C04B 35/18

Žiaruvzdorná zmes a spôsob opravy horúcej žiaruvzdornej steny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4128

Dátum: 29.03.2004

Autori: Sabre Serge, Jonas Christophe

MPK: C04B 35/66, C04B 35/18, C10B 29/00...

Značky: žiaruvzdorná, horúcej, žiaruvzdornej, opravy, stěny, spôsob

Text:

...napätiam V dôsledku zmrašťovania a môže spôsobiť podstatne poškodenie ako opravovanej pece, tak aj prilahlych pecí. Bolo dlhodobou praxou opravovať výmurovky stien koksovacích pecí prostredníctvom nanášania dočasnej záplaty na poškodenú oblasť s využitím nastrekovacej alebo rozprašovacej techniky, pričom žiaruvzdorná zmes je nanášaná buď ako riedka kaša žiaruvzdornej hmoty alebo ako suchá nástreková zmes ktorá je rozprašovaná priamo na horúcu...

Žiaruvzdorný systém pre sklárske taviace pece

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1786

Dátum: 10.12.2003

Autor: Anderson Michael

MPK: C04B 35/00, C04B 35/18, C04B 35/622...

Značky: sklářské, žiaruvzdorný, systém, taviace

Text:

...zo žiaruvzdomých materiálov. Tiež bočné steny 106 majú jednu alebo viac obmuroviek zo žiaruvzdorných materiálov. Obmurovky môžu mat rovnaké alebo rôzne žiaruvzdomé materiály. Žiaruvzdornými materiálmi sú tehly, tvárnice alebo majú monolitické usporiadanie. Tvámice obsahujú oxid hlinitý, oxid zirkoničitý, oxid kremičitý a ich kombinácie, alebo iný žiaruvzdorný materiál vhodný pre sklárske taviace pece. Tvámice môžu tiež obsahovat spojivo na...

Keramická licí hmota

Načítavanie...

Číslo patentu: 255977

Dátum: 15.04.1988

Autori: Wendler Ljuboš, Plucar Anatol

MPK: C04B 35/18

Značky: hmota, licí, keramická

Text:

...ve frakci do 5 mm. To zůstává za těchto podmínek ve vznosu, nesedimentuje a nedochází tedy k odměšováni součástítakto připravené licí hmoty.Tento způsob přípravy licí hmoty umožňuje použít ve hmotě větší stupeň zaostření,to je větší procento ostřiva, a to ostřiva 5 velkým maximálním zrnem až do 5 mm. Použitím hrubšího zrna ostřiva a vyšším naostřením zrychluje se tvorba střepu, střep se na sádrové formě vytváří rovnoměrně rychle a sám...

Žáruvzdorná izolační hmota

Načítavanie...

Číslo patentu: 251151

Dátum: 11.06.1987

Autori: Veltruský Vladimír, Novák Zdeněk

MPK: C04B 35/14, C04B 35/18

Značky: izolační, hmota, žáruvzdorná

Text:

...Použitelnost této hmoty je do-teplot 1200 .až 13 oo°c.PO dosažení pevnostních charakteristík lze materiál opracovávat řezáním, broušením, vrtáním.a dalšími technologickými způsoby.Žárovzdorná isolační hmota podle vynálezu sestává z 40hmot. křemičito - hlinité moučky, 25 hmot. vodního skla, 4 hmot. fluorokřemičitanu sodného a 31 hmot. terciálních jílových sbalků. Křemičito - hlinitá moučka obsahuje 74 hmot. kysličníku křemičitého,...

Permeabilní žárovzdorná keramická hmota pro filtraci tavenin barevných kovů

Načítavanie...

Číslo patentu: 239236

Dátum: 15.05.1985

Autori: Gvozdjaková Anna, Novák Ludvík, Zemanová Mária

MPK: C04B 35/18

Značky: filtrací, barevných, tavenín, keramická, permeabilní, hmota, žárovzdorná, kovů

Text:

...keramickou technologií vyrábět tvarovky pro riltraci tavenin barevných kovů, i nosiče katalyzátorů. Dají se z ní vyrábět i tepelně izolační staviva.lPermeabi 1 ní žárovzdorná keramická hmota podle vynálezu je tvořeno směsi obsahující 5 až 15 vody (s), 30 obj. až 60 obj. některé kaolinitioké suroviny vybraná z řady plavený kaolin, halloysit, kaolinitický jíl o obsahu nad 35 oxidu hlinitého (b), dále 10 obj.~až 50 objemových některé...