C04B 14/02

Sanačná suchá omietková zmes

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6561

Dátum: 04.11.2013

Autori: Sadlek Petr, Čech Pavel

MPK: C04B 28/18, C04B 14/02

Značky: sanačná, omietková, sucha

Text:

...nie je ideálne z hľadiska protipožiamej odolnosti a navyše pri miešaní môže dochádzať k rozmiešavaniu zmesi. Doteraz používané pripravky na hydrofobizáciu, ako je stearan vápenatý, ktorých zloženie je opísané napríklad v spise CZ 10765 Ul alebo kovové mydlo, opísané v spise DD-PS 123 187, alebo oleát sodný, opísaný v spise FR-PS 396 694 a 446 375, neumožňujú optimálne hydrofobizovať hmotu maltovej zmesi a tak relatívne presne ovplyvňovať...

Zmes na výrobu pohľadového betónu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6414

Dátum: 03.04.2013

Autor: Kasza Mikuláš

MPK: C04B 28/02, C04B 14/02

Značky: pohľadového, betonů, výrobu

Text:

...l hmotnostných, pigmentu od 0,1 do 1,6 hmotnostných, štrku frakcie od 8 do 16 mm 0,1 do 55 hmotnostných, štrku frakcie od 16 do 32 mm od 0,1 do 55 hmotnostných, sklotextilnej mriežky od 0,1 do 4 hmotnostných, oceľovej výstuže podľa statického výpočtu, keramzit alebo polystyrén na odľahčenie podľa potreby.Príklady uskutočnenia V nasledujúcich príkladoch sú opísané receptúry na zmes na výrobu pohľadového betónu.Na prípravu zmesi na výrobu...

Koloidná silikátová disperzia, spôsob jej prípravy a použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 286679

Dátum: 20.02.2009

Autori: Le Bell Jean, Perander Michael

MPK: C01B 33/00, B01J 13/00, C04B 14/02...

Značky: přípravy, spôsob, použitie, disperzia, silikátová, koloidná

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa koloidná vodná silikátová disperzia obsahujúca kremík a hliník, kde molárny pomer kremíka a hliníka je 2 až 12. Ďalej sa opisuje spôsob prípravy uvedenej disperzie. Uvedený spôsob je charakterizovaný rozpustením materiálu tvoreného časticami minerálov, ako je sklená vata alebo vláknitý produkt obsahujúci kremík a hliník v molárnom pomere 2 až 12 vo vodnom roztoku, tvorbou jadier a stabilizáciou takto získaného roztoku a upravením...

Spôsob sušenia smektických ílov

Načítavanie...

Číslo patentu: 286462

Dátum: 08.10.2008

Autor: Brenner Bernd

MPK: C01B 33/00, C04B 14/02

Značky: spôsob, sušenia, smektických, ílov

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob sušenia smektických ílov s východiskovou vlhkosťou šokom na vopred definovanú konečnú vlhkosť spočíva v tom, že odvádzanie vlhkosti sa uskutočňuje pri krátkom čase zdržania, kratšom než 15 minút, v sušiarni pri teplote materiálu <= 85 °C, pričom sa pri jednostupňovom procese sušenia a mletia suší z východiskovej hodnoty vlhkosti 30 až 42 % na konečnú vlhkosť 7 až 12 %, a kde proces sušenia sa uskutočňuje pri intenzite odparovania...

Stavebný tepelnoizolačný materiál na zatepľovanie vonkajších stavebných konštrukcií budov z vnútornej strany, spôsob jeho výroby a spôsob aplikácie

Načítavanie...

Číslo patentu: 286148

Dátum: 25.03.2008

Autori: Bágeľ Ľubomír, Matiašovský Peter

MPK: C04B 16/00, C04B 14/02

Značky: spôsob, výroby, budov, stavebný, vnútornej, tepelnoizolačný, strany, stavebných, vonkajších, zatepľovanie, aplikácie, materiál, konštrukcií

Zhrnutie / Anotácia:

Tepelnoizolačný materiál vhodný na zatepľovanie vonkajších stavebných konštrukcií budov z ich vnútornej strany na báze cementu, hydroxidu vápenatého, expandovaného perlitu a celulózového vlákna, spôsob jeho výroby, ako aj výroby obkladových dosiek zrýchlenou karbonatizáciou plynným oxidom uhličitým zvýšenej koncentrácie. Riešenie sa využije pri tepelnej izolácii vonkajších stavebných konštrukcií z ich vnútornej strany steny, najmä pri...

