C03C 1/02

Zmes na výrobu jantárového skla, jantárové sklo, spôsob výroby trubíc a baniek sfarbených žiaroviek, a sfarbených žiaroviek získaných z tohto skla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10387

Dátum: 24.12.2004

Autori: Lepesqueux François, Lefevre Christian

MPK: C03C 1/00, C03B 9/14, C03C 1/02...

Značky: trubic, baniek, skla, jantárového, jantarové, tohto, sklo, sfarbených, žiaroviek, spôsob, výroby, výrobu, získaných

Text:

...70 do 100 baniek (získaných fúkaním dávky skla) za minútu. 0031 Výhodne sa spôsob vyznačuje tým, že percento sulñdu strontaného je nižšie než alebo rovné 4 hmotnosti zmesi. 0032 Podľa výhodného uskutočnenia sa spôsob vyznačuje tým, že percento sulfidu molybdeničitého je menšie než alebo rovné 0.3 hmotnosti zmesi. 0033 Výhodne sú tiež častice železa magneticky eliminované tak, že hladina železa v zmesi je nižšia než 0,04 . 0034 Výhodne tiež...

Spôsoby selektívnej vsádzky sklárskeho kmeňa na zlepšenie efektívnosti tavenia a na zníženie segregácie zložiek sklárskeho kmeňa

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17454

Dátum: 27.02.2003

Autor: Carty William Michael

MPK: C03B 1/02, C03B 1/00, C03B 3/00...

Značky: vsádzky, zložiek, segregácie, zlepšenie, efektivnosti, zníženie, selektívnej, sklárského, kmeňa, tavenia, spôsoby

Text:

...zotrvania materiálu v taviacej vani je určená časom, ktorý spotrebujú materiály vsádzky na úplné roztavenie a na homogenizovanie výslednej kvapaliny. V situácii kontinuálnej výroby sa hmotnost roztaveného skla v peci udržuje konštante. a štandardne je minimálny stredný čas zotrvania v peci rádovo 24.3 hodín pri výrobe obalového skla a 72 hodín v peci na plavené sklo, pričom zhruba polovica tohto času je venovaná na roztavenie a druhá...

Zariadenie na výrobu syntetických sklenených vlákien

Načítavanie...

Číslo patentu: 282421

Dátum: 27.12.2001

Autor: Tonder Flemming Weiss

MPK: C03C 25/10, C03B 37/05, C03C 1/02...

Značky: sklenených, výrobu, syntetických, vlákien, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na výrobu syntetických vlákien, obsahuje otáčavý zvlákňovací rotor (1) so zvlákňovacím obvodom (22) s polomerom R a s prednou a zadnou časťou, skonštruovanou na prijímanie minerálnej taveniny a jej vrhanie radiálne smerom von z obvodu ako vlákna. Ďalej obsahuje prostriedok na otáčanie zvlákňovacieho rotora s otáčacím hriadeľom (3), na ktorom je pripevnený zvlákňovací rotor (1), kanál (5) toku tekutiny v podstate neotáčavý a...

Spôsob výroby umelých sklenených vlákien

Načítavanie...

Číslo patentu: 282239

Dátum: 22.10.2001

Autori: Ranlov Jens, Christensen Vermund Rust, Kraglund Arne, Visler Torben

MPK: C03C 1/02, C03C 13/06

Značky: vlákien, umělých, spôsob, výroby, sklenených

Zhrnutie / Anotácia:

Tento spôsob zahŕňa vytváranie lisovaných brikiet z nerastného materiálu, vytváranie tavením navážky obsahujúcej brikety v peci a vytváranie vlákien, kde obsah taveniny a vlákien, meraných ako oxidy, zahŕňa oxid hlinitý v množstve aspoň 14 % hmotnostných a brikety sú tvorené materiálom, ktorý obsahuje použitý piesok oxidu hlinitého kontaminovaný zlievarenským odpadom. Kontaminovaný piesok oxidu hlinitého má obsah oxidu hlinitého najmenej 20 %...

Spôsob výroby umelých sklenených vlákien

Načítavanie...

Číslo patentu: 282198

Dátum: 08.10.2001

Autori: Faarborg Jorgen, Hoyer Hans, Sweeny Philip, Christensen Vermund Rust, Heldgaard Thomas, Jensen Soren Lund, Sorensen Lone Moller

MPK: C03C 13/06, C03B 1/02, C03C 1/02...

Značky: spôsob, sklenených, vlákien, umělých, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob zahŕňa tvarovanie tlakovo formovaných brikiet zrnitého anorganického materiálu spojeného spojivom, tvarovanie taveniny minerálnej vsádzky obsahujúcej brikety tavením v peci a tvarovania umelých sklenených vlákien z taveniny, kde tvarovanie tlakovo formovaných brikiet je uskutočňované zmiešaním zrnitého anorganického materiálu, páleného vápna, vlákien, melasy v prítomnosti vlhkosti v množstve 1 až 15 hmotn. % vzhľadom na celkovú hmotnosť...

