C04B 35/03

Spôsob výroby troskotvorného kondicionéru na báze MgO, zapojenie zariadení na vykonávanie tohto spôsobu a výrobok týmto spôsobom vytvorený

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5830

Dátum: 05.09.2011

Autor: Fedorov Martin

MPK: C21B 5/04, C04B 35/03

Značky: výroby, zapojenie, vytvorený, troskotvorného, spôsob, spôsobom, týmto, spôsobu, kondicionéru, báze, výrobok, vykonávanie, zariadení, tohto

Text:

...zariadenia § sa prachová troskotvomá prísada 121 na báze MgO premiestni do kalcinačného zariadenia 2, kde sa kalcinuje. Z kalcinačného zariadenia 2 sa prachová troskotvomá prísada Q 1 na báze MgO premiestni do rotačného vypaľovacieho zariadenia 20, kde sa vypáli na pevnú troskotvomúprísadu 122 na báze MgO. Z rotačného vypaľovaeieho zariadenia E sa pevná troskotvorná prísada 122 na báze MgO premiestni do upravovacieho zariadenia Ä, kde...

Spôsob výroby žiaruvzdornej výmurovky

Načítavanie...

Číslo patentu: 285821

Dátum: 08.08.2007

Autori: Eckstein Wilfried, Buxbaum Franz

MPK: C04B 35/03, B22D 41/02, C04B 35/66...

Značky: žiaruvzdornej, spôsob, výroby, výmurovky

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob výroby žiaruvzdorného muriva metalurgickej taviacej nádoby v niekoľkých vrstvách ležiacich na sebe, pričom sa po sebe nanášajú hmoty obsahujúce aglomerát MgO a až 5 % hmotnostných aspoň jedného redukčného prostriedku zo skupiny: kovy, látky s obsahom uhlíka, ale so stále sa znižujúcimi obsahmi redukčného prostriedku.

Hmota na výrobu žiaruvzdornej keramickej tvarovky, z nej vyrobená výmurovka a jej použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3667

Dátum: 06.12.2003

Autori: Eder Johann, Neuböck Rainer

MPK: B22D 41/02, C04B 35/03, F27B 7/00...

Značky: žiaruvzdornej, vymurovka, použitie, hmota, tvarovky, keramickej, vyrobená, výrobu

Text:

...vystavená najvyšším teplotám (vyše 1700 ° C). Cieľom vývoja bolo zlepšiť vlastnosti produktu v prispôsobení sa tlaku (podľa DlN-EN 993-8, 1997) a urobit flexibilnejšiu štruktúru. Dosiahne sa to nasledujúcimi opatreniami. Pripustia sa malé podiely fáz tavenia bez ovplyvnenla žiaruvzdornosti. Zamedzia sa termomechanické pnutia. Odpraskaniemôže byť zamedzené alebo zredukované.Vynález sa od DE 100 10918 A 1 odlišuje preto, lebo sa hmote pridáva...

Zmes na ochranu výmurovky kyslíkových konvertorov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3433

Dátum: 04.02.2003

Autori: Hodermarský Július, Hodermarský Jozef, Hodermarský Karol, Göbl Oto

MPK: C04B 35/103, C04B 35/03

Značky: konvertorov, ochranu, kyslíkových, výmurovky

Text:

...z uhlíkatého materiálu a zo surovín kysličníka horečnatého má väčšiu reakčnú schopnost s konvertorovou troskou.Uhlíkatý materiál je materiál, v ktorom je percentuálne najviac zastúpeným prvkom uhlík. Takýmto materiálom je smolný koks, čieme uhlie rôznej kvality, hnedé uhlie rôznej kvality.Surovina Mg 0 je materiál, v ktorom je percentuálne najviac zastúpeným prvkom horčík, alebo horčík a vápnik. Takýmto materiálom je Surový...

Magnezitozirkónový žiaruvzdorný materiál

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2971

Dátum: 11.09.2001

Autor: Beňovic Ján

MPK: C04B 35/03

Značky: materiál, žiaruvzdorný, magnezitozirkónový

Text:

...ich prípravy. Prídavok ZrSiO 4 do magnezitovej alebo magnezitchómovej lisovacej hmoty počas miešania, má po odlisovaní a výpale za následok zvýšenie odolnosti voči korózii oceľou a cementárskemu slinku. Vyššia tepelná vodivosť ZrSiO 4 a heterogenita črepu zvyšujú odolnost voči zmenám teplôt, nižší obsah oxidov železa zvyšuje odolnost voči kolísaniu parciálneho tlaku kyslíka.Do magnezitového alebo magnezitchrómového slinku s obsahom Mgo min....

Suchá dolomitová zmes

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1483

Dátum: 07.05.1997

Autor: Hečko František

MPK: C05D 3/00, C04B 35/03, C03C 3/087...

Značky: dolomitová, sucha

Text:

...vlhkého dolomitového piesku s páleným vápnom frakcie O až 7 mm, pričom exotermickou reakciou páleného vápna s vodou sa časť vlhkosti pohltí a zvyšná časť vody sa vysokou teplotou (nad 100 °C) odparí. Väčšia časť páleného vápna (približne 70 ), zvlášť jemnej frakcie, sa pritom premení na suchý vápenný hydrát.Homogenizácia dvoch základných zložiek, a to taženého dolo mitového piesku a páleného vápna, sa uskutočňuje napr. na bežnej betonárke...

Žiaruvzdorné periklas-forsterito-spinelitické stavivo

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1039

Dátum: 10.01.1996

Autori: Toporčák Štefan, Garlathy Ladislav, Varga Peter

MPK: C04B 35/03

Značky: stavivo, žiaruvzdorné, periklas-forsterito-spinelitické

Text:

...oxidu kremičitého od 43,0 až 47,0 hmotn. a s veľmi nízkym obsahom alkálií, do 1,5 hmotnKaolinit uvedeného zloženia sa zomelie na jemnosť minimálne 90 hmotn. pod 0,06 mm a mieša sa bud s kaustickým čistým magnezitom alebo čistým slinutým magnezitovým slinkom s obsahom oxidu horečnatého minimálne 97 hmotn. pomletým na jemnosť pod 0,06 mm minimálne 90 hmotn Najvýhodnejší pomer zamiešania kaolinitu a horečnatého materiálu je l,2 l a 11. Tento...

Spôsob výroby ohňovzdorných keramických tvarovaných výliskov

Načítavanie...

Číslo patentu: 280071

Dátum: 08.11.1995

Autori: Reiterer Franz, Dösinger Klaus

MPK: C04B 35/03, C04B 35/04

Značky: spôsob, ohňovzdorných, keramických, výroby, výliskov, tvarovaných

Zhrnutie / Anotácia:

Ohňovzdorný matricový materiál a jemne rozomletý elementárny uhlík sa homogénne zmiešava spoločne s nearomatickou, alifatickou organickou polymérnou zlúčeninou a potom sa zmes spracuje na tvarované výlisky a tvarované výlisky sa potom temperujú. Nearomatickou, alifatickou organickou polymérnou zlúčeninou je polymérna zlúčenina s karbonizačným zvyškom podľa Conradsona v množstve menšom ako 0,5 % hmotnostného.