C04B 35/10

Žiaruvzdorná keramická výplňová hmota a z nej vytvorený výrobok

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19472

Dátum: 22.03.2013

Autori: Gelbmann Gerald, Kahr Friedrich

MPK: C04B 35/443, C04B 35/10, C04B 35/04...

Značky: keramická, výrobok, žiaruvzdorná, vytvorený, hmota, výplňová

Text:

...vápenatý je 1.325 ° C.0013 Aby sa invariantný bod u tehál vytvorených zo zložiek magnézia, spinel a hercynit čo najviac priblížil teplote 1.417 ° C, ovplyvňuje sa na základe súčasného stavu techniky chemické zloženie výplňovej hmoty, čo sa týka podielu sro cielenýmpridaním Sĺoz tak, že je podiel CaO vo výplňovej hmote úplne nasýtený Síog, pričom Cao a SiO 2 pri keramickom výpale pokiaľ možno kompletne reagujú na kremičitan...

Spôsob výroby keramického prvku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20985

Dátum: 07.08.2009

Autor: Link Helmut

MPK: A61F 2/44, A61F 2/30, A61L 27/10...

Značky: výroby, spôsob, keramického, prvků

Text:

...prvku, potom tu môže ísť o celý povrch alebo o časť povrchu.Veľkosť častíc tryskaného materiálu je výhodnejšie V rovnakom meradle ako veľkosť častíc keramického východiskového materiálu. Tryskaný materiál potom môže mimoriadne účinne pôsobiť na keramický konštrukčný prvok. Pri použití takéhoto tryskaného materiálu ale existuje nebezpečenstvo, že sa častice tryskaného materiálu usadia do medzier v keramickommateriáli, ktoré vzniknú...

Spôsob výroby žiaruvzdorných pórovitých tehál

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3019

Dátum: 26.01.2006

Autor: Stroissnigg Uwe

MPK: C04B 35/10, C04B 35/14

Značky: žiaruvzdorných, spôsob, pórovitých, výroby, tehál

Text:

...Inak povedané pri procese brúsenia žiaruvzdornej pórovitej tehly vzniká asi 30 žiaruvzdornej pórovitej tehly ako prášok po brúsení, ktorýdoteraz mohol byt len čiastočne znovu privádzaný do výroby. Ako hranicu pre opakovaniú použiteľnosť je potrebné považovať opracovateľnosť. S pribúdajúcim opakovaným použitím prášku po brúsení v normálnom výrobnom procese strácajú týmto spôsobom vyrobené žiaruvzdorné pórovité tehly svoju elasticitu, čim už nie...

Nepálená ohňovzdorná tehla obsahujúca grafit určená na výmurovku pecí v cementárenskom priemysle a jej využitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10268

Dátum: 03.10.2002

Autor: Fajardo Sola Pedro

MPK: C04B 35/52, C04B 35/10, C04B 35/04...

Značky: priemysle, nepálená, ohňovzdorná, obsahujúca, určená, využitie, grafit, tehla, výmurovku, pecí, cementárenskom

Text:

...od chemických zmesí alebo podmienok a bud sa neaplikujú špecificky na cementárenský priemysel alebo sa umiestňujú na iné miesta v rámci cementárenských pecí.0005 Uvedené nedostatky možno odstrániť pomocou chemickej zmesi podľa predmetného vynálezu obsahujúcej oxid horečnatý (MgO), oxid hlinitý (N 203), grafit, účinnejšie prídavné látky a spojivové živice, ktoré zvyšujú prevádzkovú funkčnosť avýkonnosť, a ktorých štruktúra sa vyznačuje...

Sposob výroby keramických materiálov so sklokeramickým povlakom pre použitie v medicíne

Načítavanie...

Číslo patentu: 260389

Dátum: 15.12.1998

Autori: Belko Milan, Vaniš Peter, Adamka Jozef

MPK: C04B 33/32, C04B 35/14, C04B 35/10...

Značky: sklokeramickým, spôsob, výroby, medicině, materiálov, keramických, povlakom, použitie

Text:

...s malým množstvom koloidného roztoku oxidu kremičitého SiD 2 Tosil). Takto sa vytvorí sklokeramická viskózna hračka. táto sa nanesie na keramické jadro tak, aby sa vytvorila súvislá vrstva. Takto pripravená vzorka sa vypáli vo vákuu pri teplote 700 až 1 300 °C podla typu apatitového povlaku. Týmto sa vytvorí homogénny sklokeramický film, ktorý má na jednej strane význam biologický a na druhej strane slúži ako puzdro pre nasledujúce...