Cementový vsyp na finálnu úpravu betónových podláh

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4733

Dátum: 03.05.2007

Autor: Avraamidou Demetra

MPK: C04B 14/02, E04F 15/12

Značky: betonových, finálnu, úpravu, cementový, podláh

Text:

...tavnej uholnej trosky ako plniva pri výrobe cementového vsypu v zmesi s cementom a prípadne ostatnými komponentmi. Tavná troska sa vyznačuje pomerne vysokým obsahom oxidu hlinitého - korundu, ktorý sa svojou tvrdosťou zaraďuje hned za diamant, a obsahom oxidu kremíka - kremeňa. Tavná troska a v nej obsiahnutý oxidhlinitý, významne ovplyvňuje dobrú oteruvzdomost a protisklzové vlastnosti povrchu.Cementový vsyp pre finálnu úpravu...

Granuly práškovitého minerálu a spôsob výroby týchto granúl

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6910

Dátum: 16.06.2005

Autor: Söyland Hansen Tor

MPK: C01G 45/00, C04B 14/02, C09K 8/02...

Značky: výroby, spôsob, práškovitého, granúl, minerálů, granuly, týchto

Text:

...suché materiály tohto typu budú pri manipulácii v otvorenom priestore vykazovat tendenciu k prášeniu a tým tiež k negativnemu pôsobeniu na životné prostredie. Táto skutočnosť môže viesť k potenciálnemuzdravotnému riziku voči pracovníkom, obzvlášť kvôli vysokému obsahu mangánu vmateriáli, alebo môže spôsobovať sfarbenie okolitého priestoru s následnoupotrebou starostlivého čistenia a odstraňovania materiálu.0009 V snahe o prekonanie tohto...

Zatvrdnutý betón a čerstvý betón na výrobu zatvrdnutého betónu a použitie betónu na výrobu stavebného dielu s vyššou teplotnou stálosťou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1514

Dátum: 09.07.2004

Autor: Mayer Anton

MPK: C04B 14/02, C04B 28/00

Značky: dielů, čerstvý, stavebného, zatvrdnutý, stálosťou, teplotnou, betón, betonů, vyššou, zatvrdnutého, výrobu, použitie

Text:

...na rast rastlín, môžu ako prímes prepožičiavať betónu vysokú tepelnú stálosť. Je trebaprihliadať na to, že sa významne uplatňuje nielen vysoká te pelná stálosť spojív, ale tiež na skutočnosť, že kameniva savo zvýšenej miere uplatňujú vzhľadom k tomu, že sú prítomné V zatvrdnutom betóne v podstatne väčšom množstve než spojivá,Pre kameniva s vyššie uvedeným zložením existujú zmesi tvorené kremičitanmi železnatohorečnatými,...

Granulovaná fotokatalytická zmes pre betón alebo maltu a jej použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 932

Dátum: 29.08.2003

Autori: Cassat Pierre, Bonafous Laurent, Colombet Pierre, Guillot Laurent, Cassar Luigi

MPK: C04B 28/00, C04B 14/02

Značky: betón, použitie, granulovaná, fotokatalytická, maltu

Text:

...že v súčasnosti používané spôsoby syntézy TiOg anatas vedú k tvorbe kvázi monodisperzných práškov, ktorých rozmer častíc je určený podstatou procesu. Je teda nemožné, okrem zmiešavania, získať prášok TiO so širšou distribúciou zmitosti (čiže bimodálnou alebo multimodálnou), najmä s pomermi častíc so strednými veľkosťami väčšími ako 2 alebo S.špecifický povrch B.E.T. testovaných vzoriek fotokatalyzátorov sa zväčšuje, ak sa rozmer častíc...

