C04B 35/04

Materiál na výrobu netvarovaného žiaruvzdorného keramického výrobku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19300

Dátum: 10.06.2013

Autor: Eckstein Wilfried

MPK: C04B 35/043, C04B 35/626, C04B 35/04...

Značky: výrobků, netvarovaného, materiál, žiaruvzdorného, keramického, výrobu

Text:

...menšíako 10 hmotnostných,vzhľadom k celkovej hmotnosti materiálu na báze magnezitu.0012 V rámci vynáiezu bolo prekvapivo zistené, že je možné z materiálu na báze magnézia vytvoriť nástrekovú, mezipánvovú, dusaciu alebo výplňovú hmotu, pričom vypálený žiaruvzdorný keramický výrobok vytvorený z tohto materiálu zároveň vykazuje vynikajúcu odolnosť proti opotrebovaniu a súčasne vynikajúcu žiaruvzdornosť, ak materiál obsahuje jednu alebo viac...

Žiaruvzdorná keramická výplňová hmota a z nej vytvorený výrobok

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19472

Dátum: 22.03.2013

Autori: Gelbmann Gerald, Kahr Friedrich

MPK: C04B 35/443, C04B 35/04, C04B 35/10...

Značky: vytvorený, výrobok, žiaruvzdorná, keramická, výplňová, hmota

Text:

...vápenatý je 1.325 ° C.0013 Aby sa invariantný bod u tehál vytvorených zo zložiek magnézia, spinel a hercynit čo najviac priblížil teplote 1.417 ° C, ovplyvňuje sa na základe súčasného stavu techniky chemické zloženie výplňovej hmoty, čo sa týka podielu sro cielenýmpridaním Sĺoz tak, že je podiel CaO vo výplňovej hmote úplne nasýtený Síog, pričom Cao a SiO 2 pri keramickom výpale pokiaľ možno kompletne reagujú na kremičitan...

Žiaruvzdorný keramický výrobok a pridružený tvarový dielec

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11304

Dátum: 21.03.2009

Autori: Müller Mira-annika, Nilica Roland

MPK: C04B 35/484, C04B 35/04, C04B 35/043...

Značky: keramický, výrobok, žiaruvzdorný, tvarový, pridružený, dielec

Text:

...ďalšej úprave (rozdrvení) je možno tento výrobok spracovávať ako (zrnitú) zložku vytvárajúcu zmesi, ktorá ďalej obsahuje slinutý alebo vopred roztavený oxid horečnatý upravený na odpovedajúcu zrnitosťako aj ďalšie bežné prísady vrátane dočasného spojiva, pričom výsledkom tohto spracovania je Žiaruvzdorný keramický tvarový dielec.0013 Žiaruvzdorný keramický výrobok vytvorený zo stuhnutej taveniny (ďalej nazývaný zrnitá fáza z taveniny) je teda...

Keramické výplňové materiály s nízkou hustotou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10630

Dátum: 03.11.2006

Autori: Shmotev Sergey, Pliner Sergey

MPK: C04B 35/04, C04B 35/16, C04B 35/20...

Značky: nízkou, hustotou, materiály, keramické, výplňové

Text:

...keramických výplňových materiálov s hustotou od 0,84 do 2,25 g/cm 3 (sypná hustota od 0,35 do 0,79 g/cm 3), ktoré majú vonkajší plášť z MgO alebo A 120 a mikroporézne jadro. Výplňový materiál sa testoval iba do 2,7 MPa. Táto metóda zahŕňa prípravu aluminosilikátovej suroviny,zavedenie SíC ako činidla na tvorbu plynu vmnožstve 0,1 - 50 hmotn., granuláciuapálenie. Navrhované použitie vyrobených guliek je ako nosiče katalyzátorov,...

Nepálená ohňovzdorná tehla obsahujúca grafit určená na výmurovku pecí v cementárenskom priemysle a jej využitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10268

Dátum: 03.10.2002

Autor: Fajardo Sola Pedro

MPK: C04B 35/04, C04B 35/52, C04B 35/10...