Spôsob výroby brúsiacich zŕn na báze alfa-Al2O3

Načítavanie...

Číslo patentu: 281002

Dátum: 04.11.1998

Autori: Havrda Jiří, Zeman Vladimír, Tomeš Pavel, Hanžl Milan

MPK: C04B 35/10, C09K 3/14, C01F 7/02...

Značky: spôsob, brúsiacich, alfa-al2o3, báze, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby cestou prípravy sólu, premenou na gél, sušením, kalcináciou xerogélu a slinovaním spočíva v riadenej gelatizácii na zafixovanie požadovanej mikroštruktúry prídavkom roztoku viacsýtnej organickej kyseliny, prípadne obsahujúcej legujúci prvok, pri vytvorení metastabilného koloidného roztoku hydroxid-oxidu hlinitého zmesou vody a alkoholu (10 až 70 % obj.) s 1 až 4 uhlíkovými atómami s prídavkom silnej anorganickej kyseliny. Následné...

Žárovzdorná hmota

Načítavanie...

Číslo patentu: 276576

Dátum: 17.06.1992

Autor: Hamerský Zdeněk

MPK: C04B 35/52, C04B 35/02, C04B 35/10...

Značky: žárovzdorná, hmota

Nepálený žárovzdorný tepelněizolační keramický materiál

Načítavanie...

Číslo patentu: 270493

Dátum: 13.06.1990

Autori: Koudele Václav, Luňáček Jiří

MPK: C04B 35/10

Značky: nepálený, žárovzdorný, materiál, tepelněizolační, keramický

Text:

...keramická vložky do kokllových Inlavlc. Jsou však vytvrzovány vysokými přísadamí tluoru. Jejlch nevýhodou je. že vzhledem k relatłvni značné koncentracl fluorových eloučenm mají neaatlvní vllv na pracovní prostředí. rUvedená nedoetatky odstraňuje podle vyuálezu nepalený hpelnölzotačhí keramický materiál obsahující hmotnostnö lo až 30 dnů vodního ekla o husto 1 Joe až 1 óoo kg m 3. a dále o až 90 dílů pělehých lupků. z nichž 10 až So dílů je...

Keramická hmota pro výrobky technické, elektrotechnické i užitkové keramiky

Načítavanie...

Číslo patentu: 267486

Dátum: 12.02.1990

Autori: Rambousek Vladimír, Thýn Jaromír, Jacura Vladimír

MPK: C04B 35/10

Značky: elektrotechnické, technické, výrobky, keramická, keramiky, hmota, užitkové

Text:

...vyšší odolnosti proti doformaci v žáru. Záměrně volenâ jílovinová složka současně zabraňuje vzniku nevhodné struktury při vytváření výrobků, výrazně omezuje citlivoet k sušení a tvorbě dofektů nepříznivě snižujicich odolnoet proti deformaci v žáru. Záměrně volená jilovinová složka se uplatňuje nejen svými rheologlckými vlestnostmi při výrobě izolátorů, ale při výpalu pŕispivá k řešení požadavku vyšší odolnosti proti deformaci v žáru....

Keramická hmota pro výrobky technické, elektrotechnické i užitkové keramiky

Načítavanie...

Číslo patentu: 267485

Dátum: 12.02.1990

Autori: Jacura Vladimír, Rambousek Vladimír, Thýn Jaromír

MPK: C04B 35/10

Značky: výrobky, elektrotechnické, užitkové, hmota, keramiky, technické, keramická

Text:

...proti deformaci v žáru. Záměrnč voloná jilovinová složka současně zabraňuje vzniku nevhodné struktury při vytváření výrobků, výrazně omezuje cítlivost k sušení a tvorbě defektů nepřiznivč snížujícich odolnost proti deformaci v žáru. Záměrnč volená jílovinová složka se uplatňuje nejen svými technologickými vlostnostmi při výrobě izolátorů, ale při výpalu přispivà k řešení požadavku vyšší odolnosti proti deformací v žáru. Část jílovinové složky...