Spôsob výroby minerálnych sklenených vlákien

Načítavanie...

Číslo patentu: 282195

Dátum: 08.10.2001

Autori: Christensen Vermund Rust, Sweeny Philip, Faarborg Jorgen, Hoyer Hans, Sorensen Lone Moller, Jensen Soren Lund

MPK: C03C 13/06, C03C 1/02, C03B 1/02...

Značky: spôsob, minerálnych, sklenených, výroby, vlákien

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný spôsob výroby minerálnych sklenených vlákien s nízkym obsahom oxidu hlinitého, zahrňujúci vytvorenie taveniny z roztavenej vsádzky obsahujúcej granule minerálneho materiálu a tvarovanie vlákien z tejto taveniny, kde tavenina a vlákna majú také zloženie, merané ako oxidy, že obsahujú oxid hlinitý v množstve pod 4 % hmotn. a aspoň 50 hmotn. minerálnej vsádzky sú lignínom viazané granuly s obsahom oxidu hlinitého pod 4 hmotn. vyrobené...

Spôsob výroby produktov zo syntetických sklenených vlákien

Načítavanie...

Číslo patentu: 282109

Dátum: 04.09.2001

Autori: Clausen Anders Ulf, Tonder Flemming Weiss

MPK: C03B 37/05, C03C 1/02, C03C 25/02...

Značky: spôsob, sklenených, produktov, syntetických, výroby, vlákien

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby plnených produktov syntetických sklených vlákien, ktorý obsahuje zavedenie minerálnej taveniny do otáčajúceho sa zvlákňujúceho rotora a tým vrhanie tejto taveniny z rotora ako vlákien a formovanie v podstate prstencového oblaku vlákien, striekanie spojivového prostriedku do prstencového oblaku vlákien, unášanie vlákien osovo z rotora smerom ku zbieraciemu povrchu a zbieranie týchto vlákien na kolektorovom povrchu ako nejakej...

Spôsob výroby minerálnych sklených vlákien

Načítavanie...

Číslo patentu: 280605

Dátum: 06.08.1997

Autori: Jensen Soren Lund, Sorensen Lone Moller

MPK: C03C 1/00, C03B 1/02, C03C 1/02...

Značky: výroby, minerálnych, sklených, spôsob, vlákien

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob pozostáva z uzatvorenia lisovaných granúl z kusového minerálneho materiálu, ktorý obsahuje kontaminovaný zlievarenský piesok. Tavenina je vytvorená tak, že sa v peci roztaví vsádzka obsahujúca granuly a z taveniny sa vytvoria vlákna. Tavenina i granuly majú také zloženie, merané ako oxidy, že obsahujú oxid hlinitý v množstve neprevyšujúcom 4 % hmotnostné.

Olovnatá přísada a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 238604

Dátum: 15.05.1987

Autori: Razumowski Bernard, Sindezingue Claude, Limare Armard

MPK: C03C 1/02

Značky: olovnatá, způsob, prísada, její, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Olovnatá přísada obsahující oxid olova a křemičitan alkalického kovu, vyznačená tím, že hmotnostní poměr množství olova, počítaného jako oxid olovnatý, k množství křemičitanu alkalického kovu, počítaného jakožto oxid křemičitý, je 19 až 32, přičemž olovnatá přísada má vlhkost nižší nebo rovnou 2 % a objemovou hmotnost nižší než 5 g.cm-3.

Způsob přípravy odpadního ostřiva ze sléváren železných kovů, pro jeho druhotné využití na výrobu zejména obalového skla

Načítavanie...

Číslo patentu: 250923

Dátum: 14.05.1987

Autori: Blechta Jan, Zámečník Milan, Halík Josef, Karásek Miloslav, Stavěníček Vladislav, Šafek Miroslav, Jedlička Rudolf, Lorenc Stanislav, Šedivý Svatopluk, Ornst Jiří, Kolbinger Zdeněk, Burian Alois

MPK: C03C 1/02

Značky: způsob, kovů, sléváren, druhotné, ostřiva, výrobu, zejména, odpadního, železných, obalového, přípravy, využití

Text:

...skládkách a s chemickým čištěním odpadní vody hlavně od křemičitanů sodných.Výše uvedené nevýhody uvedených způsobů regenerací odpadového ostŕiva odstraňuje způsob úpravy odpadového ostřiva ze sléváren železných kovů, pro jeho druhotné využití na výrobu zejména obalového skla, podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že odpadové ostřivo pojené vodním sklem a vytvrzené plynným katalyzátorem - oxidem uhličitým C 02, či tekutým...