Značky: obsahujúca, nepálená, určená, tehla, výmurovku, priemysle, pecí, využitie, cementárenskom, grafit, ohňovzdorná

Text:

...od chemických zmesí alebo podmienok a bud sa neaplikujú špecificky na cementárenský priemysel alebo sa umiestňujú na iné miesta v rámci cementárenských pecí.0005 Uvedené nedostatky možno odstrániť pomocou chemickej zmesi podľa predmetného vynálezu obsahujúcej oxid horečnatý (MgO), oxid hlinitý (N 203), grafit, účinnejšie prídavné látky a spojivové živice, ktoré zvyšujú prevádzkovú funkčnosť avýkonnosť, a ktorých štruktúra sa vyznačuje...

Tepelnoakumulačný magnezitový materiál

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2173

Dátum: 07.05.1999

Autor: Beňovic Ján

MPK: C04B 35/04

Značky: materiál, magnezitový, tepelnoakumulačný

Text:

...hmoty počas miešania pridá oxid boritý alebo jeho prekurzory a-alebo keramický íl, na výpal výliskov z takto pripravenej hmoty nie je potrebná teplota až 1500 °C. Vdaka uvedeným prídavkom vznikne dostatok taveniny potrebnej na vytvorenie pevnej keramickej väzby aj pri podstatne nižších teplotách. Tým sa zníži spotreba tepla na výpal a vďaka vysokej rozmerovej presnosti výliskov vypálených pri teplote cca 1200 °C sa podstatne zníži...

Žiaruvzdorné periklas-forsterito-spinelitické stavivo

Načítavanie...

Číslo patentu: 279732

Dátum: 06.11.1996

Autori: Garlathy Ladislav, Varga Peter, Toporčák Štefan

MPK: C04B 35/04

Značky: stavivo, žiaruvzdorné, periklas-forsterito-spinelitické

Zhrnutie / Anotácia:

Žiaruvzdorné periklas-forsterito-spinelitické stavivo tvorené vytváracou zmesou, ktorá má chemické zloženie 2 až 11 hmotnostných percent Al2O3 až 13 hmotnostných percent SiO2, zvyšok tvorí MgO, pričom táto zmes je daná vzájomným pomerom dvoch základných materiálov zabezpečujúcich žiadané zloženie zmesi, a to 5 až 40 hmotnostných percent slinutého materiálu obsahujúceho 19 až 27 hmotnostných percent Al2O3, 22 až 32 hmotnostných percent SiO2, 44...

Spôsob výroby ohňovzdorných keramických tvarovaných výliskov

Načítavanie...

Číslo patentu: 280071

Dátum: 08.11.1995

Autori: Reiterer Franz, Dösinger Klaus

MPK: C04B 35/04, C04B 35/03

Značky: výroby, výliskov, spôsob, ohňovzdorných, keramických, tvarovaných

Zhrnutie / Anotácia:

Ohňovzdorný matricový materiál a jemne rozomletý elementárny uhlík sa homogénne zmiešava spoločne s nearomatickou, alifatickou organickou polymérnou zlúčeninou a potom sa zmes spracuje na tvarované výlisky a tvarované výlisky sa potom temperujú. Nearomatickou, alifatickou organickou polymérnou zlúčeninou je polymérna zlúčenina s karbonizačným zvyškom podľa Conradsona v množstve menšom ako 0,5 % hmotnostného.

Žiaruvzdorná magnéziová hmota plnená smolou

Načítavanie...

Číslo patentu: U 979

Dátum: 11.10.1995

Autori: Kováč Miroslav, Halaj Ján, Almášiová Viera

MPK: C04B 35/04

Značky: magnéziová, hmota, smolou, plnená, žiaruvzdorná

Text:

...tenia životného prostredia odchádzajúcimi látkami.Nevýhody súčasného stavu odstraňuje a zvýšenie charakte ristických žiaruvzdorných vlastností hmôt určených pre výmurovky tepelných agregátov rieši úžitkový vzor, ktorého predmetom je žiaruvzdorná magnéziová.hmota obsahujúca ako základnú zložku periklas, asfaltit, anorganické a organické prísady s obsahom zvyškového uhlíka 1 až 30 hmotnostných percent.Žiaruvzdorná magnéziová hmota plnená smolou...

Žiaruvzdorná magnéziouhlíkatá hmota plnená smolou

Načítavanie...