Způsob obrábění korundových dílů za syrova nebo po nízkoteplotním zpracování

Načítavanie...

Číslo patentu: 261372

Dátum: 10.02.1989

Autori: Audrlický Josef, Kotek Vladimír

MPK: C04B 35/10

Značky: způsob, syrová, zpracování, nízkoteplotním, obrábění, dílů, korundových

Text:

...je skutečnost, že odpadá nutnost častého orovnávúni a čištění brusných kotoučů, pokud se obráběni provádí broušenin, čímž se zvyšuje produktivita práce na tomto prace-V o Vyná 1 oz.budevb 1 Iže popeán~v°násIedujicich přikladeoh.Korundové díly připravené ízostatickým~ 1 isovánim pro pracovni směsi pro mikrozrnný korund při tlaku 100 Mľo vo tvaru desek o rozměru cca 90 x 90 x 12 mm byly přežahnuty na teplotu 900 °C arna kotoučové řezačce...

Způsob výroby porézního materiálu pro jemnobublinně aerační elementy

Načítavanie...

Číslo patentu: 244207

Dátum: 15.12.1987

Autori: Kostiha Jioí, Pospíšil Jaroslav

MPK: C04B 35/10

Značky: výroby, jemnobublinně, elementy, porézního, aerační, materiálů, způsob

Text:

...párů, kdy je prokúlúno, že ucpávání probíhá především v profukovaných pórech, dochází k postupnému obsazová ní rezervních pórů, které mají nejblíže vyšší tlakovou ztrátu.Výhodou pri použití porézního materialu vyrobeného způsobem podle vynúlezu pro jemnobublinnć aerační elementy je to, že material vykazuje v průběhu procesu ucpávání rovnoměrny a nízky núrůst tlakové ztráty. procento využití kyslíku téměř neklesá, neboř s postupujícím...

Kompozice pro ochranné povlaky žárovzdorných materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 243066

Dátum: 15.11.1987

Autori: Jurec Ladislav, Snopek Pavol

MPK: C04B 35/10

Značky: materiálů, ochranné, kompozice, žárovzdorných, povlaky

Text:

...né vrstvy lze regulo-vat způsobem nanášení a počtem cyklů nanášení. Výhodou je schopnost tvorby pevné a hutné vrstvy sušením již při 20 °C, přičemž zvýšením teploty do 60 °C se zkracuje doba sušení beze změn fyzikálních vlastností nanesené vrstvy.Po vypálení dochází k vytvoření ochranné vrstvy tvořené převážně elektrokorundem pojeného alumosilikáty, která zabraňuje atakování u žaruvzdorného výrobku zrn karbidu křemíku a některých druhů vazeb...

Žáruvzdorný kompozitní materiál pro vysokoteplotní použití

Načítavanie...

Číslo patentu: 252308

Dátum: 13.08.1987

Autori: Kutzendörfer Jaroslav, Veltruský Vladimír

MPK: C04B 35/10, C04B 35/14

Značky: žáruvzdorný, kompozitní, vysokoteplotní, materiál, použití

Text:

...tmelu, sestávajícího ze žárovzdorných pevných složek jako je šamotová drť, dinasová drč, kaolin,žárovzdorné jíly, křemenný písek, křemelina, sklo, zirkon a solu oxidu křemičitého v množství 10 až 30 ml na 100 g pevná směsi a do 20 ml vody na 100 g pevné směsi. Podle dalšího význaku Vynálezu může být žárovzdorná tkanina vytvořena z hlinitokřemičitých vläksn.Základní výhoda kompozitního materiálu podle vynálezu spočíva v tom, že vhodnou...

Materiál vhodný na obklady pri odlievaní, najmä oceľových odliatkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 238430

Dátum: 15.05.1987

Autori: Pešek Jiří, Horváth František, Brhel Jaroslav, Krejčí Jaroslav

MPK: C04B 35/14, C04B 35/10

Značky: obklady, materiál, odlievaní, vhodný, oceľových, najmä, odliatkov

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka výroby oceľových odliatkov a rieši problém zvýšenia ich povrchovej akosti. Podstata vynálezu spočíva v tom, že materiál je tvorený základnou zložkou pozostávajúcou z 0,5 až 1,5 hmot. % kysličníka železitého, 30 až 59 hmot. % kysličníka kremičitého, 38 až 65 hmot. % kysličníka hlinitého a zvyšok do 100 hmot. % sú stopové prvky. Jej objemová hmotnosť je od 0,43 do 1,1 g/cm3. Povrch základnej zložky je opatrený žiaruvzdornou...

