C04B 2/00

Hustý karbidový vápenný kal a jeho použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6440

Dátum: 03.06.2013

Autori: Hečko František, Marušinec František

MPK: C04B 2/02, C01F 11/02, C04B 2/00...

Značky: použitie, hustý, karbidový, vápenný

Text:

...receptúr, napr. pri výrobe pórobetónu a pri stabilízácii energoodpadov. Karbidový vápenný kal bežnej hustoty z Dórovho usadzováka 1,15 až 1,2 l kg/l je pre tieto prípady nepoužiteľný. Spoj ivove vlastnosti karbidového Vápna sú intenzívnejšie ako práškového vápenného hydrátu,pretože karbidové vápno má podstatne menšie častice Ca(OH)2.Čistota karbidového vápenného kalu sa zabezpečuje výberom vhodného miesta odberu karbidového vápenného kalu, aby...

Vápenatý hydrát v práškovej forme

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5540

Dátum: 07.10.2010

Autori: Marušinec František, Hečko František

MPK: C01F 11/00, C04B 2/00

Značky: formě, vápenatý, hydrát, práškovej

Text:

...fyzíkálnou charakteristikou tohto vápna je menšia veľkosť častíc vápenného hydrátu voči časticiam vyrobených z páleného vápna suchou cestou, čo je dôležité pre mnohé priemyselné aplikácie. Princípom sušenia mokrého karbidového vápna je exoternická reakcia pri miešam sušiacej prísady obsahujúcej aktívne CaO MgO a vody, ktorú obsahuje vlhké karbidové vápno. Vzniknuté teplo podľa miery koncentrácie aktivity sušiacej prísady a vlhkosti...

Kalcinačné zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 285296

Dátum: 18.09.2006

Autori: Sehnálek Alois, Krejčí Petr, Pumprla Alois, Pospíšil Jaroslav, Michálek Zdeněk, Žajdlík Josef

MPK: C04B 2/00

Značky: zariadenie, kalcinačné

Zhrnutie / Anotácia:

Kalcinačné zariadenie na predkalcináciu práškových materiálov pred ich výpalom v slinovacom zariadení, ktoré je vložené medzi predposledný cyklón (72) súvisiaceho cyklónového výmenníka (7) tepla a zmiešavací kanál (2), upravený nad vstupnou komorou (31) súvisiacej rotačnej pece (3) a pripojený na vstup do posledného cyklónu (71) cyklónového výmenníka (7) tepla. Kalcinačné zariadenie je tvorené kalcinačnou komorou (1), ktorá má tri časti -...

Postup pálenia kusového materiálu slabým plynom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2243

Dátum: 22.03.2004

Autor: Piringer Hannes

MPK: F27B 1/00, C04B 2/00

Značky: postup, materiálů, pálenia, kusového, slabým, plynom

Text:

...taktiež zhora podľa šípky 6 a horľavý plyn podľa šípky 7 cez prívodné rúrky horáka 9 V pásme predhrievania 8 v časových intervaloch napr. 15 minút striedavo k niektorej zo šachiet 1 a 2. Okrem toho do spodnej výpustnej oblasti 10, 11 obidvoch šachiet 1, 2 je v smere šípky 12, 13 plynule privádzaný chladiaci vzduch, takže pálený produkt prechádzajúci cez pásmo chladenia 14 je odvádzaný ochladený v smere šípky 15, 16. K plameňom na...

Postup pálenia zmesi minerálneho materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2420

Dátum: 20.01.2003

Autor: Piringer Hannes

MPK: F27D 3/00, C04B 2/00, F27B 1/00...

Značky: zmesí, postup, minerálneho, pálenia, materiálů

Text:

...zrnitosti vkomore zavážania 5 až po kolónu 9 sypkého materiálu priečne k smeru naldadania dopravného pásu 8 zostane v podstate zachované.(0009) Na zobrazení vreze na obr. 1 aobr. 4 sú vsmere vrhu dopravného pásu schernaticky zobrazené plynulo narastajúce zrnitosti, pre zjednodušenie zobrazenia štynní odstupňovaniami zrnitosti 10 až 13.(0010) Takto priečne k šachte 1,2 vkolóne zavážania 9 v jednom smere sa meniaca zrnitosť pôsobí, že...

Způsob výroby nátronového vápna

Načítavanie...

Číslo patentu: 237281

Dátum: 01.05.1987

Autori: Jaššo Igor, Molnár Alexander, Růžek Jan, Lederer Erich, Hazina Jiří, Pekárek Petr

MPK: A62D 9/00, C04B 2/00

Značky: nátronového, způsob, vápna, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby nátronového vápna z práškovitého hydroxidu vápenatého, sody a vody, spočívající v tom, že se reakční směs těchto složek, případně spolu s vratným prachovým podílem, bezprostředně po smíchání postupně zhutňuje, případně tvaruje, působením mechanického tlaku o velikosti max. 100 MPa, přičemž se případně reakční směs částečně zhutní v předřazeném stupní působením mechanického tlaku o velikosti max. 50 MPa.