Číslo patentu: U 978

Dátum: 11.10.1995

Autori: Almášiová Viera, Halaj Ján, Kováč Miroslav

MPK: C04B 35/04

Značky: magnéziouhlíkatá, smolou, žiaruvzdorná, hmota, plnená

Text:

...určených pre výmu Príklad uskutočneniarovky tepelných agregátov rieši úžitkový vzor, ktorého predmetom je žiaruvzdorná magnéziouhlíkatá hmota obsahujúca ako základnú zložku periklas, asfaltit, grafit, anorganické a organické prísady s obsahom zvyškového uhlíka l až 40 hmotŽiaruvzdorná magnéziouhlíkatá hmota plnená smolou pozostáva z 10 až 40 hmot. slinutej magnézie v zrnitosti pod 0,2 mm, zo 40 až 80 hmot. slinutej magnézie v zrnitosti...

Žiaruvzdorná magnéziouhlíkatá hmota

Načítavanie...

Číslo patentu: U 977

Dátum: 11.10.1995

Autori: Almášiová Viera, Halaj Ján, Kováč Miroslav

MPK: C04B 35/04

Značky: žiaruvzdorná, hmota, magnéziouhlíkatá

Text:

...grafitu,alebo iného druhu uhlíka, ako sú napr. amorfný grafit, sadze, smolný koks, petrolkoks, z 0,1 až 10 homt. spojív,ktorými sú organické látky, funkčne pôsobiace ako pojivo pri nízkych teplotách, a ako slinovací aktivátor pri vyšších teplotách, sú vyrobené napríklad kondenzaćnou reakciou fenolu a formaldehydu a ich zmiešaním s organickými prísadami, a až 2 l 0 hmot. prídavku anorganických či organických látok, napr. síran...

Žiaruvzdorná keramická látka a jej použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 280595

Dátum: 09.08.1995

Autori: Deutsch Josef, Hartmuth Harald, Heindl Roland

MPK: C04B 35/04

Značky: látka, žiaruvzdorná, použitie, keramická

Zhrnutie / Anotácia:

Žiaruvzdorná keramická látka s 50 až 97 % hmotn. spečenca MgO, ktorá obsahuje 3 až 50 % hmotn. spinelu typu hercynitu s 23 až 55 % hmotn. železa, počítané ako FeO, menej ako 15 % hmotn. MgO, 45 až 65 % hmotn. Al2O3, menej ako 3 % hmotn. prímesí.

Žiaruvzdorná keramická látka a jej použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 280575

Dátum: 09.08.1995

Autori: Hartmuth Harald, Deutsch Josef, Heindl Roland

MPK: C04B 35/04

Značky: látka, keramická, žiaruvzdorná, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

Žiaruvzdorná keramická látka pozostávajúca z komponentu A z čistého oxidu horečnatého a komponentu B, ktorý pozostáva zo zŕn čistého oxidu horečnatého, pričom zrná oxidu horečnatého komponentu B majú obal z relatívne k zrnám oxidu horečnatého komponentu B jemne rozomletého žiaruvzdorného materiálu, ktorý je proti zrnu oxidu horečnatého najrozsiahlejšie chemicky inertný alebo so zrnom oxidu horečnatého reaguje a/alebo sám pozostáva z viacerých...

Magnezitový aglomerát

Načítavanie...

Číslo patentu: 238836

Dátum: 15.05.1987

Autori: Poneváč Ján, Majerčák Štefan

MPK: C04B 35/04

Značky: aglomerát, magnezitový

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do oboru hutníctva. Podstatou magnezitového aglomerátu pre intenzifikáciu tvorby trosky v oceliarskych agregátoch je, že pozostáva zo surového magnezitu, odpadu z výroby kazivcového koncentrátu, úletu z výroby feromangánu, odpadu z výroby ocele a paliva. Troskotvorný magnezitový aglomerát s obsahom kazivca a mangánu slúži ako intenzifikátor tvorby trosky v oceliarenských agregátoch, umožňuje zvýšenie obsahu Mn v oceli bez strát...

Žiaruvzdorné magnéziouhlíkové tvarové stavivo

Načítavanie...

