C04B 35/14

Spôsob výroby hustých blokov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11060

Dátum: 28.07.2006

Autor: Mogilevsky Radion

MPK: C04B 35/111, C04B 35/14, C04B 35/44...

Značky: hustých, blokov, výroby, spôsob

Text:

...vrstvu na substráte, ktorá potom podlieha smerovému tuhnutiu, čo zabezpečí ďalšie prečistenie východiskovýchmateriálov. Ak je použitý dopingový materiál, tavený dopovanýmateriál ako napríklad roztavený dopovaný hliník vytvára pevnú vrstvu na substráte ako prevenciu seqregácie dopingového materiálu. Spôsob podľa predloženého vynálezu je najmä vhodný na výrobu hliníkových blokov s vysokou čistotou a hustotou a tiež sa môže použiť na prípravu...

Tepelnoizolačná obkladačka a minerálna zmes na jej výrobu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4499

Dátum: 07.07.2006

Autor: Blaško Stanislav

MPK: C04B 35/14

Značky: výrobu, minerálna, obkladačka, tepelnoizolačná

Text:

...dobrý izolant a je zdravotne nezávadný, poskytne minimálne aj dobrú difúziu vodných par a hygroskopickosť.Výhodné by preto bolo nahradit sypkost a mokrý proces uplatňovania experlitovej hmoty vytvorením Obkladačky z nato vhodnej zmesi najlepšie s hrúbkou 25 - 50 mm a rozmermi 250 x 500 mm, v prípade väčších rozmerov naivýhodnejšie však 500 x 1000 mm vystužene armatúrou vytvrdnutej vo forme.Nevýhody doterajšieho stavu do značnej miery...

Spôsob výroby žiaruvzdorných pórovitých tehál

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3019

Dátum: 26.01.2006

Autor: Stroissnigg Uwe

MPK: C04B 35/10, C04B 35/14

Značky: žiaruvzdorných, výroby, spôsob, pórovitých, tehál

Text:

...Inak povedané pri procese brúsenia žiaruvzdornej pórovitej tehly vzniká asi 30 žiaruvzdornej pórovitej tehly ako prášok po brúsení, ktorýdoteraz mohol byt len čiastočne znovu privádzaný do výroby. Ako hranicu pre opakovaniú použiteľnosť je potrebné považovať opracovateľnosť. S pribúdajúcim opakovaným použitím prášku po brúsení v normálnom výrobnom procese strácajú týmto spôsobom vyrobené žiaruvzdorné pórovité tehly svoju elasticitu, čim už nie...

Sposob výroby keramických materiálov so sklokeramickým povlakom pre použitie v medicíne

Načítavanie...

Číslo patentu: 260389

Dátum: 15.12.1998

Autori: Belko Milan, Adamka Jozef, Vaniš Peter

MPK: C04B 35/14, C04B 35/10, C04B 33/32...

Značky: keramických, výroby, sklokeramickým, spôsob, povlakom, medicině, materiálov, použitie

Text:

...s malým množstvom koloidného roztoku oxidu kremičitého SiD 2 Tosil). Takto sa vytvorí sklokeramická viskózna hračka. táto sa nanesie na keramické jadro tak, aby sa vytvorila súvislá vrstva. Takto pripravená vzorka sa vypáli vo vákuu pri teplote 700 až 1 300 °C podla typu apatitového povlaku. Týmto sa vytvorí homogénny sklokeramický film, ktorý má na jednej strane význam biologický a na druhej strane slúži ako puzdro pre nasledujúce...

Spôsob výroby kryštalickej kremičitej žiaruvzdornej hmoty

Načítavanie...

Číslo patentu: 281531

Dátum: 08.10.1997

Autori: Somerhausen Bernard, Meynckens Jean-pierre

MPK: C04B 35/14, F27D 1/16, C04B 35/65...

