C04B 24/00

Antimikrobiálne účinné cementy, stavebné spojivá, cement obsahujúce zmesi a stavebné výrobky a materiály

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5741

Dátum: 05.04.2011

Autori: Strigáč Július, Martauz Pavel

MPK: C04B 24/00, C04B 22/00, C04B 7/00...

Značky: zmesí, antimikrobiálne, cementy, materiály, výrobky, účinné, stavebné, spojiva, cement, obsahujúce

Text:

...pevnosťou je definované podľa EN 197-4 2004, do vysokopecných síranovzdomých cementov je definované podľa STN 72 2103.Podľa EN 206-1 2000 sa jemne mletá granulovaná vysokopecná troska môže zaradiť medzi prímesi do betónu II. druhu - puzolánové alebo latentne hydraulické.Pri bežnom použití granulovanej vysokopecnej trosky, táto zvyšuje dlhodobé pevnosti v tlaku a v ťahu pri ohybe v porovnaní s čistým cementom, znižuje hydratačné teplo,...

Suchá malta

Načítavanie...

Číslo patentu: 285832

Dátum: 16.08.2007

Autori: Kugel Manfred, Asen Felix, Jodlbauer Franz

MPK: C04B 40/00, C04B 28/00, C04B 24/00...

Značky: sucha, malta

Zhrnutie / Anotácia:

Cementová suchá malta obsahuje a) 0,5 až 80 % hmotn. cementu, b) prípadne až 97 % hmotn. plnidiel, c) prípadne až 3,5 % hmotn. zahusťovadiel a polymérnu práškovú kompozíciu zahrnujúcu d) 1,0 až 80 % hmotn. redispergovateľného polymérneho prášku, e) 0,02 až 4,0 % hmotn. jednej alebo viac zlúčenín zo skupiny zahrnujúcej oxid zinočnatý, hydroxid zinočnatý a hydroxidouhličitan zinočnatý, f) prípadne až 30 % hmotn. hydroxidu alkalického kovu a/alebo...

Amfifilné polymérne zlúčeniny, spôsob ich výroby a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7739

Dátum: 20.07.2006

Autori: Thaler Stefan, Albrecht Gerhard, Ingrisch Stefan, Bauer Mathias

MPK: C08G 18/00, C04B 24/00, C09D 175/00...

Značky: spôsob, amfifilné, zlúčeniny, polymérne, použitie, výroby

Text:

...dokumentu uverejňuje reakciu izoforóndiizokyanátu s MPEG 1000, pričom reakčný produkt po dosiahnutí teoretickej požadovanej hodnoty NCO je uvedený do reakcie sneopentylglykoldigIycidyléterom amastnou kyselinou zo slnečnicového oleja. Vylúčenie tohto špeciálneho spôsobu je uvedené v nárokoch predloženéhoÚlohou predloženého vynálezu bolo preto pripraviť prostriedky na zamedzenie výkvetov na povrchoch vytvrdnutých, hydraulicky tuhnúcich...

Amfifilné polymérne zlúčeniny, spôsob ich výroby a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5951

Dátum: 30.06.2006

Autori: Ingrisch Stefan, Bauer Mathias, Albrecht Gerhard, Thaler Stefan

MPK: C08G 18/00, C04B 24/00

Značky: amfifilné, spôsob, výroby, zlúčeniny, použitie, polymérne

Text:

...zreagovaťa) di-, tri- alebo tetraglycidylová zlúčenina (A) s pripadne nenasýtenou reaktívnou zložkou (B), pozostávajúcou z Cg-Czg-mastnej kyseliny, Cą-Czaalkoholu alebo Cg-Czg-sekundárneho amínu, následneb) sa reakčný produkt zo stupňa a) nechá zreagovať s alifatickou alebo, aromatickou polyizokyanátovou zlúčeninou (C) a na záverc) sa reakčný produkt zo stupňa b) nechá zreagovať spolyalkylénoxidovou zlúčeninou (D) všeobecného vzorca (l)R H,...