Spôsob vytvorenia samozhutňovaných zásypov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7268

Dátum: 27.09.2002

Autori: Bakowski Stéphane, Debever Dominique, Zygomalas Gérard

MPK: E02D 17/06, C04B 14/02, E02F 5/00...

Značky: vytvorenia, zásypov, samozhutňovaných, spôsob

Text:

...sa sám V krátkom čase zhutní.0007 Získanie indexu zvýšenej nosnosti V krátkej dobe umožňuje uskutočniť podložnú vrstvu a dokonca základnú vrstvu v hodinách nasledujúcich po zásype a obnovenie prevádzky výkopov do niekoľkých hodín. Toto vlastné zhutnenie prebieha bez zmrašťovania, popraskania alebo okamžitého potenia a postupným0008 Slovným spojením nevysušovaný zásyp sa v zmysle vynálezu rozumie každý materiál, ktorého kritické zaťaženie...

Zmes na ľahký betón

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3167

Dátum: 05.03.2002

Autor: Zacharda Jiří

MPK: C04B 16/08, C04B 14/02, C04B 14/22...

Značky: ľahký, betón

Text:

...Preto pri manípulácíi stakýmito tvarovkami a ich doprave dochádza k ich poškodzovaniu.Riešenie sa zaoberá zmesou na ľahký betón, tvorenou 20 až 45 hmotnostných cementu, 0,5 až 1,5 hmotnostných penovej plastickej hmoty so zmitosťou max. 3 mm a zbytok tvorí keramzit so zmitosťou max. 8 mm. Pri zvýšenom podiele cementu, ktorý zaručí zvýšenú pevnosť hotovej tvarovky, je možné vykompenzovať znížené tepelne izolačné vlastnosti podielom penovej...

Vyvažovacie teleso

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2375

Dátum: 18.01.2000

Autori: Manduľák Ján, Malčovský Eugen

MPK: B32B 15/08, C04B 14/02, C08K 3/08...

Značky: vyvažovacie, těleso

Text:

...živíc, polyamidu, močovinoformaldehydových živíc, reaktoplasty na báze polyuretánov, polyamidov, epdxydových živíc,akrylátových živíc a pod.Ako plnivo je možné použit v zásade všetky materiály, ktoré svojimi fyzikálnomechanickými vlastnosťami zodpovedajú požiadavkám na parametre vyvažovacieho telesa a súčasne nepôsobia korozívne na materiál pojiva. Pre účely tohoto technického riešenia výroby vyvažovacích telies sú použiteľné...

Práškové pojivo na bázi hydraulicky aktivních látek prosté sádrovce

Načítavanie...

Číslo patentu: 244163

Dátum: 01.06.1988

Autori: Karásek Richard, Pluhao Josef, Vrhel Bohumil, Smejkal Miroslav, Jeništa Václav, Trojan Miroslav, Svobodová Ivana

MPK: C04B 26/12, C04B 14/02

Značky: sádrovce, bázi, hydraulický, prosté, aktivních, pojivo, práškové, látek

Text:

...nevýhodu v relativně pomalém nárůstu pevností do 24 hodin.Přadmětem vynálezu je pojivo na bázi hydoau 1 ickyaktivních 1 átek,prosté sádrovce,obsahujici do 40 .hmoł. uqletého Acementářského slínku s měrným povrchem 250 až 700 mzýkg, 100 až 40 w hmot. umleté latentně hydraulické látky jako je őapř. struska. popílek. pucolány s měrným povrchem 300 at 606 mg/kg do 20 hmd-vysoce jemného S 102 9 měrným povrchem věším než 1000 na/kg a obsahující...

Směs pro výrobu brousících nástrojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 238204

Dátum: 01.06.1987

Autor: Kratochvílová Blanka

MPK: C04B 14/02

Značky: brousicích, směs, výrobu, nástrojů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší složení směsi pro výrobu brousicích nástrojů s cementovým pojivem, za účelem vytvoření optimální struktury, a tím zlepšení brousicích vlastností tak, že směs obsahuje 1,5 až 3 % hmotnostních organického plnidla.