: 03.07.1996

Autori: Béreš Milan, Královenský Milan, Brezáni Branislav, Svoboda Ivan, Kubáň Vojtech, Piala Miroslav, Chodelka Pavel, Korček František, Ondráček Martin

MPK: C04B 33/13, C04B 35/66, C04B 35/71...

Značky: tehliarska

Text:

...Zpapierenské vláknina iü hmmtnnstných H a tehliarskáEmma Ľ. 4 papierenské vlákhina Bü hmmtnüstných E a tühłiaraka hlina Bü hmütñüätñýüh EPapierenshá vláknina je 2 mdpadnvých vôd celułózok a papiermi zacnytávaná 3 usadzovaná. Uzniknutý riedky hal ůe mdvmdňnvaný a tým vzniká odpad va Ťmrmä papierenakej vlákniny 5premenlivým zložením. dei prihliäné zlnžänie in 30 až 89 Z vodye 20 až Fw A pevneů Ťázv. Fevne Ťàľa obeehuie eü eŕ ih...

Plastický murovací a spájací žiaruvzdorný tmel

Načítavanie...

Číslo patentu: U 770

Dátum: 12.04.1995

Autori: Poctavek Marian, Pastorek Štefan, Jablonský Dušan

MPK: C04B 35/66

Značky: žiaruvzdorný, plastický, spájací, murovací

Text:

...5 keramickýmí ostrivami obsahujúcimi oxid hlinitý. Dobré vlastnosti a stálosť väzby je daná vznikajúcou polymérovou kostrou pozostávajúcou z kryštálov aluminofosfátu a oxidu hlinitého. Veľkou výhodou tejto väzby je skutočnosť, že jej použitím nie je znižovaná žiaruvzdornosť tmelov a teplotný rozklad väzby prichádza až v oblasti teplôt nad 120000, kedy už začína spolupôsobiť keramická väzba tmelu.Nezanedbateľným prínosom použitia...

Kremičitá žiaruvzdorná ubíjacia zmes

Načítavanie...

Číslo patentu: U 555

Dátum: 07.09.1994

Autori: Poctavek Marian, Jablonský Dušan

MPK: C04B 35/14, C04B 35/68, C04B 35/66...

Značky: žiaruvzdorná, ubíjacia, křemičitá

Text:

...maäi im mmäné dusanim vytvárať mchrannů výmrmvky kuplmvých peci, äľabüv, prip. i lejacich panviPrivhmmnmm dmvlhůüni ämääi je muänà Jůj nüuäitia vm Ťmrme plastichma 5 y üptimálna vlhkůsť uhíjacej ar. i je 4 až ó Z, dmvlhćenegVhodné granulmmetrické nastavenie zmeai V súčinnosti am sLp 1 up 6 subením špecifických vlastnoäti kvarcitu zabraňuje vytvárani trhlín a mddeľmvaniu naneäených vrstiev nd äamntmvagHremiüitä äiaruvmdorná uüíjacia...

Hmota na nanášanie keramického povlaku

Načítavanie...

Číslo patentu: 279398

Dátum: 06.07.1994

Autori: Hurran David Kenneth, Dunderdale Kevin, Tucker Leslie Ernest John, Everitt Robert Geoffrey

MPK: F27D 1/16, C04B 35/66, C04B 35/65...

Značky: nanášanie, povlaků, hmota, keramického

Zhrnutie / Anotácia:

Hmota na nanášanie keramického povlaku kyslíkovým horákom je tvorená zmesou žiaruvzdorných čiastočiek a oxidovateľných kovových alebo metaloidných čiastočiek. Harmonická stredná vzdialenosť žiaruvzdorných čiastočiek je 300 až 1000 mikrometrov a činiteľ rozsahu veľkostného rozdelenia žiaruvzdorných čiastočiek je 0,4 až 1,1.

Přísada do žárobetonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 272122

Dátum: 15.01.1991

Autor: Ševčík František

MPK: C04B 35/66

Značky: prísada, žárobetonu

Dusací správková křemičitá směs

Načítavanie...

Číslo patentu: 242150

Dátum: 01.02.1988

Autori: Zákravský Josef, Mojžíš Vratislav

MPK: C04B 35/66

Značky: správková, křemičitá, směs, dusací

Text:

...účinek dusací a křemičité směsi spočívá ve zlepšoní její pevnosti, přičemž žárové vlastností, jako je její odol~ nost proti deformaci v žáru při zatížení zůstávají zachovény.Dusací a správková směs je popsaná na následujících příkladech.Příklad 1 Byla vyrobeno správková směs, obsahující 100 g drceného amletého křemenného skla, dále 8 g hydrosolu oxidu křemičitého a 2 g 100 H 3 P 04. Při aplikací byla zjištěna pevnost v tlaku po Výpalu...

Zásypová hmota pro zaplňování licího otvoru horní výlevky šoupátkového uzávěru ocelářské pánve

Načítavanie...