Číslo patentu: 250761

Dátum: 14.05.1987

Autori: Kováč Vladimír, Staroň Jozef

MPK: C04B 35/04

Značky: stavivo, žiaruvzdorné, tvarově, magnéziouhlíkové

Text:

...hutníckych pecí a .nádob žiadúce, môže sa -časť slinutej magnézie s obsahom oxidov železa 5 až 8 percent nahradit magnéziou tavenou, v zrnitosti nad 0,5 mm.Použitie magnézie s obsah-om 5 až 8 oxidov železa v zrnitosti nad 0,5 mm je možné aj v prípade, tak ona obsahuje viac ako 5 CaO a je tzv. dolomagnéziou a ak obsah ostatk-ového uhlíka v stavive je väčší ako 4,5 0/0. Na to, tby napr. pri pomere MgO k CaO 1 1 vznikla v prítomnosti...

Hmota pro cordieritické pálicí pomůcky

Načítavanie...

Číslo patentu: 248912

Dátum: 12.03.1987

Autori: Kostková Alena, Mach Zdeněk, Plucar Anatol, Wendler Ljuboš

MPK: C04B 35/04

Značky: pomůcky, hmota, cordieritické, pálicí

Text:

...3 .Takto složené hmoty mají oproti dosud používaným klasickým ksramickým hmotám i tu výhodu, že se při lisování nezavzdušňují.Hlavnúni výhodami takto složených hmot je skutečnost, že se jedná o směsi vysoce intimni a vice reaktivní, nebot jemná ostřivo je energeticky bohatši než nevypálené směsi kaolinitu s málo reaktivnim oxidem hlinitým či křemičitým.Při výpalu takových hmot nedoohází k hromaděni skelné fáze. Pokud tato vzniká, reaguje ihned...

Spôsob výroby slinutej magnézie

Načítavanie...

Číslo patentu: 235000

Dátum: 15.01.1987

Autor: Staroň Jozef

MPK: C04B 35/04

Značky: magnézie, spôsob, výroby, slinutej

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka priemyslu vyrábajúceho žiaruvzdorné materiály na báze oxidu horečnatého a špeciálnu oxidovú keramiku. Predmetom vynálezu je spôsob výroby slinutej magnézie s nízkou pórovitosťou z oxidu horečnatého získaného pyrohydrolýzou horečnatých solí. Produkt pyrohydrolýzy obsahujúci viac ako 97,5 % oxidu horečnatého sa rozdelí vo vzdušnom triediči na drobnú frakciu s výnosom z podania 45 až 75 perc. s veľkosťou častíc najviac 15 ?m a...

Spôsob výroby slinutej magnézie z kalcinovaného magnezitu

Načítavanie...

Číslo patentu: 233381

Dátum: 01.01.1987

Autori: Staroň Pavol, Staroň Jozef

MPK: C04B 35/04

Značky: magnezitu, magnézie, kalcinovaného, výroby, slinutej, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Predmetom vynálezu je skusovanie drobnozrnných kalcinátov z magnezitu, najmä z flotačných koncentrátov, vo vzťahu k slinovaniu výtvorkov tak,aby sa získala slinutá magnézia vysokej hutnosti. Drobnozrnné koncentráty z magnezitu sa po kalcinácii pri teplotách, pri ktorých ešte nedochádza k slinovaniu, briketujú vysokými tlakmi takým spôsobom, aby sa vo výliskoch potlačil obsah pórov s polomermi väčšími ako 300 nm resp. väčšími ako 500 nm, ktoré...

Nepálené teplonosné vložky do akumulačných pecí a spôsob ich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 230289

Dátum: 15.10.1986

Autori: Eichner Alexander, Stranovský Jaroslav, Staroň Jozef

MPK: C04B 35/04

Značky: akumulačných, teplonosné, spôsob, vložky, nepálené, pecí, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Nepálené teplonosné vložky do akumulačných pecí vyznačené tým, že sa skladajú z 35 až 60 % hmot. slinutej magnézie, z 35 až 65 % hmot. okovín alebo látky obsahujúcej 30 až 60 % hmot. wüstitu a 40 až 70 % hmot. magnetitu a z 1 až 5 % spojív anorganickej povahy.