C04B 33/13

Tehliarske alebo keramické cesto

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3512

Dátum: 03.06.2003

Autori: Komora Ladislav, Šveda Mikuláš

MPK: C04B 33/13

Značky: cesto, tehliarske, keramické

Text:

...alebo ako roztok priamo do keramickej suroviny, pričom musí byť potom zabezpečenájcj dokonalá homogenizácia.Pri tehliarskych hlinách a íloch s nízkym podielom CaCO je výhodné prísadu použiť pri výrobe výrobkov pre exteriérovú dlažbu, nakoľko sa výrazne zvyšuje nielen objemová hmotnosť a mrazuvzdornosť, ale sa súčasne výrazne znižuje ich obrúsnosť. Pri tehliarskych hlinách a íloch s vysokým podielom CaCOg je výhodné prísadu použiť pri...

Spôsob výroby síranu bárnatého s chemoreaktívnym povrchom

Načítavanie...

Číslo patentu: 279361

Dátum: 07.10.1998

Autori: Aderhold Clemens, Röhrborn Hans-joachim

MPK: C04B 33/13, C08K 3/24, C09C 1/02...

Značky: chemoreaktívnym, spôsob, povrchom, výroby, síranu, bárnatého

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby síranu bárnatého s chemoreaktívnym povrchom sa uskutočňuje zrážaním bárnatých iónov síranovými iónmi vo vodnom médiu. Zrážanie sa uskutočňuje v prítomnosti ďalších vo vode rozpustných zlúčenín, tvoriacich anióny zrážajúce sa s báriovými iónmi a ťažko rozpustné zlúčeniny bária. Ako vo vode rozpustné zlúčeniny sa používajú alkylsulfonáty a arylsulfonáty alebo estery alkylfosforečnej alebo arylfosforečnej kyseliny. Alkylový zvyšok...

Tehliarska zmes

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1191

Dátum: 03.07.1996

Autori: Ondráček Martin, Svoboda Ivan, Královenský Milan, Béreš Milan, Brezáni Branislav, Kubáň Vojtech, Korček František, Piala Miroslav, Chodelka Pavel

MPK: C04B 35/66, C04B 35/71, C04B 33/13...

Značky: tehliarska

Text:

...Zpapierenské vláknina iü hmmtnnstných H a tehliarskáEmma Ľ. 4 papierenské vlákhina Bü hmmtnüstných E a tühłiaraka hlina Bü hmütñüätñýüh EPapierenshá vláknina je 2 mdpadnvých vôd celułózok a papiermi zacnytávaná 3 usadzovaná. Uzniknutý riedky hal ůe mdvmdňnvaný a tým vzniká odpad va Ťmrmä papierenakej vlákniny 5premenlivým zložením. dei prihliäné zlnžänie in 30 až 89 Z vodye 20 až Fw A pevneů Ťázv. Fevne Ťàľa obeehuie eü eŕ ih...

Keramická slinutá hmota

Načítavanie...

Číslo patentu: 262909

Dátum: 11.04.1989

Autori: Krpčár Pavel, Mazanec Jaroslav

MPK: C04B 33/13

Značky: keramická, hmota, slinutá

Text:

...mestku, 2 až 5 Z hmot. oxidu zinečnatého, max. 1 Z hmot. uhličitanu barnatého, 2 až 1 X hmot. kyselého fosforečnanu vápenatého či nax. 5 hmot. bentonitu. Tyto uodifikàtory ovlivňuji rekrystalizačni procesy a tim i výsledné vlastnosti a dále umožňují široký interval slinováni. výpal probihà při teplotách 1400 až 1450 °c.Porovnáni objemových hmotnosti a otêruvzdornosti s porcelánovymi, steatitovýni, silexovýni a prokorundovýmí materiály je...

Způsob rozrušování koagulační struktury jílovinové složky hmot pro výrobu hrubé keramiky

Načítavanie...

Číslo patentu: 243965

Dátum: 01.07.1988

Autori: Havlíeek Werner, Kolda Zdenik, Solar Michal

MPK: C04B 33/13, B28C 3/00

Značky: výrobu, struktury, způsob, keramiky, rozrušování, hrubé, koagulační, složky, jílovinové

Text:

...a při kolísání teplot. Tím dochází k vytváření prssklin na hraničníchv plochách koagulátů a k jejich rozvoji, zejména za součinnosti vlhkosti a teplot pod bodem mrazu, který vede až k destrukcím výrobků.Výše uvedené nedostatky odstraňuje způsob rozruäování koagulsční struktury plastických hmot pro výrobu hrubé keramiky podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, ze-mooiě 5,0 hnotnostní-ch procent účinné organické aktivní příssdy,napříklsd...

Plastická keramická hmota pro výrobu pomůcek pro odlévání hliníku a jeho slitin

Načítavanie...

