C04B 14/04

Metóda úpravy popolčeka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11589

Dátum: 16.06.2003

Autor: Ronin Vladimir

MPK: C04B 14/04, C04B 18/08, C04B 20/02...

Značky: úpravy, popolčeka, metoda

Text:

...na metódu úpravypopolčeka pre prípravu malty a betónu a je charakteristickátým, že V prvom kroku je popolček intenzívne zmiešaný s vysoko reaktívnou a suchou cementovou zmesou, kde táto zmes je získaná zmiešaním portlandského cementu s mikroplnivom a prípadne i s činidlonl redukujúcint vodu a zomletínl uvedenej zmesi, keďže v druhom kroku je takto získaná zmes premletá vo vibračnom mlecom zariadení za účelom dosiahnutia jemnosti...

Zmes na výrobu liatej podlahy

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1093

Dátum: 07.02.1996

Autor: Dzielava Ľudovít

MPK: C04B 14/04, E04F 15/12

Značky: podlahy, liatej, výrobu

Text:

...na výrobu liatej podlahy podľa tohoto technického riešenia, ktorého podstata spoči. va v- tom, že okrem epoxidovej alebo polyuretánovej živice, pigmentov, plniv a iných zložiek, t.j. okrem všetkých zložiekbežne obsiahnutých v štandardných zmesiach, obsahuje zmes aj 7 až 25 hmot. homogénne dispergovaných častíc o veľkosti od 0,1 m do 0,1 mm z nerastu na báze kyslićníka kremićitého SiO 2. Uvedené častice sú pripravené mletím nerastu na báze...

Suchá zmes na výrobu suspenzií pre špeciálne zakladanie stavieb a jej použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 346

Dátum: 02.02.1994

Autori: Niepelová Daniela, Chovan Peter

MPK: C04B 28/18, C04B 18/06, C04B 14/04...

Značky: sucha, výrobu, stavieb, zakladanie, použitie, špeciálne, suspenzií

Text:

...do splnenia požadovaných parametrov. Teraz sa zistilo, že ako náhradu minerálneho tesnenia je možné použiť suchú zmes podľa podľa technickéhoUvedené nedostatky rieši suchá zmes podľa technického riešenia určená na výrobu suspenzii pre špeciálne zakladanieminimálne 60 hmot. amorfnćho oxidu kremičitého. Jedným z výhodných riešení je, že suchá zmes podľa technického riešenia postáva z 30 až 50 hmot. cementu a 50 až 70hmot. zeolitu s obsahom...

Samotvrdnúca suspenzia

Načítavanie...

Číslo patentu: 278801

Dátum: 19.02.1992

Autor: Raček Marian

MPK: C04B 14/10, C04B 14/04, C09K 17/00...

Značky: suspenzia, samotvrdnúca

Zhrnutie / Anotácia:

Samotvrdnúca suspenzia pozostáva z 8,4 až 21,3 % hmotn. cementu, 4,3 až 21,0 % hmotn. mletého zeolitu so zrnitosťou min. 80 % hmotn. pod 0,05 mm, 65,8 až 73,4 % hmotn. ílovej suspenzie a 1,0 až 1,4 % hmotn. plastifikačných a retardačných prísad, výhodne na báze alkalických solí lignosulfonanov a sulfonovaných kondenzátov jedno- a viacmocných aromatických alkoholov.

Samotvrdnúca suspenzia

Načítavanie...

Číslo patentu: 277780

Dátum: 13.08.1991

Autori: Raček Marian, Patajová Helena, Valenta Dušan

MPK: C04B 14/10, C04B 14/04

Značky: samotvrdnúca, suspenzia

Zhrnutie / Anotácia:

Samotvrdnúca suspenzia pozostávajúca z 0,9 až 30,0 % hmotn. cementu, 1,5 až 20,0 % hmotn. puzzolánovej kremičitej prísady s minimálnym obsahom oxidu kremičitého 80 % hmotn., 50 až 89,3 % hmotn. bentonitovej suspenzie a 0,2 až 2,0 % hmotn. plastifikačných a retardačných prísad s výhodou na báze alkalických solí lignosulfonanov a sulfonovaných kondenzátorov jedno a viacmocných aromatických alkoholov.

Suchá silikátová zmes najmä na rýchle zlepšenie vlastností horninového masívu a podzemných inžinierskych stavieb

Načítavanie...

Číslo patentu: 270158

Dátum: 13.06.1990

Autori: Sabolová Jozefína, Křenek František, Slanička Štefan

MPK: E21D 1/10, C04B 14/26, C04B 14/04...

Značky: sucha, silikátová, vlastností, zlepšenie, podzemných, rychle, inžinierskych, najmä, stavieb, masivů, horninového

Text:

...nestalo rýchla tuhnutie ktoré bolo ukončené 2 minúty od pridania vody.Ku 100 dielom zmesi podľa vynélezu podľb prikledu 1 bolo pridaných 200 dielov suchého drveného vépencového kameniva a plynulou zrnitoetou až do maximálnej vekoeti zrna12 mm. Po zmieěani vznikla auché ailikátové zmes ktoré bola neetriakené metodou euchého striekaného betőnu, pri ktorej ea zémeeové voda pridéva k euchej zmesi až vo výstrekovej pištoli. Neetriekené zmes...

Cementová zmes

Načítavanie...

Číslo patentu: 259280

Dátum: 17.10.1988

Autor: Slanička Štefan

MPK: C04B 14/04, C04B 7/36

Značky: cementová

Text:

...kremičitý úlet, pričom sa pri jeho mletí taktiež môžu. pridávať známe modiiikujúce prísady, načo sa obvyklým spôsobom pridá jedna zo zložiek pri výrobe suchých omietkových zmesí, alebo na stavbách vyrábaných mált. betónov a podobne. Granuiovaný kremičitý úlet je potom treba zomliet .na takú jemnosť, aby pri použitej dávke jeho zmes s cementom mala merný povrch najmenej 180 m 7.lg 1.M-odifikujúce prísady sa v prípade potreby môžu...

Stavebná hmota

Načítavanie...

Číslo patentu: 256189

Dátum: 15.04.1988

Autor: Slanička Štefan

MPK: C04B 14/04

Značky: hmota, stavebná

Text:

...vysušením sulfitových výpalkov vznikajúcich pri výrobe celulózy suliitovým spôsobom, dodávaného s komerčným označením Lígraso, 0,009 kg práškového hliníka, dodávanéhos komerčným označením Albo 100, 7,799 kg portlandského cementu triedy PC 400bolo vyrobených 10 kg prísady do injekčných a tampoiíážnych zmesí.90 dielov cementu,10 dielov hore uvedenej prísady,42 dielov vodybola vyrobená injekčná zmes podľa vynálezu, označená A.Na porovnanie...

Pokládací a spárovací tmel

Načítavanie...

Číslo patentu: 247371

Dátum: 16.11.1987

Autori: Slunský Lubomír, Eapek Jan

MPK: C09D 5/34, C04B 14/04, C09D 3/58...

Značky: pokládací, spárovací

Text:

...částic s rozměry od 0,06 mm do 0,09 mm, 3,4 částic s rozměry od 0,02 mm do 0,06 mm a 82,2 částic menších než 0,02 mm.Spárovací a pokládací tmel vzniklý smíšením 34 hmotnostních dílů epoxidové pryskyřice diandiglycidyleterového typu, jejíž epoxidový hmotnostní ekvivalent činil 200 q/mol, s dibutylftalátem v množství 6 hmotnostních dílů a lupkovým úletem v množství 60 hmotnostních dílü. Je to tmavohnědá pastovitá hmota s výraznou...