Kopolymér obsahujúci polyétery

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4520

Dátum: 14.06.2006

Autori: Wutz Konrad, Hommer Herbert, Bichler Manfred

MPK: C04B 24/00, C08G 65/00

Značky: kopolymer, polyétery, obsahujúci

Text:

...vyznačujú najmä mimoriadne krátkymi éterovými bočnými reťazcami, ktoré obsahujú od 1 do 50 jednotiek. Toto má okrem iného prispieť k tomu, že tieto kopolyméry v hmotách obsahujúcich cement rozvíjajú dobrý plastiñkačný účinok, pričom samotné hmotystavebného materiálu vykazujú velmi nizke zmrštenie pri spracovaní (slump loss).Zdôvodu rozličných vlastností adisponibility uvedených plastifikátorov existuje naďalej úsilie nájsť nové alternatívne...

Betónová a maltová prímes

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12812

Dátum: 27.04.2006

Autori: Jansen-bockting Marion, Dikty Stefan, Zanders Carsten, Izumi Tatsuo

MPK: C04B 24/00, C08F 220/00

Značky: maltová, betonová, příměs

Text:

...typov cementových materiálov. Primárnymi miešacími materiálmi sú portlandský cement a puzolány, zomletá granulovaná vysokopecná troska (vedľajší produkt výroby ocele v oceľových vysokých peciach), popolček0008 Puzolány (pucolany) sú striktne vulkanické tufy typu nachádzajúceho sa blízko Pozzuoli v južnom Taliansku, ktoré V spojeni s vápnont boli používané starovekými Rimanmi V maltách používaných V mnohých ich budovách. V návrhu...

Adjuvansy redukujúce chrómové ióny na chromité

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5942

Dátum: 13.04.2006

Autori: Ayme Karen, Pellerin Bruno, Andreani Pierre-antoine

MPK: C04B 24/00

Značky: ióny, chromité, adjuvansy, chromové, redukujúce

Text:

...nemení vlastnosti a chovanie adjuvovaných materiálov.0014 lným predmetom predloženej prihlášky vynálezu je použitie takého adjuvansa, ktorý umožňuje zníženie obsahu šesťmocného chrómu vadjuvovaných materiáloch na hodnotu, ktorá je nižšia ako 2 ppm.0015 lným predmetom predloženej prihlášky vynálezu je konečné použitietakého adjuvansa na komerčné použitie a výrobu.0016 Tieto a iné ciele sú dosiahnuté v predloženej prihláške vynálezu, ktorej...

Betónová zmes s obsahom celulózy

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3976

Dátum: 03.11.2004

Autor: Kvocera Pavol

MPK: C04B 24/00, C04B 18/24

Značky: obsahom, betonová, celulózy

Text:

...dielov celulózovej zmesi, pričom celulózová zmes je vytvorená z 90 až 95 objemových dielov buničinových vlákien s vodou a 5 až 10 objemových dielov potravinárskeho škrobu.Buničinové vlákna sa získavajú z roztrhaněho alebo zomletého odpadového papiera, ktorý sa v pripravenej nádobe zaleje vodou v pomere l 1 a nechá sa pôsobiť cca 7 až 24 hodín za občasného premiešavania. Následne sa do pripravenej hmoty pridáva v stanovenom pomere...

Hutná malta na báze binárneho ettringitového spojiva, s obsahom najmenej jedného hrebeňového polyméru poly (oxidu alkylénu) a najmenej jednej organickej štruktúrujúcej živice

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3592

Dátum: 22.10.2004

Autori: Touzo Bruno, Amathieu Loris, Raynaud Lionel, Gauthier Dina

MPK: C04B 24/00, C04B 28/00

Značky: jedného, polymerů, organickej, ettringitového, alkylénu, hutná, živice, hřebenového, binárneho, obsahom, najmenej, štruktúrujúcej, spojiva, báze, oxidů, jednej, malta

Text:

...menšej než 10 mm)- mechanický odpor pri stlačení vyššom než 25 Mpa za 28Chemickú reakciu vytvorenia ettringitu charakterizujeVyvážená rozpustnosť etringitu činí Ke 4,9 X 10. Rýchlosť vytvorenia ettringitu (stupeň nukleácie a rast ettringitových kryštálov) závisí na niekoľkých parametroch,ktorých koeficient presýtenia B je závislý na disponibilnejkde ai predstavuje aktivitu iontov i.Ettringit môže byť získaný hydratáciou látok obsahujúcich...

