C04B 24/26

Polymér do ultravysoko pevnej betónovej zmesi a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15639

Dátum: 23.06.2010

Autori: Choi Young Gook, Kim Oh Jin, Cha Cheol Yong, Park Kwang Young, Jang Myung Wook

MPK: C04B 40/00, C04B 24/28, C04B 24/26...

Značky: polymér, zmesí, pevnej, ultravysoko, spôsob, betónovej, přípravy

Text:

...jeden alebo viac problémov, spojených s obmedzeniami a nevýhodam,i týkajúcimi sa danej oblasti techniky.0017 Jedným z cieľov predloženého vynálezu je poskytnúť polymér do ultravysoko pevných betónových zmesl, do ktorého sa aplikuje nová organická zlúčenina, vykazujúca vynikajúcu schopnost redukcie vody,lepšiu spraoovateľnost a penivost, a ktorá je schopná výrazne zlepšit odolnost betónových konštrukcií.0018 Na dosiahnutie tohto cieľa a...

Prísada na spevnenie prírodných pôd a minerálnych stavebných materiálov a spôsob jej výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15032

Dátum: 13.07.2009

Autor: Phadnis Sanjay

MPK: C04B 24/26, C04B 24/12, C04B 28/02...

Značky: výroby, materiálov, prírodných, spôsob, stavebných, spevnenie, prísada, minerálnych

Text:

...95 hmot. a optimálne 98 hmot. .0011 Podľa jednej výhodnej formy uskutočnenia predkladaného vynálezu zahmuje zložka a), vztiahnuté na celkovú hmotnosť tejto zložky, i) 43 až 63 hmot. amínu mastnej kyseliny kokosovej,ii) 8 až 18 hmot. 1 aurylamínu a iii) 25 až 39 hmot. trietanolamín-laurylsulfátu a/alebo amínu kyseliny lojovej.0012 Pod pojmom amíny mastnej kyseliny kokosovej sa v zmysle predkladaného vynálezu rozumejú zmesí amínov...

Zmes stavebného materiálu, predovšetkým tesniaca hmota bez obsahu bitúmenov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15694

Dátum: 01.09.2006

Autori: Windhövel Udo, Pfefferle Caroline, Grasse Manfred, Lehmkuehler Katharina

MPK: C04B 26/06, C04B 28/02, C04B 24/26...

Značky: hmota, bitúmenov, obsahu, materiálů, stavebného, tesniaca, predovšetkým

Text:

...polymérov redispergovateľných vo vode),- keramické duté mikroguľôčky,- syntetické duté mikroguľôčky a- eventuálne prinajmenšom jedno spojivo.Prekvapujúco vedie kombinácia vyššie uvedených zložiek obsahu k zmesí stavebného materiálu bez obsahu bitúmenov, ktorá je vynikajúcim spôsobom vhodná na utesnenie stavebnej konštrukcie aokrem vynikajúcich utesñujúcich vlastností, aké je možné podľa stavu techniky dosiahnuť len použitím bitúmenových...

Maltová kompozícia, spôsob jej prípravy a jej použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10320

Dátum: 04.11.2005

Autori: Laudet Alain, Daviller Daniel

MPK: C04B 24/26, C04B 24/08, C04B 24/36...

Značky: kompozícia, maltová, použitie, spôsob, přípravy

Text:

...chemických látok (VVO 2006/084588).0014 Predmetom tohoto vynálezu je vytvorenie pripravených suchých kompozícii priemyselných mált a omietok, ktoré sa vyznačujú zniženýmíprachovýmí emisiami pri ich výrobe, manipulácii s nimi alebo pri ich použití nastavenisku. Tieto kompozície musia prednostne zachovávať fyzikálno-chemické vlastnosti mált a omietok s ohľadom na minimálne predpisy vyžadované použitím a to i po dobe skladovania niekoľkých...

Spôsob výroby oddeľujúcej vrstvy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8091

Dátum: 25.10.2004

Autori: Weichmann Josef, Zimmermann Jörg, Przybylla Sonja, Kusmierz Hilmar, Fründt Mathias, Wache Steffen

MPK: C04B 40/00, C04B 24/26, C04B 28/02...

Značky: vrstvy, výroby, oddeľujúcej, spôsob

Text:

...ale umožňuje bez veľkej spotreby časua práce nanášanie na podklad, ktorý sa má oddeliť. 0008 Táto úloha bola podľa vynálezu tak vyriešená, že saako oddeľujúca hmota používa jedno- alebo dvojkomponentný sám sa rozlievajúci maltový systém, ktorý ako plnivo obsahuje qumovú múćku, resp. gumový granulát. Prekvapujúco sa totiž ukázalo, že sa týmto spôsobom môže vyrobiť zodpovedajúca oddeľujúca vrstva bez veľkej spotreby času a práce, lebo...

Polymercementový kompozitní materiál pro povrchové úpravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 261746

Dátum: 10.02.1989

Autori: Ondruš Imrich, Bystrický Ladislav, Štepita Matej

MPK: C04B 24/26

Značky: úpravy, polymercementový, kompozitní, materiál, povrchové

Text:

...plastifikátory, regulatory tuhnutí a tvrdnutí cementového pojiva. integrálně hydrofobizujícími přísadami a pigmenty.Kopolymer vodné disperze vinylchlorid-estery kyseliny akrylové-kyselina akrylová a/nebo kyselina metakrylová mají poměr komonomerů 12 až 45 8 40 až 75 1 až 8 a sušinn 35 až 55 hmot.,velikost polymerníoh čáetio 0,05 až 0,3 /um, s výhodou 0,06 až 0,2/um. Kopolymr se vyznačuje nízkou viskozitou v rozsahu 5 až 150 mľas,...

Tepelnoizolačná omietková zmes

Načítavanie...

Číslo patentu: 242269

Dátum: 15.09.1987

Autor: Janout Václav

MPK: C04B 24/26, C04B 22/06

Značky: omietková, tepelnoizolačná

Text:

...vody v plastickej zmesi sa zčasti využíva k hydratácii cementu, kde sa gél hydrokremičitanov hlinitých uplatňuje ako retečná zložka. Časť vody vsiakne do podkladu a najväčšia časť sa odpari do ovzdušia. Stratou vody z maltovej zmesi dochádzačoho sa zmes zmraštuje a dochádza k možnosti vzniku trhlin.Predpenený granulovaný polystyrén V takejto malte plni funkciu armovacej zložky,ktorá jednak eliminuje zmraštovacie sily vznikajúce...