Číslo patentu: 243113

Dátum: 15.10.1987

Autori: Vleek Jan, Máriássy Gustáv, Minárik Roman

MPK: C04B 35/66, C04B 35/54

Značky: ocelářské, horní, hmota, uzávěru, pánve, licího, zásypová, šoupátkového, otvorů, výlevky, zaplňování

Text:

...chrommagnezitu, lupku, šamotu o různých zrnitoatech, ve směsi s mletýmkoksem. Při použití těchto zásypových hmot se často stává. že v horní části výtokového otvoru utvoří s ocelí kompaktní vrstvu, která při otevření šoupátkového uzávěru brání výtoku oceli a proto musí být vznikla vrstva propalována. Při propalování této vrstvy dochází často k poškození výlevky. kterou je nutno vyměňovat.Výše uvedený nedostatek odstraňuje zásypová hmota podle...

Směs solí pro impregnaci vyzdívek tavicích a udržovacích pecí

Načítavanie...

Číslo patentu: 253171

Dátum: 15.10.1987

Autori: Burian Josef, Klika Zdeněk, Uher Antonín, Havrlant Stanislav, Zamarský Vítězslav

MPK: C04B 35/66, C04B 35/68

Značky: směs, tavicích, impregnaci, udržovacích, vyzdívek, solí, pecí

Text:

...nepropuatnou pro taveninu a strusku a nalepený kov a struska se pri pravidelném čištěnípece lehce od vyzdívky odloupne a nedochúzi k poškozování vyzdívky. Prodlouží se tak životnost pecí a sníží ee pracnost a namáhavost při čištění pecí. Sniží se náklady na údržbu.Směs solí pro impregnaci vyzdívek tavicíoh a udržovacích pecí obsahuje v nosné složce chlorid draselný a chlorid sodný a v doplñkové složce kryolit a fluorid Vápenatý. Hmotnostních...

Žárobetonová lehčená směs

Načítavanie...

Číslo patentu: 232163

Dátum: 01.04.1987

Autori: Wald Milan, Liška Jan, Záveský Václav, Maniaček Ján

MPK: C04B 35/66

Značky: lehčená, žárobetonová, směs

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je náhrada expandovaného vermikulitu v lehčených žárobetonech pro teploty použití do 1300-1350 °C expandovaným perlitem. Podle požadovaných vlastostí žárobetonu a vlastností použitých složek se přidává 1 až 8 % hmotn. expandovaného perlitu. Žárobetony jsou zpracovatelné všemi druhy stavebních betonářských technik. Jsou použitelné v nejrůznějších typech tepelných agregátů - v průmyslu petrochemie, hutnictví, strojírenství, v...

Dusací a správková křemičitá směs pro teploty do 1 600°C

Načítavanie...

Číslo patentu: 235838

Dátum: 01.12.1986

Autori: Kutzendörfer Jaroslav, Kohlíček Jaromír

MPK: C04B 35/66

Značky: směs, teploty, dusací, správková, 600°c, křemičitá

Zhrnutie / Anotácia:

Směs, obsahující drcené křemičité sklo, drcený dinas, drcený nepálený křemičitý materiál, obsahuje jako pojivo 35 až 50 % hmot. solu oxidu křemičitého. Navíc může obsahovat do 5 % hmot. vodního skla. Oblast použití je ve sklářství a metalurgii pro opravy vyzdívek.

Žárobetónová lehká směs

Načítavanie...

Číslo patentu: 233957

Dátum: 01.12.1986

Autori: Záveský Václav, Maniaček Ján Ing:, Wald Milan, Liška Jan

MPK: C04B 35/66

Značky: směs, lehká, žárobetonová

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem řešení je náhrada expandovaného vermikulitu v lehčených žárobetonech pro teploty použití do 1100 °C expandovaným perlitem. Podle požadovaných vlastností žárobetonu a vlastností použitých složek se přidává 15 až 45 % hmot. expandovaného perlitu. Žárobetony jsou-zpracovatelné všemi druhy stavebních betonářských technik. Jsou použitelné v nejrůznějších typech tepelných agregátů - v průmyslu petrochemie, hutnictví, strojírenství, v pecích...

Žárovzdorný lepicí a správkový tmel

Načítavanie...

Číslo patentu: 236715

Dátum: 15.11.1986

Autori: Kočvara Rudolf, Henek Milan

MPK: C04B 35/66

Značky: žárovzdorný, správkový, lepicí

Zhrnutie / Anotácia:

Žárovzdorný lepicí a správkový tmel je určen pro spojování a opravy žárovzdorných výrobků, především vyzdívek různých druhů a lepení vláknitých materiálů. Sestává se z 50 až 70 hmotnostních procent keramických ostřiv, 5 až 10 hmotnostních procent plastického žárovzdorného jílu, chemického pojiva, popřípadě chemických přísad. Tmel je použitelný do teplot 1 700 °C.