Prevzdušňovacie prísady

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1245

Dátum: 07.07.2003

Autori: Axmann Heinz, Mayer Gerald

MPK: C04B 40/00, C04B 24/00

Značky: přísady, prevzdušňovacie

Text:

...abietovej zavedú skupiny SO 3 H. 0011 Toto sa môže sotva uskutočniť známymi spôsobmi , ako sú priama sulfonácia s S 03 alebo sulfonácia koncových dvojitých väzieb s KHSO 3 aperoxidmi, alebo KNO 3, pričom vzávislosti od zvoleného postupu sa na reakcii zúčastnia iba koncové dvojité väzby kyseliny dextropimarovej, alebo dvojité väzby kyseliny levopimarovej a/alebo abietovej. 0012 Podľa prednostného uskutočnenia predloženého vynálezu, sa...

Polyméry v tuhom skupenstve

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2879

Dátum: 19.03.2003

Autori: Sulser Ueli, Schober Irene, Mäder Urs, Velten Ulf

MPK: C08G 81/00, C04B 24/00

Značky: skupenstve, polyméry, tuhom

Text:

...ktoré sa vyrábajú vysušením z roztokov,vyžadujú prídavný stupeň spôsobu, spotrebovávajú veľkézmiešané s minerálnym nosným materiálom, nie sú vhodné na výrobu stálych vodných roztokov polymérov po opätovnomPreto je úlohou tohto vynálezu prekonať nevýhody stavu techniky a vyrobiť polymér, ktorý vzniká V tuhom skupenstve a V pripade potreby sa dá bezo zvyšku znovu rozpustiť vo vode a/alebo dispergovať vo vode bez toho, aby bol potrebný...

Nanášací materiál, jeho použitie a spôsob nanášania

Načítavanie...

Číslo patentu: E 839

Dátum: 27.02.2003

Autor: Bruckbauer Alexander

MPK: C04B 28/00, C04B 24/00, C04B 40/00...

Značky: nanášania, materiál, spôsob, nanášací, použitie

Text:

...náročných prác a k závažnému znečisteniu staveniska. Mráz, i krátky nočný mrazík, môže veľmi poškodiť výsledok práce. Za veľmi teplého počasia (naslnečnej strane) dochádza často k vytvoreniu povlaku, ktorým voda vo vrstve zostaneuzatvorená a tým môže dochádzať k tvoreníu pľuzgierov. Na odstránenie týchto nedostatkov sa vyvinuli dvojzložkové rozprašovacie systémy, u ktorých sa spoločne rozprašuje zrážacie činidlo (ktoré spravidla rovnako...

Spôsob výroby cementu so zníženým obsahom chrómu

Načítavanie...

Číslo patentu: 282086

Dátum: 28.08.2001

Autori: Martauz Pavel, Orság Zdeno, Strigáč Július

MPK: C04B 22/10, C04B 24/00, C04B 22/00...

Značky: cementů, chromu, obsahom, zníženým, spôsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu výroby cementu so zníženým obsahom chrómu, pri ktorom sa do surovinovej zmesi ako železitá korekčná zložka použije 0,01 až 10 % hmotnostných mechanicky a/alebo tepelne upravených uhličitanov železa s následným vypálením surovinovej zmesi pri teplote od 1 400 do 1 500 °C, čím sa dosiahne primárne zníženie obsahu CrVI v cemente na 0,5 až 20 ppm CrVI. Do takto pripraveného cementu sa počas mletia a/alebo po mletí pridajú...

Aditívum na zníženie obsahu chrómanov v cementoch a výrobkoch obsahujúcich cement

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2859

Dátum: 10.05.2001

Autori: Strigáč Július, Martauz Pavel, Orság Zdeno

MPK: C04B 22/00, C04B 22/10, C04B 24/00...

