C04B 18/06

Použitie fluidných popolov a popolčekov z fluidného spaľovania uhlia ako antimikrobiálne účinnej látky pre stavebníctvo

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6967

Dátum: 04.11.2014

Autori: Martauz Pavel, Strigáč Július

MPK: C04B 18/06, C04B 18/00

Značky: uhlia, spaľovania, popolčekov, fluidných, antimikrobiálne, účinnej, látky, použitie, stavebníctvo, popolov, fluidného

Text:

...(SK 4564 UV), pripadne ako zložka cementárskych surovinových zmesí pre výpal portlandského slinku (Fridrichová, M., Wagner, Š., Novák, J., F luídný popílek jako parciálni surovinová báze port 10landskćho slinku, VII. Odborná konference MALTOVINY 2008, Bmo 11. 12. 2008, s. 231 - 237). Iba v Českej republike existuje rad národných noriem a prednoriem s praktickým využitím fluidného popolčeka a fluidného popola v stavebníctve - ČSN 72 2080 F...

Vápenatá čerpateľná kompozitná zmes

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6961

Dátum: 04.11.2014

Autori: Štěpánek Robert, Beránek Radek, Bílý Miroslav, Pulchart Luboš, Parmová Yvona

MPK: C04B 18/00, C04B 18/06

Značky: čerpateľná, vápenatá, kompozitná

Text:

...bude voľné CaO z fluídných popolovín využite viac ako spojivo.Pri výrobe vápenatej čerpateľnej kompozitnej zmesi použitím produktu z polosuchej metódy odsírenia spalín vznikajúcich zo spaľovania uhlia v elektrárenských alebo teplárenských kotloch dochádza k jeho ekologicky neškodnej likvidácii.Vápenatá čerpateľná kompozitná zmes s obsahom takého množstva vody, keď výsledná konzistencia tejto zmesi je od 160 mm do 185 mm rozliatia koláča podľa...

Stavebné prvky

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6874

Dátum: 04.09.2014

Autor: Čáslava František

MPK: C04B 18/10, C04B 18/06, C04B 18/04...

Značky: prvky, stavebné

Text:

...a tým aj k zlepšeniu fyzikálnych a úžitkových vlastností vyrábaných stavebných prvkov. Obdobné platí aj pri použití vzdušného či hydraulického vápna, pokiaľ ide o kvalitu betónovej zmesi a vlastnosti stavebných prvkov.Vyhotovenie stavebných prvkov s protilovanými povrchmi sa zahĺbením znižuje hmotnosť výrobkov,znižuje spotrebu výrobných komponentov, výrobné náklady a cenu výrobku. Prispieva k ľahšej manipulácii s výrobkami a znižuje ich...

Solidifikačné činidlo na úpravu odpadov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4267

Dátum: 06.10.2005

Autori: Parmová Ivona, Štěpánek Robert

MPK: B09B 3/00, C04B 18/06

Značky: činidlo, solidifikačné, úpravu, odpadov

Text:

...hmotnost vyrábaného solidifikačného činidla.Výhody technického riešenia úpravy odpadov s využitím solidiñkačného činidla na báze fluídných popolčekov spočívajú v úplnom využití reakčných zložiek činidla, ktorými sú voľné CaO a bezvodý síran vápenatý, tieto zložky sú navyše V solidiñkačnom činidle obsiahnuté v garantovanom množstve. Sprievodnou výhodou sú aj fyzikálne vlastnosti činidla, ktoré je schopné v dôsledku vysokej nasiaka vosti viazat...

Upravené kamenivo

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3510

Dátum: 03.06.2003

Autor: Habada Pavel

MPK: C04B 18/06, C04B 18/10

Značky: kamenivo, upravené

Text:

...vo výrobniach maltových alebo betónových suchých alebo mokrých zmesi, ale tiež už obsahuje inenné prísady, ktoré sú jednak výhodne využitými odpadovými produktmi z iných výrobných procesov, jednak predstavujú vhodný doplnok na doladenie požadovaných podielov podľa zrnitosti v dodávanom upravenom kamenive. Využiteľnosť upraveného kameniva, podľa predkladaného technického riešenia vo všetkých oblastiach,kde je inak vstupnou surovinou takto...

Viacvrstvový zákryv a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 280983

Dátum: 10.05.1995

Autori: Price Michael, Smith Paul

MPK: B02C 15/00, C04B 18/06

Značky: spôsob, viacvrstvový, zákryv, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Viacvrstvový zákryv, hlavne na skládky, cestné podložky a zemné úpravy, tvorený aspoň jednou sadou výplňovej vrstvy a na nej uloženým oddeľovacím zákryvom, pričom výplňová vrstva je zakrytá oddeľovacím zákryvom, tvoreným stavebnou a demolačnou sutinou s definovanou priemernou veľkosťou častíc a definovaným obsahom vlhkosti. Spôsob výroby denného zákryvu na skládky zahrňuje tieto fázy: prísun stavebnej a demolačnej sutiny, pridávanie vody do...

Suchá zmes na výrobu suspenzií pre špeciálne zakladanie stavieb a jej použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 346

Dátum: 02.02.1994

Autori: Niepelová Daniela, Chovan Peter

MPK: C04B 14/04, C04B 18/06, C04B 28/18...

Značky: použitie, sucha, stavieb, špeciálne, zakladanie, suspenzií, výrobu

Text:

...do splnenia požadovaných parametrov. Teraz sa zistilo, že ako náhradu minerálneho tesnenia je možné použiť suchú zmes podľa podľa technickéhoUvedené nedostatky rieši suchá zmes podľa technického riešenia určená na výrobu suspenzii pre špeciálne zakladanieminimálne 60 hmot. amorfnćho oxidu kremičitého. Jedným z výhodných riešení je, že suchá zmes podľa technického riešenia postáva z 30 až 50 hmot. cementu a 50 až 70hmot. zeolitu s obsahom...