Značky: spôsob, kremičitej, žiaruvzdornej, hmoty, výroby, kryštalickej

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaný je spôsob výroby kryštalickej kremičitej žiaruvzdornej hmoty nastrekovaním plynného kyslíka, tuhých žiaruvzdorných častíc a tuhých spáliteľných častíc obsahujúcich častice kremíka na povrch, ktorý má teplotu najmenej 1 000 °C, takým spôsobom, aby na tomto povrchu došlo k reakcii medzi týmito spáliteľnými časticami a plynným kyslíkom za uvoľnenia reakčného tepla na tomto povrchu tak, aby bola vytvorená koherentná žiaruvzdorná hmota...

Porézny keramický granulát

Načítavanie...

Číslo patentu: U 895

Dátum: 11.07.1995

Autori: Hornig Rolf, Lang Rüdiger, Czempik Klaus

MPK: C04B 38/00, C04B 33/20, C04B 35/14...

Značky: porézny, keramický, granulát

Text:

...alebo absorbčného prostriedku. Je teda prekvapujúce, že je technickým riešením možno dosiahnuť okrem vyššej hospodárnosti postupu aj podstatne zlepšené a zvlášť rovnomernejšie Štruktúry pórov.Okrem toho je prekvapujúce ešte to, že pri vyššie uvedenom postupe je možné kladne termochemicky ovplyvniť aj farbu keramického vypáleného produktu. Železo, ktoré je obyčajne v íle obsiahnuté, vedie oxidáciou k sčervenaniu a redukciou k vzniku...

Substrát pre rastliny

Načítavanie...

Číslo patentu: U 894

Dátum: 11.07.1995

Autori: Czempik Klaus, Hornig Rolf, Lang Rüdiger

MPK: C04B 33/20, C04B 38/00, C04B 35/14...

Značky: substrát, rastliny

Text:

...pestovanie rastlín, získaný uvedeným spôsobom a použitie tohto produktu ako depotného nosiča pre živnć látky, hnojivá a/aleboPresne zvoleným množstvom východiskových látok a podmienok pri vypaľovani ílových tvarových telies podľa technického riešenia je možné podstatne ďalej zlepšit vnútornú poréznu štruktúru, čo je možné preukázať rovnomerným rozdelenim pórov so stálou štruktúrou a optimálnym kapilárnym účinkom, ktorý je vyšši než u...

Kremičitá žiaruvzdorná ubíjacia zmes

Načítavanie...

Číslo patentu: U 555

Dátum: 07.09.1994

Autori: Poctavek Marian, Jablonský Dušan

MPK: C04B 35/14, C04B 35/68, C04B 35/66...

Značky: ubíjacia, žiaruvzdorná, křemičitá

Text:

...maäi im mmäné dusanim vytvárať mchrannů výmrmvky kuplmvých peci, äľabüv, prip. i lejacich panviPrivhmmnmm dmvlhůüni ämääi je muänà Jůj nüuäitia vm Ťmrme plastichma 5 y üptimálna vlhkůsť uhíjacej ar. i je 4 až ó Z, dmvlhćenegVhodné granulmmetrické nastavenie zmeai V súčinnosti am sLp 1 up 6 subením špecifických vlastnoäti kvarcitu zabraňuje vytvárani trhlín a mddeľmvaniu naneäených vrstiev nd äamntmvagHremiüitä äiaruvmdorná uüíjacia...

Křemelina jako tmelová složka v surovině pro výrobu dinasu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267801

Dátum: 12.02.1990

Autori: Omský Josef, Krupka František

MPK: C04B 35/14

Značky: složka, dinasu, surovině, výrobu, křemelina, tmelová

Text:

...která neobsahuje tmelovou složku, je mołno xpracovávat jen s obtižemi a a cenu zvýšených iinančnich nákladů /velmi pomalý ohřev, dlouhá výdrž/ 4 zacenu nizké xuality výrobků /vznik trhlín a praskàni výrobků/.Potiže, Vyplývafici z nedostatečných zásob tmelových křenenců odstranuje použili křemelíny jako tmelové složky v surovině pro výrobu dinasu podle vynâlezu, jehož podstatu połivâ v ton, že se krystnlicke slołce této suroviny, tvorené...