Značky: výrobkoch, obsahujúcich, obsahu, cement, chrómanov, cementoch, zníženie, aditivum

Text:

...alebogranulovaný produkt, ktorý v analytickom vyjadrení obsahuje najmenej 30 hmotn. P 8203,výhodne viac než 60 hmotu. FegOą sčasti, výhodne celkom v oxidačnom stupni II a sčasti,výhodne celkom rozpustného vo vode.Nadbytočný uhličitan železa je možné sčasti alebo celkom nahradiť práškovým materiálom, ktorým môže byť najmä siderit, ankerit, vápenec, elektrárenský popolček,cement, odprašky zelektroñltrov, cementárska surovinová múka, zeolit,...

Spôsob výroby granulovaných prísad do stavebných hmôt

Načítavanie...

Číslo patentu: 281351

Dátum: 06.03.1996

Autori: Wand Bernhard, Böber Reinhard, Walter Ulrich, Rümpler Karlheinz, Nowak Reinhard, Prahl Wolfgang

MPK: C04B 18/02, C04B 24/00

Značky: hmot, přísad, spôsob, výroby, granulovaných, stavebných

Zhrnutie / Anotácia:

Pri spôsobe výroby granulovaných prísad do stavebných hmôt viazaných cementom a vápnom, ako sú napríklad skvapalňovač betónu, zosilňovač farieb, látka vytvárajúca vzduchové póry, farbivá na báze anorganických pigmentov, komponenty zvyšujúce pevnosť alebo podobné látky, s ktorými je uvažované na miešanie do suchých, tekutých alebo pastovitých stavebných hmôt, sú prísada alebo prísady v kvapaline rozptýlené alebo namiešané do východiskovej...

Spôsob výroby betónovej zmesi

Načítavanie...

Číslo patentu: 263391

Dátum: 11.04.1989

Autor: Bruthans Zdeněk

MPK: C04B 24/00

Značky: výroby, zmesí, spôsob, betónovej

Text:

...po 60 až 180 sekundách sa pridá prísada so stekujúcim účinkom.Zvýšenie účinku dosiahnuté podľa vynálezu je zrejmé z príkladov prevedenia. vyrábala sa zmes portlandského cementu a normového piesku s v/c 0,45, ku ktorej sa pridávali v rôznej dávke stekucovače v rôznej dobe od momentu pridania zâmesovej vody. Zislovala sa tekutost po vyrobeni zmesi ako aj opakovane tekutoatw tej iatejJzmesi~po«uplynutí dalších ž 0 minút. Tekutost sa merala...

Komplexní přísada do stavebních hmot

Načítavanie...

Číslo patentu: 263289

Dátum: 11.04.1989

Autori: Humpolec, Chládek Milan, Tachovský Petr, Kodet Josef

MPK: C04B 24/00

Značky: stavebních, prísada, komplexní

Text:

...oxidovaného škrobu tvoří seaítěný produkt vázaný sulfoskupinou opět na vápníku pojiva. substitucí sodíku v sodné soli kaboxymetyléteru škrobu i celulôzy vápníkem pojiva dochází opět k chemické vazbě makromolekuly na pojivo. Neqativního účinku karboxymetylcelulôzy na kinetiku hydratační reakce sádry je využito k synergickému účinku kombinace fosforester škrobu-karboxymetylcelulôza ke zpomalení tuhnutí sádrového pojiva. Tvorba výkvětů...

Pružná stavební hmota s akustickým účinkem

Načítavanie...

Číslo patentu: 262092

Dátum: 10.02.1989

Autori: Maleček Jiří, Sequens Jan, Hradec Miroslav

MPK: C04B 24/00, E04B 1/68

Značky: akustickým, účinkem, hmota, stavební, pružná

Text:

...pružná stavební hmota s akustickým účinkom podle toho»to vynálezu, jejíž podstata spočíva v. tom, že obsahuje 39,7 až 74 0/0 hmot. vodné disperze kaučukového polymeru jako typu butadien-styren, chloropren a podobné, o sušlně 15 až 55 0/0 hmot., jejíž vlskozita se upraví přídavkem 0,3 až 6 0/0 hmot. zahuštovadla typu rychle rozpustných neb-o bobtnavých škrobů, derivfatů škrobu nebo celulozy o vykle s éterickou vazbou nebo jejich kombinací...