Způsob výroby slinutého keramického materiálu na bázi oxidu hlinitého

Načítavanie...

Číslo patentu: 238765

Dátum: 15.04.1987

Autori: Vrbacký Ivan, Chýlek Stanislav

MPK: C04B 35/10

Značky: bázi, způsob, oxidů, hlinitého, keramického, výroby, slinutého, materiálů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby slinutého keramického materiálu na bázi oxidu hlinitého a předmětů z tohoto materiálu, které jsou určeny pro různá technická použití, jako jsou součásti odolávající otěru, dále součásti pro použití v elektrotechnice a pod. Podstatou řešení je, že se výchozí surovina, obsahující hliník, s výhodou síran hlinitý, síran hlinito-amonný nebo hydroxid hlinitý žíháním při teplotě 1 100 až 1 320 °C přeměněná na oxid hlinitý, o měrném...

Hmota pro teplosměnnou stěnu rekuperátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 233650

Dátum: 01.03.1987

Autor: Ševčík František

MPK: C04B 35/10

Značky: rekuperátoru, hmota, stěnu, teplosměnnou

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší otázku hmoty pro teplosměnnou stěnu rekuperátoru s optimálními vlastnostmi. Podstata vynálezu spočívá v tom, že se tato hmota sestává z 25 až 50 % hmot. elektrotaveného korundu, 25 až 50 % hmot. šamotové a nebo lupkové drtě a 7 až 25 % hmot. mletého korundu a 8 až 30 % hmot. pojiva.

Žáruvzdorný konstrukční prvek na bázi vláknito-cementové hmoty

Načítavanie...

Číslo patentu: 230528

Dátum: 15.05.1986

Autori: Froněk Roman, Jeger Miroslav, Šobora Bronislav

MPK: C04B 35/76, C04B 35/10

Značky: žáruvzdorný, hmoty, prvek, bázi, konstrukční, vláknito-cementové

Zhrnutie / Anotácia:

Žáruvzdorný konstrukční prvek na bázi vláknitocementové hmoty, vyznačený tím, že je tvořen ze směsi 15 až 80 % hmot., hlinitanového cementu, 5 až 45 % hmot., azbestových, skleněných, nebo čadičových vláken a 5 až 40 % hmot, mletého korundu, šamotu lupků, nebo silicium karbidu.

Jílovinová složka pro keramickou hmotu

Načítavanie...

Číslo patentu: 231690

Dátum: 01.05.1986

Autori: Thýn Jaromír, Jacura Vladimír, Rambousek Vladimír

MPK: C04B 35/10

Značky: složka, hmotu, keramickou, jílovinová

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká jílovité složky pro keramickou hmotu vhodnou pro výrobu technické, elektrotechnické, popřípadě užitkové keramiky, zejména větších rozměrů obsahujících 20 až 39 hmotnostních % kaolinového a/nebo mineralizovaného kysličníku hlinitého /Al203/ popřípadě nahrazeného zčásti křemičitou a/nebo mullitickou a/nebo zinkoničitou složkou, se živcovým a/nebo znělcovým tavivem. Podstatou vynálezu je, že 32 až 45 hmotnostních % jílovinové...

Jílovinová složka pro keramickou hmotu

Načítavanie...

Číslo patentu: 231689

Dátum: 01.05.1986

Autori: Thýn Jaromír, Jacura Vladimír, Rambousek Vladimír

MPK: C04B 35/10

Značky: složka, keramickou, hmotu, jílovinová

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká jí1ovité složky pro keramickou hmotu vhodnou pro výrobky technické, elektrotechnické, popřípadě užitkové keramiky, zejména větších rozměrů obsahujících 39,1 až 49 hmotnostních % kalcinovaného a/nebo mineralizovaného kysličníku hlinitého /Al203/ popřípadě nahrazeného zčásti křemičitou a/nebo mullitickou a/nebo zirkoničitou složkou, se živcovým a/nebo znělcovým tavivem. Podstatou vynálezu je, že: 24 až 31,9 hmotnostních %...