C04B 14/10

Obkladové kompozície na protihlukové akustické absorpčné obklady zbavujúce znečistenia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8761

Dátum: 29.09.2004

Autori: Maze Michel, Raffegeau Hervé, Toulan Emmanuel

MPK: B01J 35/00, C04B 14/14, C04B 14/10...

Značky: akustické, obklady, absorpčne, protihlukové, obkladové, kompozície, zbavujúce, znečistenia

Text:

...látok typu oxidov dusíka v týchto oblastiach je0010 Existuje preto veľký záujem na vývoji obkladov schopných minimalizovať nadmerný hluk, ktoré súčasne bránia hromadeniuznečisťujúcich látok, ako sú oxidy dusíka.0011 Žiadateľka prekvapivým spôsobom odhalila, že tento cieľ možno dosiahnuť s použitím určitých materiálov absorbujúcich hluk v obkladoch, ktoré obsahujú fotokatalyzátory schopné oxidovať znečisťujúce látky, pričom...

Prostriedok na výrobu suspenzií tesniacich hmôt

Načítavanie...

Číslo patentu: 279377

Dátum: 07.10.1998

Autor: Hermann Adalbert

MPK: C04B 14/10, C04B 28/08, C04B 40/00...

Značky: suspenzií, prostriedok, výrobu, tesniacich, hmot

Zhrnutie / Anotácia:

Prostriedok na výrobu suspenzií tesniacich hmôt, najmä na vyhotovenie tesniacich stien výkopov jednofázovým spôsobom, je tvorený suchou zmesou, stabilnou pri skladovaní, pozostávajúcou v podstate z bentonitu, rozomletej vysokopecnej trosky a z budiča vysokopecnej trosky, v množstve a druhu určenom na konkrétne použitia, ktorý je súčasťou celého obalu, oddelenou od vysokopecnej trosky.

Samotvrdnúca suspenzia

Načítavanie...

Číslo patentu: 278801

Dátum: 19.02.1992

Autor: Raček Marian

MPK: C04B 14/04, C04B 14/10, C09K 17/00...

Značky: samotvrdnúca, suspenzia

Zhrnutie / Anotácia:

Samotvrdnúca suspenzia pozostáva z 8,4 až 21,3 % hmotn. cementu, 4,3 až 21,0 % hmotn. mletého zeolitu so zrnitosťou min. 80 % hmotn. pod 0,05 mm, 65,8 až 73,4 % hmotn. ílovej suspenzie a 1,0 až 1,4 % hmotn. plastifikačných a retardačných prísad, výhodne na báze alkalických solí lignosulfonanov a sulfonovaných kondenzátov jedno- a viacmocných aromatických alkoholov.

Samotvrdnúca suspenzia

Načítavanie...

Číslo patentu: 277780

Dátum: 13.08.1991

Autori: Raček Marian, Valenta Dušan, Patajová Helena

MPK: C04B 14/04, C04B 14/10

Značky: suspenzia, samotvrdnúca

Zhrnutie / Anotácia:

Samotvrdnúca suspenzia pozostávajúca z 0,9 až 30,0 % hmotn. cementu, 1,5 až 20,0 % hmotn. puzzolánovej kremičitej prísady s minimálnym obsahom oxidu kremičitého 80 % hmotn., 50 až 89,3 % hmotn. bentonitovej suspenzie a 0,2 až 2,0 % hmotn. plastifikačných a retardačných prísad s výhodou na báze alkalických solí lignosulfonanov a sulfonovaných kondenzátorov jedno a viacmocných aromatických alkoholov.

Stavební hmota se zlepšenými technickými vlastnostmi

Načítavanie...

Číslo patentu: 238043

Dátum: 15.10.1987

Autori: Chládek Milan, Krejsa Jan, Kříž Lubomír, Koutský Rudolf

MPK: C04B 14/10

Značky: zlepšenými, stavební, hmota, vlastnostmi, technickými

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je stavební hmota se zlepšenými technickými vlastnostmi a její široké použití ve stavebnictví jako připojené omítkoviny, podlahové podložky, speciálních omítek a podlahových vrstev s tepelně, zvuko-, požárně i hydroizolačními vlastnostmi, dále v závislosti na formulaci ke speciálním účelům, např. stínění proti ionizujícímu záření, jejíž podstatou je využití vlastností mechanicky a tepelně aktivovaných jílovin, obsazujících...

Organicko-křemičitá hmota

Načítavanie...

Číslo patentu: 246167

Dátum: 15.09.1987

Autori: Plecháeek Václav, Kocur Pavel, Neeas Miroslav, Šour Pavel

MPK: C04B 14/10, C04B 16/04

Značky: hmota, organicko-křemičitá

Text:

...výhodné, použije-li se jako plniva křemenrxých nebo baľytových písků,barevných drtí z přírodních kemeniv nebo drtí speciálních materiálů jako je korund,karbidy kovů, bsryt, ovlivňujících konečné užitné vlastnosti výrobku.Výhody orgenicko-křemičitá hmoty podle vynálezu spočívají v tom, že mechanicky e tepelné aktivované cyprisová jíloviny jako plnivo pryskyšičných pojiv mají příznivý vliv na vlastnosti kompozice snadnou dispergovatelností,...