C04B 28/08

Spôsob výroby stavebného materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19196

Dátum: 27.09.2012

Autori: Ko Suz-chung, Baalbaki Moussa

MPK: C04B 28/08

Značky: výroby, stavebného, spôsob, materiálů

Text:

...0,5, najmä 0,45.0011 Na vyriešenie tohto cieľa, spôsob typu uvedeného v úvode, podľa nároku l, sa vyvinul tak, že aspoň dispergačné činidlo sa pridáva po krokoch zmiešania spojiva s vodou. To znamená, že najskôr sa hydraulické spojivo dôkladne premieša s vodou, kým sa nevytvorí homogénna hmota aaž potom sa pridá dispergačné činidlo. Prihlasovatel pozoroval, že vynálezcovské oneskorené pridanie dispergačného činidla poskytuje zodpovedajúcu...

Tvarovka zo suchej malty a spôsob jej výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14230

Dátum: 08.12.2010

Autori: Stumpf Thomas, Boenkendorf Ulf

MPK: C04B 28/10, C04B 28/08, C04B 28/02...

Značky: výroby, tvarovka, malty, spôsob, suchej

Text:

...(DE 102 33 833 A 1). Preto sa navrhuje, aby priemyselná suchá malta bolauspôsobená tak, aby čiara zrnitosti obsahovala aspoň dve triedy veľkosti zŕn, a aby triedy veľkosti týchto zín boli také, aby priememá veľkosť zrna vyššej triedy veľkosti zŕn bola 1,5-ažSO-násobkom strednej veľkosti zrna nižšej triedy veľkosti zŕn.0014 Tento vynález má iný prístup, v ktorom sú ako pomocné lisovacie prostriedky používané rozdrviteľné, porézne ľahčené...

Samotvrdnúca suspenzia na tesniace steny, spôsob vytvárania tesniacej steny a použitie vysokopecnej trosky na suspenziu

Načítavanie...

Číslo patentu: 284619

Dátum: 29.06.2005

Autor: Vattement Hubert

MPK: C04B 7/153, C04B 28/08

Značky: vysokopecnej, tesniace, použitie, suspenziu, spôsob, samotvrdnúca, suspenzia, stěny, tesniacej, vytvárania, trosky

Zhrnutie / Anotácia:

Samotvrdnúca suspenzia na tesniace steny je tvorená zmesou obsahujúcou vodu, prírodný alebo modifikovaný íl, vysokopecnú trosku, majúcu maximálnu veľkosť zrna od 50 µm do 100 µm, a aktivačné činidlo. Ďalej je navrhnutý spôsob vytvorenia tesniacej steny, pri ktorom sa vŕtanie uskutočňuje pomocou uvedenej suspenzie, ako i použitie vysokopecnej trosky na prípravu suspenzie.

Spôsob stabilizácie a stuženia popolov alebo zvyškov odchlórovania dymu a výrobok vyrobený týmto spôsobom

Načítavanie...

Číslo patentu: 282514

Dátum: 09.09.2002

Autor: Cojan Jean-yves

MPK: B09B 3/00, C04B 28/08, C04B 18/10...

Značky: stabilizácie, spôsob, týmto, vyrobený, popolov, stuženia, odchlórovania, zvyškov, výrobok, spôsobom

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu stabilizácie a stuženia popolčekov alebo zvyškov odchlórovania dymu vyvíjaného spálením hospodárskeho odpadu, spočívajúceho v tom, že sa zavedú do vodného spojiva pozostávajúceho v podstate z prachu produktu na báze vysokopecnej trosky uvedením do prítomnosti oxidu horečnatého a síranu alebo uhličitanu, alebo uhličitanu, alebo ich kombinácie pri pH v rozmedzí od 8 do 13, prednostne od 9,5 do 12,5.

Prostriedok na výrobu suspenzií tesniacich hmôt

Načítavanie...

Číslo patentu: 279377

Dátum: 07.10.1998

Autor: Hermann Adalbert

MPK: C04B 40/00, C04B 14/10, C04B 28/08...

Značky: prostriedok, hmot, výrobu, suspenzií, tesniacich

Zhrnutie / Anotácia:

Prostriedok na výrobu suspenzií tesniacich hmôt, najmä na vyhotovenie tesniacich stien výkopov jednofázovým spôsobom, je tvorený suchou zmesou, stabilnou pri skladovaní, pozostávajúcou v podstate z bentonitu, rozomletej vysokopecnej trosky a z budiča vysokopecnej trosky, v množstve a druhu určenom na konkrétne použitia, ktorý je súčasťou celého obalu, oddelenou od vysokopecnej trosky.

Zmes na cestnú vrstvu z elektrooceliarenskej trosky a spôsob jej výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 280498

Dátum: 14.09.1995

Autor: Todaro Pierre

MPK: C04B 18/14, C04B 28/08

Značky: trosky, elektrooceliarenskej, spôsob, výroby, vrstvu, cestnú

Zhrnutie / Anotácia:

Zmes obsahuje piesok, a/alebo zmes drviny a štrku, vyrobený z elektrooceliarenskej trosky, ktorý sa zmieša s jedným alebo viacerými spojivami zvolenými z hydraulických spojív, z puzolánových popolčekov, z derivátov puzolánových popolčekov a z ich zmesí, a aspoň s jedným aktivátorom alebo s jedným, alebo s viacerými spojivami/aktivátormi.