C04B 22/08

Urýchľovač tuhnutia a tvrdnutia do hydraulických spojív

Načítavanie...

Číslo patentu: 283122

Dátum: 03.01.2003

Autori: Lunkenheimer Rudolf, Potencsik Istvan, Sedelies Reinhold, Altmann Horst, Breker Johannes

MPK: C04B 22/14, C04B 24/04, C04B 22/08...

Značky: tuhnutia, hydraulických, tvrdnutia, spojív, urychlovač

Zhrnutie / Anotácia:

Urýchľovače tuhnutia a tvrdnutia je možné získať tak, že nasledovné zložky: zložka a) zásadité hlinité soli a/alebo hydroxid hlinitý, zložka b) síran hlinitý a/alebo kyselina sírová, zložka c) organické karboxylové kyseliny alebo zmesi aspoň dvoch organických karboxylových kyselín, zložka d) hlinité soli organických karboxylových kyselín, zložka e) organické a/alebo anorganické sírany, a/alebo hydrogensírany, a/alebo uhličitany, a/alebo...

Prísada do vápnových náterov a omietkových hmôt

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2315

Dátum: 08.11.1999

Autori: Brož Tomáš, Hrdina Lubomír

MPK: C04B 22/08, C04B 24/14

Značky: prísada, náterov, vápnových, omietkových, hmot

Text:

...a náterová hmota sa stáva nepoužiteľnou. Tak isto môže byť tuková zložka príčinou zvýšeného výskytu nežiaducich mikroorganizmov.Na zvýšenie dezinfekčných účinkov vápnových náterov sa do vápnového náteru pridávajú rôzne anorganické látky s dezinfekčným účinkom. Takouto známou látkou je napriklad siran meďnatý, ktorý má však aj pigmentačný účinok a sfarbuje konečný náter do modra. Inou a to ďaleko vhodnejšou látkou je tetraboritan...

Prísada na urýchlenie nárastu pevností cementových zmesí

Načítavanie...

Číslo patentu: 238504

Dátum: 01.11.1987

Autori: Slanička Štefan, Sabolová Jozefína

MPK: C04B 22/06, C04B 22/08

Značky: zmesí, nárastu, cementových, urýchlenie, prísada, pevnosti

Zhrnutie / Anotácia:

Zvýšenie pevností u cementových zmesí, napríklad betónov vyrobených z portlandského alebo troskoportlandského cementu sa dosiahne prísadou, pozostávajúcou uvedené v dieloch hmotnostných, z 2 až 10 dielov najmenej jednej látky, podstatnou zložkou ktorej je oxid a/alebo hydroxid hlinitý a/alebo hlinitan vápenatý, ako je napríklad technický hydroxid hlinitý A10. OH, bauxit, trikalciumaluminát alebo hlinitanový cement, a/alebo sádry a 0,25 až 2...

Výrobní směs pro odlev pórobetonové hmoty

Načítavanie...

Číslo patentu: 243852

Dátum: 15.06.1987

Autori: Pác Jioí, Veselý Karel

MPK: C04B 22/08

Značky: pórobetonové, výrobní, hmoty, odlev, směs

Text:

...pro konstrukční pñrobetony při kobjemových hmotnostech podle množství použité přísady. Navíc tato pfísada snižuje nächy 1 nostpörobetonové hmoty ke vzniku trhlin s pžispívá ke snížení součinitele tepelné vodivosti pěrobetonových výrobků.uvedených účinku je dosaženo tím, že předmětná pžísada organických monomeru svou následnou polymerácí vytvorí ve skeletu pőrobetonu vlastní mikrostrukturu, která působí jako mikrovýztuž v...