Číslo patentu: 244183

Dátum: 01.06.1988

Autori: Vrzáo Josef, Šolc Jioí

MPK: C04B 33/13

Značky: odlévání, výrobu, keramická, slitin, pomůcek, hliníku, plastická, hmota

Text:

...O až 30 hmotnostních dílů oxidu vápenatého Ca 0 a z pojiva tvořeného 2 až 10 hmotnostními díly sulfitového louhu nebo 10 až 80 hmotnostnímidíly koloidního solu oxidu křemičitého Si 02.Výhodou plaštické keramické hmoty podle vynálezu je její vysoká odolnost vůči náhlým změnám teploty do 1000 °C,nesmáčivost hlinikem a jeho slitinami a malá tepelná vodivost. Další výhodou plastické keramické hmoty podle vynálezu je, že výrobky z ní vyrobené...

Koncentrovaná keramická suspenze pro výrobu keramických pomůcek pro odlévání hliníkových slitin

Načítavanie...

Číslo patentu: 256334

Dátum: 15.04.1988

Autori: Sedláček Jiří, Kučera Václav, Langer Jiří, Kanclíř Robert

MPK: C04B 33/13

Značky: odlévání, slitin, koncentrovaná, hliníkových, suspenze, výrobu, keramických, pomůcek, keramická

Text:

...díly koloidního solu oxidu křemičitého Si 02.Výhodou koncentrované keramické suspenze podle vynálezu je, že výrobky z ní vyrobené mají vysokou odolnost proti náhlým změnám teploty a schopnost nekovové vměstky obsažené v tavenině zaohycovat takovým způsobem, že se vměstky stávají integrální částí výrobku. Další výhodou koncentrované keramické suspenze podle vynálezu je kontinuální záchyt nekovových vměstků spolu se snížením neplynění o 10 až 20...

Mletá keramická směs

Načítavanie...

Číslo patentu: 253080

Dátum: 15.10.1987

Autori: Matějka Josef, Viceník Jaromír, Hrnčíř Karel, Šabata Stanislav, Čižinský Ladislav, Zeman Jan, Preisler Vilém, Beladová Marie, Fátor Jaroslav

MPK: C04B 33/13

Značky: keramická, směs, mletá

Text:

...viskozitu než při běžných teplotách výpalu nad 1 300 °cm není již tak agresívní vůči křemenným zrnům a převádi do taveniny jen okrajové partie křemenných zrn. Vzhledem ke zvýšenému obsahu alkálií a oxidu hlinitého ve srovnání s taveninou živcovou blokuje znělcová tavenina možnost tvorby vysocekřemičité taveniny V okolí křemenných zrn a tím i možnost krys talizace sekundárního cristobalitu.2. složka oxidu hlinitého opět působí proti tvorbě...

Směs pro úpravu povrchu kyselých plastických žáruvzdorných hmot

Načítavanie...

Číslo patentu: 241386

Dátum: 15.09.1987

Autori: Schwan Jaroslav, Quis Viadivoj, Šopík Jaroslav

MPK: C04B 33/13

Značky: plastických, žáruvzdorných, směs, povrchu, kyselých, úpravu

Text:

...žáruvzdorných hmot podle vynalezu, jejíž podstata spočíva v tom, že obsahuje od 1 hmot. procenta do 90 hmot. procent plniva s výhodou lupkového úletu a od 1 U hmot. procent do 99 hmot. procent plastifikační složky. Plastifikační složka je tvořena suspenzí 3 až 15 hmot. procent vodního skla,20 až 40 hmot. procent vody a 45 až 70 hmot. procent kaolinu. Směs pro úpravu povrchu kyselých plastických žáruvzdorných hmot může obsahovat 0,5...

Prostředek pro zlepšení lisovatelnosti granulované keramické směsi a zpevnění výlisků za syrova

Načítavanie...

Číslo patentu: 252139

Dátum: 13.08.1987

Autori: Jedlička Pavel, Vycudilík Pavel, Neumann Jiří

MPK: C04B 33/13, C04B 33/20

Značky: keramické, zpevnění, granulované, výlisků, směsi, syrová, prostředek, lisovatelnosti, zlepšení

Text:

...nebo neoinogením tenzidem, například nonylfenolpentsetylenglykolatersultstem vodným, etoxylovenými alkoholy nebo etoxylovenými amidy mastných kyselin. Prostŕedek pro zlepšení lisovatelnosti a zpevnění výlisků za syrova podle vynálezu tedy obsahuje snšs dvou různých akrylových kopolymerů nebo smšs akrylovóho kopolymeru s nodirikovsného škrobu.Účinek prostředku podle vynález spočívd ve zvýšení mechanické pevnosti výlisku,ve zvýšení...