Spôsob výroby glazovaných keramických obkladačiek, glazovaných a glazovaných dekorovaných dlaždíc

Načítavanie...

Číslo patentu: 252733

Dátum: 15.10.1987

Autori: Macura Michal, Jesenák Viktor, Giduška Michal, Kiselovič Ján

MPK: C04B 35/14, C04B 5/00

Značky: keramických, obkladačiek, výroby, spôsob, dlaždíc, glazovaných, dekorovaných

Text:

...noriem.Granulované Vysokopecné trosky sú v podstate väpenatokremičité sklá ich dalšími dôležitými zložkami sú MgO a A 120) vznikajúce prudkým ochladením tekutej trosky vodou v granulačných zariadeniach. V zá 4vislosti od chemického zloženia, vyjadrovaného v skrátenej forme rozšíreným modulom zásaditostiB m 0/0 S 102 Alzos granulované vysokopecné trosky pri opätovnom zahrievaní ostávajú bud naďalej vskiovitom stave B 0,9 - kyslé troskyj,...

Mrazuvzdorná prísada

Načítavanie...

Číslo patentu: 235260

Dátum: 01.10.1987

Autor: Híveš Ladislav

MPK: C04B 35/14

Značky: mrazuvzdorná, prísada

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do odboru stavebnej keramiky a rieši zlepšenie mrazuvzdornosti keramických výrobkov. Podstatou riešenia je použitie halloyziticko-kaolinitického ílu a/alebo tehliarske j zeminy s A až B % hmot. oxidu hlinitého ako mrazuvzdornej prísady k surovine pre výrobu stavebnej keramiky.

Žáruvzdorný kompozitní materiál pro vysokoteplotní použití

Načítavanie...

Číslo patentu: 252308

Dátum: 13.08.1987

Autori: Kutzendörfer Jaroslav, Veltruský Vladimír

MPK: C04B 35/14, C04B 35/10

Značky: materiál, použití, kompozitní, vysokoteplotní, žáruvzdorný

Text:

...tmelu, sestávajícího ze žárovzdorných pevných složek jako je šamotová drť, dinasová drč, kaolin,žárovzdorné jíly, křemenný písek, křemelina, sklo, zirkon a solu oxidu křemičitého v množství 10 až 30 ml na 100 g pevná směsi a do 20 ml vody na 100 g pevné směsi. Podle dalšího význaku Vynálezu může být žárovzdorná tkanina vytvořena z hlinitokřemičitých vläksn.Základní výhoda kompozitního materiálu podle vynálezu spočíva v tom, že vhodnou...

Žáruvzdorná keramická hmota

Načítavanie...

Číslo patentu: 251855

Dátum: 13.08.1987

Autori: Haase Pavel, Veltruský Vladimír, Fiala Miloš, Kraus Michael

MPK: C04B 35/14

Značky: hmota, keramická, žáruvzdorná

Text:

...aínonný, dusičrrain amooný a chlorid amonny.Výhodou hmovty podle vynálezu je zejména její vysoká chemická Čistota. Hmotu lze aplikovat za tepla i za studena, při poměrně krátké době tuhnutí. Tvanovky vytvářené litím za vibirace do ñocrem dosahují manipulační pevnost 6 MPa již po 2 hodinách,která postupem času dále narůstä. Další výhodou je znožnost vyrábět kloznplikrovianéSměs určená k výstavbě pece obsahuje 70 0/0 hmot. taveoého křemene v...

Žáruvzdorná izolační hmota

Načítavanie...

Číslo patentu: 251151

Dátum: 11.06.1987

Autori: Veltruský Vladimír, Novák Zdeněk

MPK: C04B 35/14, C04B 35/18

Značky: žáruvzdorná, izolační, hmota

Text:

...Použitelnost této hmoty je do-teplot 1200 .až 13 oo°c.PO dosažení pevnostních charakteristík lze materiál opracovávat řezáním, broušením, vrtáním.a dalšími technologickými způsoby.Žárovzdorná isolační hmota podle vynálezu sestává z 40hmot. křemičito - hlinité moučky, 25 hmot. vodního skla, 4 hmot. fluorokřemičitanu sodného a 31 hmot. terciálních jílových sbalků. Křemičito - hlinitá moučka obsahuje 74 hmot. kysličníku křemičitého,...

Materiál vhodný na obklady pri odlievaní, najmä oceľových odliatkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 238430

Dátum: 15.05.1987

Autori: Brhel Jaroslav, Krejčí Jaroslav, Pešek Jiří, Horváth František

MPK: C04B 35/10, C04B 35/14

Značky: najmä, oceľových, odliatkov, odlievaní, materiál, obklady, vhodný

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka výroby oceľových odliatkov a rieši problém zvýšenia ich povrchovej akosti. Podstata vynálezu spočíva v tom, že materiál je tvorený základnou zložkou pozostávajúcou z 0,5 až 1,5 hmot. % kysličníka železitého, 30 až 59 hmot. % kysličníka kremičitého, 38 až 65 hmot. % kysličníka hlinitého a zvyšok do 100 hmot. % sú stopové prvky. Jej objemová hmotnosť je od 0,43 do 1,1 g/cm3. Povrch základnej zložky je opatrený žiaruvzdornou...

Žáruvzdorná směs

Načítavanie...

Číslo patentu: 245007

Dátum: 16.03.1987

Autori: Döbler Herman, Schirner Rolf, Rohde Gerhard, Kejwal Reinhold, Ackmann Siegfried

MPK: C04B 35/46, C04B 35/14

Značky: žáruvzdorná, směs

Text:

...no BOBMOJIGIOCTK MemcosepłmcTLIG ornemxopxrue mamepnanu, xapamepxxaylouuaeca xopoumM CICOJILzaennera, IIOHpIJBQJłJIBIJJ n Haneoemłem. Hapsny o rpałrynoraempľrqewKoíi cwpyíwypoü Baxumo pOJIb ĽMGGT conepełzazłlłe T 102 SU - PS 94813 ormcueaew omeynopnym nacTy ,tma Hanecermn Ha Bocxcozaue naampxäxxu 111 m cnocoóe Bmmamezma Boom. Ona cocmonm na zmmnoro ccrema mm OÓBBBOKBIDIOPO smmcwmmau-a B IcaHecTBe ozansmomero Bemecma, a Tam-ae B cooTBeTcTBnn c...

Žárovzdorná směs

Načítavanie...

Číslo patentu: 234579

Dátum: 01.01.1987

Autori: Ševčík František, Kubínová Ludmila

MPK: C04B 35/14

Značky: žárovzdorná, směs

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší otázku urychlení procesu tuhnutí a tvrdnutí a otázku zvýšení odolnosti proti deformaci v žáru při zatížení. Směs sestává alespoň z žáruvzdorného kameniva, jemné přísady a hydrosolu kysličníku křemičitého. Podstata vynálezu spočívá v tom, že jemná přísada je vytvořena z křemičitého úletu s měrným povrchem nad 1500 m2 kg-1.

Keramická směs pro výrobu obkládaček pro vnitřní obklady

Načítavanie...

Číslo patentu: 230188

Dátum: 15.09.1986

Autori: Haták Bořivoj, Fleischman Josef, Engelthaler Jiří, Engelthaler Jan

MPK: C04B 35/14

Značky: keramická, výrobu, vnitřní, obkládaček, směs, obklady

Zhrnutie / Anotácia:

Keramická směs, pro výrobu obkládaček pro vnitřní obklady, rozměrově stabilní při výpalu v rozmezí teplot 950 °C až 1050 °C, vyznačující se tím, že vedle klasických surovin, jako jsou kaolíny a keramické jíly, obsahuje slínovec, přičemž tato hmota obsahuje 10 až 15 % hmot. 1átek, prchavých při výpalu 55 až 65 % hmot. oxidu křemičitého 14 až 20 % hmot. oxidu hlinitého 1 až 2 % hmot. oxidu železitého 0,5 až 1,5 % .hmot. oxidu titaničitého 8 až 12...